ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sadden

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sadden*, -sadden-

sadden ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sadden (vi.) เสียใจ Syn. depress
sadden (vt.) ทำให้เสียใจ Syn. oppress, discourage, depress
English-Thai: HOPE Dictionary
sadden(แซด'เดิน) vt.,vi. ทำให้เสียใจ,กลายเป็นเสียใจ., See also: saddeningly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
sadden(vi,vt) เสียใจ,เศร้าใจ,โศกเศร้า,สลดใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซึมเศร้า (v.) sadden See also: be gloomy, depress, sorrow, grieve Syn. เซื่องซึม, เศร้าหมอง, ไม่มีชีวิตชีวา, เหงาหงอย Ops. สนุกสนาน, ร่าเริง, สดใส, มีชีวิตชีวา
เซื่องซึม (v.) sadden See also: be gloomy, depress, sorrow, grieve Syn. เศร้าหมอง, ไม่มีชีวิตชีวา, เหงาหงอย Ops. สนุกสนาน, ร่าเริง, สดใส, มีชีวิตชีวา
เศร้าสลด (v.) sadden See also: grieve, be sad, be sorrowful, distress, , be melancholy, be depressed, be unhappy, be mournful Syn. เศร้าเสียใจ, หดหู่
เศร้าหมอง (v.) sadden See also: be gloomy, depress, sorrow, grieve Syn. หมองมัว Ops. สนุกสนาน, ร่าเริง, สดใส, มีชีวิตชีวา
เศร้าเสียใจ (v.) sadden See also: grieve, be sad, be sorrowful, distress, , be melancholy, be depressed, be unhappy, be mournful Syn. หดหู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She'll sadden one who was once happy...เคยมีความสุข ให้มีความทุกข์...
It saddens and hurts me... that the two young men whom I raised... to believe in the Ten Commandments... have returned to me as two thieves... with filthy mouths and bad attitudes.มันทำให้ฉันเสียใจและทำให้ฉันเจ็บปวด เพราะชายหนุ่มสองคนที่ฉันเฝ้าเลี้ยงดู ความเชื่อ 10 ข้อ
Republican and Democrat, liberal and conservative alike... stunned and saddened by the circumstances surrounding... the death of Senator Jackson, as well as the death itself.รีพับลิกันและเดโมแครเสรีนิยมและอนุรักษ์นิยมเหมือนกัน ... ตะลึงและเศร้าใจสภาพแวดล้อม ... การตายของแจ็คสันวุฒิสมาชิกเช่นเดียวกับการตายของตัวเอง
I stand here today deeply saddened by the death of one of God's children,และผมเสียใจอย่างสุดซึ้ง กับการจากไปของ,
But the other frog missed his friend, of course, saddened by his loss, but he kept right on going, persevering, swimming, persevering, sim- persevering, swimming with determi...แต่กบอีกตัวนึง แน่นอนล่ะ ว่ามันก็คิดถึงเพื่อนของมัน เศร้าโศกจากการสูญเสียเพื่อน
I must say I was deeply saddened to hear the news.ฉันเสียใจมากที่ได้ข่าว
I have been greatly shocked and saddened by the recent atrocities committed by these criminals the extent to which people abandon values that constitute this country has become truly unacceptable...ข้ารู้สึกตระหนกและเสียใจยิ่งนัก กับเรื่องต่ำทรามที่เกิดขึ้นนี้ การทำผิดประเวณีของจำเลย เป็นการละเมิดประเพณี และไม่เกรงกลัวกฎหมายของบ้านเมือง
And it saddens me to tell you allและเป็นความเสียใจของผม \ ที่จะบอกพวกคุณ
His passing saddens me.ความสูญเสียของมันทำให้ข้าเศร้า
We were saddened to hear of your nephew, Mrs Priestley.(แอนน์) พวกเราต่างเสียใจ ที่ได้ทราบข่าวการจากไปของหลานชายของคุณ คุณเพรสสีย์
True to his word, my uncle has entailed all to me, and though saddened by his passing, I cannot help but think of our future.ถูกของคุณลุง คุณลุงยกมรดกให้ฉันทั้งหมด การจากไปของคุณลุง ฉันช่วยอะไรไม่ได้เลย เว้นเสียแต่กลับคิดถึงอนาคตของเรา
Even after 20 years, is there anyone other than Shim Gun Wook that's saddened by it?นี่มันก็ผ่านมาตั้ง 20 ปีแล้ว มีใครบ้างนอกจากเจ้าชิม กอนวุค ที่เสียใจกับเรื่องนั้น?

sadden ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สลด[v.] (salot) EN: sadden ; grieve FR: attrister
เศร้าสลด[v.] (sao salot) EN: sadden ; grieve ; be sad ; be sorrowful ; distress ; be melancholy ; be depressed ; be unhappy ; be mournful FR:
โศก[v.] (sōk) EN: grieve ; sadden FR:
ทำร้ายจิตใจ[v. exp.] (thamrāi jit) EN: hurt one's feeling ; grieve ; sadden ; distress ; pain ; upset ; wound FR: peiner ; attrister ; blesser
กำสรด[v.] (kamsot) EN: be saddened FR:
กำสรด[adj.] (kamsot) EN: sad ; sorrowful ; unhappy ; saddened FR:
รันทด[adj.] (ranthot) EN: sad ; depressed ; dismayed ; saddened ; sorrow FR:
สลด[adj.] (salot) EN: saddened FR: triste ; chagrin ; malheureux ; affligé
เศร้าหมอง[adj.] (saomøng) EN: saddened ; gloomy ; depressed ; sorrowful FR:
สะท้อนใจ[v.] (sathønjai) EN: be saddened ; be dismayed (by) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sadden
Back to top