ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rock

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rock*, -rock-

rock ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rock (n.) หิน See also: ก้อนหิน, โขดหิน Syn. boulder, stone
rock (n.) ลูกกวาดที่เป็นแท่งแข็งมีหลากสี
rock (n.) เพชร See also: เพชรพลอย Syn. diamond, gem
rock (vi.) โยก See also: โล้, แกว่ง, เขย่า Syn. swing, sway
rock (vt.) โยก See also: โล้, แกว่ง, เขย่า Syn. swing, sway
rock (vt.) ทำให้ตกใจ See also: ทำให้สั่นสะเทือน Syn. shake, shock, surprise
rock (n.) การโยก See also: การแกว่ง, การเขย่า
rock (n.) ดนตรีร็อค
rock and roll (n.) เพลงร็อคแอนด์โรลในยุค 1950
rock bottom (n.) ระดับต่ำสุด
rock bottom (sl.) (ราคา) ต่ำสุด
rock bottom (sl.) จุด / ระดับต่ำสุด
rock crystal (n.) หินควอตซ์ซึ่งมีลักษณะใส
rock salt (n.) เกลือสินเธาว์
rock the boat (idm.) ทำป่วน See also: ทำให้ยุ่ง
rock to (phrv.) แกว่งขึ้นลงจนหลับ
rock-and-roll (n.) ดนตรีร็อกแอนด์โรลล์
rock-bottom (n.) ระดับต่ำสุด
rock-hard (n.) แข็งมาก
rock-jock (sl.) คนไต่เขา See also: คนปีนเขา
rock-ribbed (adj.) ซึ่งมีหินมาก
rockability (n.) เพลงอเมริกันผสมระหว่างร็อกแอนด์โรลล์และเพลงคันทรี่
rockbound (adj.) เต็มไปด้วยหิน Syn. rocky
rocker (n.) เครื่องเขย่า
rocker (n.) คานโค้งของเก้าอี้โยก Syn. rocking chair
rocker arm (n.) คันโยก
rocket (n.) จรวด See also: เครื่องยนต์จรวด Syn. spacecraft
rocket (n.) ขีปนาวุธหรือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยจรวด Syn. missile
rocket (n.) พลุ See also: พลุสัญญาณ, ดอกไม้ไฟ Syn. skyrocket
rocket (vi.) พุ่งไปอย่างรวดเร็ว Syn. move fast
rocket (vi.) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว See also: สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว Syn. ascend, rise, soar
rocket (vt.) ส่งจรวด
rocket (n.) พืชชนิดหนึ่ง
rocket launcher (n.) ห้องใต้ดินเก็บอาวุธ See also: หลุมใต้ดิน Syn. pit
rocketeer (n.) อาชญากร See also: คนร้าย Syn. gangster
rocketry (n.) การศึกษาเกี่ยวกับจรวด
rockfall (n.) กองหินที่ร่วงลงมา
Rockies (n.) เทือกเขาร็อกกี้
rocking chair (n.) เก้าอี้โยก Syn. rocker, armchair, swing rocker
rocking horse (n.) ม้าโยกไม้สำหรับเด็กนั่งเล่น
English-Thai: HOPE Dictionary
rock(รอค) n. หิน,โขดหิน,ก้อนหิน,หินโสโครก,อันตราย,ภัยพิบัติ,รากฐานอันมั่นคง,เพชร,พลอย vi.,vt.,n. (การ) โยก,แกว่ง,ไกว,เขย่า,ทำให้สั่นสะเทือน,ร่อนแร่,โคลงเคลง,ปลอบโยน adj. โยกไปมา -Phr. (on the rocks สู่ความหายนะสู่ภัยพิบัติ,ล้มละลาย,ไม่มีเงิน)
rock bottomn. ชั้นต่ำสุด,ระดับต่ำสุด,ฐาน,พื้น, See also: rock-bottom adj.
rock oiln. น้ำมันหิน
rock-and ###SW. roll (รอค'เอินโรล') n. (การเต้น) จังหวะโยกไปโยกมา,การเต้นรำจังหวะดังกล่าว
rock-bound(รอค'เบาดฺ) adj. เต็มไปด้วยโขดหิน,มีหินมาก, Syn. rocky
rock-n ###SW. roll (รอค'เอินโรล') n.,adj. (การเต้น) จังหวะโยกไปโยกมา,การเต้นรำจังหวะดังกล่าว
rocker(รอค'เคอะ) n. คนโยก,คนไหวเปล,เครื่องร่อนแร่,เครื่องเขย่า,เก้าอี้โยก,คานโค้งของ,เก้าอี้โยก,ค้นโยก,เพลาโยก,คานกระเดื่อง,ม้าไม้ที่นั่งโยกไปมาได้ -Phr. (off one's rocker บ้า วิกลจริต)
rocker armn. คันโยก,เพลาโยก
rocket(รอค'คิท) n. จรวด,ขีปนาวุธ,พลุ,คำด่า,คำตำหนิ -v. ขับเคลื่อนด้วยจรวด, (นก) บินขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อตกใจ, Syn. severe reprimand
rocketry(รอค'คิทรี) n. วิทยาการที่เกี่ยวกับจรวด,จรวดวิทยา
rocking chairn. เก้าอี้โยก,, Syn. rocker
rocking horsen. ม้าไม้โยก,= hobbyhorse
rockling(รอค'คิง) adj. โยกไปมา,แกว่งไกว
English-Thai: Nontri Dictionary
rock(n) เพชรพลอย,หิน
rocker(n) คันโยก,เครื่องร่อนแร่,คานกระเดื่อง,คนไกวเปล
rocket(n) จรวด,พลุ,ขีปนาวุธ,ยานอวกาศ
ROCKING rocking chair(n) เก้าอี้โยก
ROCKING rocking horse(n) ม้าโยก
rocky(adj) เหมือนหิน,เต็มไปด้วยหิน,เหนียวแน่น,ใจแข็ง,เด็ดเดี่ยว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rockหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rock saltเกลือหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rocker armแขนโยก, กระเดื่องขั้วเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
rockfallหินพัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Rocky mountain spotted feverไข้ผื่นภูเขารอกกี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rock หิน มวลของแข็งที่ประกอบด้วยแร่ชนิดเดียว หรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติ แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ หินอัคนี (igneous rock) หินชั้นหรือหินตะกอน (sedimentary rock) และหินแปร (metamorphic rock) [สิ่งแวดล้อม]
Rock Salt เกลือหิน แร่เฮไลต์หรือเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่เกิดเป็น มวลผลึกหยาบๆ ในหิน แหล่งเกลือที่เกิดสะสมตัว ในยุคต่างๆ ของธรณีกาล พบเกิดตั้งแต่ยุคไซลูเรียน จนถึงปัจจุบัน และมักเกิดเป็นมวลชั้นต่อเนื่อง ในประเทศไทยพบมากทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในบริเวณแอ่งสกลนครและแอ่งโคราช ในที่บางแห่งเกลือหินที่ตกผลึกรวมตัวอยู่แบบหินชั้น เรียกว่า ชั้นหินเกลือ (rock salt formation) [สิ่งแวดล้อม]
rock toerock toe, หินถมตีนเขื่อน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
rocketจรวด, อุปกรณ์ที่ใช้กับยานอวกาศเพื่อเพิ่มพลังผลักดัน  อุปกรณ์นี้เคลื่อนที่ได้โดยอาศัยหลักการขับเคลื่อนด้วยแรงซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Rocketryจรวด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
R&R (abbr.) คำย่อของ rock and roll
หิน (n.) rock See also: stone, boulder Syn. ศิลา
เขาหิน (n.) rock See also: stone, mountain Syn. หิน
โขดหิน (n.) rock See also: reef Syn. โขด
ไกว (v.) rock See also: swing, sway Syn. แกว่ง, โล้, ส่าย, แกว่งไกว
ไศล (n.) rock See also: stone, mountain Syn. เขาหิน, หิน
เพลงร็อค (n.) rock music See also: rock
สินเธาว์ (n.) rock salt Syn. เกลือสินเธาว์
เกลือบก (n.) rock salt See also: medicinal salt, salt found in salt-licks Ops. เกลือสมุทร, เกลือทะเล
เกลือสินเธาว์ (n.) rock salt See also: medicinal salt, salt found in salt-licks Syn. เกลือบก Ops. เกลือสมุทร, เกลือทะเล
ชั้นดิน (n.) rock strata layers of the soil
ฟองทะเล (n.) rock with holes under the sea
ท้องคัดท้องแข็ง (adv.) rock with laughter See also: one´s side with laughter Syn. ท้องแข็ง
ท้องแข็ง (adv.) rock with laughter See also: one´s side with laughter
ดียา (n.) rock´s black lines
ดีหิน (n.) rock´s black lines Syn. ดียา
จรวด (n.) rocket See also: space vehicle, rocket engine, missile
เก้าอี้โยก (n.) rocking chair
ตุ๊กตาล้มลุก (n.) rocking doll
ภูธร (n.) rocky mountain See also: mountain Syn. เขาหิน, ภูเขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It made her laugh, I tell you. She used to sit and rock with laughter at the lot of you.มันทําให้ท่านขํา จะบอกให้นะ ท่านเคยนั่งหัวร่องอหายอยู่บนเตียงเรื่องของคุณ
And so the railroad has got to go through Rock Ridge.ทางรถไฟ จึงต้องผ่านสันเขาร็อคริดจ์
Yes, when that railroad goes through Rock Ridge that land will be worth millions, and I want it!ถ้าผ่านร็อคริดจ์ ...ที่ดินคงมีค่าเป็นล้าน... , ฉันต้องการที่ดินนั่น
I know how we can run everybody out of Rock Ridge.- ผมรู้วิธีไล่ผู้คนไปจากร็อคริดจ์แล้ว - ยังไง
We'll make Rock Ridge think it's a chicken that got caught in a tractor's nuts!ผมจะทำให้ร็อคริจด์ ...งงไม่รู้เรื่องไปเลย
"There was a peaceful town called Rock Ridge,♪ มีเมืองแสนสงบชื่อร็อคริจด์ ♪
Just this urgent telegram from Rock Ridge.มีโทรเลขด่วนจากร็อคริดจ์ค่ะ
As Attorney General, I can assure you that a suitable sheriff will be found to restore the peace in Rock Ridge.ในฐานะอัยการสูงสุด ผมรับรองได้ว่า... ...จะส่ง นอภ.ที่เหมาะสมไปร็อคริดจ์
If I could find a sheriff who so offends the citizens of Rock Ridge that his very appearance would drive them out of town...ถ้าฉันหาตัวนายอำเภอ ที่ทำให้คนร็อคริดจ์ ไม่พอใจ.. ...คนที่มีรูปร่างหน้าตาแบบที่เห็นแล้ว ชาวบ้านต้องทิ้งเมืองไปเลย...
Governor, as per your instructions I'd like you to meet the new sheriff of Rock Ridge.ขอแนะนำ... ...นายอำเภอร็อคริดจ์คนใหม่
"... of the Office of Sheriff in and for the Township of Rock Ridge.""... นอภ.ของร็อคริดจ์"
"We, the white, God-fearing citizens of Rock Ridge...เราคนผิวขาว ผู้เคารพพระเจ้า ชาวเมืองร็อคริดจ์

rock ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
碳酸岩[tàn suān yán, ㄊㄢˋ ㄙㄨㄢ ㄧㄢˊ, 碳酸岩] carbonate rock (geol.)
粗盐[cū yán, ㄘㄨ ㄧㄢˊ, 粗盐 / 粗鹽] coarse salt; rock salt
冰糖[bīng táng, ㄅㄧㄥ ㄊㄤˊ, 冰糖] crystal sugar; rock candy
沉潭[chén tán, ㄔㄣˊ ㄊㄢˊ, 沉潭] drowning sb tied to a rock (as a form of torture)
火成岩[huǒ chéng yán, ㄏㄨㄛˇ ㄔㄥˊ ㄧㄢˊ, 火成岩] igneous rock (geol.); volcanic rock
[chí, ㄔˊ, 坻] islet; rock in river
[lěi, ㄌㄟˇ, 磊] lumpy; rock pile; uneven
变质岩[biàn zhì yán, ㄅㄧㄢˋ ㄓˋ ㄧㄢˊ, 变质岩 / 變質岩] metamorphic rock (geol.)
冰碛[bīng qì, ㄅㄧㄥ ㄑㄧˋ, 冰碛 / 冰磧] moraine; rock debris from glacier
不插电[bù chā diàn, ㄅㄨˋ ㄔㄚ ㄉㄧㄢˋ, 不插电 / 不插電] unplugged (of rock musicians performing on acoustic instruments)
母质[mǔ zhì, ㄇㄨˇ ㄓˋ, 母质 / 母質] parent material (e.g. the eroded rock making up sediment)
假山[jiǎ shān, ㄐㄧㄚˇ ㄕㄢ, 假山] rock garden; rockery
岩石层[yán shí céng, ㄧㄢˊ ㄕˊ ㄘㄥˊ, 岩石层 / 岩石層] rock stratum
岩层[yán céng, ㄧㄢˊ ㄘㄥˊ, 岩层 / 巖層] rock strata
岩画[yán huà, ㄧㄢˊ ㄏㄨㄚˋ, 岩画 / 巖畫] rock painting; picture or writing carved on rocks
岩盐[yán yán, ㄧㄢˊ ㄧㄢˊ, 岩盐 / 巖鹽] rock salt
摇滚乐[yáo gǔn yuè, ㄧㄠˊ ㄍㄨㄣˇ ㄩㄝˋ, 摇滚乐 / 搖滾樂] rock music; rock 'n roll
石盐[shí yán, ㄕˊ ㄧㄢˊ, 石盐 / 石鹽] rock salt
沉积岩[chén jī yán, ㄔㄣˊ ㄐㄧ ㄧㄢˊ, 沉积岩 / 沉積岩] sedimentary rock (geol.)
超基性岩[chāo jī xìng yán, ㄔㄠ ㄐㄧ ㄒㄧㄥˋ ㄧㄢˊ, 超基性岩] ultrabasic rock (geol.), containing less than 45\% silicates
矸子[gān zi, ㄍㄢ ㄗ˙, 矸子] waste rock (mining); gangue (worthless minerals mixed in with coal or ore)
集料[jí liào, ㄐㄧˊ ㄌㄧㄠˋ, 集料] aggregate; material gathered together; conglomerate (rocks)
望夫石[wàng fū shí, ㄨㄤˋ ㄈㄨ ㄕˊ, 望夫石] Amah Rock
闪石[shǎn shí, ㄕㄢˇ ㄕˊ, 闪石 / 閃石] amphibole (silicate rock-forming mineral)
普通角闪石[pǔ tōng jiǎo shǎn shí, ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄐㄧㄠˇ ㄕㄢˇ ㄕˊ, 普通角闪石 / 普通角閃石] hornblende (rock-forming mineral, type of amphibole)
角闪石[jiǎo shǎn shí, ㄐㄧㄠˇ ㄕㄢˇ ㄕˊ, 角闪石 / 角閃石] hornblende (rock-forming mineral, type of amphibole)
亚利安娜[Yà lì ān nà, ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄢ ㄋㄚˋ, 亚利安娜 / 亞利安娜] Ariane (French space rocket)
阿丽亚娜[Ā lì yà nà, ㄚ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄋㄚˋ, 阿丽亚娜 / 阿麗亞娜] Ariane, French space rocket
基岩[jī yán, ㄐㄧ ㄧㄢˊ, 基岩] base rock; bedrock
岩床[yán chuáng, ㄧㄢˊ ㄔㄨㄤˊ, 岩床 / 巖床] bedrock
运载火箭[yùn zài huǒ jiàn, ㄩㄣˋ ㄗㄞˋ ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ, 运载火箭 / 運載火箭] carrier rocket
[yán, ㄧㄢˊ, 岩] cliff; rock
冰壶[bīng hú, ㄅㄧㄥ ㄏㄨˊ, 冰壶 / 冰壺] curling (sport); curling rock
[fèi, ㄈㄟˋ, 砩] dam up water with rocks
土坝[tǔ bà, ㄊㄨˇ ㄅㄚˋ, 土坝 / 土壩] earth dam; dam of earth and rocks (as opposed to waterproof dam of clay or concrete)
[gāng, ㄍㄤ, 堈] earthen jug, crock, cistern
基床[jī chuáng, ㄐㄧ ㄔㄨㄤˊ, 基床] foundation (of building); bed (e.g. bedrock); substrate
连衣裙[lián yī qún, ㄌㄧㄢˊ ㄧ ㄑㄩㄣˊ, 连衣裙 / 連衣裙] woman's dress; frock; gown
岩浆岩[yán jiāng yán, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄤ ㄧㄢˊ, 岩浆岩 / 岩漿岩] igneous rock
火成[huǒ chéng, ㄏㄨㄛˇ ㄔㄥˊ, 火成] igneous (geol.); formed by fire; volcanic (rock)

rock ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルカリ岩[アルカリがん, arukari gan] (n) alkali rock
インストルメンタルロック[, insutorumentarurokku] (n) instrumental rock
エギーユ[, egi-yu] (n) aiguille (sharp rock peak) (fre
カチンカチン[, kachinkachin] (adj-na) (1) rock hard; stiff and unyielding (personality); (n) (2) clangor
カミン[, kamin] (n) (See チムニー) chimney (narrow cleft used to climb a rock face) (ger
カンブリア系[カンブリアけい, kanburia kei] (n,adj-no) Cambrian system (i.e. rock layer deposited during the Cambrian period)
グー[, gu-] (adj-na) (1) good; (n) (2) goo; (3) (See じゃん拳) rock (in rock-paper-scissors game); (4) (col) fist; (P)
ぐう[, guu] (n) (1) (See じゃん拳) rock (in rock, paper, scissors); (adv,n) (2) (See ぐうの音も出ない) sound made through constricted throat; (3) sound made in suffering or under adversity
クラシックロック[, kurashikkurokku] (n) classic rock
ゴシックロック[, goshikkurokku] (n) Gothic rock
サイケデリックロック[, saikederikkurokku] (n) psychedelic rock
サザンロック[, sazanrokku] (n) Southern rock
シンフォニックロック[, shinfonikkurokku] (n) symphonic rock
ノドジロオオトカゲ[, nodojiroootokage] (n) rock monitor (Varanus albigularis, species of carnivorous monitor lizard found in southern Africa); legavaan; white-throated monitor
ハンレイ岩;斑糲岩;斑レイ岩[はんれいがん(斑糲岩);ハンレイがん(ハンレイ岩;斑レイ岩), hanreigan ( han rei iwa ); hanrei gan ( hanrei iwa ; han rei iwa )] (n) gabbro (a type of rock similar to granite)
ブラスロック[, burasurokku] (n) brass rock
プログレ[, purogure] (n) (abbr) progressive rock
プログレッシブロック[, puroguresshiburokku] (n) progressive rock
ローレライ[, ro-rerai] (n) (1) Lorelei (Loreley); Rhine maiden who lured sailors to their doom; (2) rock in the Rhine
危岩;危巌[きがん, kigan] (n) steep, towering rock
噴出岩[ふんしゅつがん, funshutsugan] (n) (See 火山岩) extrusive rock; effusive rock
堆積岩[たいせきがん, taisekigan] (n) sedimentary rock
変成岩[へんせいがん, henseigan] (n) metamorphic rock
奇岩;奇巌[きがん, kigan] (n) strangely shaped rocks; massive rock of unusual shape
小豆鱒[あずきます, azukimasu] (n) rock cod; black-saddled grouper
岩ワラビー[いわワラビー, iwa warabi-] (n) (uk) rock wallaby
岩壁;巌壁[がんぺき, ganpeki] (n) wall of rock; rock cliff; rock face
岩根[いわね, iwane] (n) rock
岩盤浴[がんばんよく, ganbanyoku] (n) stone sauna; facility where one rests on towels laid on a slab of heated natural rock
岩盤風呂[がんばんぶろ, ganbanburo] (n) (See 岩盤浴) stone sauna; facility where one rests on towels laid on a slab of heated natural rock
岩石系列[がんせきけいれつ, gansekikeiretsu] (n) rock series; lithosequence
岩茸[いわたけ, iwatake] (n) (uk) rock tripe (edible lichen used as medication in Korea, China and Japan)
岩頭;巌頭[がんとう, gantou] (n) top of a massive rock
岳樺[だけかんば;ダケカンバ, dakekanba ; dakekanba] (n) (uk) Erman's birch (Betula ermanii); Russian rock birch
揺す[ゆす, yusu] (v5s,vt) (arch) to rock the left hand (to produce vibrato on a koto, etc.)
揺する[ゆする, yusuru] (v5r,vt) to shake; to jolt; to rock (cradle); to swing; (P)
揺る[ゆる, yuru] (v5r,vt) to shake; to jolt; to rock (cradle); to swing; (P)
旗竿[はたざお, hatazao] (n) (1) flagstaff; flagpole; (2) (uk) arabis (any plant of genus Arabis, esp. tower mustard, Arabis glabra); rock cress
晶洞[しょうどう, shoudou] (n) druse (globular calcium oxalate crystals, often lining a rock cavity)
板挟み;板挾み;板ばさみ[いたばさみ, itabasami] (n) being stuck between a rock and a hard place; being in a dilemma; being torn between conflicting demands
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スプロケットフィード[すぷろけっとふぃーど, supurokettofi-do] sprocket feed
繰出し孔[くりだしこう, kuridashikou] feed hole, sprocket hole
繰出し孔トラック[くりだしこうトラック, kuridashikou torakku] feed track, sprocket track

rock ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชะงอก[n.] (cha-ngøk) EN: projecting rock FR:
ชะโงกผา[n.] (cha-ngōkphā) EN: overhanging rock/cliff ; projecting rock ; shelf FR: rocher en surplomb [m]
ชะง่อน[n.] (cha-ngǿn) EN: overhanging rock FR:
ชระง่อน[n.] (chara-ngǿn) EN: overhanging rock FR:
ดนตรีร๊อค[n. exp.] (dontrī røk) EN: FR: musique rock [f] ; rock [m] (anglic.)
หิน[n.] (hin) EN: stone ; rock ; boulder FR: pierre [f] ; rocher [m] ; roche [f]
หินอัคนี[n. exp.] (hin-akkhanī) EN: igneous rock FR: roche volcanique [f] ; roche magmatique [f]
หินอัคนีพุ [n. exp.] (hin-akkhanī) EN: extrusive rock FR:
หินอัคนีแทรกซอน[n. exp.] (hin-akkhanī) EN: intrusive Iigneous rock FR:
หินชั้น [n. exp.] (hinchan) EN: sedimentary rock FR: roche sédimentaire [f]
หินแข็ง[n. exp.] (hin khaeng) EN: hard rock FR: roche dure [f]
หินเหล็กไฟ[n. exp.] (hin lek fai) EN: flint rock ; flint FR: silex [m]
หินผลึก[n. exp.] (hin phaleuk) EN: rock crystal FR:
หินภูเขาไฟ [n. exp.] (hin phūkhao) EN: volcanic rock FR: roche volcanique [f]
หินแปร[n. exp.] (hinpraē) EN: metamorphic rock FR: roche métamorphique [f]
หินตะกอน[n. exp.] (hintakøn) EN: sedimentary rock FR: roche sédimentaire [f]
หินตะกอนภูเขาไฟ [n. exp.] (hintakøn ph) EN: pyroclastic rock FR:
การปีนหน้าผา[n. exp.] (kān pīn nāp) EN: rock climbing FR:
การระบายกรดจากเหมือง[n. exp.] (kān rabāi k) EN: acid mine drainage (AMD) ; acid rock drainage (ARD) FR:
แข็งเหมือนหิน[adj.] (khaeng meūo) EN: as hard as a rock ; as hard as stone FR: dur comme de la pierre
เขาหิน[n. exp.] (khao hin) EN: cliff ; rock FR:
เขย่า[v.] (khayao) EN: shake ; agitate ; rock ; wave FR: agiter ; secouer ; ballotter
โคลง[v.] (khlōng) EN: roll ; sway ; shake ; rock FR: tanguer
โคลงเคลง[v.] (khlōngkhlēn) EN: toss ; rock ; sway ; roll FR:
คอนเสิร์ตร็อก[n. exp.] (khǿnsoēt rǿ) EN: rock concert FR: concert de rock [m]
กีตาร์ร็อก[n. exp.] (kītā rǿk) EN: FR: guitare rock [f]
เกลือบก[n. exp.] (kleūa bok) EN: rock salt FR:
เกลือสินเธาว์[n.] (kleūasintha) EN: rock salt FR:
กองหินริเชลิว[n. prop.] (Køng Hin Ri) EN: Richelieu Rock FR:
ก้อนหิน[n. exp.] (kønhin) EN: stone block ; stone ; rock ; pebble FR: roche [f] ; pierre [f] ; caillou [m]
กระเทือน[v.] (kratheūoen) EN: shake ; vibrate ; tremble ; shock ; convulse ; shiver ; bump ; quake ; rock ; affect FR: secouer ; affecter ; ébranler
แกว่ง[v.] (kwaeng) EN: sway ; swing ; brandish ; wave ; wobble ; oscillate ; rock FR: osciller ; balancer ; brandir
ไกว[v.] (kwai) EN: rock ; swing ; sway FR: bercer ; balancer
ให้เด็กหลับ[v. exp.] (kwai hai de) EN: rock a baby to sleep FR: bercer un enfant
ไกวเปล[v. exp.] (kwai plē) EN: rock a cradle FR:
ลิตเทิลร็อก[n. prop.] (Litthoēn Rǿ) EN: Little Rock FR: Little Rock
โล้[v.] (lō) EN: sway ; swing ; rock ; ride the waves FR: se balancer ; osciller ; lofer
น้ำตาลกรวด[n. exp.] (nāmtān krūa) EN: crystalline sugar ; rock sugar FR: sucre cristallisé [m]
แง่หิน[n.] (ngaē hin) EN: ledge ; edges of a rock ; edges of a stone FR: saillie [f]
เงื้อมผา[n. exp.] (ngeūam phā) EN: overhanging rock ; overhang FR: précipice [m]

rock ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amurrötel {m} [ornith.]White-throated Rock Thrush
Quaderstein {m}ashlar rock
Blaumerle {f} [ornith.]Blue Rock Thrush (Monticola solitarius)
Cayenneklippenvogel {m} [ornith.]Guianan Cock of the Rock
Felsendom {m} (in Jesusalem)Dome of the rock
Klippentaube {f} [ornith.]Eastern Rock Pigeon
Lebendgestein {n} | vorgehältertes Lebendgesteinlife rock | cured life rock
Schmelze {f}; flüssiges Gesteinliquid rock
Rockmusik {f}; Rock
Rock'n'Roll {m}; Rock and Roll
Steinschlag {m}rockfall; rock fall; falling rock
Langzehenrötel {m} [ornith.]Sentinel Rock Thrush
Siamesischer Ringelwels {m} (Leiocassis siamensis) [zool.]siamese rock catfish
felsenfest {adj}steady as a rock
Steinwand {f} | ohne Mörtel erstellte Steinwandstone wall; rock wall | drystone wall
Felsblock {m}; Brocken
Brottopf {m}bread crock
Brocken {m} | Brocken
Kapfelsenspringer {m} [ornith.]Cape Rockjumper
Entwässerung {f}; Trockenlegung
Morgenmantel {m}; Morgenrock
Dürre {f}; Trockenheit
Lyophilisation {f}; Gefriertrocknen
Lyophilisator {m}; Gefriertrockner
Probelauf {m}; Trockentest
Trockengewicht {n} | absolutes Trockengewichtdry weight | bone dry weight
Trocknen {n} | beschleunigtes Trocknendrying | accelerated drying
Schlafittchen {n} (Rockschoß)wing feather
Flockenfutter {n}; Trockenfutter
Gehrock {m}frock coat
Gestein {n}rock; rocks; stone
Urgestein {n}prehistoric rock; primary rocks
Eiswürfel {m} | mit Eiswürfeln; on the rocks (Getränk)ice cube; icecube | on the rocks
Igelrad {n}sprocket wheel
Kipphebel {m}rocker arm; rocker lever
Kipphebel {m}rocking level; rocking
Madraswachtel {f} [ornith.]Rock Bush Quail
Mondgestein {n}moon rocks
Raketenstart {m}rocket assisted take off
Raketentechnik {f}rocketry

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rock
Back to top