ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

robber

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *robber*, -robber-

robber ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
robber (n.) โจร See also: คนปล้น, คนชิงทรัพย์ Syn. bandit, plunderer, thief
robbery (n.) การปล้น See also: การโจรกรรม Syn. burglary, larceny, thievery
English-Thai: HOPE Dictionary
robber(รอบ'เบอะ) n. ผู้ปล้น,ผู้ชิงทรัพย์,ผู้แย่งชิง,โจร, See also: robbery n.
English-Thai: Nontri Dictionary
robber(n) โจร,ขโมย,ผู้ปล้น,ผู้ชิงทรัพย์
robbery(n) การปล้น,การขโมย,การโจรกรรม,การลักขโมย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
robberyการชิงทรัพย์ [ดู rapine] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Robbery investigationการสืบสวนการลักทรัพย์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มิจฉาชีพ (n.) robber See also: bandit, pirate, thief, highwayman, burglar Syn. ขโมย, ผู้ร้าย
โจร (n.) robber See also: bandit, pirate, thief, highwayman, burglar Syn. ขโมย, ผู้ร้าย, มิจฉาชีพ
โมษ (n.) robber See also: thief, burglar, housebreaker, pickpocket, mugger, shoplifter, bandit, outlaw Syn. โจร, ขโมย, โมษก
โมษก (n.) robber See also: thief, burglar, housebreaker, pickpocket, mugger, shoplifter, bandit, outlaw Syn. โจร, ขโมย
การจี้ (n.) robbery See also: kidnapping, hijack (a plane) Syn. การปล้น
การปล้น (n.) robbery See also: stealth, theft, piracy, larceny Syn. การโจรกรรม
การปล้น (n.) robbery See also: kidnapping, hijack (a plane)
การปล้น (n.) robbery See also: theft, piracy, larceny, burglary Syn. การลัก, การขโมย
การโจรกรรม (n.) robbery See also: burglary, cheating, looting, pillage, swindling, theft, piracy Ops. การปล้น
ชิงทรัพย์ (n.) robbery See also: stealth, theft, piracy, larceny Syn. การปล้น, การโจรกรรม
โจรกรรม (n.) robbery See also: theft, piracy, larceny, burglary Syn. การลัก, การขโมย, การปล้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He thought, "The birds have a harder life than we do... ... except for the robber birds and the heavy, strong ones.และเขาคิดว่านกมีชีวิตที่ยาก กว่าที่เราทำยกเว้นสำหรับนก โม่ง และหนักคนที่แข็งแกร่ง
I seem to remember that in Honduras you were accused of being a grave robber rather than an archaeologist.ฉันดูเหมือนจะจำได้ว่าในฮอนดูรัส คุณถูกกล่าวหาว่าเป็นโจรปล้นหลุมฝังศพ มากกว่าที่นักโบราณคดี
Plus, what you´re doing is a stereotypical robber thing.แล้วแกก็ปล้นแบบโบราณจัด
Didn't you catch a robber at that time? Didn't you get a thank-you gift?นี่ เธอร้อนเงินมากจริงๆเหรอ ?
Shortly after 2:00 pm, A lone robber held up the la brea savings and loan.หลังจากเวลาบ่าย 2 ไม่นาน, โจรบุกเดี่ยวเข้าไปที่สถาบันการเงิน ลา เบลีย
Was the robber injured in the fray?แล้วโจรได้รับบาดเจ็บอะไรบ้างมั้ย?
The robber was hit with nearly 30 rounds, But escaped on foot.โจรน่าจะโดนไปเต็มๆ 30 ดอกเน้นๆ, แต่มันก็เดินหนีไปหน้าตาเฉย
Like a grave robber or something.โจรปล้นสุสานทำนองนั้น
Well, all the girls worked the convention last night, and the robber struck after the last group of ladies returned from the host hotel for the "Off-shore Oil-drilling Expo".สาวๆที่ทำงานเมื่อคืนนี้ บอกว่าโจรได้เข้ามาหลังจากที่ผู้หญิงกลุ่มสุดท้าย กลับมาจากโรงแรมโฮสท์
Well, we think the robber may have been the victim in your sinkhole.เราคิดว่าโจรที่ปล้น อาจเป็นเหยื่อของเราที่อยู่ในบ่อน้ำ
When your daddy was still shot by a robber instead of by hisself?ตอนที่พ่อของนายยังถูกยิง โดยตีนแมว - แทนที่จะฆ่าตัวตาย?
A crazy hoarder got knocked down, buried alive under his own hoardings, by a robber who stole something that maybe killed bugs, then the hoarder died a little while later, then fell through the ceiling of the apartment downstairs.นักสะสมสติไม่สมประกอบ ถูกกองซากของสะสม ล้มทับตัวเองตายทั้งเป็น โดยมีคนบุกรุก บุกเข้าไปปล้นข้าวของ บางทีก็อาจจะเป็น ซากแมลงตายแล้ว

robber ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
持枪抢劫[chí qiāng qiāng jié, ㄔˊ ㄑㄧㄤ ㄑㄧㄤ ㄐㄧㄝˊ, 持枪抢劫 / 持槍搶劫] armed robbery
蹿房越脊[cuān fáng yuè jǐ, ㄘㄨㄢ ㄈㄤˊ ㄩㄝˋ ㄐㄧˇ, 蹿房越脊 / 躥房越脊] lit. to leap the house and cross the roofridge (成语 saw); dashing over rooftops (of robbers and pursuing knight-errant 俠客|侠客 in fiction)
抢劫罪[qiāng jié zuì, ㄑㄧㄤ ㄐㄧㄝˊ ㄗㄨㄟˋ, 抢劫罪 / 搶劫罪] robbery
盗贼[dào zéi, ㄉㄠˋ ㄗㄟˊ, 盗贼 / 盜賊] robbers
[dào, ㄉㄠˋ, 盗 / 盜] steal; rob; plunder; a thief; bandit; robber

robber ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
五右衛門風呂[ごえもんぶろ, goemonburo] (n) bath heated directly from beneath, with a floating wooden lid on which the bather sits causing it to sink (named after the robber Goemon Ishikawa, who was boiled to death in one)
雲助[くもすけ, kumosuke] (n) palanquin bearer; coolie; wandering robber
アパート荒らし[アパートあらし, apa-to arashi] (n) apartment house robbery (robber)
ケードロ;ケイドロ[, ke-doro ; keidoro] (n) cops and robbers (hide-and-seek game)
切り取り;切取り;斬り取り;斬取り[きりとり, kiritori] (n) (1) cutting; tearing off; cutting off; clipping; (2) robbery with assault; burglary
切り取り強盗[きりとりごうとう, kiritorigoutou] (n) violent robbery or burglary; killing and robbing (someone)
叩き(P);敲き;三和土[たたき(P);タタキ(P), tataki (P); tataki (P)] (n) (1) (叩き, 敲き only) mince (minced meat or fish); (2) (叩き, 敲き only) (See 鰹) seared skipjack tuna; (3) (叩き, 敲き only) (sl) robbery; extortion; (4) (usu. 三和土 (gikun)) hard-packed dirt (clay, gravel, etc.) floor; concrete floor; (P)
強奪者[ごうだつしゃ, goudatsusha] (n) robber; plunderer
強盗[ごうとう, goutou] (n) (1) robber; mugger; (2) robbery; burglary; (P)
強盗に入る;強盗にはいる[ごうとうにはいる, goutounihairu] (exp,v5r) to commit a robbery; to burgle
強盗事件[ごうとうじけん, goutoujiken] (n) robbery; robbery case; burglary
強盗幇助;強盗ほう助[ごうとうほうじょ, goutouhoujo] (n) aiding and abetting a robbery
海賊[かいぞく, kaizoku] (n,adj-no) pirate; sea robber; (P)
渇しても盗泉の水を飲まず[かっしてもとうせんのみずをのまず, kasshitemotousennomizuwonomazu] (exp) Even if thirsty not to drink from "Robber's Spring"; A proverb meaning not to lower oneself to unjust acts no matter how desperate; (English equivalent) The eagle does not hunt flies
略奪(P);掠奪[りゃくだつ, ryakudatsu] (n,vs) pillage; plunder; looting; robbery; (P)
結合犯[けつごうはん, ketsugouhan] (n) single crime consisting of multiple independent crimes (i.e. robbery, which consists of theft and threats or use of violence)
荒稼ぎ[あらかせぎ, arakasegi] (n,vs) making a killing; making easy money; robbery
[ぞく, zoku] (n) (1) thief; robber; burglar; (2) rebel; insurgent; traitor
賊徒[ぞくと, zokuto] (n) rebels; bandit; robber; traitors
追い剥ぎ;追いはぎ[おいはぎ, oihagi] (n) highway robbery; highwayman
野伏;野臥[のぶし, nobushi] (n) (1) hermit; mountain ascetic; itinerant priest; (2) mountain-dwelling robber; brigand
野伏せり;野臥せり[のぶせり, nobuseri] (n) mountain-dwelling robber; brigand

robber ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวขโมย[n.] (hūakhamōi) EN: thief ; bandit; burglar ; cheat ; robber ; king of thieves ; arch-criminal FR: voleur [m] ; cambrioleur [m] ; roi des cambrioleurs [m]
โจร[n.] (jōn) EN: bandit ; robber ; thief ; burglar FR: bandit [m] ; gangster [m] ; voleur [m] ; truand [m] ; vagabond [m]
โจรผู้ร้าย[n. exp.] (jōn phūrāi) EN: criminal ; thief ; robber ; bandit ; burglar FR: bandit [m] ; voleur [m] ; criminel [m] ; brigand [m]
โจร[pref.] (jōra- = jōn) EN: robber FR: voleur [m]
ขโมย[n.] (khamōi) EN: thief ; robber ; burglar ; pilferer ; thieves [pl] FR: voleur [m] ; voleuse [f] ; cambrioleur [m] ; cambrioleuse [f] ; chapardeur [m] (fam.) ; chapardeuse [f] (fam.) ; larron [m] (litt.) ; détrousseur [m] (litt. - vx) ; malandrin [m] (litt. - vx) ; brigand [m] (vx)
ขุนโจร[n. exp.] (khun jōn) EN: robber FR:
นักปล้น[n. exp.] (nak plon) EN: robber FR:
ชิงทรัพย์[n.] (chingsap) EN: robbery FR:
โจรกรรม[n.] (jōrakam = j) EN: robbery ; theft ; piracy ; larceny ; burglary FR: vol [m]
การช่วงชิงทรัพย์[n. exp.] (kān chūangc) EN: robbery FR:
การโจรกรรม[n.] (kān jōrakam) EN: robbery FR: vol [m]
การปล้น[n.] (kān plon) EN: robbery ; rapine ; pillage ; plunder ; holdup FR: vol [m]
ความผิดฐานชิงทรัพย์[n. exp.] (khwām phit ) EN: robbery FR:
ความผิดฐานปล้นทรัพย์[n. exp.] (khwām phit ) EN: gang robbery FR:
กระทำความผิดฐานชิงทรัพย์[v. exp.] (kratham khw) EN: commit robbery FR:
กระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์[v. exp.] (kratham khw) EN: commit gang robbery FR:
ปล้นทรัพย์[v.] (plonsap) EN: commit gang robbery ; gang rob ; rob ; plunder ; burgle ; loot ; pillage FR:
ปล้นอย่างอุกอาจ[X] (plon yāng u) EN: daring robbery ; outrageous robbery FR:
สะดม[v.] (sadom) EN: pillage ; sack ; plunder ; commit gang robbery FR: piller ; dépouiller
โทษฐานปล้นทรัพย์[n. exp.] (thōt thān p) EN: conviction for robbery FR:

robber ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grabräuber {m}grave robber
Straßenraub {m}highway robbery
Postraub {m}mail robbery
Raubmord {m}murder with robbery; holdup murder
Beraubungsgraben {m}robber trench
Raubritter {m}robber baron

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า robber
Back to top