ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ring

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ring*, -ring-

ring ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ring (n.) แหวน
ring (n.) วงแหวน See also: วงกลม, วง Syn. circle
ring (n.) กลุ่มคณะ Syn. band, gang, group
ring (n.) เนื้อที่ที่เป็นวงกลม See also: สนามวงกลม, สนามมวย Syn. arena
ring (vi.) ล้อม See also: ปิดล้อม, ล้อมวง Syn. encircle, gird
ring (vt.) ล้อม See also: ปิดล้อม, ล้อมวง Syn. encircle, gird
ring (vt.) ใส่ห่วง See also: ใส่ปลอก, สนตะพาย Syn. girdle
ring (vi.) สั่นกระดิ่ง See also: เคาะระฆัง Syn. chime
ring (vt.) สั่นกระดิ่ง See also: เคาะระฆัง Syn. chime
ring (vi.) ส่งเสียงดังกังวาน See also: ส่งเสียงดังก้อง Syn. clang, peal
ring (vt.) ทำเสียงสะท้อน See also: ทำเสียงก้อง Syn. clang, peal
ring (vi.) โทรศัพท์ Syn. call, telephone
ring (n.) เสียงกระดิ่ง See also: เสียงดังกังวาน Syn. chime, knell, peal
ring a bell (idm.) คุ้นๆ หู See also: เคยได้ยินหรือเคยรู้จัก, ทำให้นึกถึง, ทำให่จำได้
ring about (phrv.) ล้อมรอบด้วย Syn. ring with
ring about (phrv.) ล้อมรอบด้วย Syn. ring round
ring around (phrv.) โทรศัพท์ไป (หลายที่) Syn. ring round
ring back (phrv.) โทรศัพท์กลับ Syn. call back
ring down (phrv.) ชักม่านลง See also: ปิดม่าน Syn. ring up
ring finger (n.) นิ้วนาง (โดยเฉพาะข้างซ้ายซึ่งใช้สวมแหวนหมั้น/แต่งงาน)
ring for (phrv.) กดออดเรียก See also: สั่นกระดิ่งเรียก
ring hollow (phrv.) พูดด้วยน้ำเสียงไม่จริงใจ Syn. ring true
ring in (phrv.) ให้สัญญาณการมาถึงที่ทำงาน See also: ตอกเวลาเข้า Syn. clock in
ring in (phrv.) ส่งเสียงเหมือนระฆังสั่น Syn. resound in, reverberate in
ring in (phrv.) ก้องหรือสะท้อนอยู่ใน
ring in the New Year (idm.) ฉลองปีใหม่ตอนเที่ยงคืนของวันที่ 31 ธันวาคม
ring in the new year (idm.) สั่นระฆังเป็นสัญญาณเริ่มปีใหม่ Syn. bring in, play in
ring mail (n.) เกราะ Syn. chain mail, coat of mail
ring off (phrv.) วางหูโทรศัพท์ Syn. hang up
ring on (phrv.) ทำเสียงแตกต่างกันโดยใช้
ring out (phrv.) ส่งเสียงออกไป See also: สั่นระฆัง (เพื่อส่งเสียงออก)
ring out (phrv.) (เสียง) โทรศัพท์ดัง
ring out (phrv.) ลงเวลาเลิกงาน See also: ตอกบัตรออก Syn. clock out
ring out the old year (idm.) สั่นระฆังบอกสัญญาณหมดปีเก่า Syn. ring in
ring road (n.) ถนนวงแหวน (สร้างรอบเมืองเพื่อลดปัญหาจราจรติดขัดในเมือง)
ring round (phrv.) โทรศัพท์ไปทั่ว/หลายที่
ring round (phrv.) ล้อมรอบด้วย Syn. ring about, ring with
ring round (phrv.) ลากเส้นรอบ See also: วงรอบ
ring series (n.) โซ่ See also: โซ่ตรวน Syn. string
ring the changes (idm.) จัดการสิ่งต่างๆ ในรูปแบบใหม่ See also: รู้จักจับโน้นชนนี้ให้ได้สิ่งใหม่ๆออกมา
English-Thai: HOPE Dictionary
ring(ริง) {rang,rung,ringing,rings} n. วงแหวน,แหวน,ล้อ,ห่วง,วงปีของต้นไม้,ทางวงกลม,สนามวัวแข่ง,สนามมวย,สนามมวยปล้ำ,การต่อยมวย,การแข่งขัน,สังเวียน,วงการ,กลุ่ม,คณะ,ปอยผมที่ขดเป็นวง,สียงกริ่ง,เสียงกระดิ่ง,เสียงโทรศัพท์,เสียงกังวาน,การโทรศัพท์ -v. ล้อมวง,กลายเป็นวงแหวน
ring networkข่ายงานแบบวงแหวนในเรื่องของระบบเครือข่าย หมายถึงการวางข่ายงานเป็นวงกลม ให้เครื่องปลายทาง (terminal) แต่ละเครื่อง มีสายต่อเชื่อมกับเครื่องที่อยู่ใกล้ ๆ วนต่อกันเป็นวงกลมหรือวงแหวน บางทีเรียก เต็ม ๆ ว่า token ring network ดู star network เปรียบเทียบ
ringed(ริงดฺ) adj. (เป็นรูป) มีวงแหวน,สวมแหวน,หมั้นแล้ว,แต่งงานแล้ว,ถูกล้อมรอบ
ringing(ริง'กิง) adj. ดังกังวาน,ก้อง,กังวาน,รุนแรง,เฉียบขาด,n. เสียงกระดิ่ง,เสียงกริ่ง,เสียงกังวาน
ringleader(ริง'ลีเดอะ) n. ผู้นำ,หัวหน้าแก๊ง,
ringlet(ริง'ลิท) n. ปอยผมที่ขดงอ,ลอนผม,
ringmastern. หัวหน้าโรงละครสัตว์
ringnecked(ริง'เนคทฺ) adj. มีแถบสีรอบคอ
ringsiden. บริเวณใกล้เวทีการแสดง,บริเวณใกล้เวทีมวย,บริเวณที่สามารถมองเห็นการแสดง
ringwormn. ขี้กลาก (โรคผิวหนังชนิดหนึ่งที่เกิดจากเชื้อรา)
English-Thai: Nontri Dictionary
ring(vi) บินวน,ส่งเสียง,สั่นกระดิ่ง,เคาะระฆัง
ringleader(n) หัวโจก,ผู้นำ,หัวหน้าแก๊ง
ringlet(n) ปอยผม,วงเล็ก,ลอนผม
ringworm(n) ขี้กลาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ringวงแหวน, วง, แหวน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ring networkข่ายงานแบบวงแหวน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ringingกริ่ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ringworm; tineaขี้กลาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ring topologyเครือข่ายแบบวงแหวน, เครือข่ายที่มีการเชื่อมแต่ละสถานีเข้าด้วยกันแบบวงแหวน สัญญาณข้อมูลจะส่งอยู่ในวงแหวนไปในทิศทางเดียวกันจนถึงผู้รับ หากข้อมูลที่ส่งเป็นของสถานีใด สถานีนั้นก็รับไว้ ถ้าไม่ใช่ก็ส่งต่อไป ซึ่งระบบเครือข่ายแบบวงแหวนนี้ สามารถรองรับจำนวนสถานีได้เป็นจำนวนมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธำมรงค์ (n.) ring Syn. แหวน, วงแหวน
วงแหวน (n.) ring See also: hoop, circle, circular band
วงแหวน (n.) ring Syn. แหวน
ห่วง (n.) ring See also: hoop, loop
แหวน (n.) ring Syn. ธำมรงค์
แหวน (n.) ring Syn. ธำมรงค์
แหวน (n.) ring See also: hoop, circle, circular band Syn. วงแหวน
กดกริ่ง (v.) ring a bell See also: press the button Syn. กดออด
วางโทรศัพท์ (v.) ring off See also: hang up Syn. วางหูโทรศัพท์ Ops. ยกหูโทรศัพท์
กดออด (v.) ring the bell Syn. กดกริ่ง
แจ๋ว (adj.) ringing See also: loud and clear
หัวหน้า (n.) ringleader See also: gang leader, head Ops. หางแถว
หัวโจก (n.) ringleader See also: gang leader, head Syn. หัวหน้า Ops. หางแถว
กลาก (n.) ringworm See also: eczema Syn. ขี้กลาก
ขี้กลาก (n.) ringworm Syn. กลาก, โรคกลาก
โรคกลาก (n.) ringworm Syn. กลาก
brought (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของคำกริยา bring Syn. took
M.M.E. (abbr.) วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Mechanical Engineering)
rang (vi.) กริยาช่องที่ 2 ของ ring
rang (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ ring
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Can you tell her I'll ring her back?คุณช่วยบอกเธอว่าฉันจะโทรกลับได้ไหม?
What will you do during this weekend?คุณจะทำอะไรช่วงวันหยุดนี้
The TV programs were really boringรายการโทรทัศน์น่าเบื่อจริงๆ
You must bring me to him at onceเธอต้องพาฉันไปหาเขาโดยทันทีนะ
I love sharing this with youฉันชอบแบ่งปันสิ่งนี้กับคุณ
I'm tired of your lecturingฉันเบื่อหน่ายกับคำสั่งสอนของคุณ
What bring you here?อะไรนำพาคุณมาที่นี่
It was kind of boringมันน่าเบื่อนิดหน่อย
I think that's quite boring reallyฉันคิดว่านั่นค่อนข้างน่าเบื่อจริงๆ
I thought it was very boringฉันคิดว่ามันน่าเบื่อมาก
I don't want you wandering off into the streetsฉันไม่ต้องการให้เธอออกไปเที่ยวเตร่บนท้องถนน
I spent the long sunny days exploring the shopsฉันใช้เวลาในวันที่แดดออกนานๆ สำรวจร้านค้าต่างๆ
I couldn't help hearingมันช่วยไม่ได้ที่ฉันได้ยิน
We'll bring you lots of sweetsพวกเราจะเอาขนมหวานจำนวนมากมาฝากเธอนะ
Why did you bring me here?คุณพาฉันมานี่ทำไม?
Thanks for bringing us hereขอบคุณที่พาเรามาที่นี่
They're ignoring meพวกเขาทำเพิกเฉยต่อฉัน / ไม่ฟังฉัน
Sorry about not ringing backขอโทษด้วยที่ไม่ได้โทรกลับ
You're bothering meคุณกำลังรบกวนฉัน
It was a mistake to bring you hereมันเป็นความผิดพลาดที่พาคุณมาที่นี่
I am not comfortable answering personal questionsฉันไม่สะดวกที่จะตอบคำถามในเรื่องส่วนตัว
It's boring to see the same film againมันน่าเบื่อที่ต้องดูหนังเรื่องเดิมอีก
He used to go fishing with us during the summerเขาเคยไปตกปลากับเราในช่วงหน้าร้อน
I thought I give you a ringฉันคิดว่าฉันน่าจะโทรหาคุณ
I couldn't believe what I was hearingฉันไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่ฉันได้ยิน
Would you mind answering a few questions for us?คุณช่วยตอบคำถามเราสักสองสามข้อได้ไหม?
Because of boring of their workเพราะความเบื่อหน่ายการงาน
I will bring pain to him and to youฉันจะทำให้คุณและเขาเจ็บตัวแน่
Would you mind pouring me a cup of coffee?คุณจะช่วยรินกาแฟให้ฉันสักถ้วยได้ไหม?
So, what brings you in here today?ถ้างั้น คุณมาทำอะไรที่นี่?
I have to make arrangements to bring him back here safelyฉันจะต้องเตรียมการต่างๆ เพื่อนำเขากลับมาที่นี่อย่างปลอดภัย
Don't give me that look, I'm not ordering you aroundอย่ามองฉันอย่างนั้น ฉันไม่ได้บังคับให้คุณทำนะ
It's your fault for ignoring me, no matter how many times I calledเป็นความผิดของเธอเองนะที่เพิกเฉยต่อฉัน ไม่ว่าฉันจะร้องเรียกเธอสักเท่าไร
Don't skip during our cleaning timeนี่อย่ามาโดดในช่วงเวลาที่พวกเราทำความสะอาดกันนะ
To be honest, I wish you'd stop caring about meพูดตามตรงนะฉันอยากให้เธอเลิกกังวลเกี่ยวกับฉันเสียที
He's ignoring me on purposeเขาตั้งใจทำเพิกเฉยต่อฉัน
Try considering my situation a little bit!พยายามคิดถึงสถานการณ์ของฉันสักนิดหนึ่งด้วย
Stop staring at me!เลิกจ้องมองฉันได้แล้ว
Do you mind sharing it with me?จะว่าอะไรไหมถ้าจะบอกเล่าให้ฉันฟังบ้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My missus wouldn't wear a ring like that.เมียของฉันจะไม่สวมแหวน เช่นนั้น โอ้อวดที่คือ
Is this ring nasty, sir?มันคือที่น่ารังเกียจแหวนวงนี้ครับ
That's a very fascinating ring you've got there.แหวนที่คุณได้ไปถึงที่นั่น
He who wins is privileged to wear the sacred ring from sun to moon, from moon to sun.ที่จะสวมใส่แหวนศักดิ์สิทธิ์ จากดวงอาทิตย์ไปยังดวงจันทร์จาก ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ และในตอนท้ายของวันที่มีความสุข
So, get in touch with your authorities and send back the ring to this lady, who will then go happy to Kaili.ดังนั้นจะได้รับในการติดต่อกับ หน่วยงานของคุณ และส่งกลับแหวนผู้หญิงคนนี้, แล้วใครจะไปมีความสุขที่ ไคยีลี
This ring is not stone.คุณจะต้องได้รับมันออก
The idea as I see it is that we expand the molecules and the ring grows bigger and drops off.คือการที่เราขยายโมเลกุล และแหวนเติบโตใหญ่และมันหยด ออก มีอะไรค่าไฟฟ้าของคุณคืออย่างไร
With a ring like that I could, dare I say it, rule the world.ฉันกล้าพูดว่ามันครองโลก
With a ring like that could I interest the military?ฉันจะไห้ทหารสนใจ? ไม่ฉันไม่สามารถ
Let us go into the ring in this, our first round, with the light of battle in our eyes and the strength of the righteous in our hearts.ให้เราไปเป็นแหวนในเรื่องนี้ รอบแรกของเราด้วยแสงของ การต่อสู้ ในสายตาและความแข็งแรง ของเรา
You'll have to ring this entire harbor!เราต้องล้อมชายฝั่งเอาไว้ทั้งหมด!
We use the docking ring in the Leonov to attach to the Discovery.เราใช้แหวนเชื่อมต่อใน ลีอ นอฟ จะแนบไปกับดิสคัเฟอรี และจากนั้นเราจะใช้ดิสคัเฟอรี

ring ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
芳香环[fāng xiāng huán, ㄈㄤ ㄒㄧㄤ ㄏㄨㄢˊ, 芳香环 / 芳香環] aromatic ring; same as benzene ring C6H6 (in organic chemistry)
苯环[běn huán, ㄅㄣˇ ㄏㄨㄢˊ, 苯环 / 苯環] benzene ring C6H6 (in organic chemistry)
[huán, ㄏㄨㄢˊ, 环 / 環] bracelet; ring (not for finger); to surround; to loop; loop
[yùn, ㄩㄣˋ, 晕 / 暈] dizzy; halo; ring around moon or sun
五环路[wǔ huán lù, ˇ ㄏㄨㄢˊ ㄌㄨˋ, 五环路 / 五環路] Fifth ring road (Beijing), opened in 2003
四环路[sì huán lù, ㄙˋ ㄏㄨㄢˊ ㄌㄨˋ, 四环路 / 四環路] Fourth ring road (Beijing), opened in 2001
光环[guāng huán, ㄍㄨㄤ ㄏㄨㄢˊ, 光环 / 光環] halo; ring of light
日月晕[rì yuè yùn, ㄖˋ ㄩㄝˋ ㄩㄣˋ, 日月晕 / 日月暈] halo; ring of light around the sun or moon
杂环[zá huán, ㄗㄚˊ ㄏㄨㄢˊ, 杂环 / 雜環] heterocyclic (chem., a molecule that has a ring not solely made up of carbon atoms)
月晕[yuè yùn, ㄩㄝˋ ㄩㄣˋ, 月晕 / 月暈] ring around the moon; lunar halo
无名指[wú míng zhǐ, ˊ ㄇㄧㄥˊ ㄓˇ, 无名指 / 無名指] ring finger
环形结构[huán xíng jié gòu, ㄏㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, 环形结构 / 環形結構] ring configuration
环路[huán lù, ㄏㄨㄢˊ ㄌㄨˋ, 环路 / 環路] ring road
风圈[fēng quān, ㄈㄥ ㄑㄩㄢ, 风圈 / 風圈] ring around the moon; lunar halo
六环路[liù huán lù, ㄌㄧㄡˋ ㄏㄨㄢˊ ㄌㄨˋ, 六环路 / 六環路] Sixth ring road (Beijing), opened in 2008
三环路[sān huán lù, ㄙㄢ ㄏㄨㄢˊ ㄌㄨˋ, 三环路 / 三環路] Third ring road (Beijing), opened in 1994
令牌环网[lìng pái huán wǎng, ㄌㄧㄥˋ ㄆㄞˊ ㄏㄨㄢˊ ㄨㄤˇ, 令牌环网 / 令牌環網] token ring network
倒春寒[dào chūn hán, ㄉㄠˋ ㄔㄨㄣ ㄏㄢˊ, 倒春寒] abnormal cold after the start of spring
废藩置县[fèi fān zhì xiàn, ㄈㄟˋ ㄈㄢ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, 废藩置县 / 廢藩置縣] abolish the feudal Han and introduce modern prefectures (refers to reorganization during Meiji Japan)
走神[zǒu shén, ㄗㄡˇ ㄕㄣˊ, 走神] absent-minded; one's mind is wandering
走神儿[zǒu shén r, ㄗㄡˇ ㄕㄣˊ ㄖ˙, 走神儿 / 走神兒] absent-minded; one's mind is wandering
跑神儿[pǎo shén r, ㄆㄠˇ ㄕㄣˊ ㄖ˙, 跑神儿 / 跑神兒] absent-minded; one's mind is wandering
电瓶[diàn píng, ㄉㄧㄢˋ ㄆㄧㄥˊ, 电瓶 / 電瓶] accumulator; battery (for storing electricity)
涩味[sè wèi, ㄙㄜˋ ㄨㄟˋ, 涩味 / 澀味] acerbic (taste); astringent
聪明[cōng ming, ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥ˙, 聪明 / 聰明] acute (of sight and hearing); clever; intelligent; bright; smart
冒险主义[mào xiǎn zhǔ yì, ㄇㄠˋ ㄒㄧㄢˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 冒险主义 / 冒險主義] adventurism (a left-wing error against Mao's line during the 1930s)
提早[tí zǎo, ㄊㄧˊ ㄗㄠˇ, 提早] ahead of schedule; sooner than planned; to bring forward (to an earlier time)
七七八八[qī qī bā bā, ㄑㄧ ㄑㄧ ㄅㄚ ㄅㄚ, 七七八八] almost; nearing completion; bits and piece; of all kinds
制服[zhì fú, ㄓˋ ㄈㄨˊ, 制服] to subdue; to check; to bring under control; (in former times) what one is allowed to wear depending on social status; uniform (army, party, school etc); livery (for company employees)
阿尔卑斯[Ā ěr bēi sī, ㄚ ㄦˇ ㄅㄟ ㄙ, 阿尔卑斯 / 阿爾卑斯] Alps, mountain range bordering Switzerland
阿尔卑斯山[Ā ěr bēi sī shān, ㄚ ㄦˇ ㄅㄟ ㄙ ㄕㄢ, 阿尔卑斯山 / 阿爾卑斯山] Alps, mountain range bordering Switzerland
缘份[yuán fèn, ㄩㄢˊ ㄈㄣˋ, 缘份 / 緣份] also written 緣分|缘分; fate or chance that brings people together; predestined affinity or relationship; (Budd.) destiny
停泊[tíng bó, ㄊㄧㄥˊ ㄅㄛˊ, 停泊] anchorage; mooring (of a ship)
被子植物[bèi zǐ zhí wù, ㄅㄟˋ ㄗˇ ㄓˊ ˋ, 被子植物] angiosperm (flowering plants with seed contained in a fruit)
被子植物门[bèi zǐ zhí wù mén, ㄅㄟˋ ㄗˇ ㄓˊ ˋ ㄇㄣˊ, 被子植物门 / 被子植物門] angiospermae (phylum of flowering plants with seed contained in a fruit)
敢怒而不敢言[gǎn nù ér bù gǎn yán, ㄍㄢˇ ㄋㄨˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄧㄢˊ, 敢怒而不敢言] angry, but not daring to speak out (成语 saw); obliged to remain silent about one's resentment; unable to voice objections
催情[cuī qíng, ㄘㄨㄟ ㄑㄧㄥˊ, 催情] to promote oestrus; to bring an animal to heat by artifial means
公畜[gōng chù, ㄍㄨㄥ ㄔㄨˋ, 公畜] stud; male animal kept to breed offspring
叫声[jiào shēng, ㄐㄧㄠˋ ㄕㄥ, 叫声 / 叫聲] yelling (sound made by person); barking; braying; roaring (sound made by animals)
对歌[duì gē, ㄉㄨㄟˋ ㄍㄜ, 对歌 / 對歌] answering phrase of duet; to sing antiphonal answer

ring ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イデアル[, idearu] (n,adj-no) (1) ideal; (2) {math} ideal in a ring (i.e. subset of a ring closed under addition and multiplication by elements of the ambient ring)
エンゲージリング[, enge-jiringu] (n) (abbr) engagement ring
カーテンリング[, ka-tenringu] (n) curtain ring
カレッジリング[, karejjiringu] (n) college ring
キーリング[, ki-ringu] (n) {comp} key ring (encryption)
コーラルリング[, ko-raruringu] (n) coral ring
セカンダリリング[, sekandariringu] (n) {comp} secondary ring
ダイヤの指輪[ダイヤのゆびわ, daiya noyubiwa] (n) diamond ring
ダイヤモンドリング[, daiyamondoringu] (n) diamond ring
バチ環[バチカン(P);バチがん, bachikan (P); bachi gan] (n) (1) clasp or ring for attaching a pendant to a chain; (2) (バチカン only) Vatican; (P)
ピストンリング[, pisutonringu] (n) piston ring
ファイル保護リング[ファイルほごリング, fairu hogo ringu] (n) {comp} write-enable ring; write ring; file-protection ring; file protect ring; safety ring
ベンゼン核[ベンゼンかく, benzen kaku] (n) benzene ring
リングノート[, ringuno-to] (n) ring binder (wasei
リング状[リングじょう, ringu jou] (n,adj-no) (See リング) ring (shaped); circular
リング遅延[リングちえん, ringu chien] (n) {comp} ring latency
ワンコール[, wanko-ru] (n) (See ワン切り) one mobile telephone ring (used by companies, usually sex-related, to register a phone number on a mobile in the hope people will return the call) (wasei
ワン切り[ワンぎり;ワンギリ, wan giri ; wangiri] (n) one mobile telephone ring (used by companies, usually sex-related, to register a phone number on a mobile in the hope people will return the call. Also used between acquaintances when swapping telephone numbers, or to get another person to call oneself)
上げ俵[あげだわら, agedawara] (n) 4 corner bales on the outer rim of the sumo ring
上擦る;上ずる[うわずる, uwazuru] (v5r,vi) to be excited; to get excited; to sound shallow; to sound hollow (a voice); to ring false (a voice); to sound shrill and nervous (a voice); to be high-pitched and unstrung (a voice)
内俵[うちだわら, uchidawara] (n) bales forming the edge of the sumo ring
内輪[ないりん, nairin] (n) inner ring (e.g. washer)
剣ヶ峰;剣ケ峰;剣が峰[けんがみね, kengamine] (n) (1) rim of a volcano, esp. Mt. Fuji; (2) ring used in sumo; (3) dire or risky situation with no room for error; sink-or-swim position
勝負俵[しょうぶだわら, shoubudawara] (n) bales forming the edge of the sumo ring
単語帳[たんごちょう, tangochou] (n) vocabulary notebook; ring of vocabulary flash cards
印環[いんかん, inkan] (n) (See 印環細胞) signet ring (in medical contexts, e.g. signet ring cell)
印環細胞[いんかんさいぼう, inkansaibou] (n) signet ring cell
可換環[かかんかん, kakankan] (n) {math} commutative ring
婚約指輪[こんやくゆびわ, konyakuyubiwa] (n) engagement ring
御前掛かり[ごぜんがかり, gozengakari] (n) ring entering ceremony in presence of the emperor or crown prince (sumo)
徳俵[とくだわら, tokudawara] (n) 4 bales on the edge of the sumo ring set slightly back
指金[ゆびがね, yubigane] (n) (1) (See 指輪) (finger) ring; (2) (See 指貫・ゆびぬき) metal thimble; (3) (arch) ring used to constrict a finger to make it small and beautiful
掛絡;掛落;掛羅[から, kara] (n) (1) (arch) (See 袈裟) Zen monk's waistcoat (a short, informal kasaya); (2) ring (usu. made of ivory) attached to this waistcoat; (3) (See 根付け) netsuke; item attached to a netsuke
揚げ巻;揚巻;総角[あげまき, agemaki] (n) (1) old-fashioned boys' hairstyle; (2) Meiji period women's hairstyle; (3) (揚げ巻, 揚巻 only) type of dance in kabuki; (4) (揚げ巻, 揚巻 only) knots in colour of four cardinal points hanging from the roof above the sumo ring (color); (5) (abbr) (See 揚巻貝) constricted tagelus (Sinonovacula constricta); Chinese razor clam
整域[せいいき, seiiki] (n) {math} integral domain; ring with no divisors of zero
書込み許可リング[かきこみきょかリング, kakikomikyoka ringu] (n) {comp} write-enable ring; write ring; file-protection ring; file protect ring; safety ring
月の輪[つきのわ, tsukinowa] (n) (1) moon (esp. full moon); (2) circle fashioned after the moon; (3) (See 袈裟) decorative ring on the chest of a monk's stole; (4) straw trivet; (5) (See 月の輪熊) white crescent-shaped chest patch of an Asiatic black bear
波紋[はもん, hamon] (n) (1) ripple; ring on the water; (2) repercussions; (P)
火の輪[ひのわ, hinowa] (n) (See 環太平洋火山帯) Ring of Fire (circum-Pacific volcanic belt)
狐の窓[きつねのまど, kitsunenomado] (n) way of entangling one's hands together to leave a small opening between the middle and ring fingers; fox's window
Japanese-English: COMDICT Dictionary
キーホルダー[きーほるだー, ki-horuda-] key ring (encryption)
キーリング[きーりんぐ, ki-ringu] key ring (encryption)
スター形配線リングネットワーク[スターけいはいせんリングネットワーク, suta-keihaisen ringunettowa-ku] star, ring network
セカンダリリング[せかんだりりんぐ, sekandariringu] secondary ring
トークンリング[とーくんりんぐ, to-kunringu] token ring
ハブリング[はぶりんぐ, haburingu] hub ring
ファイル保護リング[ファイルほごリング, fairu hogo ringu] write-enable ring, write ring, file-protection ring, file protect ring, safety ring
プライマリリング[ぷらいまりりんぐ, puraimariringu] primary ring
リングカウンタ[りんぐかうんた, ringukaunta] ring counter
リングターミナル[りんぐたーみなる, ringuta-minaru] ring terminal (connector)
リングネットワーク[りんぐねっとわーく, ringunettowa-ku] ring network
リング遅延[リングちえん, ringu chien] ring latency
ループ[るーぷ, ru-pu] loop (vs), ring network
書込み許可リング[かきこみきょかリング, kakikomikyoka ringu] write-enable ring, write ring, file-protection ring, file protect ring, safety ring
環状ネットワーク[かんじょうネットワーク, kanjou nettowa-ku] ring network, loop
環状網[かんじょうもう, kanjoumou] ring network, loop
環状計数器[かんじょうけいすうき, kanjoukeisuuki] ring counter
オーサリングツール[おーさりんぐつーる, o-saringutsu-ru] authoring tool (WWW)
オーサリングプラットフォーム[おーさりんぐぷらっとふぉーむ, o-saringupurattofo-mu] authoring platform
オーサリングプログラム[おーさりんぐぷろぐらむ, o-saringupuroguramu] authoring program
オートスケーリング[おーとすけーりんぐ, o-tosuke-ringu] autoscaling
オクテット列型[オクテットれつがた, okutetto retsugata] octet-string type
キャム[きゃむ, kyamu] Computer-Aided Manufacturing, CAM
クリアリングハウス[くりありんぐはうす, kuriaringuhausu] clearing house
ケース[けーす, ke-su] Computer-Aided Software Engineering, CASE
コンテンツフィルタリング[こんてんつふぃるたりんぐ, kontentsufirutaringu] content filtering
コンピュータ統合生産[コンピュータとうごうせいさん, konpyu-ta tougouseisan] CIM, Computer Integrated Manufacturing
サーチ文字列[サーチもじれつ, sa-chi mojiretsu] search string
サブストリング[さぶすとりんぐ, sabusutoringu] substring
サンプリング[さんぷりんぐ, sanpuringu] sample (vs)
サンプリングレート[さんぷりんぐれーと, sanpuringure-to] sampling rate
サンプリング定理[サンプリングていり, sanpuringu teiri] sampling theorem
シグナリング[しぐなりんぐ, shigunaringu] signalling
シグナリングメカニズム[しぐなりんぐめかにずむ, shigunaringumekanizumu] signalling mechanism
シグナリングメッセージ[しぐなりんぐめっせーじ, shigunaringumesse-ji] signalling message
シグナリング層[シグナリングそう, shigunaringu sou] signalling layer
シグナリング機能[シグナリングきのう, shigunaringu kinou] signalling function
スクローリング[すくろーりんぐ, sukuro-ringu] scrolling
スケーリング[すけーりんぐ, suke-ringu] scaling (e.g. in computer graphics)
ストリング[すとりんぐ, sutoringu] string
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[かい, kai] Thai: การชุมนุม English: gathering
工学[こうがく, kougaku] Thai: วิศวกรรม, วิศวกรรมศาสตร์ English: engineering
搾る[しぼる, shiboru] Thai: บิด English: to wring
生える[はえる, haeru] Thai: ขึ้น English: to spring up
絞る[しぼる, shiboru] Thai: บิด English: to wring
育児[いくじ, ikuji] Thai: การเลี้ยงเด็กให้เจริญเติบโต English: upbringing

ring ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่อซีเมนต์[n. exp.] (bø sīmen) EN: well ring FR: anneau de puits [m]
ดังขึ้น[v. exp.] (dang kheun) EN: ring out ; sound out ; blast FR: retentir ; résonner ; sonner
ห่วง[n.] (hūang = hua) EN: ring ; hoop; loop ; snare ; hula hoop ; lariat ; link in a chain FR: boucle [f] ; anneau [m] ; cerceau [m] ; chaînon [m]
ห่วงรัดผ้าเช็ดปาก[n. exp.] (hūang rat p) EN: napkin ring FR:
หัวแหวน[n.] (hūawaēn) EN: setting of a ring ; bezel FR: chaton [m]
กาน[v.] (kān) EN: prune ; ring a tree FR:
กังวาน[v.] (kangwān) EN: ring ; reverberate ; resound ; be resonant FR: retentir
ขด[n.] (khot) EN: coil ; ring ; circle ; loop ; curl FR: bobine [m]
แขวนนวม[v.] (khwaēnnūam) EN: quit boxing ; hang up the gloves ; retire from the ring ; end ones' boxing career FR: raccrocher les gants ; arrêter sa carrière de boxeur
ควั่น[v.] (khwan) EN: girdle ; make a ring around ; cut around ; make a circular incision ;c ut into rings ; cut off into cross-sectional rings FR:
กล่องใส่แหวน[n. exp.] (klǿng sai w) EN: ring box FR:
กลด[n.] (klot) EN: halo ; ring around the sun ; ring around the moon ; FR: halo [m]
กลุ่มคณะ[n. exp.] (klum khana) EN: ring FR:
กง[n.] (kong) EN: wheel ; ring ; rim ; circle ; circumference FR: cercle [m] ; circonférence [f] ; roue [f] ; jante [f]
กงสี[n.] (kongsī) EN: company ; joint-stock company ; corporation ; firm ; cartel ; family business ; combine ; ring ; pool FR: compagnie [f] ; cartel [m]
กดกระดิ่ง[v. exp.] (kot krading) EN: ring the bell FR: sonner
กดกริ่ง[v. exp.] (kot kring) EN: ring the bell FR: appuyer sur la sonnette ; sonner
กดออด[v. exp.] (kot øt) EN: press the buzzer ; ring the bell ; ring the buzzer FR: sonner ; appuyer sur la sonnette
กระเปาะ[n.] (krapǿ ) EN: bezel of a ring ; mounting FR:
กระวิน[n.] (krawin) EN: ring FR:
ล้อมรอบ[v.] (lømrøp) EN: surround ; encircle ; enclose ; hem in ; encompass ; envelop ; ring ; flock around FR: encercler ; entourer ; ceindre
นิ้วนาง[n.] (niu nāng) EN: ring finger FR: annulaire [m]
นพเก้า[n.] (nopphakāo) EN: ring with a tiered setting containing jewels of nine colours/colors (Am.) ; the nine gems FR:
หนูหริ่งบ้าน[n. exp.] (nū ring bān) EN: Mus musculus FR: Mus musculus
พวงกุญแจ [n. exp.] (phūang kunj) EN: key ring ; bunch of keys FR: trousseau de clefs [m]
ปลอก[n.] (pløk) EN: sleeve ; ring ; collar FR: manchon [m] ; anneau [m] ; protection [f]
ปลอกมีด[n.] (pløkmīt) EN: plain ring FR:
ประแจแหวน[n. exp.] (prajaē waēn) EN: ring spanner ; spanner FR: clé plate à embout circulaire [f]
ปรากฏการณ์แหวนเพชร[n. exp.] (prākotkān w) EN: diamond ring effect FR:
รำมวย [n. exp.] (ram mūay) EN: [a sort of dance that boxers do on both sides of the ring to demonstrate their control and style] FR:
ริง[n.] (ring) EN: ring FR:
ริงชั้นส่วนตกค้าง[n. exp.] (ring chan s) EN: residue class ring FR:
ริงการหาร[n. exp.] (ring kānhān) EN: division ring FR:
ริงผลหาร[n. exp.] (ring phonhā) EN: quotient ring FR:
ริงสลับที่[n. exp.] (ring salap ) EN: commutative ring FR:
สังเวียน[n.] (sangwīen) EN: boxing ring ; ring ; arena FR: ring [m] ; arena [f]
สังเวียนมวย[n. exp.] (sangwīen mū) EN: boxing ring FR: ring [m]
ซองหาง[n. exp.] (sønghāng) EN: ring for the tail of a horse FR:
ทรงหูสมอ[n. exp.] (song hū sam) EN: anchor ring FR:
ส่งสัญญาณ[v. exp.] (song sanyān) EN: signal ; round the alarm ; ring the alarm ; herald FR: déclencher l'alarme ; signaler ; envoyer un signal

ring ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alligator-Dübel {m}toothed ring
Ankerring {m}anchor ring
Schrägschulterring {m}bead seat ring
Tragring {m}bearer ring
Auflagering {m} [techn.]bearing ring
Brillantring {m}brilliant ring; diamond ring
Schleifring {m}collector ring
Konusring {m} [techn.]cone ring; conical ring
Kupplungsring {m} [techn.]coupling ring
Kombiring {m}detachable spring flange; split side ring
Ohrring {m}ear ring
Zentrierring {m}eccentric ring
Hexentanzplatz {m}fairy ring
Hexenring {m}fairy ring
Schreibring {m} (bei Magnetbändern) [comp.]file protection ring
Flachdichtring {m} [techn.]flat seal ring
Stopfbüchsenring {m}gland ring
Gewinde-Gutlehrring {m}go thread ring gauge
Befestigungswulst {f} (Ventil)indicator ring (valve)
Einblasring {m} [comp.]injection ring
Innenring {m}inner ring
Einsatzring {m}insert ring
Innenzahnkranz {m}internal geared ring
Justierring {m}adjusting ring
Schmierring {m}lubrication ring
Serviettenring {m}napkin ring; serviette ring [Br.]
Nilosring {m} [techn.]Nilos ring
Kolbenringzange {f}piston ring pliers
Überwurfring {m} [techn.]retaining ring
Rundschnürring {m} [techn.]round cord ring
Abstreifring {m}scraper ring
O-Ring {m} [techn.]seal ring
Simmerring {m} [techn.]shaft seal; seal ring; oil-seal ring
Schleifringläufermotor {m}slip ring motor
Federring {m} [techn.] | geschlitzter Federringspring washer | spring lock ring
Spionagering {m}spy ring
Starterzahnkranz {m}starter ring
Beißring {m}teething ring
Schläfenring {m}temple ring
Gewindelehrring {m} [techn.]thread ring gauge

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ring
Back to top