ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

range

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *range*, -range-

range ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
range (n.) ขอบเขตหรือแนว Syn. margin, scope
range (n.) แถว See also: ลำดับ Syn. row
range (n.) วิถีกระสุน See also: วิถียิง, ระยะทางจากอาวุธถึงเป้า Syn. shoothing range
range (n.) สถานที่ฝึกซ้อม See also: สถานฝึกยิง
range (n.) บริเวณกว้างใหญ่สำหรับเลี้ยงสัตว์ See also: ทุ่งเลี้ยงสัตว์ Syn. rangeland
range (n.) ทิวเขา See also: แนวเขา, เทือกเขา Syn. row of mountains
range (n.) เตาหุงต้มชนิดหนึ่ง Syn. stove
range (n.) ค่าแตกต่างระหว่างตัวแปรที่น้อยที่สุดกับมากที่สุด
range (vi.) ผันแปรภายในขอบเขตหนึ่ง See also: เปลี่ยนแปลงในช่วงหนึ่ง
range (vt.) ปล่อยให้สัตว์ไปกินหญ้าในทุ่ง
range (vt.) จัดแถว See also: จัดแนว, จัดลำดับ Syn. form up, line up
range (vt.) ตั้งวิถียิง
range from (phrv.) เปลี่ยนแปลงจาก See also: ผันแปรจาก Syn. run from
range in (phrv.) ตั้งวิถีปืน See also: ตั้งวิถียิง Syn. home in on, zero in on
range on (phrv.) เล็งปืนไปยัง Syn. home in on
range with (phrv.) สนับสนุน See also: ส่งเสริม
rangeland (n.) บริเวณกว้างใหญ่สำหรับเลี้ยงสัตว์ See also: ทุ่งเลี้ยงสัตว์
ranger (n.) เจ้าหน้าที่ดูแลป่าหรืออุทยาน Syn. forest ranger, warden
ranger (n.) ผู้ท่องเที่ยว See also: คนท่องเที่ยว Syn. wanderer
English-Thai: HOPE Dictionary
range(เรนจฺ) n.,vt. (จัด) แถว,แนว,ลำดับ,ช่องระยะ,ทิว,ทิวเขา,เทือกเขา,ขอบเขต,เขต,วิถีกระสุน,วิถียิง,ค่าแตกต่างระหว่างตัวแปรน้อยที่สุดกับตัวแปรมากที่สุด,ตำแหน่ง,ชั้น,ประเภท,การจัดลำ-ดับ,กลุ่มค่าทางสถิติทั้งหมด vi. ผันแปรภายในขอบเขตหนึ่ง,เปลี่ยนแปลงในช่วงหนึ่ง,ขยายออก
ranger(เรน'เจอะ) n. เจ้าหน้าที่สำรวจของกรมป่าไม้,เจ้าหน้าที่เฝ้าป่าหรืออุทยาน,ผู้ท่องเที่ยว,ทหารเฉพาะกิจสำหรับสงครามกองโจรหรือการจู่โจมอย่างกะทันหัน, See also: rangership n.
English-Thai: Nontri Dictionary
range(n) เทือกเขา,แถว,แนว,ทุ่งเลี้ยงสัตว์,หม้อน้ำ,วิถีกระสุน
ranger(n) คนเฝ้าป่า,ตำรวจท้องถิ่น,ผู้ท่องเที่ยวไป
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rangeพิสัย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
rangeพิสัยกลุ่มของเซลล์ในสเปรดชีดที่ระบุแถว หรือคอลัมน์ หรือส่วนของเวิร์กชีตที่กำหนดให้ เช่น A2..C4 ใช้กำหนดกลุ่มของเซลล์เริ่มจาก A2 จนถึง C4 [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พิสัย (n.) range See also: distance Syn. วิสัย
แนวเขา (n.) range of hill Syn. ทิวเขา
OJ (sl.) น้ำส้ม (มาจาก orange juice)
การจัด (n.) arrangement Syn. การจัดเรียง, การจัดลำดับ
การจัดลำดับ (n.) arrangement Syn. การจัด, การจัดเรียง
การจัดสวน (n.) garden arrangement See also: gardening
การจัดเรียง (n.) arrangement Syn. การจัด, การจัดลำดับ
การจัดแจง (n.) arrangement Syn. วิธาน, การทำ
การจัดแจง (n.) arrangement See also: preparation, performance, doing Syn. การตระเตรียม, การเตรียม
การทำ (n.) arrangement Syn. วิธาน, การจัดแจง
การทำศพ (n.) making funeral arrangements See also: cremation การเผาศพ
การเตรียม (n.) arrangement See also: preparation, performance, doing Syn. การจัดแจง, การตระเตรียม
การเรียง (n.) arrangement Syn. การจัด, การจัดเรียง, การจัดลำดับ
กึกกือ (v.) be strange See also: be miraculous, be peculiar, be eccentric, be odd, be queer Syn. พิลึกกึกกือ, แปลก, ประหลาด
ของแปลก (n.) strange thing/goods Ops. ของธรรมดา
ขุ่นข้อง (v.) be estranged See also: have a difference Syn. ขุ่นข้องหมองใจ, ผิดใจกัน, ขุ่นเคืองใจ
ขุ่นข้องหมองหมาง (v.) be estranged See also: be at odds, cause estrangement, produce misunderstanding between (each other) Syn. หมองใจ, ขุ่นเคือง
ขุ่นเคืองใจ (v.) be estranged See also: have a difference Syn. ขุ่นข้องหมองใจ, ผิดใจกัน
คนจร (n.) stranger See also: alien, foreigner Syn. คนแปลกหน้า
คนต่างถิ่น (n.) stranger See also: foreigner, outsider, newcomer
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There are two oranges in the fridgeมีส้มอยู่สองลูกในตู้เย็น
He has many strange ideas in his mindเขามีความคิดแผงๆ มากมายในหัว
It’s a bit strangeมันแปลกประหลาดเล็กน้อย
I've arranged a press conference for tomorrowฉันเตรียมการแถลงข่าวสำหรับพรุ่งนี้แล้ว
Everyone here is a total strangerทุกคนในที่นี้ล้วนแต่เป็นคนแปลกหน้าทั้งสิ้น
Everyone here is a total strangerทุกคนที่นี่เป็นคนแปลกหน้าโดยสิ้นเชิง
I have to make arrangements to bring him back here safelyฉันจะต้องเตรียมการต่างๆ เพื่อนำเขากลับมาที่นี่อย่างปลอดภัย
I've dedicated my life for helping strangers I've never metฉันได้อุทิศชีวิตช่วยเหลือคนแปลกหน้าที่ฉันไม่เคยพบมาก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not yet. You'll be in radar range any second now.ยังก่อน คุณใกล้จะอยู่ในรัศมีเรดาร์แล้ว
They should have been in range 10 minutes ago.พวกเขาน่าจะอยู่ในรัศมีตั้ง 10 นาทีมาแล้ว
The fact is... the fact is... either we are the only ones left... or there's nobody within range of my puny little second world war signals.รู้ไว้ด้วย สรุปก็คือ ก็คือ เราเป็นพวกเดียวที่เหลืออยู่
I'm interested in intermediate range system, high cyclic rate.ผมสนใจปืนกลที่แม่นยำ ในระยะกลาง
Effective combat range 3.500 Meter.- ยิงระยะหวังผล 3,500 เมตร
If your weapon has nearly range and cyclic rate for advertising, you can engage any ground vehicle and aircraft approaching the place.ถ้าปืนของคุณยิงได้เร็วและไกล จริงอย่างที่คุณบอกล่ะก็... มันอาจจะยิงสู้กับเครื่องบินได้เลยนะ
You see the range on that thing?คุณเห็นไอ้นั่นหรือเปล่า
Hospital stay will range from five to eight days... followed by nine to twelve months of physical therapy.คุณต้องรักษาตัวใน รพ. 5-8 วัน แล้วทำกายภาพบำบัด เป็นเวลา 9-12 เดีอน
So I think they're going out of their range and its certainly is not democratic.ผมจึงคิดว่าพวกเขากำลังทำเกินบทบาทหน้าที่ และนี่ไม่ใช่ประชาธิปไตยแน่ ๆ ผมไม่สนใจเลยว่า (โรเบิร์ต มังคส์)
What mountain range separates Casablanca from Sahara desert?เทือกเขาอะไรในคาซาบัลงกา ที่เเยกตัวออกจากทะเลทรายซาฮารา
How are we to decide what falls within the range of ethical behaviour and what...เราจะตัดสินยังไงว่าอะไรที่อยู่ในขอบข่ายของจริยธรรม และอะไร...
But I've already got the driving range booked.แต่พ่อจองคิวซ้อมไดร์ฟกอล์ฟไว้แล้ว

range ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿尔卑斯[Ā ěr bēi sī, ㄚ ㄦˇ ㄅㄟ ㄙ, 阿尔卑斯 / 阿爾卑斯] Alps, mountain range bordering Switzerland
阿尔卑斯山[Ā ěr bēi sī shān, ㄚ ㄦˇ ㄅㄟ ㄙ ㄕㄢ, 阿尔卑斯山 / 阿爾卑斯山] Alps, mountain range bordering Switzerland
阿尔泰山[Ā ěr tài shān, ㄚ ㄦˇ ㄊㄞˋ ㄕㄢ, 阿尔泰山 / 阿爾泰山] Altai mountain range in Xinjiang and Siberia
博格达山脉[Bó gé dá shān mài, ㄅㄛˊ ㄍㄜˊ ㄉㄚˊ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, 博格达山脉 / 博格達山脈] Bogda Mountain range in Tianshan mountains
坎塔布连山脉[Kǎn tǎ bù lián shān mài, ㄎㄢˇ ㄊㄚˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, 坎塔布连山脉 / 坎塔布連山脈] Cantabrian mountain range in north Spain dividing Asturias from Castilla-Leon
山海经[Shān Hǎi Jīng, ㄕㄢ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄥ, 山海经 / 山海經] Classic of Mountain and Sea, probably compiled c. 500 BC-200 BC, contains wide range of geography, mythology, witchcraft, popular customs etc
[zhàng, ㄓㄤˋ, 嶂] cliff; range of peaks
大别山[Dà bié shān, ㄉㄚˋ ㄅㄧㄝˊ ㄕㄢ, 大别山 / 大別山] Dabie mountain range on the borders of Henan, Anhui and Hubei provinces
褶皱山脉[zhě zhòu shān mài, ㄓㄜˇ ㄓㄡˋ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, 褶皱山脉 / 褶皺山脈] fold mountain range (geol.)
[chà, ㄔㄚˋ, 岔] fork in road; bifurcation; branch in road, river, mountain range etc; to branch off; to turn off; to diverge; to stray (from the path); to change the subject; to interrupt; to stagger (times)
唐古拉山脉[táng gǔ lā shān mài, ㄊㄤˊ ㄍㄨˇ ㄌㄚ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, 唐古拉山脉 / 唐古拉山脈] Tanggula mountain range on the Qinhai-Tibet plateau
兴都库什山[Xīng dū kù shí shān, ㄒㄧㄥ ㄉㄨ ㄎㄨˋ ㄕˊ ㄕㄢ, 兴都库什山 / 興都庫什山] Hindu Kush mountain range in Afghanistan
值域[zhí yù, ㄓˊ ㄩˋ, 值域] range (math.)
层峦叠嶂[céng luán dié zhàng, ㄘㄥˊ ㄌㄨㄢˊ ㄉㄧㄝˊ ㄓㄤˋ, 层峦叠嶂 / 層巒疊嶂] range upon range of mountains (成语 saw)
重峦叠嶂[chóng luán dié zhàng, ㄔㄨㄥˊ ㄌㄨㄢˊ ㄉㄧㄝˊ ㄓㄤˋ, 重峦叠嶂 / 重巒疊嶂] range upon range of mountains (成语 saw)
量程[liáng chéng, ㄌㄧㄤˊ ㄔㄥˊ, 量程] range (of scales or measuring equipment)
瓜达拉马[Guā dá lā mǎ, ㄍㄨㄚ ㄉㄚˊ ㄌㄚ ㄇㄚˇ, 瓜达拉马 / 瓜達拉馬] Sierra de Guadarrama (mountain range across Iberia, passing north of Madrid)
瓜达拉马山[Guā dá lā mǎ shān, ㄍㄨㄚ ㄉㄚˊ ㄌㄚ ㄇㄚˇ ㄕㄢ, 瓜达拉马山 / 瓜達拉馬山] Sierra de Guadarrama (mountain range across Iberia, passing north of Madrid)
秦岭[Qín lǐng, ㄑㄧㄣˊ ㄌㄧㄥˇ, 秦岭 / 秦嶺] Qinling mountain range in Shaanxi forming natural barrier between Guanzhong plain 關中平原|关中平原 and Han River 汉水 valley
橙剂[chéng jì, ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, 橙剂 / 橙劑] agent orange
橙色剂[chéng sè jì, ㄔㄥˊ ㄙㄜˋ ㄐㄧˋ, 橙色剂 / 橙色劑] agent orange
橙色战剂[chéng sè zhàn jì, ㄔㄥˊ ㄙㄜˋ ㄓㄢˋ ㄐㄧˋ, 橙色战剂 / 橙色戰劑] Agent Orange
[yuē, ㄩㄝ, 约 / 約] appointment; agreement; to arrange; to restrict; approximately
布局[bù jú, ㄅㄨˋ ㄐㄩˊ, 布局 / 佈局] arrangement; composition; layout
[lún, ㄌㄨㄣˊ, 仑 / 侖] arrange
娃娃亲[wá wa qīn, ㄨㄚˊ ㄨㄚ˙ ㄑㄧㄣ, 娃娃亲 / 娃娃親] arranged betrothal of minors
层次[céng cì, ㄘㄥˊ ㄘˋ, 层次 / 層次] arrangement of ideas; administrative level; level; stage; phase
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, 摒] arrange; drive off; expel
[dàng, ㄉㄤˋ, 挡 / 擋] arrange; put in order
条理[tiáo lǐ, ㄊㄧㄠˊ ㄌㄧˇ, 条理 / 條理] arrangement; order; tidiness
[liǎn, ㄌㄧㄢˇ, 歛] arrange; control oneself; gather
[liàn, ㄌㄧㄢˋ, 歛] arrange; control oneself; gather
画荻教子[huà dí jiào zǐ, ㄏㄨㄚˋ ㄉㄧˊ ㄐㄧㄠˋ ㄗˇ, 画荻教子 / 畫荻教子] arrange reed figures to teach the children (成语 saw);
排列[pái liè, ㄆㄞˊ ㄌㄧㄝˋ, 排列] array; arrangement; permutation (i.e. ordered choice of n elements out of m)
[guài, ㄍㄨㄞˋ, 怪] bewildering; odd; queer; strange; uncanny; devil; monster; wonder at; to blame; quite; rather
山峦[shān luán, ㄕㄢ ㄌㄨㄢˊ, 山峦 / 山巒] a mountain range; an unbroken chain of peaks
绵延[mián yán, ㄇㄧㄢˊ ㄧㄢˊ, 绵延 / 綿延] continuous (esp. of mountain ranges); to stretch long and unbroken; a continuous link; sostenuto (sustained, in music)
连绵[lián mián, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˊ, 连绵 / 連綿] continuous; unbroken; uninterupted; extending forever into the distance (of mountain range, river etc)
黄水[huáng shuǐ, ㄏㄨㄤˊ ㄕㄨㄟˇ, 黄水 / 黃水] citrine (orange or yellow quartz SiO2); yellow water; name of river in Henan
黄水晶[huáng shuǐ jīng, ㄏㄨㄤˊ ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄥ, 黄水晶 / 黃水晶] citrine (orange or yellow quartz SiO2 as a semiprecious stone)

range ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガスレンジ[, gasurenji] (n) gas cooker; gas range
ピンからキリまで[, pin kara kiri made] (exp) from the best to the worst; all sorts of; full range
ピンキリ[, pinkiri] (exp) (abbr) (See ピンからキリまで) from the best to the worst; all sorts of; full range
ミドルレンジマシン[, midorurenjimashin] (n) {comp} middle range machine
ミドルレンジモデル[, midorurenjimoderu] (n) {comp} middle range model
ミニコミ[, minikomi] (n) communications within a small range (wasei
レンジファインダー[, renjifainda-] (n) range finder
値幅;値巾[ねはば, nehaba] (n) price range or fluctuation
前山[ぜんざん, zenzan] (n) foothills; first range of mountains
[だい, dai] (n,n-suf) (1) stand; rack; table; (2) support; (3) belt; (ctr) (4) counter for machines, incl. vehicles; (n) (5) setting (e.g. in jewellery); (n,n-suf,ctr) (6) (See 代・だい・2,代・だい・6) level (e.g. price level); range (e.g. after physical units); period (of time, e.g. a decade of one's life); (P)
対象範囲[たいしょうはんい, taishouhan'i] (n) scope; coverage; selected range
弓場始め[ゆばはじめ, yubahajime] (n) (1) ceremony on the fifth day of the 10th lunar month in which the emperor would watch prize archery (Heian and Kamakura periods); (2) first firing of the bow (after the New Year or the reconstruction of the archery range (in military families))
弾着距離[だんちゃくきょり, danchakukyori] (n) range (of a gun); (within) gunshot
振れ幅[ふれはば, furehaba] (n) amplitude; degree of vibration; range of vibration; degree of instability
着弾距離[ちゃくだんきょり, chakudankyori] (n) in (gunshot) range
端山[はやま, hayama] (n) foothill; end section of a mountain range
至近距離[しきんきょり, shikinkyori] (n,adj-no) point-blank range
行動範囲[こうどうはんい, koudouhan'i] (n) field of activities; area of activity; range of behavior (behaviour); habitat
距離計[きょりけい, kyorikei] (n) range finder
IRBM[アイアールビーエム, aia-rubi-emu] (n) (See 中距離弾道ミサイル) intermediate-range ballistic missile; IRBM
アカネキンチャクダイ[, akanekinchakudai] (n) orangeface angelfish (Chaetodontoplus chrysocephalus)
アジサイ科;紫陽花科[アジサイか(アジサイ科);あじさいか(紫陽花科), ajisai ka ( ajisai ka ); ajisaika ( ajisai ka )] (n) (See 紫陽花) Hydrangeaceae (plant family); hydrangea
あしらう[, ashirau] (v5u,vt) to arrange; to treat; to handle; to deal with
アミメチョウチョウウオ[, amimechouchouuo] (n) pearlscale butterflyfish (Chaetodon xanthurus, Western Pacific species found from Indonesia and the Philippines north to the Ryukyu Islands); Philippines chevron butterflyfish; orange butterflyfish; netted butterflyfish; yellow-tailed butterflyfish
アメリカサインランゲージ[, amerikasainrange-ji] (n) American Sign Language; ASL
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters
アレンジ[, arenji] (vs) (1) to arrange; (n,vs) (2) (abbr) (See アレンジメント,編曲) (musical) arrangement; (P)
アレンジメント[, arenjimento] (n) arrangement
アレンジャー[, arenja-] (n) arranger
エージェントオレンジ[, e-jientoorenji] (n) (See 枯葉剤) Agent Orange (dioxin-laden defoliant used during the Vietnam War)
エトランゼ[, etoranze] (n) stranger (fre
オキナワベニハゼ[, okinawabenihaze] (n) Okinawa rubble goby (Trimma okinawae); red-spotted dwarfgoby; orange-red goby; Okinawa pygmy-goby
オレカ[, oreka] (n) (abbr) (See オレンジカード) orange card
オレンジ[, orenji] (n) orange; (P)
オレンジエード[, orenjie-do] (n) orangeade
オレンジカード[, orenjika-do] (n) orange card (pre-paid ticket)
オレンジジュース[, orenjiju-su] (n) orange juice
オレンジソケットサージョンフィッシュ;オレンジソケットサージャンフィッシュ[, orenjisokettosa-jonfisshu ; orenjisokettosa-janfisshu] (n) orange-socket surgeonfish (Acanthurus auranticavus, species of the Indo-West Pacific)
オレンジピール[, orenjipi-ru] (n) orange peel
オレンジビターズ[, orenjibita-zu] (n) orange bitters
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サウンドレンジ[さうんどれんじ, saundorenji] sound range
パラメタ範囲[パラメタはんい, parameta han'i] parameter range
パラメタ限界値[パラメタげんかいち, parameta genkaichi] parameter range limits
レンジ[れんじ, renji] range
価格帯[かかくたい, kakakutai] price range
値域を定める[ちいきをさだめる, chiikiwosadameru] to range
引数領域[いんすうりょういき, insuuryouiki] argument range
有効範囲[ゆうこうはんい, yuukouhan'i] scope, valid range
範囲内[はんいない, han'inai] in range, within range
誤差範囲[ごさはんい, gosahan'i] error range
適用範囲[てきようはんい, tekiyouhan'i] range of use, range of application(s), scope (of a document)
サブレンジ[さぶれんじ, saburenji] subrange
マルチレンジ増幅器[まるちれんじぞうふくき, maruchirenjizoufukuki] multirange amplifier
ミッドレンジ[みっどれんじ, middorenji] midrange
ランゲージラボラトリー[らんげーじらぼらとりー, range-jiraboratori-] language laboratory, LL
分散配置[ぶんさんはち, bunsanhachi] distributed, decentralized arrangement
範囲[はんい, han'i] range, span
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
打ち合せ[うちあわせ, uchiawase] Thai: การนัดหมายเพื่อพบปะพูดคุย English: previous arrangement
揃える[ぞろえる, zoroeru] Thai: จัดเตรียมให้พร้อม English: to arrange
整う[ととのう, totonou] Thai: เป็นระเบียบ English: to be arranged
整え[ととのえ, totonoe] Thai: จัดระเบียบ English: arrange
整える[ととのえる, totonoeru] Thai: จัดแต่งให้ดูดี English: to arrange

range ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อับสัญญาณ[X] (ap sanyān) EN: out of range FR:
ช่วง[n.] (chūang) EN: part ; section ; phase ; period ; stage ; span ; interval ; block ; portion ; range ; distance FR: intervalle [m] ; espace [m] ; phase [m] ; période ]f] ; section [f] ; portion [f] ; partie [f]
การวางแผนระยะปานกลาง[n. exp.] (kān wāngpha) EN: intermediate range planning FR:
การวางแผนระยะสั้น [n. exp.] (kān wāngpha) EN: short range planning FR:
กึ่งช่วงควอร์ไทล์[n. exp.] (keung chūan) EN: semi-interquartile range FR:
ข่าย[n.] (khāi) EN: range ; purview ; scope ; limits ; extent ; sphere FR: limite [f]
ขอบข่าย[n.] (khøpkhāi) EN: framework ; scope ; range ; extend ; sphere ; domain ; limit ; parameters FR: portée [f] ; étendue [f] ; cadre [m] ; sphère [f]
ขอบเขต[n.] (khøpkhēt) EN: frontier ; limit ; confine ; boundary ; range ; extent ; bound ; border ; precinct ; margin ; scope FR: frontière [f] ; limite [f] ; borne [f] ; périmètre [m]
ขอบเขตการประยุกต์ใช้[n. exp.] (khøpkhēt kā) EN: range of applications ; areas of application FR:
ความหลากหลาย[n.] (khwām lāklā) EN: diversity ; variety ; miscellany ; diversification ; range FR: diversité [f] ; variété [f] ; pluralisme [m]
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์[n. exp.] (khwām lāklā) EN: product range FR:
ลำเนา[n.] (lamnao) EN: line ; edge ; belt ; course ; range ; passage FR:
แนว[n.] (naēo) EN: line ; row ; range ; column ; file ; rang ; trail ; alignment FR: ligne [f] ; rangée [f] ; colonne [f] ; file [f]
แนวเขา[n. exp.] (naēo khao) EN: mountain range ; range of hill FR: chaîne de montagnes [f]
เผาขน[adv.] (phaokhon) EN: at close range ; very near FR:
พิสัย[n.] (phisai) EN: range FR: rayon [m]
พิสัยบิน[n. exp.] (phisai bin) EN: aircraft range ; range FR: rayon d'action [m] ; distance de vol [m]
พิสัยการบิน[n. exp.] (phisai kān ) EN: aircraft range ; range FR: rayon d'action [m] ; distance de vol [m]
พิสัยระหว่างควอร์ไทล์[n. exp.] (phisai rawā) EN: interquartile range (IQR) FR:
ไพรสัณฑ์[n.] (phraisan) EN: forest range ; forest grove FR:
ไพรสาณฑ์[n.] (phraisān) EN: forest range ; forest grove FR:
ไพรสณฑ์[n.] (phraison) EN: forest range ; forest grove FR:
ระดับราคา[n. exp.] (radap rākhā) EN: price level ; price range FR: niveau des prix [m]
รัศมีทำการ[n. exp.] (ratsamī tha) EN: range of operation FR: rayon d'action [m]
ระยะปานกลาง[X] (raya pānklā) EN: intermediate range FR: à moyen terme
ระยะสั้น [adj.] (raya san) EN: short-term ; short range FR: à court terme
ระยะยาว[adj.] (raya yāo) EN: long-term ; long range FR: à long terme
เรนจ์[n.] (rēn) EN: range FR:
เรนจ์โรเวอร์[TM] (Rēn Rōwoē) EN: Range Rover FR: Range Rover
รก[adj.] (rok) EN: in desorder ; in a mess ; messy ; in a muddle ; cluttered ; untidy ; tangled ; overgrown FR: en désordre ; mal rangé ; en friche
สัมประสิทธิ์ของพิสัย[n. exp.] (samprasit k) EN: coefficient of range FR:
ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์[n. exp.] (suan bīengb) EN: quartile deviation ; semi-interquartile range FR:
สุดสายตา[n. exp.] (sut saītā) EN: out of sight ; beyond the range of vision FR:
เตา[n.] (tao) EN: stove ; oven ; range ; furnace ; brazier ; hob ; hotplate ; charcoal brazier FR: cuisinière [f] ; fourneau [m] ; four [m] ; réchaud [m] ; brasero [m] = braséro [m]
เตาหุงต้ม[n. exp.] (tao hungtom) EN: cooking range ; stove FR:
เตาแก๊ส[n.] (taokaēt = t) EN: gas stove ; gas oven ; gas range FR: cuisinière [f] ; réchaud à gaz [m]
เตาอบ[n.] (tao-op) EN: oven ; cooking oven ; stove ; range FR: four [m]
เทือก[n.] (theūak) EN: row ; range ; line FR: espèce [f] ; genre [m] ; sorte [f]
เทือกเขา[n. exp.] (theūakkhao) EN: moutain range ; range FR: massif montagneux [m] ; massif [m] ; chaîne de montagnes [f] ; cordillère [f]
เทือกเขาแดนลาว[n. prop.] (Theūakkhao ) EN: Daen Lao Range FR:

range ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adressbereich {m}address range
Blendenbereich {m} [photo.]aperture speed range
Ankerbereich {m} [electr.]armature range
Tonfrequenzbereich {m}audio range
Fangbereich {m}catch range
Nahbereich {m} [photo.]close-up range; close range
Messbereich {m}effective range
Elektroherd {m}electric range
Schießplatz {m}firing range; shooting range
Frequenzbereich {m}frequency range
nukleare Mittelstreckenwaffen {pl} [mil.]intermediate range nuclear forces (INF)
Bergkette {f}mountain range
Gebirge {n}mountain range
Operationsradius {m}operation radius; range
Optimalbereich {m}rated range
Entfernung {f} | aus kürzester Entfernung | auf nahe Entfernungrange | at point-blank range | at close range
Zeitenbereiche {pl} [photo.]shutter speed range
Abreißgebiet {n}stall range
Lagertemperaturbereich {m}storage temperature range
Zielkorridor {m}target range
Temperaturbereich {m} | kompesnsierter Temperaturbereich [techn.]temperature range | compensated temperature range (CTR)
Sichtweite {f} | außer Sichtweite | in Sichtweitevisual range; range of vision | beyond the range of vision; outside the range of vision | within the range of vision
ABC-Regeln {pl}rules for alphabetical arrangement
Abmachung {f}arrangement
Anordnungspatent {n}arrangement patent
Aufstellungsplan {m}arrangement drawing
Blockbildung {f}arrangement into blocks; blocking
Konditionengestaltung {f}arrangement of terms
Ordnungssystem {n}arrangement system
Übereinkommen {n} über Leitlinien für öffentlich unterstützte ExportkrediteArrangement Guidelines for Officially Supported Export Credits
Kompensationsabkommen {n}barter arrangement
Bearbeiter {m}arranger
Berstdruck {m} [techn.]burst pressure; bursting pressure; destructive overrange
Orangeat {n} [cook.]candied orange peel
Übersichtlichkeit {f}clear arrangement
Kodierleisten-Anordnung {pl}coding arrangements
Verbindungsanlage {f}connected arrangement
Kontaktanordnung {f} | umgekehrte Kontaktanordnungcontact arrangement | reversed contact arrangement
Farm {f}grange
Blumenschmuck {m}flower arrangements; floral decorations; flowers

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า range
Back to top