ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wanderer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wanderer*, -wanderer-

wanderer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wanderer (n.) ผู้ท่องเที่ยวไปโดยไร้จุดหมาย Syn. nomad, ranger, rover
English-Thai: Nontri Dictionary
wanderer(n) คนเถลไถล,คนเตร็ดเตร่,คนหลงทาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've ended my wanderer life.ชั้นก็หยุดชีวิตเสเพลของชั้นแล้วนี่
A wanderer such as yourself...ผู้เดินทางเช่นคุณ คงต้องมีชื่อเป็นของตัวเองแน่
♪ They call me the wandererเขาเรียกผมว่าคนจร\i0}
You wanna tell me what that wanderer business was all about?เธอจะบอกฉันไหมว่า ไพ่คนจรนั่นอะไรยังไง
I've heard her called a quitter for leaving an aimless wanderer.มีคนว่าเธอเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ... เป็นคนร่อนเร่ไร้จุดหมาย
They're wanderers that trick men and steal their wallets.พวกจรจัดเนี้ยชอบหลอกชาวบ้าน แล้วขโมยข้าวของ
I'm also a wandererผมเองก็เป็นคนจรจัดเหมือนกันหนิ
Haven't you been living a wanderer's life?คุณไม่ได้มีชีวิตเพื่อท่องเที่ยวไปวันๆ ?
And another lesser circle prophet to each wanderer.และอีกวงหนึ่งที่เล็กกว่า หมุนไปรอบๆดาวแต่ละดวง
Why do the wanderers bury their brightness?ข้าอยากให้เจ้ารู้ว่า งานฝีมือของเจ้าแสดงให้เห็นว่า
What if there were simpler explanations for the wanderers?ถ้าหากมันมีคำอธิบายที่ง่ายกว่า ในการอธิบายดาวเคราะห์ล่ะ
And there you notice some of the stars seem to move so you name them planetes or wanderer.แล้วก็เริ่มสังเกตว่า ดวงดาวกำลังขยับ เธอก็เลยตั้งชื่อมันว่า "แพลเนต" แปลว่า "วัตถุเคลื่อนที่"

wanderer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流浪者[liú làng zhě, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄤˋ ㄓㄜˇ, 流浪者] rover; vagabond; vagrant; wanderer
流浪汉[liú làng hàn, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄤˋ ㄏㄢˋ, 流浪汉 / 流浪漢] tramp; wanderer

wanderer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
流れ者[ながれもの, nagaremono] (n) stranger; tramp; wanderer
流浪人[るろうにん, rurounin] (n) wanderer
渡り者[わたりもの, watarimono] (n) wanderer
無宿者[むしゅくもの, mushukumono] (n) homeless wanderer
瘋癲[ふうてん;フーテン, fuuten ; fu-ten] (n) (1) (ふうてん only) (sens) insanity; insane person; (2) vagabond; wanderer
旅烏;旅鴉[たびがらす, tabigarasu] (n) (1) wanderer; stranger; vagrant; vagabond; (2) disparaging term used to refer to someone from another region
遊子[ゆうし, yuushi] (n) wanderer; traveller; traveler
風来人[ふうらいじん, fuuraijin] (n) (See 風来坊) wanderer; vagabond; capricious person; hobo
風来坊[ふうらいぼう, fuuraibou] (n) wanderer; vagabond; capricious person; hobo

wanderer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าไม่มีศาล สมภารไม่มีวัด[n. exp.] (jaomaimīsān) EN: wanderer ; vagabond FR:
จาริก[n.] (jārik) EN: traveler ; wayfarer ; wanderer FR: routard [m] ; bourlingueur [m] (fam.)
ผีเสื้อฟ้าเมียเลียนมลายู[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: Malayan Wanderer FR:
ผีเสื้อฟ้าเมียเลียนธรรมดา[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: Common Wanderer FR:
วูล์ฟแฮมป์ตัน[TM] (Wūfhaēmtan) EN: Wolverhampton Wanderers ; Wolves FR: Wolverhampton

wanderer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Steppenläufer {m} [ornith.]Plains Wanderer
Auswanderer {m} | Auswanderer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wanderer
Back to top