ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

obviously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *obviously*, -obviously-

obviously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
obviously (adv.) อย่างเห็นชัด See also: อย่างเด่นชัด, อย่างไม่ต้องสงสัย Syn. unmistakably, certainly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จะจะ (adv.) obviously See also: clearly, explicitly, distinctly Syn. ชัดเจน, กระจ่าง, แจ่มแจ้ง Ops. ไม่ชัด, คลุมเครือ
ถนัดตา (adv.) obviously See also: distinctly Syn. ชัดเจน
ทนโท่ (adv.) obviously See also: clearly, apparently, glaringly, distinctly, vividly, blatantly Syn. จะแจ้ง, โทนโท่
ปรากฏชัดแก่ตา (adv.) obviously See also: staring, stark, without doubt, unmistakably, certainly Syn. จะแจ้ง, ทนโท่
อย่างชัดเจน (adv.) obviously See also: distinctly Syn. อย่างเห็นได้ชัด Ops. อย่างเลือนลาง
อย่างชัดแจ้ง (adv.) obviously See also: evidently, tangibly
อย่างเห็นได้ชัด (adv.) obviously See also: distinctly Ops. อย่างเลือนลาง
โจ่งครุ่ม (adv.) obviously See also: openly, flagrantly, blatantly, glaringly, conspicuously, brazenly Syn. โจ๋งครึ่ม, อย่างเปิดเผย Ops. ปิดปัง
โจ่งแจ้ง (adv.) obviously See also: openly, flagrantly, blatantly, glaringly, conspicuously, brazenly Syn. โจ๋งครึ่ม, โจ่งครุ่ม, อย่างเปิดเผย Ops. ปิดปัง
โทนโท่ (adv.) obviously See also: staring, stark, without doubt, unmistakably, certainly Syn. จะแจ้ง, ปรากฏชัดแก่ตา, ทนโท่
เห็นได้ชัด (adv.) obviously seen See also: clearly seen
เห็นกระจ่าง (v.) see obviously See also: see clearly Syn. เห็นได้ชัด
เห็นชัด (v.) see obviously See also: see clearly Syn. เห็นกระจ่าง, เห็นได้ชัด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I obviously can't tell you whyฉันไม่สามารถบอกคุณได้แน่นอนว่าทำไม
She is obviously a busy womanเธอเป็นผู้หญิงที่มีธุระยุ่งอย่างเห็นได้ชัด
I obviously can't refuse himฉันไม่สามารถปฏิเสธเขาได้จริงๆ
I'm obviously pleased that you're not scaredฉันดีใจอย่างมากที่คุณไม่กลัว
He is obviously trying to tell us somethingเขาพยายามอย่างมากที่จะบอกอะไรบางอย่างกับเรา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He'd really have to believe in his client to put up a good case. Obviously he didn't.จริงๆเขาจะต้องเชื่อมั่นในลูกความของเขาจะนำขึ้นกรณีที่ดี เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้
The people in the ball are obviously extensions of our own personalities, suspended, as it were, in time, frozen in space, according to the now famous Theory of Relativity, which, briefly explained, is simply a matter of taking two eggs...คนที่อยู่ในลูกจะเห็นได้ชัด นามสกุลของบุคคลของเราเอง ระงับตามที่มันคือในเวลา
One cannot consider what is obviously inferiorหนึ่งไม่สามารถคิดว่า is obviously อะไร ด้อยกว่า
The Soviets obviously know we're here now.- ถ้าเหนื่อยก็ปลุกละกัน ระวังยุงกัดล่ะ อรุณสวัสดิ์ แถวนี้มีสนามบินบ้างมั้ย?
The khan's brother, he's been suffering from pain in the right lower abdomen, obviously an inflamed appendix.น้องชายหัวหน้าเผ่า กำลังปวดท้องน้อยด้านขวา...
Whoever he is, he's obviously seen us with the Princess and must, therefore, die.ไม่ว่ามันจะเป็นใคร เห็นชัดๆว่ามันเห็นเรากับเจ้าหญิงแล้ว เราต้องเก็บมัน
You obviously got it.ลูกได้รับมัน อย่างแน่นอน
Patience. Gazeem was obviously less than worthy.กาซีม มันไม่ได้มีค่าควรขนาดนั้น
This is obviously the right place. How are you doing ? Herr Schindler.ที่นี่แหละ พวกคุณสบายดีหรือ
The girl obviously died of something.ท้ายที่สุดแล้ว เราอาจยอมรับว่า นี่เป็นเรื่องสยองขวัญ ที่อัศจรรย์ยิ่ง หรือ ?
The guy obviously needed a longer vacation.โปรด... กลับบ้านกันเถอะค่ะ..
Wow. Being dumped by you obviously agrees with her.ว้าว พอถูกเธอทิ้งแล้ว สวยเช้งกระเด๊ะเลย

obviously ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
显而易见[xiǎn ér yì jiàn, ㄒㄧㄢˇ ㄦˊ ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, 显而易见 / 顯而易見] clearly and easy to see (成语 saw); obviously; clearly; it goes without saying
明明[míng míng, ㄇㄧㄥˊ ㄇㄧㄥˊ, 明明] obviously; plainly; undoubtedly

obviously ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
トンデモ[, tondemo] (exp) (slang) ridiculous; outrageous; obviously wrong
モロバレ;もろばれ[, morobare ; morobare] (adj-na) (id) (from もろに and ばれる) obviously known; open secret

obviously ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชัดแจ้ง[adv.] (chat jaēng) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly FR: clairement ; manifestement
ชัดเจน[adv.] (chatjēn) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; lucidly FR: clairement ; distinctement ; nettement ; lisiblement 
เห็นได้[adj.] (hen dāi) EN: obviously seen ; clearly seen FR: perceptible
เห็นได้ชัด[adj.] (hen dāi cha) EN: clearly visible ; obviously seen FR: clairement visible
แจ่มแจ้ง[adv.] (jaemjaēng) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; evidently FR: clairement ; distinctement ; explicitement
แจ่มกระจ่าง[adv.] (jaemkrajāng) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; evidently FR:
แจ้งชัด[adv.] (jaēng chat) EN: clearly ; obviously ; explicitly ; evidently ; distinctly FR: clairement
จะจะ[adv.] (jaja) EN: obviously FR: clairement
จะแจ้ง[adv.] (jajaēng) EN: clearly ; explicitly ; distinctly ; obviously FR: clairement ; distinctement ; explicitement
โจ่งแจ้ง[adv.] (jōngjaēng) EN: obviously ; openly ; flagrantly ; blatantly ; glaringly ; conspicuously ; brazenly FR: ouvertement ; manifestement
กระจ่าง[adv.] (krajāng) EN: clearly ; definitely ; distinctly ; evidently ; obviously ; apparently FR: clairement ; distinctement
ตำตา[adv.] (tamtā) EN: with one's own eyes ; obviously ; before one's eyes ; noticeably ; blatantly ; manifestly ; conspicuously FR: sous les yeux
ทนโท่[adv.] (thonthō) EN: obviously ; clearly ; apparently ; glaringly ; distinctly ; vividly ; blatantly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า obviously
Back to top