ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

evidently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *evidently*, -evidently-

evidently ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
evidently (adv.) อย่างชัดเจน See also: อย่างกระจ่าง, อย่างเห็นได้ชัด Syn. clearly, obviously
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Senorita, he's evidently had a heart attack.ซิณญอริต้า อยู่ดีๆโรคหัวใจเค้าก็กำเริบ
Our rehearsal pianist is evidently moving.คนเล่นเปียโนให้ฉันลาออกไปแล้วหนะ
The club talent show is a big deal for Sharpay, and evidently for your future, so it's cool.งานโชว์มันสำคัญมาก กับชาร์เพย์ และกับอนาคตของเธอด้วย เอาเถอะ
Well, why don't you call Morgan, since evidently you planned his favorite evening.ทำไมไม่โทรถามมอร์แกนล่ะ? ในเมื่อคืนนี้คุณแพลน คุนสุดพิเศษของเค้า
You are indeed privileged and evidently quite talented.คุณโชคดีมาก และก็เป็นที่ประจักษ์ว่ามีพรสวรรค์ด้วย
Of course, since the safety of your friends and family evidently trumps national security.แน่นอน... ตั้งแต่ความปลอดภัยของเพื่อนและครอบครัวคุณ สำคัญกว่าความมั่นคงของชาติ
One guy who's evidently intimidated by full-sized womanly breasts.ผู้ชายหนึ่งคนที่กำลังถูกรุกอย่างเห็นได้ชัด จากหน้าอกใหญ่สมส่วนแบบผู้หญิง
Well, evidently you were wrong.ข้าว่าเจ้าต้องวินิจฉัยผิดแน่ ๆ
You can, evidently he can't.เขาทำได้ แต่นายทำไม่ได้อย่างชัดเจนเลย
I'm angry 'cause evidently your father has been having recurring dreams about Hollywood heartthrob Tony Danza.พ่อโมโหเพราะว่า 82 00: 02: 47,730
Yeah, well, evidently you know us a lot better than we know you, but that's gonna changeใช่.. แบบนี้แหละ ลูกรู้จักพ่อกะแม่ดีนี่.. มากกว่าที่เรารู้จักลูก แต่มันกำลังจะเปลี่ยนไปแล้ว
Well, evidently he was disgraced after he faked some data to obtain a research grant, and he hasn't been able to work since.เขาเสียชื่อ หลังจากปลอมข้อมูล เพื่อรับทุนการวิจัย เขาก็เลยไม่ได้ทำงานอีก

evidently ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
正しく[まさしく, masashiku] (adv) surely; no doubt; evidently

evidently ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แจ่มแจ้ง[adv.] (jaemjaēng) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; evidently FR: clairement ; distinctement ; explicitement
แจ่มกระจ่าง[adv.] (jaemkrajāng) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; evidently FR:
แจ้งชัด[adv.] (jaēng chat) EN: clearly ; obviously ; explicitly ; evidently ; distinctly FR: clairement
กระจ่าง[adv.] (krajāng) EN: clearly ; definitely ; distinctly ; evidently ; obviously ; apparently FR: clairement ; distinctement
เป็นตัวเป็นตน[adv.] (pentūapento) EN: tangibly ; apparently ; evidently ; vividly ; clearly ; visibly FR: en chair et en os

evidently ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
offensichtlich {adv}self-evidently

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า evidently
Back to top