ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*harass*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น harass, -harass-

*harass* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
harass (vt.) ทำให้ลำบากใจ See also: ทำให้อัดอั้นตันใจ, ทำให้เบื่อหน่าย, ทำให้เจ็บปวด
harass (vt.) รบกวน See also: ก่อความรำคาญ, รังควาน, แกล้ง Syn. annoy, badger, bother
English-Thai: HOPE Dictionary
harass(แฮ'รัส) vt. รบกวน,ก่อกวน,รังควาญ,ราวี,ทำให้กลัดกลุ้ม., See also: harasser n. harassment n., Syn. vex
English-Thai: Nontri Dictionary
harass(vt) คอยรังควาน,ทำให้ลำบากใจ,ราวี,กวนใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
harassment of debtorการก่อกวนลูกหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Harassmentการคุกคาม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รบกวน (v.) harass See also: disturb, annoy, vex
รังควาน (v.) harass See also: disturb, annoy, vex Syn. รบกวน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What do you say I throw in a little sexual harassment charge to boot?งั้นจะว่าไงถ้าผมปล่อยข่าวเรื่องชีวิตเซ็กส์ลับๆอีกเรื่อง
Kusano has been relentlessly harassing Ms. Asanoคุซาโนะไม่ลดละที่จะ ตามราวีอาซาโนะซัง
The false accusation that Kusano is harassing Asano that you send in a faxข้อกล่าวหาเท็จว่าคูซาโนะคอยรังควานอาซาโนะ ที่คุณบอกในแฟกซ์
Okay, I mean sexual harassment suit.โอเค จริงๆ แล้วหมายถึงชนะคดีละเมิดทางเพศ
But Swinney was a one-time sperm donor... and our defendant was an habitual sperm donor... who also happens to be harassing the parents... in his quest for visitation.แต่สวีนนี่เป็นแค่คนที่บริจาคแค่ครั้งเดียวนะ ในขณะที่จำเลยเป็นผู้บริจาคประจำ ซึ่งบังเอิญเป็นการคุกคามผู้ปกครอง
I'm either harassed by cops or beaten up by gangstersไม่ถูกตำรวจจับไปสอบ ก็โดนนักเลงคนละพวกซ้อมเอา
He broke down after his partner was killed. But that didn't stop him from harassing me.เขาเสียสติหลังจากที่คู่หูของเขาถูกฆ่าตาย แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เขาเลิกตามรังควานฉันได้
Why are you harassing me at my workplace?ทำไมนายมารบกวนฉันที่ทำงาน
Why do you keep harassing me?ทำไมคุณมาตามราวีฉันอีก?
Call me an office crazy, but your humbling interest in my personal life could be misinterpreted as harassment in some circles.จะว่าผมบ้าก็ไม่ว่านะ แต่ที่คุณมายุ่มย่ามชีวิตส่วนตัวผม อาจเป็นคดีล่วงละเมิดได้ทางใดก็ทางนึงนะ
My client's been repeatedly harassed by this department.ลูกความผมถูกคนในหน่วยนี้คุกคาม
We found a stalking and harassment complaint - Filed against her with the campus police.เธอถูกดำเนินคดี ข้อหาคุกคามแอบติดตาม

*harass* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
窜扰[cuàn rǎo, ㄘㄨㄢˋ ㄖㄠˇ, 窜扰 / 竄擾] to invade and harass
使困扰[shǐ kùn rǎo, ㄕˇ ㄎㄨㄣˋ ㄖㄠˇ, 使困扰 / 使困擾] harass
[zào, ㄗㄠˋ, 唣] see 羅唣|罗唣, to create a disturbance; to make trouble; to harass
罗唣[luó zào, ㄌㄨㄛˊ ㄗㄠˋ, 罗唣 / 羅唣] to create a disturbance; to make trouble; to harass
罗皂[luó zào, ㄌㄨㄛˊ ㄗㄠˋ, 罗皂 / 羅皂] to create a disturbance; to make trouble; to harass

*harass* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルコールハラスメント[, aruko-ruharasumento] (n) alcohol related harassment (wasei
アルハラ[, aruhara] (n) alcohol-related harassment
セクシュアルハラスメント;セクシャルハラスメント[, sekushuaruharasumento ; sekusharuharasumento] (n) sexual harrassment; sexual harassment
セクハラ[, sekuhara] (n) (abbr) (See セクシュアルハラスメント) sexual harassment; (P)
パワーハラスメント[, pawa-harasumento] (n) harassment, e.g. in the workplace, from a position of power (wasei
パワハラ[, pawahara] (n) (abbr) (See パワーハラスメント) harassment (in the workplace) from a position of power; power harassment
モラハラ[, morahara] (n) (abbr) (See モラルハラスメント) moral harassment; workplace mobbing; workplace bullying; psychological harassment at the workplace
モラルハラスメント[, moraruharasumento] (n) moral harassment; workplace mobbing; workplace bullying; psychological harassment at the workplace
嫌がらせ(P);厭がらせ[いやがらせ, iyagarase] (n) harassment; pestering; (P)
環境型セクハラ[かんきょうがたセクハラ, kankyougata sekuhara] (n) sexual harassment from colleagues in the work environment (lit
苛む;嘖む[さいなむ, sainamu] (v5m,vt) to torment; to torture; to harass
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
悩ます[なやます, nayamasu] Thai: ทำให้รำคาญ English: to harass

*harass* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บีฑา[v.] (bīthā) EN: harass ; harry ; trouble ; harm FR:
จาบ[v.] (jāp) EN: offend ; be impolite ; contradict defiantly ; harass FR:
การเบียดเบียน[n.] (kān bīetbīe) EN: harassment FR:
การคุกคาม[n.] (kān khukkhā) EN: menace ; threat ; intimidation ; harassment ; peril FR: menace [f] ; harcèlement [m]
การคุกคามทางเพศ[n. exp.] (kān khukkhā) EN: sexual harassment FR: harcèlement sexuel [m]
การก่อกวน[n.] (kān køkuān) EN: harassment FR: harcèlement [m]
การก่อกวนลูกหนี้[n. exp.] (kān køkuān ) EN: harassment of debtor FR:
การก่อกวนผู้ครอบครอง[n. exp.] (kān køkuān ) EN: harassment of occupier FR:
การล่วงละเมิด[n.] (kān lūangla) EN: harassment FR: harcèlement [m]
การรบกวน[n.] (kān ropkūan) EN: harassment FR:
ก่อความรำคาญ[v. exp.] (kø khwām ra) EN: harass FR: causer des ennuis
ก่อกวน[v.] (køkuān) EN: agitate ; stir up trouble ; foment ; create a disturbance ; harass FR:
กวนใจ[v. exp.] (kūan jai) EN: disturb ; bother ; annoy ; harass ; vex ; irritate ; agitate FR: gêner ; déranger ; ennuyer ; agacer ; embêter
กวนเมือง[v. exp.] (kūan meūang) EN: annoy ; disturb ; trouble ; harass ; agitate FR:
กุมเหง[v.] (kumhēng) EN: bully ; harass ; persecute FR: persécuter ; s'attaquer à plus faible
ล่วงละเมิดทางเพศ[v. exp.] (lūanglamoēt) EN: harass sexually ; commit sexual harassment FR:
งุ่นง่าน[v.] (ngun-ngān) EN: be vexed ; be worried ; be annoyed ; be harassed FR: être sur les nerfs ; s'énerver ; s'exciter ; se fâcher ; s'impatienter
รังควาน[v.] (rangkhwān) EN: harass ; disturb ; annoy ; molest ; vex FR: déranger ; harceler
รบกวน[v.] (ropkūan) EN: bother ; trouble ; disturb ; annoy ; intrude ; harass ; bug FR: importuner ; déranger ; ennuyer ; agacer ; embêter ; perturber ; enquiquiner (fam.) ; tanner (fam.) ; harasser ; emmerder (fam.)
ตื๊อ[v.] (teū) EN: pester ; harass ; bother ; worry FR: harceler ; harasser
ทำให้ลำบากใจ[v. exp.] (thamhai lam) EN: harass FR: harasser
ทรมาน[v.] (thøramān) EN: torture ; harass ; be cruel to ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle FR: opprimer ; tyranniser ; torturer ; maltraiter
ตอแย[v.] (tøyaē) EN: persecute ; harass ; annoy ; pick on ; provoke ; play tricks on ; tease FR: harceler ; s'en prendre à ; jouer un tour (à) ; tourmenter ; allumer (fam.)
ย่ำยี[v.] (yamyī) EN: oppress ; harass ; trample FR:
ยั่วเย้า[v.] (yūayao) EN: tease ; taunt ; tantalize ; harass ; kid ; make fun of ; rag FR: taquiner ; asticoter (fam.)

*harass* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sexuelle Belästigung {f}sexual harassment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *harass*
Back to top