ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-harass-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น harass, *harass*,

-harass- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This white devil tried to sexual harass me!เอ่อ... ไม่เกี่ยวเลยครับ
You're gonna sexually harass me now?คุณกำลังล่วงเกินทางเพศกับฉันเหรอ?
Why would I harass somebody who turns me on?พูดว่าเธอทำให้คุณมีอารมณ์ก็เข้าข่ายแล้วเพื่อน
They are not gonna harass me. I am gonna sue their ass!พวกนั้นจะได้ไม่ต้องมารังควานชั้นอีก ชั้นจะฟ้องให้เข็ด!
Is that you get a badge, you get to harass me.ตราตำรวจที่คุณมี เอามาขู่ผมได้งั้นสิ
When you get a badge. You get to harass me.พอนายได้ตรา นายก็มาหาเรื่องฉัน
Come in and sit in your seat I can harass you for the next 4 yearsเธอจะหันหลังทำไม? ใช่ เธอ
You honestly think I would harass Herman?คุณคิดว่าผมจะล่วงละเมิดเฮอร์แมนเหรอ
You two... bunglers... have come to harass the one person in this City of Angels who not only has nothing to do with this crime, but is singularly devastated by it.คุณ 2 คน... พวกมักง่าย... มาตามรังควาน
We can't allow rebels behind our lines to harass us with impunity.เราไม่อาจยอมให้เกิด การต่อต้านในระหว่างเขตแดน เราโดยไม่รับโทษ
Wanna go harass Claudia Cruz's murderer?อยากไปจับฆาตกรด้วยกันมั้ย
Don't you have any friends or family of your own to harass over the holidays?คุณไม่มีเพื่อนหรือครอบครัวเหรอ ถึงได้มาก่อกวน ช่วงเทศกาลเนี่ย

-harass- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
苛む;嘖む[さいなむ, sainamu] (v5m,vt) to torment; to torture; to harass

-harass- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บีฑา[v.] (bīthā) EN: harass ; harry ; trouble ; harm FR:
จาบ[v.] (jāp) EN: offend ; be impolite ; contradict defiantly ; harass FR:
ก่อความรำคาญ[v. exp.] (kø khwām ra) EN: harass FR: causer des ennuis
ก่อกวน[v.] (køkuān) EN: agitate ; stir up trouble ; foment ; create a disturbance ; harass FR:
กวนใจ[v. exp.] (kūan jai) EN: disturb ; bother ; annoy ; harass ; vex ; irritate ; agitate FR: gêner ; déranger ; ennuyer ; agacer ; embêter
กวนเมือง[v. exp.] (kūan meūang) EN: annoy ; disturb ; trouble ; harass ; agitate FR:
กุมเหง[v.] (kumhēng) EN: bully ; harass ; persecute FR: persécuter ; s'attaquer à plus faible
ล่วงละเมิดทางเพศ[v. exp.] (lūanglamoēt) EN: harass sexually ; commit sexual harassment FR:
รังควาน[v.] (rangkhwān) EN: harass ; disturb ; annoy ; molest ; vex FR: déranger ; harceler
รบกวน[v.] (ropkūan) EN: bother ; trouble ; disturb ; annoy ; intrude ; harass ; bug FR: importuner ; déranger ; ennuyer ; agacer ; embêter ; perturber ; enquiquiner (fam.) ; tanner (fam.) ; harasser ; emmerder (fam.)
ตื๊อ[v.] (teū) EN: pester ; harass ; bother ; worry FR: harceler ; harasser
ทำให้ลำบากใจ[v. exp.] (thamhai lam) EN: harass FR: harasser
ทรมาน[v.] (thøramān) EN: torture ; harass ; be cruel to ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle FR: opprimer ; tyranniser ; torturer ; maltraiter
ตอแย[v.] (tøyaē) EN: persecute ; harass ; annoy ; pick on ; provoke ; play tricks on ; tease FR: harceler ; s'en prendre à ; jouer un tour (à) ; tourmenter ; allumer (fam.)
ย่ำยี[v.] (yamyī) EN: oppress ; harass ; trample FR:
ยั่วเย้า[v.] (yūayao) EN: tease ; taunt ; tantalize ; harass ; kid ; make fun of ; rag FR: taquiner ; asticoter (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -harass-
Back to top