ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

clumsily

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *clumsily*, -clumsily-

clumsily ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
clumsily (adv.) อย่างไม่ชำนาญในการใช้ See also: อย่างงุ่มง่าม, อย่างเงอะงะ Syn. incompetently, incorrectly, inaccurately Ops. competently, correctly, accurately
clumsily (adv.) อย่างซุ่มซ่าม See also: อย่างเซ่อซ่า Syn. awkwardly, ungracefully Ops. gracefully, skillfully
English-Thai: Nontri Dictionary
clumsily(adv) อย่างซุ่มซ่าม,อย่างเงอะงะ,อย่างเซ่อซ่า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กะเร่อกะร่า (adv.) clumsily See also: foolishly, sillily Syn. เร่อร่า
ซุ่มซ่าม (adv.) clumsily See also: awkwardly Syn. เซ่อซ่า, เซอะซะ, เร่อร่า
ซุ่มซ่าม (adv.) clumsily See also: awkwardly Syn. เซ่อซ่า, เซอะซะ, รุ่มร่าม
รุ่มร่าม (adv.) clumsily See also: awkwardly Syn. ซุ่มซ่าม, เซ่อซ่า, เซอะซะ, เร่อร่า
อุ้ยอ้าย (adv.) clumsily See also: ponderously
เขินอาย (adv.) clumsily See also: awkwardly, ungainly Syn. เขิน, เก้อเขิน, เคอะเขิน, ประหม่า Ops. กล้า, มั่นใจ
เคอะ (adv.) clumsily See also: awkwardly, ungainly Syn. เขิน, เก้อเขิน, เคอะเขิน, ประหม่า, เขินอาย Ops. กล้า, มั่นใจ
เซ่อซ่า (adv.) clumsily See also: awkwardly Syn. ซุ่มซ่าม, เซอะซะ, เร่อร่า
เซ่อซ่า (adv.) clumsily See also: awkwardly Syn. ซุ่มซ่าม, เซอะซะ, รุ่มร่าม
เซอะซะ (adv.) clumsily See also: awkwardly Syn. ซุ่มซ่าม, เซ่อซ่า, เร่อร่า
เซอะซะ (adv.) clumsily See also: awkwardly Syn. ซุ่มซ่าม, เซ่อซ่า, รุ่มร่าม
เทอะ (adv.) clumsily See also: awkwardly, gawky, stumblingly, bunglingly
เร่อร่า (adv.) clumsily See also: awkwardly Syn. ซุ่มซ่าม, เซ่อซ่า, เซอะซะ, รุ่มร่าม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I wasn't being polite. I should have asked you to have lunch with me even if you hadn't upset the vase so clumsily.ถึงคุณไม่ได้ชนเเจกันล้ม ผมก็กะจะชวนคุณอยู่พอดี
If you give her an envelope of money clumsily, as if she's a leading lady in a tragedy, she bats her eyelashes and says she won't take it.ถ้าเธอเอาเงินให้หล่อน หล่อนจะทำเป็นคนที่หยิ่งในศักดิ์ศรี จ้องตาแล้วก็ตอบว่าไม่รับ

clumsily ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
东一榔头西一棒子[dōng yī láng tóu xī yī bàng zi, ㄉㄨㄥ ㄧ ㄌㄤˊ ㄊㄡˊ ㄒㄧ ㄧ ㄅㄤˋ ㄗ˙, 东一榔头西一棒子 / 東一榔頭西一棒子] banging away clumsily in all directions with no overall vision

clumsily ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
のしのしと歩く[のしのしとあるく, noshinoshitoaruku] (exp,v5k,vi) to walk heavily and clumsily; to lumber
怪しい手付きで[あやしいてつきで, ayashiitetsukide] (exp) clumsily; with clumsy hands

clumsily ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก้กัง ; เก้ๆ กังๆ[adv.] (kēkang ; kē) EN: unsteadily ; awkwardly ; clumsily FR:
ไม่เป็นที่[X] (mai pen thī) EN: clumsily ; gracelessly FR:
งุ่มง่าม[adv.] (ngūm-ngām) EN: slowly ; clumsily ; awkwardly ; unskillfully FR: maladroitement ; gauchement
ตะบอย[adv.] (tabøi) EN: slowly ; slackly ; lingeringly ; leisurely ; clumsily FR:

clumsily ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
plump {adv}clumsily

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า clumsily
Back to top