ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

brightly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *brightly*, -brightly-

brightly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brightly (adv.) เจิดจ้า See also: สว่าง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สว่างจ้า (v.) be brightly lit See also: be ablaze with light, be flooded with light Ops. มืดมิด
จรัส (adv.) brightly See also: brilliantly, lustrously, shiningly, clearly, prosperously Syn. แจ่มแจ้ง, รุ่งเรือง, สว่าง
ยอง (adj.) brightly See also: glisteningly, shiningly, glowingly, glitteringly, sparklingly, limpidly, lustrously, incandescently, luminously Syn. สุกใส
สว่างแจ้ง (adv.) brightly See also: glaringly, luminously, ablaze Syn. สุกสว่าง
สุกสว่าง (adv.) brightly See also: glaringly, luminously, ablaze Syn. สว่างแจ้ง
เฉิดฉาย (adv.) brightly See also: beautifully, gloriously, exquisitely Syn. เฉิดฉัน
เรืองรอง (adv.) brightly See also: brilliantly
แจ๊ด (adv.) brightly See also: strongly, intensely, glaringly Syn. จัด, ยิ่ง, มาก
แจ่มจ้า (adv.) brightly See also: brilliantly, magnificently, gorgeously Syn. สุกใส, เจิดจ้า, สว่างไสว, เรืองรอง
โพลง (adv.) brightly See also: glaringly, luminously, ablaze Syn. สว่างแจ้ง, สุกสว่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You've been glowing more brightly every day, and I think you know why.คุณเปล่งแสง ชัดขึ้นทุกวัน และฉันคิดว่าคุณรู้ว่าทำไม
I would probably see you, depending how brightly you were dressed.ผมอาจจะมองเห็นคุณ ขึ้นอยู่กับว่าคุณใส่เสื้อผ้าสีสดแค่ไหน
It's glittering so brightly my heart is beating wildly.มันดูเหมือนหัวใจเต้นดังไปทั่ว
... itslightdoesn'talwaysshine as brightly as it should.มันไม่ได้ส่องสว่างอย่างที่ควรจะเป็นเสมอไป
So, you go back home and smile brightly at your husband when he comes back.คุณกลับบ้านไปดีกว่า พอเขากลับบ้าน ค่อยส่งยิ้มให้เขา ดีไหม
♪ The stars are brightly shining... ♪ ...Merry Christmas.The stars are\brightly shining... ...สุขสันต์วันคริสมาสต์
That is not brightly colored.สีสันไม่น่าทานเอาเสียเลย
Brightly shone the moon that nightในค่ำคืนที่พระจันทร์ฉายแสงสุกปลั่ง
# Shining brightly# ช่างเจิดจรัสสว่างไสว
"in order for the light to shine so brightly, the darkness must be present."หากที่ใดแสงส่องสว่างเจิดจ้า, ความมืดย่อมแสดงตน"
Chuck may try to replace her, but when he's with Sarah, the light in his eyes shines brightly.ชัคอาจจะพยายามให้หล่อนมาแทนที่ แต่พอเขาอยู่กับซาร่าห์ ตางี้เป็นประกายเลยเชียว
When I had to say "I'm sorry", when I heard that the colleague who used to smile so brightly, couldn't walk anymore.ฉันต้องพูดคำว่า \"ฉันเสียใจ\" เมื่อฉันได้รู้ว่าเพื่อนฉันที่เคยมีรอยยิ้มที่สดใส ไม่สามารถเดินได้อีก

brightly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烂漫[làn màn, ㄌㄢˋ ㄇㄢˋ, 烂漫 / 爛漫] brightly colored; unaffected (i.e. behaving naturally)
烂熳[làn màn, ㄌㄢˋ ㄇㄢˋ, 烂熳 / 爛熳] brightly colored; unaffected (i.e. behaving naturally)
通明[tōng míng, ㄊㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ, 通明] brightly lit
[xióng, ㄒㄩㄥˊ, 熊] bear; to scold; to rebuke; brilliant light; to shine brightly; surname Xiong

brightly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
きらっ;キラッ[, kiratsu ; kiratsu] (adv-to) (on-mim) glittering; glitteringly; sparkling; twinkling; brightly
ニシキベラ属[ニシキベラぞく, nishikibera zoku] (n) Thalassoma (genus of brightly colored fish of the wrasse family Labridae)
明々;明明[あかあか, akaaka] (adv) brightly lit; brightly lighted; lit up; lighted up
有色野菜[ゆうしょくやさい, yuushokuyasai] (n) brightly colored vegetables; brightly coloured vegetables
照明灯[しょうめいとう, shoumeitou] (n) light used for brightly lighting up a plaza, building, etc.
燃え盛る;燃えさかる[もえさかる, moesakaru] (v5r,vi) to blaze; to burn brightly
色鮮やか;色鮮か(io)[いろあざやか, iroazayaka] (adj-na) (See 鮮やか・1) vivid; brightly colored; brilliant; radiant
ピカッと;ぴかっと[, pikatsu to ; pikatto] (adv,vs) (See ぴかぴか) brightly; dazzlingly; sparklingly; brilliantly (shining)
冴え冴え;冱え冱え[さえざえ, saezae] (adv-to,adv,vs) clearly; brightly; crisply
明;清[さや, saya] (adv) (1) (arch) clearly; brightly; (2) cleanly; purely
朗らかに笑う[ほがらかにわらう, hogarakaniwarau] (exp,v5u) to smile brightly; to laugh merrily
皓然;皎然[こうぜん, kouzen] (adj-t,adv-to) shining brightly; shining whitely

brightly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แจ่มจ้า[adv.] (jaemjā) EN: brightly ; brilliantly ; magnificently ; gorgeously FR:
แจ๊ด[adv.] (jaēt) EN: brightly ; strongly ; intensely ; glaringly ; terribly FR:
โพลง[adv.] (phlōng) EN: brightly ; glaringly ; luminously FR:
โรจ ; โรจน์[adv.] (rōt) EN: brilliantly ; brightly FR:
สัปทน[n.] (sappathon) EN: ceremonial brightly coloured umbrella used in ordination festivities ; long-handled ceremonial umbrella ; ceremonial parasol used to signify royal rank ; ceremonial umbrella used to signify royal rank FR:
สว่างแจ้ง[adv.] (sawāng jaēn) EN: brightly FR:
สว่างไสว[adj.] (sawāngsawai) EN: all lit up ; brightly illuminated ; shining brightly FR:
ยอง[adv.] (yøng) EN: brightly ; glisteningly ; shiningly ; glowingly ; glitteringly ; sparklingly ; limpidly ; lustrously ; incandescently ; luminously FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า brightly
Back to top