ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ablaze

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ablaze*, -ablaze-

ablaze ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ablaze (adj.) ไหม้ Syn. blazing, aflame
English-Thai: HOPE Dictionary
ablaze(อะเบลซ) adj. ไหม้,กำลังไหม้, สว่าง, เจิดจ้า, ตื่นเต้น, กระหาย, ต้องการมาก, อยาก
English-Thai: Nontri Dictionary
ablaze(adj) ไหม้,ติดไฟ,สว่าง,โชติช่วง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฟอน (adj.) ablaze
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sources tell us the plane was deliberately set ablaze by the cdc after all passengers' remains had been removed...แหล่งข่าวแจ้งว่า\ เครื่องบินถูกจุดไฟเผา โดย จนท.ซีดีซี หลังจากซากศพของผู้โดยสาร
Police officers were injured and Jacobi's home was set ablaze during the violent course of the capture.ตำรวจหลายนายบาดเจ็บ และบ้านของจาโคบี้ก็ถูกไฟไหม้... ... ขณะเกิดการชุลมุนล้อมจับ
Looks like serena's ablaze on a path to punishment.ดูเหมือนเซรีน่าจะติดกับ ไปในเส้นทางของการลงโทษซะแล้ว
Merely hours after the British invaded, the city was set ablaze in the Great Fire of New York, the cause of which remained a mystery... until now.หลังพวกอังกฤษบุกเข้ามาไม่กี่ชั่วโมง เมืองนี้ก็ถูกเผาไหม้ โดยไฟไหม้ครั้งใหญ่แห่งนิวยอร์ค สาเหตุของมันยังเป็นปริศนา
Before they set the church is set ablaze.ก่อนที่พวกเขาจะจุดไฟเผาโบสถ์
And use it to set the Graysons ablaze.แล้วใช้มันจุดพวกเกรสันท์ให้ไหม้เป็นเถ้า
We've no... fire hot enough to set them ablaze.... ไฟร้อนพอที่จะตั้งพวกเขาที่ร้อนแรง
Did I set your ships ablaze?ข้าได้จุดไฟเผาเรือท่านหรือ
In North Dakota, 144 members of the St. Lawrence Pentecostal Cult are feared dead after they set their compound ablaze.ในนอร์ทดาโคตา 144 สมาชิก ของ สท โลเสนสเพนเทคอสทล ศาสนา จะกลัวตายหลังจากที่พวกเขาตั้ง สว่างสารประกอบของพวกเขา
In a mere instant, the whole of Tenebrae was ablaze.เพียงชั่วครู่ ทั้งอาณาจักรเทเนไบร กลับมอดไหม้อยู่กลางเปลวเพลิง
Hearts ablaze, banners high We go marching into battleชูธงไว้ไม่ครั่นคร้าม ออกไปทำสงครามเดินย่ำไป

ablaze ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
燎原[りょうげん, ryougen] (n) agricultural burning; setting a field ablaze

ablaze ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โชน[adj.] (chōn) EN: blazing ; flaming ; ablaze ; bright ; glowing FR:
ไหม้[v.] (mai) EN: burn ; be burnt ; scorch ; be charred ; be on fire ; catch fire ; be ablaze ; blaze ; flame ; glow ; smoke FR: brûler ; être en feu ; prendre feu ; roussir ; cramer (fam.)
โพลง[adj.] (phlōng) EN: glaring ; stark ; ablaze FR: flamboyant

ablaze ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flamme {f} | in Flammen stehen | in Flammen stehendblaze | to be a blaze | to be ablaze

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ablaze
Back to top