ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*sphere*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sphere, -sphere-

*sphere* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aerosphere (n.) ชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มเปลือกโลก
atmosphere (n.) ชั้นบรรยากาศ Syn. layer of air, gaseous envelope
atmosphere (n.) บรรยากาศที่น่าสนใจของสถานที่
atmosphere (n.) ภูมิอากาศ See also: สภาวะอากาศ Syn. climate
atmosphere (n.) อากาศ Syn. air
atmosphere (n.) อารมณ์หรือการให้สีของงานศิลป์
atmosphere pollution (n.) หมอกควัน See also: ควัน, ควันพิษ Syn. fog
bathysphere (n.) เครื่องดำน้ำลึกทรงกลม Syn. bathyscaph
biosphere (n.) ส่วนของพื้นผิวและบรรยากาศของโลกที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ Syn. ecosphere
celestial sphere (n.) สวรรค์ See also: ดินแดนในจิตนาการที่อยู่บนท้องฟ้า Syn. empyrean, heavens
Eastern hemisphere (n.) ครึ่งโลกด้านตะวันออก (ด้านตะวันออกของเส้นสมมติ Greenwich) ได้แก่ เอเชีย แอฟริกา ออสเตรเลียและส่วนใหญ่ของยุโรป
ecosphere (n.) ส่วนของพื้นผิวและบรรยากาศของโลกที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่
hemisphere (n.) ครึ่งหนึ่งของสมองส่วน cerebrum (สมองส่วนหน้า)
hemisphere (n.) ซีกโลก See also: ครึ่งโลก
ionosphere (n.) ชั้นบรรยากาศซึ่งห่างจากผิวโลกระหว่าง 80-1000 กิโลเมตร
Northern Hemisphere (n.) ซีกโลกทางด้านเหนือเส้นศูนย์สูตรขึ้นไป
photosphere (n.) ขอบข่ายของแสงหรือรังสี
sphere (n.) โลก Syn. world
sphere (n.) วง See also: ขอบเขต, บริเวณ Syn. area, domain, field
sphere (n.) รูปทรงกลม See also: รูปวงกลม
sphere (n.) ระบบจักรวาล See also: ท้องฟ้า
sphere (n.) สิ่งแวดล้อม See also: สภาพแวดล้อม Syn. atmosphere, background, environment
stratosphere (n.) ชั้นบนของบรรยากาศ (สูงขึ้นไปจากโลก 15 ไมล์) See also: ระดับสูงมาก, สถานที่ที่อยู่สุด Syn. air, heaven
troposphere (n.) ชั้นบรรยากาศโลกชั้นล่างสุด
English-Thai: HOPE Dictionary
aerosphere(แอ' โรสเฟียร์) n. บริเวณเหนือชั้นบรรยากาศของโลก (lighter-than-air craft)
astrosphere(แอส'โทรสเฟียร์) n. ส่วนกลางของ aster ของเซลล์, aster ของเซลล์ที่ไม่นับ centrosome (central portion of an aster)
atmosphere(แอท'เมิสเฟียร์) n. บรรยากาศ,บรรยากาศรอบโลก,อากาศ,แก๊สรอบดาวนพเคราะห์, ความกดดันบรรยากาศ, ท่าทาง (งานศิลป์) , คุณภาพที่เด่น (the air, surroundings, pervading influence)
hemisphere(เฮม'มิสเฟียร์) n. ครึ่งใดครึ่งหนึ่งของลูกทรงกลม,ครึ่งใดครึ่งหนึ่งของสมองใหญ่ หรือสมองน้อย., See also: hemispherical adj.
southern hemispheren. ซีกโลกใต้ระหว่างขั้วโลกใต้กับเส้นศูนย์สูตร
sphere(สเฟียร์) n. รูปทรงกลม,รูปกลม,สิ่งที่เป็นรูปวงกลม,ดาวนพเคราะห์,ดาวฤกษ์,ระบบจักรวาล,ปริมณฑล,อาณาเขต,อาณาจักร,สิ่งแวดล้อม,บริเวณ,ขอบเขตความรู้,วง,วงอิทธิพล. vt. ล้อมรอบ,เป็นรูปวงกลม., Syn. ball,globe,scope,position
western hemispheren. ซีกโลกตะวันตก
English-Thai: Nontri Dictionary
atmosphere(n) บรรยากาศ,อากาศ,ท่าทาง,อาการ
hemisphere(n) ซีกโลก,ครึ่งวงกลม,ครึ่งโลก
sphere(n) ลูกโลก,ทรงกลม,ขอบเขตความรู้,วงงาน,ถิ่น,ปริมณฑล
stratosphere(n) บรรยากาศเหนือพื้นโลกตั้งแต่7ไมล์ขึ้นไป
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
atmosphereบรรยากาศ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
biosphereชีวภาค [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
bleach spot; deoxidation sphereดวงฟอกจาก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
controlled atmosphere brazingการแล่นประสานควบคุมบรรยากาศ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
great circle (of a sphere)วงกลมใหญ่ (ของทรงกลม) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
hemisphereครึ่งทรงกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
influence, sphere ofเขตอิทธิพล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lithosphere๑. ธรณีภาค๒. ธรณีภาคชั้นนอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sphereทรงกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atmosphereบรรยากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biosphereชีวมณฑล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ionosphereไอโอโนสเฟียร์, ชั้นบรรยากาศถัดขึ้นไปจากมีโซสเฟียร์จนถึงระยะประมาณ 800 กิโลเมตร เป็นชั้นที่มีความสำคัญต่อการสื่อสารระยะไกล ๆ เพราะบรรยากาศชั้นนี้สามารถสะท้อนคลื่นวิทยุทำให้สามารถส่งสัญญาณคลื่นวิทยุได้เป็นระยะพัน ๆ กิโลเมตร อุณหภูมิของอากาศชั้นนี้จะเริ่มสูงขึ้นและเปลี่ยนแ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
lithosphereธรณีภาค, ส่วนที่เป็นของแข็งของเปลือกโลกนอกเหนือไปจากอุทกภาคและบรรยากาศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
photosphereโฟโตสเฟียร์, ชั้นบรรยากาศที่ติดกับผิวของดวงอาทิตย์ มีความหนาประมาณ 400 กิโลเมตรอุณหภูมิส่วนที่ติดผิวดวงอาทิตย์ประมาณ 10,000 K ส่วนที่ติดกับชั้นโครโมสเฟียร์ประมาณ 4,200 K แก๊สที่อยู่ในชั้นนี้จะแผ่รังสีออกสู่อวกาศ ได้แก่ รังสีเอกซ์รังสีอัลตราไวโอเลต แสงสว่าง และคลื่นควา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sphereทรงกลม, เซตของจุดในระบบ 3 มิติ  อยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งเป็นระยะเท่ากัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
stratosphereสตราโตสเฟียร์, ชั้นบรรยากาศถัดขึ้นไปจากโทรโปสเฟียร์จนถึงระยะสูงประมาณ 50 กิโลเมตรเป็นชั้นบรรยากาศที่มีแก๊สโอโซน ซึ่งสามารถดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตของแสงอาทิตย์ไว้ได้มาก ทำให้ไม่เกิดอันตรายต่อพืชและสัตว์ อุณหภูมิของอากาศชั้นนี้ จะสูงขึ้นบ้างจากประมาณ -50° C ที่ระยะต่ำสุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
troposphereโทรโปสเฟียร์, ชั้นบรรยากาศจากพื้นโลกขึ้นไปจนถึงระยะประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นชั้นซึ่งมีปรากฏการณ์เกี่ยวกับเมฆ ฝน และพายุต่าง ๆ อุณหภูมิที่ระยะสูงขึ้นไปจะลดต่ำลงไปตามลำดับจนถึงประมาณ -50°C [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วงตะวัน (n.) ball or sphere of the sun Syn. ดวงตะวัน
สุริยมณฑล (n.) ball or sphere of the sun Syn. ดวงตะวัน, วงตะวัน
ซีกโลก (n.) hemisphere
ทรงกลม (n.) sphere See also: globe, round shape
ลักษณะภูมิอากาศ (n.) weather atmosphere Syn. สภาพอากาศ
สภาพภูมิอากาศ (n.) weather atmosphere Syn. สภาพอากาศ, ลักษณะภูมิอากาศ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The whole silly, stupid, smelly sphere is called the Earth.ลูกกลม ๆเหม็น ๆโง่เง่าทั้งหมด เรียกว่าโลก
The theory is that we will enter the outer layer of Jupiter's atmosphere using what is called a ballute for a shield.ทฤษฎีก็คือว่าเราจะเข้าสู่ ชั้นนอกของชั้นบรรยากาศของ ดาวพฤหัสบดี โดยใช้สิ่งที่เรียกว่าโดดร่ม สำหรับโล่
The atmosphere will slow us down, and Jupiter's gravity will grab hold of us and slingshot us around behind the dark side.บรรยากาศจะชะลอตัวเราลง และแรงโน้มถ่วงของดาว พฤหัสบดีจะคว้าถือของเรา และหนังสติ๊กอยู่เบื้องหลังเรา รอบด้านมืด
The first shot entering the right cerebellar hemisphere would have killed him instantly.กระสุนนัดแรก ผ่านสมองด้านขวา คงจะทำให้เขาตายทันที.
In these gyrospheres, we wear full cybersuits... which allow us to enter into virtual reality and move.ในบรรยากาศจำลอง เราต้องใส่ชุดเชื่อมระบบนั่น นั่นจะทำให้เธอรู้สึกเหมือน โลกเสมือนเป็นของจริง
If you were sensible, you would not wish to quit the sphere in which you have been brought up!ถ้าเธอเมีเหตุผลพอ เธอจะไม่ปรารถนาที่จะต้อง ออกไปจากวงสังคมเพราะเรื่องที่เธอเป็นคนก่อขึ้นหรอก
There's a carnival atmosphere at Cape Canaveral as the International Machine Consortium hosts as much a media event as a systems test.มีบรรยากาศงานรื่นเริงที่ เคปคาแนเวอเอล เป็น เป็นเครื่อง สมาคม นานาชาติ เป็นเจ้าภาพจัดงานเป็นอย่างมาก เหตุการณ์สื่อการทดสอบระบบ
She's in the upper ionosphere and it looks like we're in for some very heavy chop, sir.เจอหลุมอวกาศใหญ่ครับ
The atmosphere here is cautiously optimistic.ท้องฟ้าตอนนี้ปลอดโปร่งแล้ว
Every living system of earth is in decline every life support system of earth is in decline and these together constitute the biosphere the biosphere that supports and nurtures all of life not just our life but perhaps 30 million other speciesระบบชีวิตทั้งหมดบนโลก กำลังเสื่อมทรามลง ระบบที่เกื้อหนุนชีวิตทั้งหมดบนโลกกำลังเสื่อมถอย
The typical company of the 20th century extractive wasteful abusive linear in all of its processes taking from the earth making wasting sending its products back to the biosphere waste to a landfill...บริษัทต้นแบบของศตวรรษที่ 20 มีกระบวนการผลิต ที่ขูดรีดธรรมชาติ
As 34 nations of the western hemisphere gathered to draft a far reaching trade agreement one that would lay the groundwork to privatize every resource and service imaginable thousands of people from hundreds of grassroots organizations joined to oppose itขณะที่ 34 ชาติในซีกโลกตะวันตกมาชุมนุมกัน เพื่อร่างข้อตกลงการค้าที่มีประเด็นครอบคลุมกว้างขวาง ข้อตกลงที่จะวางรากฐาน

*sphere* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浑天仪[hún tiān yí, ㄏㄨㄣˊ ㄊㄧㄢ ㄧˊ, 浑天仪 / 渾天儀] armillary sphere (astronomical model)
转浑天仪[zhuàn hún tiān yí, ㄓㄨㄢˋ ㄏㄨㄣˊ ㄊㄧㄢ ㄧˊ, 转浑天仪 / 轉渾天儀] armillary sphere (astronomy)
气氛[qì fēn, ㄑㄧˋ ㄈㄣ, 气氛 / 氣氛] atmosphere; mood
圆球[yuán qiú, ㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, 圆球 / 圓球] ball; sphere; globe
生物圈[shēng wù quān, ㄕㄥ ˋ ㄑㄩㄢ, 生物圈] biosphere; ecosphere
生物界[shēng wù jiè, ㄕㄥ ˋ ㄐㄧㄝˋ, 生物界] biosphere; natural world
气候[qì hòu, ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ, 气候 / 氣候] climate; atmosphere; situation
领域[lǐng yù, ㄌㄧㄥˇ ㄩˋ, 领域 / 領域] domain; sphere; field; territory; area
正气[zhèng qì, ㄓㄥˋ ㄑㄧˋ, 正气 / 正氣] healthy environment; healthy atmosphere; righteousness; vital energy (in Chinese medicine)
磁层[cí céng, ㄘˊ ㄘㄥˊ, 磁层 / 磁層] magnetosphere; magnetic layer
中气层[zhōng qì céng, ㄓㄨㄥ ㄑㄧˋ ㄘㄥˊ, 中气层 / 中氣層] mesosphere; upper atmosphere
增温层[zēng wēn céng, ㄗㄥ ㄨㄣ ㄘㄥˊ, 增温层 / 增溫層] thermosphere; ionosphere
对流层[duì liú céng, ㄉㄨㄟˋ ㄌㄧㄡˊ ㄘㄥˊ, 对流层 / 對流層] troposphere; lower atmosphere
变温层[biàn wēn céng, ㄅㄧㄢˋ ㄨㄣ ㄘㄥˊ, 变温层 / 變溫層] troposphere; lower atmosphere
软流圈[ruǎn liú quān, ㄖㄨㄢˇ ㄌㄧㄡˊ ㄑㄩㄢ, 软流圈 / 軟流圈] asthenosphere (geol., upper layer of mantle, viewed as viscous fluid); also called low velocity zone
软流层[ruǎn liú céng, ㄖㄨㄢˇ ㄌㄧㄡˊ ㄘㄥˊ, 软流层 / 軟流層] asthenosphere (geol., upper layer of mantle, viewed as viscous fluid); also called low velocity zone
大东亚共荣圈[Dà Dōng Yà gòng róng quān, ㄉㄚˋ ㄉㄨㄥ ㄧㄚˋ ㄍㄨㄥˋ ㄖㄨㄥˊ ㄑㄩㄢ, 大东亚共荣圈 / 大東亞共榮圈] Great East Asia co-prosperity sphere, Japanese wartime slogan for their short-lived Pacific Empire, first enunciated by Prime Minister Prince KONOE Fumimaro 近衛文麿|近卫文麿 in 1938
氛围[fēn wéi, ㄈㄣ ㄨㄟˊ, 氛围 / 氛圍] ambience; atmosphere
阿普尔顿[Ā pǔ ěr dùn, ㄚ ㄆㄨˇ ㄦˇ ㄉㄨㄣˋ, 阿普尔顿 / 阿普爾頓] Appleton (name); Sir Edward Appleton (1892-1965), British physicist, Nobel laureate who discovered the ionosphere
大气候[dà qì hòu, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ, 大气候] atmosphere
大气[dà qì, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ, 大气 / 大氣] atmosphere
大气圈[dà qì quān, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄑㄩㄢ, 大气圈 / 大氣圈] atmosphere
大气层[dà qì céng, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄘㄥˊ, 大气层 / 大氣層] atmosphere
天球[tiān qiú, ㄊㄧㄢ ㄑㄧㄡˊ, 天球] celestial sphere
浓郁[nóng yù, ㄋㄨㄥˊ ㄩˋ, 浓郁 / 濃鬱] dense (e.g. forest); rich (color, fragrance, athmosphere)
地球大气[dì qiú dà qì, ㄉㄧˋ ㄑㄧㄡˊ ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ, 地球大气 / 地球大氣] earth's atmosphere
[yūn, ㄩㄣ, 氲 / 氳] heavy atmosphere
半球[bàn qiú, ㄅㄢˋ ㄑㄧㄡˊ, 半球] hemisphere
电离层[diàn lí céng, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧˊ ㄘㄥˊ, 电离层 / 電離層] ionosphere
岩石圈[yán shí quān, ㄧㄢˊ ㄕˊ ㄑㄩㄢ, 岩石圈] lithosphere
磁气圈[cí qì quān, ㄘˊ ㄑㄧˋ ㄑㄩㄢ, 磁气圈 / 磁氣圈] magnetosphere
中气层顶[zhōng qì céng dǐng, ㄓㄨㄥ ㄑㄧˋ ㄘㄥˊ ㄉㄧㄥˇ, 中气层顶 / 中氣層頂] mesopause; top of mesosphere
气象[qì xiàng, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, 气象 / 氣象] meteorology; atmosphere
情境[qíng jìng, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ, 情境] situation; atmosphere
南半球[Nán bàn qiú, ㄋㄢˊ ㄅㄢˋ ㄑㄧㄡˊ, 南半球] Southern hemisphere
球状[qiú zhuàng, ㄑㄧㄡˊ ㄓㄨㄤˋ, 球状 / 球狀] sphere
球面[qiú miàn, ㄑㄧㄡˊ ㄇㄧㄢˋ, 球面] sphere
平流层[píng liú céng, ㄆㄧㄥˊ ㄌㄧㄡˊ ㄘㄥˊ, 平流层 / 平流層] stratosphere
热成层[rè chéng céng, ㄖㄜˋ ㄔㄥˊ ㄘㄥˊ, 热成层 / 熱成層] thermosphere
西半球[xī bàn qiú, ㄒㄧ ㄅㄢˋ ㄑㄧㄡˊ, 西半球] Western Hemisphere

*sphere* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
D層[ディーそう, dei-sou] (n) D layer (of the ionosphere)
E層[イーそう, i-sou] (n) E layer (of the ionosphere)
F層[エフそう, efu sou] (n) F layer (of the ionosphere)
アセノスフェア[, asenosufea] (n) asthenosphere
アトモスフィア;アトモスフェア[, atomosufia ; atomosufea] (n) atmosphere
インフォスフィア[, infosufia] (n) {comp} InfoSphere
ガラス玉;硝子球;ガラス球;硝子玉[ガラスだま, garasu dama] (n) glass sphere; glass bead; glass marble
ぎすぎす[, gisugisu] (adv,n,vs) (on-mim) strained atmosphere; thin and bony
しずしず[, shizushizu] (adv) (on-mim) sweaty atmosphere
バイオスフィア[, baiosufia] (n) biosphere
ブロゴスフィア[, burogosufia] (n) blogosphere (the world of blogs and bloggers)
ボンネットヘッド[, bonnettoheddo] (n) bonnethead (Sphyrna tiburo, species of hammerhead shark found in the Western Hemisphere)
ボンネット撞木鮫[ボンネットしゅもくざめ;ボンネットシュモクザメ, bonnetto shumokuzame ; bonnettoshumokuzame] (n) (uk) (See 団扇撞木鮫・ウチワシュモクザメ) bonnethead (Sphyrna tiburo, species of hammerhead shark found in the Western Hemisphere)
メルヘンチック;メルヘンティック[, meruhenchikku ; meruhenteikku] (adj-na) having a fairy-tale atmosphere (ger
ラニーニャ[, rani-nya] (n) La Nina (ocean-atmosphere phenomenon similar to El Nino) (spa
リソスフェア[, risosufea] (n) lithosphere
下町情緒[したまちじょうちょ, shitamachijoucho] (n) the friendly atmosphere of the traditional commercial and working-class neighborhoods
乳母日傘[おんばひがさ;おんばひからかさ, onbahigasa ; onbahikarakasa] (exp) (bringing up a child) with greatest care pampering (him, her) with material comforts of a rich family; (being brought up) in a hothouse atmosphere
亜成層圏[あせいそうけん, aseisouken] (n,adj-no) substratosphere
享楽気分[きょうらくきぶん, kyourakukibun] (n) enjoyable (pleasant) feeling (atmosphere)
共栄圏[きょうえいけん, kyoueiken] (n) co-prosperity sphere
北半球[きたはんきゅう, kitahankyuu] (n) northern hemisphere
区域[くいき, kuiki] (n) (1) limits; boundary; domain; zone; sphere; territory; (2) area (e.g. in programming languages); (P)
半球[はんきゅう, hankyuu] (n) hemisphere
南半球[みなみはんきゅう, minamihankyuu] (n) southern hemisphere
含み[ふくみ, fukumi] (n) implication; hidden meaning; latitude; atmosphere; tone; sentiment; inclusion; (P)
団扇撞木鮫[うちわしゅもくざめ;ウチワシュモクザメ, uchiwashumokuzame ; uchiwashumokuzame] (n) (uk) (See ボンネットヘッド,ボンネット撞木鮫・ボンネットしゅもくざめ) bonnethead (Sphyrna tiburo, species of hammerhead shark found in the Western Hemisphere)
[ば, ba] (n) (1) place; spot; space; (2) field; discipline; sphere; realm; (3) (See その場) occasion; situation; (4) scene (of a play, movie, etc.); (5) session (of the stock market); (6) area in which cards are laid out (in a card game); (7) {physics} field; (8) field (gestalt psychology); (P)
天球[てんきゅう, tenkyuu] (n) celestial sphere; the heavens
天球儀[てんきゅうぎ, tenkyuugi] (n) celestial globe; armillary sphere
天界[てんかい, tenkai] (n) heaven; the skies; celestial sphere
家族的な雰囲気[かぞくてきなふんいき, kazokutekinafun'iki] (n) family atmosphere
岩圏[がんけん, ganken] (n) (obsc) (See 岩石圏) lithosphere
岩石圏[がんせきけん, gansekiken] (n) lithosphere
幻日[げんじつ, genjitsu] (n,adj-no) (See 幻月) parhelion; sun dog; sundog (bright spot on either side of the sun caused by refraction of sunlight through ice crystals in the atmosphere)
幻月[げんげつ, gengetsu] (n) (See 幻日) paraselene; moon dog; moondog (bright spot on either side of the moon caused by refraction of moonlight through ice crystals in the atmosphere)
引力圏[いんりょくけん, inryokuken] (n) (moon's) sphere of gravitation
彩層[さいそう, saisou] (n) (solar) chromosphere
成層圏[せいそうけん, seisouken] (n) stratosphere; (P)
東半球[ひがしはんきゅう, higashihankyuu] (n) (See 西半球) eastern hemisphere; the Orient
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インフォスフィア[いんふぉすふぃあ, infosufia] InfoSphere

*sphere* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอโอโนสเฟียร์[n.] (ai-ōnōtfīa) EN: ionosphere FR: ionosphère [f]
อากาศ[n.] (ākāt) EN: air ; atmosphere FR: air [m] ; atmosphère [f]
อากาศธาตุ[n.] (ākātsathāt) EN: air ; wind FR: air [m] ; atmosphère [f]
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: territory ; area ; sphere ; region ; field ; domain ; region ; world FR: domaine [m] ; sphère [f] ; champ [m] ; monde [m]
ไบโอสเฟียร์[n.] (bai-ōsafīa) EN: biosphere FR: biosphère [f]
บรรยากาศ[n.] (banyākāt) EN: atmosphere ; air FR: atmosphère [f] ; air [m] ; climat [m]
บรรยากาศ[n.] (banyākāt) EN: mood ; condition ; atmosphere FR: atmosphère [f] ; ambiance [f] ; climat [m] (fig.) ; environnement [m] ; moral [m]
บรรยากาศการทำงาน[n. exp.] (banyākāt kā) EN: work atmosphere FR: ambiance de travail [f] ; atmosphère de travail [f]
บรรยากาศของโลก ; บรรยากาศของโลก[n. exp.] (banyākāt kh) EN: Earth's Atmosphere FR: atmosphère terrestre [f]
บรรยากาศมาตรฐาน[n. exp.] (banyākāt mā) EN: standard atmosphere FR:
บรรยากาศโรแมนติก[n. exp.] (banyākāt rō) EN: FR: atmosphère romantique [f]
บรรยากาศสบาย ๆ[n. exp.] (banyākāt sa) EN: cosy atmosphere FR: atmosphère décontractée [f]
บรรยากาศที่ไม่เป็นกันเอง[n. exp.] (banyākāt th) EN: impersonal atmosphere FR: atmosphère impersonnelle [f]
บรรยากาศที่เป็นกันเอง[n. exp.] (banyākāt th) EN: FR: atmosphère familiale [f]
บรรยากาศยามเช้า[n. exp.] (banyākāt yā) EN: morning atmosphere FR: ambiance matinale [f]
บรรยากาศยามเย็น[n. exp.] (banyākāt yā) EN: late afternoon atmosphere FR:
ชั้นบรรยากาศ[n. exp.] (chan banyāk) EN: atmosphere FR: atmosphère [f]
ชั้นบรรยากาศของโลก[n. exp.] (chan banyāk) EN: atmosphere of Earth ; Earth's Atmosphere FR: atmosphère terrestre [f]
ชั้นบรรยากาศส่วนบน[n. exp.] (chan banyāk) EN: FR: haute atmosphère [f]
ชั้นบรรยากาศส่วนล่าง[n. exp.] (chan banyāk) EN: FR: basse atmosphère [f]
ชั้นสตราโตสเฟียร์[n.] (chan satrāt) EN: stratosphere FR: stratosphère [f]
ชีวมณฑล [n.] (chīwamontho) EN: biosphere FR: biosphère [f]
ชีวภาค[n.] (chīwaphāk) EN: biosphere FR: biosphère [f]
ดวง[n.] (dūang) EN: disc = disk (Am.) ; sphere ; orb ; circle ; dot ; spot ; speckle ; stain FR: disque [m] ; sphère [f] ; globe [m] ; cercle [m] ; point [m]
โฟโตสเฟียร์[n.] (fōtōsafīa) EN: photosphere FR: photosphère [f]
เฮลิโอสเฟียร์[n.] (hēliōsfīa =) EN: heliosphere FR: héliosphère [f]
จักร[n.] (jak) EN: sphere ; region FR:
กามาวจรภูมิ[n. exp.] (kāmāphajøn ) EN: the Sensuous Plane of Existence ; the Sense Sphere ; the Sensuous Sphere FR:
กามาวจร[X] (kāmāwajøn) EN: belonging to the Sense Sphere FR:
กามโลก[n. exp.] (kām lōk) EN: the world of sense-desire ; the Sense Sphere ; the world of sensual pleasures FR:
กามภพ[n.] (kāmmaphop) EN: places of sensuality ; the World of the sensual ones ; state of pleasure-seeking ; sphere of existence dominated by sensual pleasures FR:
กึ่งทรงกลม[n.] (keung songk) EN: hemisphere FR:
ข่าย[n.] (khāi) EN: range ; purview ; scope ; limits ; extent ; sphere FR: limite [f]
เขตอิทธิพล[n. exp.] (khēt itthip) EN: sphere of influence FR: sphère d'influence [f]
เขตสงวนชีวมณฑล [n. exp.] (khēt sa-ngū) EN: biosphere reserve FR:
โคจร[n.] (khōjøn) EN: sphere of sense perception ; sense-object FR:
ขอบข่าย[n.] (khøpkhāi) EN: framework ; scope ; range ; extend ; sphere ; domain ; limit ; parameters FR: portée [f] ; étendue [f] ; cadre [m] ; sphère [f]
ขอบเขตการปฏิบัติ[n. exp.] (khøpkhēt kā) EN: sphere of activity FR:
ครึ่งทรงกลม[n.] (khreung son) EN: hemisphere FR: hémisphère
กลิ่นอาย[n.] (klin-āi) EN: smell ; scent ; atmosphere FR:

*sphere* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betätigungsfeld {n}field of activity; sphere of activity
Chromosphäre {f} [astron.]chromosphere
explosionsgefährdeter Bereich; Ex-Bereich {m}area with potentially explosive atmosphere; area subject to explosion hazards
Hemisphere {f} | Hemispheren
Gastest {m}industrial atmosphere test
Nordhalbkugel {f}northern hemisphere
Aktionsradius {m}radius (of action); sphere of action
Südhalbkugel {f}southern hemisphere
Normklima {n}standard atmosphere
Gemütlichkeit {f}atmosphere of comfort, peace and acceptance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *sphere*
Back to top