ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*โปร่งใส*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น โปร่งใส, -โปร่งใส-

*โปร่งใส* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โปร่งใส (v.) reveal See also: be plain, be evident, be explicit, be obvious, be unambiguous, be transparent Syn. เปิดเผย
โปร่งใส (adj.) transparent See also: translucent, clear, limpid, see-through Syn. ใส, โปร่งตา, โปร่งแสง, บาง Ops. ขุ่นมัว
English-Thai: HOPE Dictionary
astrodome(แอส'โทรโดม) n. ห้องหลังคาโค้งเป็นรูปครึ่งวงกลมที่โปร่งใสบนส่วนสูงของเครื่องบินเป็นที่ ๆ สังเกตเหตุการณ์ท้องฟ้าและการขับเครื่องบิน
chalcedonyn. หินควอร์ตซ์โปร่งใสชนิดหนึ่ง ๆ
lucid(ลู'ซิด) adj. แจ่มแจ้ง,สว่าง,โปร่งใส,สามารถเข้าใจได้ง่าย,ฉลาด,หลักแหลม,มีเหตุผล,มีจิตที่ปกติ., See also: lucidity n. ดูlucid lucidness n. ดูlucid, Syn. shining,bright
luminous(ลู'มะนัส) adj. เปล่งแสง,ปล่อยแสง,สะท้อนแสง,กระจายแสง,หลักแหลม,ฉลาดมาก,แจ่มแจ้ง,แจ่มใส,โปร่งใส., See also: luminousness n. ดูluminous, Syn. shining,bright
opaque(โอ'เพค) adj. ทึบ,อับแสง,ไม่โปร่งแสง,ไม่โปร่งใส,มืด,คลุมเครือ,เข้าใจยาก,โง่,ทึ่ม,ไม่ฉลาด. n. สิ่งที่ทึมแสง,สีทาฟิลม์ให้ทึมแสง, Syn. impervious,stupid
sheer(เชียร์) vi.,vt. เบน,บ่ายเบน,เห,หันทิศทาง,เลี่ยง. adj. เต็มที่,ทีเดียว,ที่สุด,แท้,บางใส,ไม่ได้เจือปน,ไม่เหมาะสม,สูงชัน,ตรงดิ่ง n. เยื่อบาง,สิ่งทอ,ที่โปร่งใส,การเบน,การเบน,การเลี่ยง, See also: sheerly adv. sheerness n.
white(ไวทฺ) adj. ขาว,หงอก,ขาวบริสุทธิ์,สีเผือก,ผิวขาว,สีเงิน,ขาวหิมะ,มีหิมะ,ไร้สี,โปร่งใส,ว่างเปล่า,สวมเสื้อขาว,โชคดี,ไม่ได้เขียนอะไร,สะอาด,มีเจตนาดี,ซื่อตรง,ยุติธรรม,ไร้เดียงสา, (กาแฟ) ใส่นมหรือครีม n. สีขาว,ความขาว,ผิวขาว,สิ่งที่มีสีขาว,ไข่ขาว,แอลบิวเมน
English-Thai: Nontri Dictionary
lucidity(n) ความกระจ่าง,ความแจ่มแจ้ง,ความสว่าง,ความโปร่งใส
pellucid(adj) ใสแจ๋ว,โปร่งใส,แจ่มแจ้ง,ชัดเจน
transparency(n) ความโปร่งใส,ความใส,ความโปร่งแสง
transparent(adj) โปร่งใส,ใส,โปร่งแสง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lake๑. สีแดง๒. สีโปร่งใส [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
transparentโปร่งใส [มีความหมายเหมือนกับ lucid ๓] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Andalusite แอนดาลูไซต์ แหล่ง - พบตามหินแปรที่ถูกเปลี่ยนโดยหินแกรนิต พบตามหินดาน (Bed rock) ของเหมืองลานแร่ทั่ว ๆ ไป เช่น ในจังหวัดภูเก็ต พังงา และระนอง ประโยชน์ - ใช้ทำพวกเครื่องเคลือบได้ เนื่องจากมีคุณสมบัติทนไฟ ชนิดที่โปร่งใสทำเป็นรัตนชาติได้ [สิ่งแวดล้อม]
lensเลนส์, แก้วโปร่งใสหรือพลาสติกโปร่งใส มีผิวโค้งหนึ่งผิวหรือสองผิว และขัดเรียบ ใช้สำหรับหักเหแสง เลนส์มี 2 ชนิดคือ เลนส์นูน และเลนส์เว้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
micaไมกา, แร่ชนิดหนึ่งเป็นผลึกของสารประกอบพวก KAl2(AlSi3)O10.(OH.F)2  มีความแข็ง 2 - 2.5 ความถ่วงจำเพาะ 2.76 - 3.1 เมื่อเป็นแผ่นบาง ๆ จะโปร่งใส ไม่มีสีแต่ถ้าซ้อนกันหลาย ๆ ชั้นจะเกิดเป็นสีต่าง ๆ ได้ เช่น เหลือง เขียว แดงเป็นต้น ใช้ทำฉนวนไฟฟ้าและวัตถุทนไฟ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Muscovite มัสโคไวต์ แหล่ง - พบที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และในแหล่งหินแกรนิต เปกมาไทต์ทั่วประเทศ เป็นตัวแร่สำคัญที่พบเสมอในทรายทั่วไป ประโยชน์ - ใช้ทำเป็นฉนวนไฟฟ้า ทำเป็นวัตถุโปร่งใสในการทำตะเกียงและเตา เศษของไมกาที่เหลือจากการทำฉนวนจะถูกนำมาใช้ทำกระดาษปิดผนัง ทำให้ผนังมีความแวววาวขึ้น ใช้ผสมกับน้ำมันทำเป็นตัวหล่อลื่น เป็นตัวนำความร้อนที่เลว จึงใช้ทำวัตถุทนไฟ [สิ่งแวดล้อม]
polaroidโพลารอยด์, แผ่นโปร่งใสที่จะทำให้แสงที่ผ่านออกไปมีระนาบเดียว เรียกว่า แสงโพลาไรซ์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
prismปริซึม, แท่งแก้วหรือวัตถุโปร่งใสใด ๆ ซึ่งมักจะมีฐานเป็นรูปสามเหลี่ยม ใช้เป็นอุปกรณ์แยกแสงขาวให้กระจายออกเป็นแถบสีต่าง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
projecting lensเลนส์ฉายภาพ, เลนส์ที่เป็นส่วนประกอบอันหนึ่งของเครื่องฉายภาพ ทำหน้าที่รวมแสงจากวัตถุหรือแผ่นภาพโปร่งใส ทำให้เกิดภาพจริงที่ขนาดขยายที่ฉากรับภาพ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
projectorเครื่องฉาย, อุปกรณ์ที่ใช้ฉายภาพขยายใหญ่ของวัตถุ 2 มิติ หรือแผ่นภาพโปร่งใสให้ไปปรากฏบนฉากรับภาพ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Transparencyแผ่นโปร่งใส [เทคโนโลยีการศึกษา]
transparent objectวัตถุโปร่งใส, วัตถุที่ให้แสงทะลุผ่านได้และสามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่อีกข้างหนึ่งได้ชัดเจน  เช่น กระจกใส กระดาษแก้ว เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
above-board (idm.) โปร่งใส See also: ยุติธรรม, เปิดเผย, เชื่อถือได้
open and above-board (idm.) โปร่งใส See also: ยุติธรรม Syn. above-board Ops. above-board
pellucid (adj.) โปร่งใส Syn. transparent, clear, sheer Ops. opaque, nontranslucent
see-through (adj.) ุโปร่งใส See also: ใส, ซึ่งมองทะลุผ่านได้, ซึ่งทำจากวัสดุโปร่งใส, บาง (เนื้อผ้า), ซึ่งมองเห็นเนื้อใน Syn. diaphanous, revealing, sheer
transparent (adj.) โปร่งใส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I support interdepartmental transparency 100%.ผมหวังว่าการทำงาน ระหว่างหน่วยงาน มีความโปร่งใส 100%
I mean, it's a little transparent, but i admire the effort.ฉันหมายถึง มันดูโปร่งใส่กว่าหน่อย แต่ฉันก็ยอมรับถึุงความพยายาม
Second, my system is flawless, and my encryption is exquisitely impervious.ประการที่สอง ระบบของผมโปร่งใส และการเข้ารหัสของผม ไม่ได้เข้าอย่างง่ายดาย
Therefore, to keep the prom elections completely aboveboard, I have appointed Santana and Quinn to count the ballots.ฉะนั้น เพื่อให้การโหวตในงานพรอม มีความโปร่งใส ฉันจะแต่งตั้งซานทาน่า และควินน์ เป็นคนนับบัตรลงคะแนน
I heard Jim Martin runs a clean campaign.ผมได้ยิน มาว่า นโบายหาเสียงของจิม มาร์ติน ดูโปร่งใส นะ
In this context they're asking for transparent business practices from the government and the corporations.มันก็แค่ คำเปรียบเทียบ นะ พวกเขา ถามถึง การทำธุรกิจ ด้วยความชัดเจน โปร่งใส ระหว่าง รัฐบาล และ บริษัท ต่างหาก
He tried hundreds of different transparent chemicals and objects... but saw nothing through the eyepiece.เขาพยายามหลายร้อยที่แตกต่างกัน สารเคมีและวัตถุโปร่งใส แต่ไม่เห็นอะไรผ่านช่องมองภาพ
Affirmative. It's finally clearing.ถูกต้อง ชั้นบรรยากาศโปร่งใส
Despite your rather transparent tactics, Brainman, prepare to die.แม้จะมีกลยุทธ์ที่ค่อนข้างโปร่งใสของคุณ Brainman เตรียมที่จะตาย
I'm sure he'd prefer that this went without incident.ผมว่าท่านคงพอใจถ้าเรื่องนี้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
I never trust those guys. They say it's going to be clear, and it rains.ผมไม่เคยไว้ใจคนพวกนั้น เขาว่าฟ้าจะโปร่งใสแล้วฝนก็ตกทุกที
The dermis already indurated, translucent.ผิวหนังชั้นในแห้งแข็ง โปร่งใส
She said lily wanted to stop hiding her past, come clean.ซึ่งแม่บอกว่าผมว่า ลิลลี่อยากจะเลิกปกปิดอดีตของเธอแล้ว /N อยากให้ทุกอย่างโปร่งใส
I already have!ผมอยากทำให้มันโปร่งใสที่สุด
In an election tainted by a suspected digital fraud.ใช่ค่ะ ในการนับคะแนน ที่ไม่โปร่งใสทางเทคนิค
I need to clear some things up and I owe you nothing less than complete transparency.ฉันต้องมาทำความเข้าใจกันก่อน และฉันไม่ได้เป็นหนี้อะไรคุณเลย นอกจากความโปร่งใส
In the interest of transparency,ในฐานะที่จะโปร่งใสนะ
It's... not quite above-board.คือมันไม่ค่อยจะโปร่งใสนัก..
If it's not above-board, then what exactly is it?แล้วที่ว่ามันไม่โปร่งใสน่ะ มันเป็นอย่างไง
Time for a little transparency.ฉันต้องการ เวลาโปร่งใสน้อย
But I haven't been entirely upfront with you, and I just want to try to make good.และผมไม่ได้โปร่งใสใจซื่อเต็มร้อยกับคุณ
You're transparent when you're deflecting.นายก็ดูโปร่งใสเวลาที่หันข้างแบบนี้
Am I being transparent? Tell me if I'm being at all ambiguous.ฉันเป็นคนโปร่งใสไหม บอกฉันมาสิ ถ้าฉันพูดอะไรที่มันคลุมเครือ
Freeman: FOR TWO YEARS,แม้ว่าด้านล่างของแก้ว ไวน์ที่มีความโปร่งใส
Just... suck it, right out of you.แค่.. ทำเรื่องโง่ๆ โปร่งใสหน่อย
I assure you we are working in good faith.รับประกันเลยว่า เราเล่นกันแบบโปร่งใสแน่นอน
Even though you're so urgent, it's so transparent.ถึงคุณจะจัดการอย่างรวดเร็ว แต่ก็น่าจะโปร่งใสหน่อยนะ
Masks are supposed to cover faces, but this one's transparent.หน้ากากมีไว้ปกปิดใบหน้า แต่อันนี้โปร่งใส
Transparency is the key to regaining the voter trust.ความโปร่งใสคือกุญแจที่จะได้มา ซึ่งความไว้ใจของผู้ลงคะแนน
Why do politicians promise to turn on the lights, yet continue to keep us in the dark?ทำไมพวกนักการเมืองสัญญาว่าจะโปร่งใส แต่ก็ยังคงปกปิดเราต่อไป?
I vowed to champion my husband's causes, the foremost of which is transparency in government.ฉันปฏิญาณต่อชัยชนะของสามีดิฉัน ที่สำคัญที่สุดก็คือความโปร่งใสของรัฐบาล
Is that as long as transparency remains a low-profile in the Senate, a lot of us are gonna get left behind.ก็คือตราบใดที่ความโปร่งใส ยังไม่เกิดในวุฒิสถา พวกเราหลายคนจะถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง
Your company's not known for its transparency.บริษัทของคุณเป็นที่รู้จักกันในด้านความไม่ความโปร่งใส
Well, I want Sectionals to be a fair fight.นี่มันเรื่องบ้าอะไรกัน ฉันอยากให้แข่งระดับเขต สู้กันอย่างโปร่งใส
Well, actually, it would only be a fair fight with me off the team.ความจริง มันจะโปร่งใสเมื่อ
I pride myself on two things-- trust and transparency.ผมถื คติอยู่2ข้อนะ ความเชื่อใจและความโปร่งใส
I told her that there was nothing to tell this man about us because we are honest businessmen.ผมบอกเธอว่า เราไม่มีข่าวอะไรจะให้แฉ เพราะว่าเราทำธุรกิจอย่างโปร่งใส
The man who's supposed to bring honesty to Wall Street is shown to be as corrupt as those he's investigating.ถ้าคนที่สมควรจะนำความโปร่งใส มาสู่วอลสตรีท กลับถูกเปิดเผยว่าเป็นคนคอรัปชั่น ในสิ่งที่เขากำลังสอบสวนอยู่
NO. OUR WORLD IS NOT MORE TRANSPARENT NOW.โลกเราไม่ได้โปร่งใสอีกต่อไป
Everyone yearns for clarity, for closure.ทุกคนปรารถนาข้อยุติที่โปร่งใส

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *โปร่งใส*
Back to top