ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*มืดมัว*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น มืดมัว, -มืดมัว-

*มืดมัว* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความมืดมัว (n.) darkness See also: the dark Ops. ความสว่าง
ความมืดมัว (n.) obscurity See also: dimness, overcast, darkness, vagueness, dusk, haziness Syn. ความมัว Ops. ความแจ่มชัด
มืดมัว (v.) dim See also: overcast, blur, cloud, obscure Syn. ขมุกขมัว, มัวซัว, ครึ้ม, มืดครึ้ม Ops. สว่างไสว, ชัดแจ้ง, สดใส
English-Thai: HOPE Dictionary
bleak(บลีค) adj. เปล่าเปลี่ยว,เดียวดาย,มีลมพัด,หนาวเย็น,ไม่ชัด,มืดมัว,เลือนลาง,ไร้ความหวัง,เศร้าระทม., See also: bleakish adj. ดูbleak bleakness n. ดูbleak, Syn. bare
cloud(เคลาดฺ) {clouded,clouding,clouds} n. เมฆ,เงามืด,ความมืดมัว,รอยด่าง,มลทิน -Phr. (on a cloud มีความสุขที่สุด) -Phr. (under a cloud ภาวะเสื่อมเสีย,ภาวะที่น่าสงสัย,ภาวะที่ขายหน้า) vt. ปกคลุมไปด้วยเมฆ,ทำให้มืดสลัว,ทำให้เป็นเงา,ให้ร้าย,ใส่ร้าย,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ
cloudy(เคลา'ดี) adj. เต็มไปด้วยก้อนเมฆ,เกี่ยวกับเมฆ,มืดมัว,ไม่ใส,ไม่ชัด,เลือนลาง,ขุ่น,เศร้าซึม., See also: cloudily adv. ดูcloudy cloudiness n. ดูcloudy, Syn. gray,overcast
grave(เกรฟว) n. สุสาน,หลุมฝังศพ,ป่าช้า,ความตาย adj. ร้ายแรง,รุนแรง,สำคัญ,เอาจริงเอาจัง,ขึงขัง,วิกฤติ,มืดมัว,เศร้าซึม,ครึ้ม,เสียงหนัก n. เสียงหนัก., See also: gravely adv. graveness n.
obscure(อับสเคียว'เออะ) adj. คลุมเครือ,ไม่ชัดแจ้ง,มืดมัว,มัว,ไม่มีชื่อเสียง,เล็กน้อย,ห่างไกล,ไกลลิบลับ vt. ปิดบัง,ซ่อนเร้น,ทำให้สับสน,ทำให้มืดมน,ทำให้มืดมัว,ทำให้คลุมเครือ,ทำให้ด้อยลง. n. ความมืดมัว,ความไม่ชัดแจ้ง.
obscurity(อับสเคียว'ริที) n. ความคลุมเครือ,ความไม่ชัดแจ้ง,ความมืดมัว,ความไม่มีชื่อเสียง,ความสับสน,สิ่งที่ไม่เด่นชัด,ผู้ที่ไม่มีชื่อเสียง, Syn. ambiguity,dimness
shade(เชด) n. ร่ม,ที่ร่ม,เงามืด,ความมืด,บังร่ม,โป๊ะโคม,ที่บังแดด,ที่กำบัง,กะบัง,บังตา,เงามืดในภาพ,เครื่องเตือนความจำ,ความคลุมเครือ,ผี,ปีศาจ,ลำดับแลเงา,จำนวนเล็กน้อย,การสัมผัส vt. ทำให้เกิดร่มเงา,ทำให้มืดมัว,ทำให้สลัว,บังเงา,บังร่ม,บังแดด,ระบายเงา,วาดเงามืด vi.
shadowy(แชด'โดวี) adj. คล้ายเงา,มีร่มเงา,ไม่ชัดเจน,ไม่แน่นอน,สลัว,มืดมัว,จินตนาการ, See also: shadowiness n.
surly(เซอ'รี) adj. บูดบึ้ง,บึ้งตึง,หยาบคาย,ไร้มารยาท,ไม่เป็นมิตร,มืดมน,มืดมัว., See also: surlily adv. surliness n., Syn. insolent,rude
English-Thai: Nontri Dictionary
bleak(adj) เยือกเย็น,เปล่าเปลี่ยว,มืดมัว
blear(vt) ทำให้มัว,ทำให้มืดมัว,ทำให้ตาพร่า,ทำให้ตามัว
cloud(n) เมฆ,ความมืดมัว,มลทิน
cloudy(adj) มีเมฆมาก,มืดมัว,ไม่แจ่มใส,เลือนลาง
dark(adj) มืด,ดำ,มืดมน,มืดมัว,คล้ำ,แก่,ลึกลับ,เคลือบคลุม
darkness(n) ความมืด,ความมืดมัว,ความดำ,ความคลุมเครือ,ความชั่วร้าย
dim(adj) ทึบ,หมอง,มัว,สลัว,ไม่สว่าง,ไม่แจ่มใส,คลุมเครือ,มืดมัว
dismal(adj) สลดใจ,ห่อเหี่ยว,หดหู่,มืดมัว,ไม่เบิกบาน,ไม่สดชื่น,กลุ้มใจ
gloom(n) ความมืดมน,ความมืดมัว,ความเศร้า,ความโศกเศร้า
gloomy(adj) มืดมัว,เศร้าใจ,หมดหวัง,มืดมน,มืดครึ้ม
heavy(adj) หนัก,รุนแรง,ทึบ,สงัด,หนา,มืดมัว,ดก,คับคั่ง,เพียบ
murk(adj) มืด,มืดมน,มืดมัว,โศกเศร้า
nebulous(adj) คลุมเครือ,มืดมัว,เหมือนหมอก
shadowy(adj) สลัว,เป็นเงา,มืดมัว,คลุมเครือ
sullen(adj) มืดมัว,บูดบึ้ง,มืดสลัว,เฉื่อยชา,บึ้งตึง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
become dark (vi.) ค่อยๆ มืดมัว Syn. grow dark, overcloud
cloud up (phrv.) มืดมัว
clouded (adj.) มืดมัว See also: ทึมๆ Syn. dim
darkly (adv.) อย่างมืดมัว Syn. dimly, gloomily
dimly (adv.) อย่างมืดมัว Syn. darkly, gloomily
dull over (phrv.) มืดมัวลง
dusky (adj.) ซึ่งมืดมัว Syn. dim, dingy
gloomily (adv.) อย่างมืดมัว Syn. dimly, darkly
gloomy (adj.) มืดมัว See also: ทึมๆ Syn. dim, clouded
grow dark (vi.) ค่อยๆ มืดมัว Syn. become dark, overcloud
mistiness (n.) ความมืดมัว See also: ความคลุมเครือ
murky (adj.) ซึ่งมืดมัว Syn. dim, dusky, dingy
obscurely (adv.) อย่างมืดมัว Syn. dimly, darkly, gloomily
overcloud (vi.) มืดมัว
pall (n.) สิ่งที่ทำให้มืดมัว
shade (vi.) ค่อยๆ มืดมัว Syn. grow dark, become dark, overcloud
surly (adj.) มืดมัว See also: อึมครึม Syn. dark, dismal, gloomy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, just think of a dark moment, dearie... something bleak and hopeless.อืม , ลองคิดถึงช่วงเวลาที่เลวร้ายสิ ที่รัก... บางสิ่งบางอย่างที่มืดมัว และสิ้นหวัง
So the question is, how do I make your fate as bleak as mine?แล้วคำถามคือ ฉันจะทำให้โชคชะตาของคุณมืดมัวแบบฉันได้ยังไง?
Looks pretty cloudy there, intern.ดูเมฆหมอกมืดมัวจังนะ เด็กฝึกงาน
There's some darkness in this family, Tara.มีบางอย่างที่มืดมัว ในครอบครัวเรา ทาร่า
If you ride to darkest Asshai, his assassins will follow you.ถึงท่านหลีกหนีไปถึงเออชายด์ที่มืดมัวที่สุด มือสังหารของเขาจะตามท่านไป
You could stick around here a little bit longer, get your head straight, instead of going off, flying blind into...ก็อยู่แถวๆนี้ ไปอีกหน่อย รอจนกว่าจะดีขึ้น แทนที่จะออกเดินทาง มืดมัวไปยัง
AND THEN WE GET PITCH BLACK.ไม่งั้นจะมืดมัวตามมันไปด้วย
So I don't know when you're gonna get this, but things were looking kind of bleak for a minute, and...ฉันไม่รู้ว่าเมื่อไรคุณจะได้รับข้อความนี้ แต่เรื่องต่างๆออกจะมืดมัวไปหมด
Humans are easily blinded by their needs and desires.มนุษย์ตามืดมัวเพราะความโลภและกิเลส

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *มืดมัว*
Back to top