ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dingy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dingy*, -dingy-

dingy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dingy (adj.) มอซอ See also: ซอมซ่อ, สกปรก Syn. decrepit, crummy, poor
English-Thai: HOPE Dictionary
dingy(ดิน'จี) adj. ทึมทึบ,สลัว,สกปรก,มอซอ,หดหู่ใจ,ดูdinghy, See also: dingily adv. ดูdingy dinginess n. ดูdingy, Syn. dull ###A. bright
English-Thai: Nontri Dictionary
dingy(adj) มอซอ,สกปรก,สลัว,ทึมๆ,หดหู่ใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Those young popsters come Christmas will be stretched out naked with a cute bird balancing on their balls and I'll be stuck in some dingy flat with me manager Joe, ugliest man in the world, fucking miserable because our fucking gamble didn't pay off.พวกหนุ่มๆสาวๆ ทั้งหลาย จะเพลิดเพลินไปกับคริสต์มาส เหมือนนกน้อยๆ ยืนเลี้ยงตัวบนลูกบอล ส่วนฉันก็ติดแหง็ก อยู่กับผู้จัดการส่วนตัวฉัน โจ
Would you rather go live with Mr. Solis, in a dingy one-bedroom apartment with no air conditioning and no cable, huh?อยากไปอยู่กับนายโซลิสไหม อยู่ในอพาร์ธเมนต์มอซอ ไม่มีแอร์ไม่มีเคเบิล เอาไหม
But it did look like the Stallion and some frat guys were heading into a dingy warehouse or something.แต่ดูเหมือนจะเป็นฐานลยเสียมากว่า และพวกนั้นกำลังเข้าไป โกดังซอมซ่อ หรืออะไรซักอย่าง
Don't be a dingy bird, Bad people do bad things because they can.อย่าอยากสอดรู้สอดเห็นคนเลวก็ทําสิงเลวเพราะเขาทําได้
"instead of dingy velveteen, he had brown fur," แทนที่จะสกปรกมอซ่อ กลับเป็นสีน้ำตาล
When I was 10 years old, my Dad had finally saved enough money to move us out of our dingy apartment.ตอนฉันอายุ 10 ขวบ ในที่สุดพ่อฉันก็มีเงินเก็บเพียงพอ ที่จะย้ายเราออกจากอพาร์ทเม้นร้ายๆ
Why did Ronnie choose this place? It's really dingy.ทำไมรอนนี่เลือกที่จะมาที่นี่ มันดูห่วยมาก
The one ringy-dingy?ฉันรู้ แต่ฉันฉันเพิ่งจะซื้อมันมา

dingy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schäbig; schmuddelig; schmutzig {adj} | schäbiger; schmuddeliger; schmutziger | am schäbigsten; am schmuddeligsten; am schmutzigstendingy | dingier | dingiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dingy
Back to top