ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่น่าสนใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่น่าสนใจ*, -ไม่น่าสนใจ-

ไม่น่าสนใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่น่าสนใจ (v.) be annoying See also: be irritating, be vexing, be bothersome Syn. น่าเบื่อ, น่าเบื่อหน่าย Ops. น่าสนใจ, เร้าใจ, ตื่นเต้น
English-Thai: HOPE Dictionary
arid(แอร์'ริด) adj. ไม่มีความชื้น,แห้งมาก, แล้ง,ไม่น่าสนใจ, ไม่มีรสชาติ,จืดชืด. -aridity, aridness n., Syn. waterless, parched,dull-A. moist,humid,lively,exciting)
barren(บาร์'เริน) adj. แห้งแล้ง,ปราศจากพืชผล,ไม่ได้ผล,ไม่มีบุตร,เป็นหมัน,ขาดแคลน,ไม่น่าสนใจ,ไร้ความคิด,จืดชืด, Syn. sterile ###A. fertile,creative
blank(แบลงคฺ) {blanked,blanking,blanks} adj. ว่าง,ว่างเปล่า,ปราศจากเรื่องราว,ยังไม่ได้เขียนหรือพิมพ์อะไร,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ,โดยสิ้นเชิง,ทั้งสิ้น,ซีด,ไร้สี n. สถานที่ว่างเปล่า,ช่องว่างสำหรับเติม,แบบฟอร์มที่ว่างเปล่า,จุดขาวตรงกลางของเป้า,เป้า,กระสุนเปล่า,เครื่องห
commonplaceadj. ธรรมดา,สามัญ,ไม่น่าสนใจ,ซ้ำ ๆ ซาก ๆ n. คำพูดซ้ำ ๆ ซาก ๆ ,สิ่งธรรมดา ๆ, See also: commonplaceness n. ดูcommonplace, Syn. ordinary
dull(ดัล) {dulled,dulling,dulls} adj.,vt.vi. ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่มีชีวิตชีวา,ด้าน,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ,ซบเซา,เชื่องช้า,ทู่,พร่ามัว,น่าเบื่อ,ไม่น่าสนใจ., See also: dullish adj. ดูdull dulness n. ดูdull dullness n. ดูdull dully adv. ดูdull
featurelessadj. ไม่น่าสนใจ,ไร้จุดเด่น,ไม่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ
inconsiderable(อินคันซิด' เดอระเบิล) adj. เล็กน้อย, ไม่สำคัญ, ไม่น่าสนใจ., See also: inconsiderableness n. inconsiderably adv.
insipid(อินซิพ'พิด) adj. ไม่มีรสชาติ,ไม่น่าสนใจ,จืดชืด,ไม่มีชีวิตชีวา., See also: insipidity,insipidness n. insipidly adv., Syn. dyll
jejune(จิจูน') adj. ขาดแคลนคุณค่าทางอาหาร,ไม่น่าสนใจ,น่าเบื่อ,ยังไม่เจริญ,เติบโตเต็มที่.
slow(สโล) adj.,adv.,vi.,vt. ช้า,ชักช้า,เชื่องช้า,เฉื่อย,ล้าหลัง,ไม่กระฉับกระเฉง,รับแสงช้า,น่าเบื่อ,ไม่น่าสนใจ, See also: slowly adv. slowness n.
stupid(สทิว'พิด) adj. โง่,เง่า,เซ่อ,ทึ่ม,โฉดเขลา,บัดซบ,เชื่องช้า,หงอยซึม,น่าเบื่อหน่าย,ไม่มีรสชาติ,ไม่น่าสนใจ,มึนงง,งงงวย,ตะลึงงัน., See also: stupidness n.
unattractive(อันอะแทรค'ทิฟว) adj. ไม่ดึงดูดใจ,ไม่มีเสน่ห์,ไม่น่าสนใจ,น่าเบื่อหน่าย.
uninteresting(อันอิน'เทอเรสทิง) adj. ไม่น่าสนใจ,น่าเบื่อหน่าย,ไม่มีรสชาติ., See also: uninterestingly adv., Syn. boring
wearisome(แว'ริซัม) adj. ทำให้เหน็ดเหนื่อย,เมื่อยล้า,อิดโรย,น่าเบื่อ,น่าหน่าย,ไม่น่าสนใจ, See also: wearisomeness n., Syn. tiresome,tedious
English-Thai: Nontri Dictionary
blank(adj) ว่าง,ว่างเปล่า,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ
commonplace(adj) สามัญ,ธรรมดา,ไม่น่าสนใจ,ซ้ำๆ ซากๆ
dull(adj) โง่,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ,ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่สดใส,มัว,มืดครึ้ม
insipid(adj) ไม่น่าสนใจ,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ,ไม่มีชีวิตชีวา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
everyday (adj.) ไม่น่าสนใจ See also: สามัญ, ธรรมดา Syn. commonplace, normal, ordinary
pallid (adj.) ไม่น่าสนใจ See also: ไม่ดึงดูดใจ Syn. colourless, weak Ops. interesting, vital
tame (adj.) ไม่น่าสนใจ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ไม่สนุก, น่าเบื่อ, จืดชืด, ไม่ตื่นเต้น Syn. boring, insipid, unexciting Ops. interesting
unexciting (adj.) ไม่น่าสนใจ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ไม่สนุก, น่าเบื่อ, จืดชืด, ไม่ตื่นเต้น Syn. boring, insipid Ops. interesting
bland (adj.) ที่ไม่น่าสนใจ Syn. unexciting
characterless (adj.) ซึ่งไม่น่าสนใจ See also: ไร้จุดเด่น, ซึ่งไม่มีลักษณะพิเศษ Syn. blank, null
Doris (sl.) ผู้หญิงที่ธรรมดาๆ ไม่น่าสนใจ
featureless (adj.) ซึ่งไม่น่าสนใจ See also: ไร้จุดเด่น, ซึ่งไม่มีลักษณะพิเศษ Syn. blank, characterless, null
nondescript (adj.) ซึ่งมีลักษณะไม่น่าสนใจ Syn. dull
padding (n.) คำพูดหรือข้อเขียนยืดยาวแต่ไม่น่าสนใจ See also: คำพูด / ข้อเขียนน้ำท่วมทุ่ง Syn. redundancy
prosy (adj.) ซึ่งไม่น่าสนใจ See also: น่าเบื่อ, ธรรมดาๆ, พื้นๆ Syn. common, prosaic
rattle on (phrv.) พูดไปเรื่อย ๆ และไม่น่าสนใจ
screed (n.) ข้อเขียนยืดยาวและไม่น่าสนใจ See also: บทความยืดยาวและไม่น่าสนใจ
small fry (idm.) คนหรือสิ่งที่ไม่น่าสนใจ
unexciting (adj.) ที่ไม่น่าสนใจ
uninteresting (adj.) ซึ่งไม่น่าสนใจ See also: จืดๆ ชืดๆ, น่าเบื่อหน่าย, ไม่น่าเร้าใจ Syn. boring Ops. intersting
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No,not "interesting," because not "seeing." "saw."ไม่ ไม่น่าสนใจ เพราะว่าไม่ใช่ว่าชั้นกำลังเห็นเธอ แต่ว่าชั้นเห็นเธอเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
I think that demons don't give a crap about monster twins unless they're told to.พวกปีศาจ ไม่น่าสนใจ เกี่ยวกับอสุรกาย นอกจากพวกเขาถูกสั่งให้ทำ
Not interested involuerarme with shit policies.ไม่น่าสนใจ\ นโยบายห่วยแตก
Do you know something else?ไม่น่าสนใจกับตัวละครโง่ๆแบบนี้เลย
I know the cover's not much at all, but but it's got some really good things in it...ปกมันอาจดูไม่น่าสนใจนะ แต่มันมีอะไรดีๆข้างในนะ
You just don't excite me anymore.คุณน่ะ ไม่น่าสนใจสำหรับฉันอีกต่อไปแล้ว
Wouldn't it be interesting?มันไม่น่าสนใจงั้นหรือ
They're not that interesting.มันไม่น่าสนใจขนาดนั้นหรอกค่ะ
Of course! Won't be interesting without that.แน่นอน มันจะไม่น่าสนใจเลยถ้าขาดมัน
Even if it's not interesting, I hope you watch it to the end.แม้มันจะไม่น่าสนใจ แต่ชั้นคิดว่าเธอจะดูมันจนถึงตอนสุดท้าย
You are kind of... unattractive.คุณเป็นประเภท... ไม่น่าสนใจเอาซะเลย
And, besides, isn't it more interesting to just trust them and see what happens?และนอกจากนี้ มันไม่น่าสนใจมากไปกว่า การเชื่อใจพวกเขา และคอยดูว่าอะไรเกิดขึ้น
My life's not that interesting.ชีวิตผมไม่น่าสนใจขนาดนั้นหรอก
An unpleasant job but it has to be done.งานไม่น่าสนใจแต่เราก็ต้องทำ
You shoot a commercial and now you're bored of radio?ถ้าเอาแต่ยัดโฆษณาลงไป แน่ล่ะ รายการวิทยุก็ไม่น่าสนใจ
I don't think much of your crude scribblings, old man.ข้าว่าตัวหนังสือห่วยแตกของแก มันไม่น่าสนใจเท่าไหร่หรอก ไอ้แก่เอ๊ย
So could a milk carton.-ฉันไม่น่าสนใจอย่างนั้นหรอก
You surprise me even more. Is pottery the only thing you care about?เธอหรอน่าหลงไหล เธอเป็นผู้หญิงที่ไม่น่าสนใจ ไม่ต่างไปจากรูปปั้น
I've neglected who his victim might be.ฉันพบคนที่ไม่น่าสนใจ คนที่น่าจะเป็นเหยื่อของเค้า
The least interesting part of my day.สิ่งที่ไม่น่าสนใจเลยหนะสิสำหรับวันนี้
How could he leave my sister for something so frivolous?เขาทิ้งน้องสาวผมเพื่อบางอย่าง ที่ไม่น่าสนใจได้ยังไง?
I wonder why he did that even though I wasn't interested.ผมสงสัยว่าทำไมเขาถึงมาตามผมทั้งที่ผมไม่น่าสนใจซักหน่อย
Kiddie thief's hardly our bit.โจรลักพาตัวเด็ก แทบจะไม่น่าสนใจอะไรเลยนิ
Simply put, you have all the sensuality... of one of those pandas down at the zoo who refuse to mate.เธอไม่น่าสนใจ แม้แต่แพนด้า ยังไม่อยากจะคบ
Oh, my past isn't that interesting.โอ อดีตฉันไม่น่าสนใจหรอก
Oh, you mean, "the world's least-interesting doodle"?คุณหมายถึง "ของที่ไม่น่าสนใจที่สุดในโลก" น่ะเหรอ
Just one thing. Not interested.แค่อย่างเดียว ไม่น่าสนใจ
My story is not as interesting as yours, so we'll start with you first.เรื่องของฉันมันไม่น่าสนใจเท่าของคุณหรอก เรามาเริ่มเรื่องของคุณดีกว่า โวคอฟส่งคุณมาที่นี่ทำไม
Not nearly as fascinating as the fact that you think it's fascinating.มันไม่น่าสนใจเท่ากับความเป็นจริง ที่คุณคิดว่ามันน่าสนใจ
Who fucks a person of non-interest?แล้วใครจะนอนกับคนที่ไม่น่าสนใจล่ะ?
It's boring, it's tired, it's not going to get you elected.มันน่าเบื่อ มันไม่น่าสนใจ มันไม่ทำให้เธอได้รับเลือก
But I wouldn't count 'em out down the road.แต่ก็ใช่ว่าไม่น่าสนใจ
Or a painting you just walk past 'cause it's not interesting.หรือแค่งานศิลปะที่คุณเดินผ่าน เพราะมันไม่น่าสนใจ
If facing those people all day long, it's only a matter of time before this job becomes dull and uninteresting.ถ้าการเผชิญกัยคนเหล่านั้นทั้งวัน งานนี้กลายเป็นน่าเบื่อและไม่น่าสนใจหรอกค่ะ
I don't think you really need me. What about him? He's secretly disinterested or--?แล้วเค้าล่ะเป็นไง ดูไม่น่าสนใจเท่าไหร่
The blood of one sadly unimpressive demon in New Jersey.เลือดของ ปิศาจที่ไม่น่าสนใจอะไรเลยตัวหนึ่ง ในรัฐนิวเจอร์ซีย์
Really, it's -- it's not that interesting.จริงค่ะ มัน--มันไม่น่าสนใจเลย
You know what I'm talking about?แต่ไม่น่าสนใจ คุณเข้าใจที่ผมพูดมั๊ย
Serena recouping in rehab is much less interesting than a full-on slut spiral.การที่เซรีน่าเข้ารับการบำบัดอีกครั้ง ไม่น่าสนใจเท่า เรื่องฉาวคาวโลกีย์หรอก
Don't you find it interesting that she suddenly reemerges one day after her daughter takes that fall?คุณว่ามันไม่น่าสนใจเหรอ\ ที่เธอปรากฏตัวอีกครั้งอย่างกะทันหัน หนึ่งวันหลังจากลูกสาวของเธอเกิดอุบัติเหตุน่ะ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่น่าสนใจ
Back to top