ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เอาชนะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เอาชนะ*, -เอาชนะ-

เอาชนะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอาชนะ (v.) win See also: triumph, conquer, overcome, beat, defeat Syn. ชนะ, มีชัย Ops. แพ้พ่าย
เอาชนะคะคาน (v.) get over See also: try to win
English-Thai: HOPE Dictionary
break(เบรค) (broke,broken,breaking,breaks) vt.,vi. ทำให้แตก,ทำให้บาดเจ็บ,แบ่งออกเป็นส่วน,เปิดเผย,ทำให้เชื่อง,เอาชนะ,ทำลายสถิติ,แหก (คุก) ,ฝ่าฝืน,ตัดขาด,ฝึก,สลัด, (โรงเรียน) หยุด, (สงคราม) เกิดขึ้น,ละเลยหน้าที่,ระเบิด,หนี,หยุดพักทำงาน n. การแตกออก,การหยุดพัก,ตอนฟ้าสว่าง หยุดหมายถึง การสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานอย่างกระทันหัน เราอาจใช้วิธีกดแป้น Break หรือกดแป้น CTRL + C ก็ได้
conquer(คอง'เคอะ) {conquered,conquering,conquers} vt. ปราบ,เอาชนะด้วยกำลัง,ได้มาโดยกำลัง,พิชิต,ยึดได้,เอาชนะด้วยอำนาจทางใจ. vi. ได้ชัยชนะ ., See also: conquerableness n. ดูconquer conqueringly adv. ดูconquer, Syn. overcome,p
do-or ###SW. die (ดู'เออะได') adj. ซึ่งต้องการเอาชนะให้ได้,เต็มที่,สุดกำลัง,เสี่ยงภัย
edge(เอดจฺ) n. ขอบ,ริม,ข้าง,เขตแดน,สัน,ด้านคมของใบมีด,ความคม,เหลี่ยม,เนินเขา,หน้าผา,ข้อได้เปรียบ,ตำแหน่งที่ดีกว่า vt. ทำให้คม,ใส่ขอบให้,เคลื่อนไปทางข้าง,ค่อย ๆ เคลื่อนไปทางข้าง. vi. เคลื่อนไปข้างหน้า -Phr. (edge out เอาชนะทีละนิด,เล็ม) คำที่มีความหมายเหมือ
fight(ไฟทฺ) {fought,fought,fighting,fights} n. การต่อสู้,การสู้รบ,ยุทธการ,การแข่งขัน,การดิ้นรน,การชกมวย vi.,vt. ต่อสู้,สู้,สู้รบ,เอาชนะ,ชกต่อยกับ, Syn. battle
finish(ฟิน'นิช) {finished.finishing,finishes} v. ทำให้เสร็จ,ทำให้หมด,ทำจบ,เสร็จ,จบ,สิ้นสุด,ยุติ,เอาชนะได้สิ้นเชิง,ทำลาย,ฆ่า. n. สุดท้าย,วาระสุดท้าย,ความตาย,ความเกลี้ยงเกลา,ยาขัดเงา,ผิวหน้าที่เกลี้ยงเกลา,ความมันเป็นเงา,ลาย,พื้นหน้าเคลือบเงา, See also: fi
formidable(ฟอร์'มิดะเบิล) adj. น่ากลัว,ยาก,ลำบาก,ซึ่งเอาชนะยาก,เหนือกว่ามาก,ใหญ่โต,มีอำนาจมาก,มีกำลังมาก., See also: formidableness,formidability n. formidably adv., Syn. awesome
gamesmanship(เกมซฺ'มันชิพ) n. วิธีการเอาชนะคู่ต่อสู้ หรือฝ่ายตรงข้ามโดยไม่ผิดกติกา
hurdle(เฮอ'เดิล) n. รั้วสำหรับแข่งกระโดดข้าม,เครื่องกีดขวาง,อุปสรรค. v. กระโดดข้ามรั้ว,กระโดดข้าม,ข้าม,เอาชนะอุปสรรค,สร้างสิ่งกีดขวาง,ล้อมรั้ว., See also: hurdler n., Syn. obstacle,
impassable(อิมพาส'ซะเบิล) adj. ห้ามผ่าน,ผ่านไม่ได้,เอาชนะไม่ได้,หมุนเวียนไม่ได้., See also: impassability n. impassably adv.
indomitable(อินดอม'มิทะเบิล) adj. ไม่สามารถเอาชนะได้,ทรหด,ไม่ย่อท้อ., See also: indomitability,indomitableness n. indomitably adv., Syn. unconquerable
insuperable(อินซฺ'เพอระเบิล) adj. ซึ่งไม่สามารถเอาชนะได้,ซึ่งไม่สามารถจะผ่านพ้นไปได้., See also: insuperability n. insuperably adv., Syn. unconquerable,
insurmountable(อินเซอเมา'ทะเบิล) adj. ซึ่งเอาชนะไม่ได้,ไม่สามารถจะผ่านได้., See also: insurmountability n., Syn. invincible,insurmountable
invincible(อินวิน'ซะเบิล) adj. ซึ่งไม่สามารถเอาชนะได้,ไม่สามารถทำให้แพ้ได้,ทำลายไม่ได้., See also: invincibility,invincibleness n. invincibly adv., Syn. insuperable
kill(คิล) {killed,killing,kills} v. ฆ่า,สังหาร,ทำให้ตาย,ทำลาย,ประหาร,ทำให้หยุด,ระงับ,ทำ,ให้เป็นกลาง,ถูกฆ่าตาย,เอาชนะโดยสิ้นเชิง n. การฆ่า,การสังหาร,สัตว์ที่ถูกฆ่า -Phr. (kill off ฆ่าหรือทำลายโดยสิ้นเชิง), Syn. slay
mill(มิล) n. โรงเครื่องจักรเครื่องกล,โรงงาน,โรงสี,โรงโม่,โรงบดวัตถุ,เครื่องบด,โรงประกอบหัตถกรรม,หน่วยงานที่ผลิตสิ่งใด ๆ ขึ้นเป็นจำนวนมาก . vt. บด,โม่,ต่อสู้,เอาชนะ,ตี,ชก,ต่อย. -Phr. (through the mill ผ่านความยากลำบาก), See also: millable adj.
obstinate(ออบ'สทะนิท) adj. ดันทุรัง,หัวแข็ง,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,รักษายาก,บังคับไม่อยู่,ควบคุมได้ยาก,เอาชนะได้ยาก, See also: obstinateness n., Syn. headstrong
outdo(เอาทฺ'ดู) vt. เอาชนะ,พิชิต,ทำดีกว่า,ดีกว่า,เหนือกว่า, Syn. exceed
outguess(เอาทฺ'เกส) vt. เอาชนะด้วยปัญญา
outplay(เอาทฺ'เพล) vt. เล่นได้ดีกว่า,เอาชนะ
overbearing(โอ'เวอะแบ'ริง) adj. ครอบงำ,ยกตนข่มท่าน,หยิ่งยโส,เผด็จการ,เอาชนะได้,คว่ำได้, See also: overbearingness n.
overreach(โอ'เวอะรีช) v. ยื่นเลย,ไปเลย,ไปถึง,ทำเลยเถิด,เอาชนะด้วยสติปัญญา,โกง,หลอกลวง.
override(โอ'เวอะไรดฺ) vt. ขี่ม้าข้าม,เอาชนะ,ข่ม,ครอบงำ,ขี่ม้ามากเกินไป n. ค่าตอบแทนการขาย,ค่านายหน้า
quench(เควนชฺ) vt. ดับ,ทำให้หมด,ระงับ,ทำให้เย็นลงทันทีโดยการจุ่มลงในของเหลว,ปราบ,เอาชนะ, See also: quenchable adj. quencher n.
smite(สไมทฺ) {smote,smitten,/smote,smiting,smites} vt.,vi. ตี (ตบ,ต่อย,ฟาด,ฟัน) อย่างแรง,ทำลายยับเยิน,ทำให้พ่ายแพ้,มีผลร้าย,มีผลกระทบต่อจิตใจ,ทำให้หลงรัก,ปรากฎแก่, -Id. (smite hip and thight โจมตีอย่างไร้ปรานีเอาชนะ), See also: smiter n.
subdue(ซับดู',ซับดิว') vt. ทำให้ลดน้อยลง,ทำให้อ่อนลง,ลดเสียงลง,ทำให้เชื่อง,เอาชนะ,พิชิต,ทำให้สงบ,ข่มอารมณ์,บรรเทา., See also: subduableadj. subdueness n. subduably adv. subduer n.
subjection(ซับเจค'เชิน) n. การพิชิต,การเอาชนะ,การทำให้อยู่ภายใต้การควบคุม,การทำให้อยู่ในสังกัด,การอยู่ภายใต้การควบคุม,การอยู่ในสังกัด, Syn. conquer,ocntrol
subjugate(ซับ'จะเกท) vt. เอาชนะ,พิชิต,ปราบปราม,ทำให้เป็นข้า,ทำให้เชื่อฟัง. -subjugable adj., See also: subjugation n. subjugator n., Syn. conquer,master,vanquish
suffocate(ซัฟ'ฟะเคท) vt. ฆ่าโดยการทำให้หายใจไม่ออก,ทำให้หายใจไม่ออก,ขัดขวางการหายใจ,รัดคอ,อุดปาก,ทำให้สำลัก,ทำให้หอบ,ดับ,ขัดขวาง,ขยี้,เอาชนะ. vi. หายใจไม่ออก,สำลัก,หอบ,รู้สึกอึดอัดเพราะไม่มีอากาศพอเพียง., See also: suffocatingly adv. suffocation n.
superable(ซูพ'เพอระเบิล) adj. เอาชนะได้,พิชิตได้., See also: superability n. superably adv.
surmount(เซอเมาทฺ') vt. อยู่ข้างบน,ข้าม,เอาชนะ,พิชิต,ปืน,ป่าย,ขึ้น,อยู่เหนือ,วางบน,คลุมยอด., See also: surmountable adj. ableness n. surmounter n., Syn. prevail
whip(วิพ) vt.,n. (การ) หวด,ตี,เฆี่ยน,โบย,ลงแส้,ฝึกอย่างเข้มงวด,รวบรวม,ชุมนุม,กระตุ้น,พันด้วยเชือก,เอาชนะอย่างเด็ดขาด,ดึงขึ้นด้วยเชือก,ฟันรอบ,ตีไข่ ,แส้ ,ผู้ควบคุมเสียงสมาชิกพรรคการเมืองในสภา,อาหารหวานที่ทำด้วยครีมหรือไข่ขาว,ลูกรอกโยง vi. พุ่ง,หวดแส้,ตกปลา
win(วิน) vi.,vt. (ทำให้) ชนะ,มีชัย,เอาชนะคู่อริ,ประสบความสำเร็จ,บรรลุ,ชักชวน,ดึงมาเป็นพวก,ได้รับ, See also: winnable adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
conquer(vt) ปราบ, เอาชนะ,พิชิต,ทำให้เป็นทาส
indomitable(adj) ทรหด,เอาชนะไม่ได้,ไม่ย่อท้อ
overbear(vt) กดขี่,ข่มเหง,เอาชนะ
overtop(vt) อยู่สูงกว่า,เอาชนะ,ทำได้ดีกว่า
subjugation(n) การพิชิต,การปราบปราม,การเอาชนะ
vincible(adj) สามารถเอาชนะได้
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adversity Intelligence/Quotientความสามารถฝ่าฝันอุปสรรคความสามารถของบุคคลในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ทางลบที่เกิดขึ้นกับตน ด้วยความอดทนทางกาย และความอดกลั้นทางจิตใจ เพื่อเผชิญและเอาชนะเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่มีความแน่นอน สถานการณ์หรือปัญหานั้นอาจจะดูเล็กน้อย [สุขภาพจิต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bear off (phrv.) เอาชนะ See also: �ชนะ Syn. win
best (vt.) เอาชนะ See also: ชนะ, เหนือกว่า Syn. defeat, beat Ops. lose
crush (vt.) เอาชนะ
drub (vt.) เอาชนะ See also: ทำให้พ่ายแพ้, ชนะขาดลอย Syn. defeat, beat, whip overwhelm Ops. lose
get the benefit of the doubt (idm.) เอาชนะ See also: มีชัยต่อ, ทำให้พ่ายแพ้
get the best of (idm.) เอาชนะ See also: มีชัยต่อ, ทำให้พ่ายแพ้
have the best of (idm.) เอาชนะ See also: มีชัยต่อ
mop up (phrv.) เอาชนะ See also: จัดการกับ Syn. clean up, wipe up
outdo (vt.) เอาชนะ See also: พิชิต, ทำดีกว่า Syn. beat, overcome Ops. lose
overcome (vt.) เอาชนะ See also: พิชิต, มีชัยต่อ Syn. beat, overwhelm Ops. lose, yield, surrender
overcome (vi.) เอาชนะ See also: พิชิต, มีชัยต่อ Syn. conquer, defeat Ops. lose, yield, surrender
rise above (phrv.) เอาชนะ
run away with (phrv.) เอาชนะ See also: มีชัยใน Syn. walk away with, walk off with
whip overwhelm (vt.) เอาชนะ See also: ทำให้พ่ายแพ้, ชนะขาดลอย Syn. defeat, beat Ops. lose
wipe up (phrv.) เอาชนะ See also: จัดการกับ Syn. clean up
overpower (vt.) เอาชนะ (ด้วยพละกำลัง) Syn. overcome, overwhelm Ops. lose, fail
argue down (phrv.) เอาชนะ (ในการแข่งขัน) See also: ทำให้พ่ายแพ้
outrival (vt.) เอาชนะฝ่ายตรงข้าม Syn. exceed
outmaneuver (vt.) เอาชนะโดยใช้อุบาย
outgeneral (vt.) เอาชนะในสงครามด้วยการนำทัพที่ดี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have a bet to winฉันมีเดิมพันที่ต้องเอาชนะ
You won the heart of the people!เธอเอาชนะใจของผู้คนได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then when she reaches her 28th year, she can begin the battle that will defeat the Evil Queen.และเมื่อเธออายุครบ28ปี เธอจะสามารถ เริ่มต่อสู่้ เอาชนะ แม่มดได้
Gannicus, besting twenty gladiators in the primus of the opening day!Gannicus เอาชนะ ยี่สิบสมัยโบราณ ในการเก็บข้าว ของวันเปิด!
Adapting, overcoming, preserving my retail space.ก็ปรับตัว เอาชนะ รักษาพื้นที่ค้าปลีกของผมไง
Look, we came together to fight the Volge and won.ดูซิ เราร่วมกัน ต่อสู้ เอาชนะ พวกวอลล์ มาได้
Defeated Glaber and all of the Roman hordes who followed.เอาชนะ glaber และ คลังแสงโรมันที่ตามมา
She's good at arguing.เอาชนะคนที่เถียงคอเป็นเอ็นแบบนี้ไม่ได้เลยจริงๆ
I still beat you with my one arm onlyเอาชนะคนเเขนเดียวยังไม่ได้เลย
That beats a lousy trophy, don't you think?เอาชนะความเลวทรามแค่ไหนก็ได้ คิดเหมือนกันไหม?
Beat me and talk trash.เอาชนะฉันและพูดเหลวไหล
Beating Japan with 365 wordsเอาชนะญี่ปุ่นด้วย365 คำ
Can't beat vending- machine tuna.เอาชนะทูน่าจากตู้อัตโนมัติไม่ได้
Beat the white walkers?เอาชนะพวกไวท์วอล์กเกอร์หรือ
Cops beat it out of him.เอาชนะมันออกมาจากเขา
Beating you at your own game... Darling.เอาชนะเกมของคุณไง ที่รัก
Ms. Corcoran, I highly recommend you do something about this.เอาชนะเจ้าGrimace และพวกตัวตลกของครูชูส์ได้ ครูค็อกโคแรนคะ หนูแนะนำอย่างแรง ให้ครูทำอะไรซักอย่างกับเรื่องนี้
Win the hearts of audiences the arena and will have both.เอาชนะใจผู้คนในสนาม เจ้าจะได้ทั้งสองอย่าง
Beats a giant chicken any day of the week.เอาชนะไก่ยักษ์ ไม่ว่าจะวันไหน
I gotta beat Jiminy home. Oh, hello.ฉันด้องเอาชนะบ้าน จิมืนี โอ้ สวัสดี
She was beaten in the end, but it wasn't a man, it wasn't a woman.สุดท้ายท่านก็ถูกเอาชนะได้ เเต่ไม่ใช่โดยฝีมือมนุษย์หน้าไหน
So they beat her like an animal.ดังนั้นพวกเขาเอาชนะเธอเหมือนสัตว์
You can't expect to compete with that.คุณเอาชนะพวกมันไม่ได้หรอก
An army which carries the Ark before it is invincible.กองทัพที่มีหีบแห่งบัญญัติศักดิ์สิทธิ์... ...จะสามารถเอาชนะได้ในทุกสงคราม
You must overcome what has happened to you.คุณต้องเอาชนะสิ่งที่ได้เกิดขึ้นกับคุณ
Let her go. Our only chance is to outrun them.ปล่อยเธอไป โอกาสเดียวของเราคือการเอาชนะพวกเขา
I don't know why you hunt us... but there is no way you could win against a pure vampire.แต่ไม่มีทางที่เจ้า จะเอาชนะแวมไพร์ สายบริสุทธิ์ได้หรอก
I can conquer this mountain.ต้องเอาชนะเจ้ายักษ์นี่ก่อนสินะ
You've beaten my giant, which means you're exceptionally strong, so you could've put the poison in your own goblet, trusting on your strength to save you, so I can clearly not choose the wine in front of you.นายเอาชนะเจ้ายักษ์ของฉัน นั่นก็หมายความว่านายแข็งแกร่งผิดธรรมดา.. ฉะนั้น นายน่าจะวางยาพิษไว้ในถ้วยของนายเอง...
But you've also bested my Spaniard, which means you must've studied, and in studying, you must have learned that man is mortal, so you would've put the poison as far from yourself as possible,แต่นายก็เอาชนะเจ้าสเปนของฉันได้ด้วย... นั่นก็หมายความว่า นายเคยร่ำเรียนมา... และในการเรียน นายก็ต้องรู้ว่ามนุษย์ร้ายกาจนัก...
Someone has beaten a giant.มีคนเอาชนะเจ้ายักษ์ได้
Your princess is really quite a winning creature.เจ้าหญิงของท่านช่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบเอาชนะเสียจริงๆ
Look. He bested you with strength, your greatness.เขาเอาชนะเจ้าด้วยความแข็งแรง ทั้งๆที่เจ้าแข็งแรงกว่า
He bested me with steel.เขาเอาชนะข้าด้วยอาวุธ
TYRONE: Good heavens. Are you still trying to win?โอ้ นี่เจ้ายังพยายามจะเอาชนะอยู่อีกงั้นรึ?
But my parents wanted to get rid of meแต่ครอบครัวผมต้องการเอาชนะผม
You lied. You wanted to get rid of himนายโกหก นายต้องการเอาชนะเขา
Good. Get up there and beat me up with it.ขึ้นไปแล้วเอาชนะผมให้ได้นะ
You can't defeat a people like that.แกไม่มีทางเอาชนะผู้คนเหล่านั้นได้
But Afghan people fight hard, they never be defeated.แต่พวกเราสู้ไม่ถอย ไม่มีใครเอาชนะเราได้
Turned inward, it is an unconquerable enemy.หันเข้าด้านในมันเป็นศัตรูที่ไม่มีใครเอาชนะได้
My old enemies have not beaten me.ศัตรูเก่าแก่ของฉัน มิได้เอาชนะฉัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เอาชนะ
Back to top