ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

zing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *zing*, -zing-

zing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
zing (n.) เสียงดังหวือผ่านไป (เช่น เสียงของลูกปืนที่ดังผ่านอากาศ)
zing (n.) ความมีชีวิตชีวา (คำไม่เป็นทางการ) See also: ความตื่นเต้น Syn. flavor, zest
zing (vi.) เกิดเสียงดังหวือผ่านไป (เช่น เสียงของลูกปืนที่ดังผ่านอากาศ)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Zingiberaceae ซิงจิเบอเรซิอี [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไพล (n.) Zingiber cassumunar Roxb (Zingiberaceae)
การยึดอำนาจ (n.) seizing power See also: taking over power
จุดน้ำแข็ง (n.) freezing point Ops. จุดเดือด
จุดเยือกแข็ง (n.) freezing point Syn. จุดน้ำแข็ง Ops. จุดเดือด
ช่องแช่แข็ง (n.) freezing compartment
น่ากิน (v.) be appetizing See also: be palatable, be tasty, be flavorful Syn. น่ารับประทาน, น่าลิ้มลอง, น่าอร่อย Ops. น่าขยะแขยง
น่าฉงน (v.) be amazing See also: be astonishing, wonder, be surprising Syn. น่าประหลาดใจ, น่าอัศจรรย์, น่ามหัศจรรย์, น่าฉงน, น่าสนเท่ห์
น่าฉงน (v.) be amazing See also: be astonishing, wonder, be surprising Syn. น่าประหลาดใจ, น่าฉงน, น่าอัศจรรย์, น่ามหัศจรรย์, น่าสนเท่ห์
น่าประหลาดใจ (v.) be amazing See also: be astonishing, wonder, be surprising Syn. น่าฉงน, น่าอัศจรรย์, น่ามหัศจรรย์, น่าฉงน, น่าสนเท่ห์
น่ามหัศจรรย์ (v.) be amazing See also: be astonishing, be surprising Syn. น่าประหลาด, น่าอัศจรรย์, น่าแปลก, น่าสนเท่ห์
น่ารับประทาน (v.) be appetizing See also: look delicious, look tasty Syn. น่ากิน, น่าอร่อย
น่าลิ้มลอง (v.) be appetizing See also: be palatable, be tasty, be flavorful Syn. น่ารับประทาน, น่าอร่อย Ops. น่าขยะแขยง
น่าอร่อย (v.) be appetizing See also: look delicious, look tasty Syn. น่ากิน, น่ารับประทาน
น่าแปลกใจ (v.) be amazing See also: be astonishing, wonder, be surprising Syn. น่าประหลาดใจ, น่าฉงน, น่าอัศจรรย์, น่ามหัศจรรย์, น่าฉงน, น่าสนเท่ห์
ฟิด (adv.) sound of sneezing
อุปถัมภ์ (adj.) patronizing See also: supportive, helpful, fostering Syn. ค้ำจุน, ค้ำชู, เลี้ยงดู, อุปถัมภ์ค้ำชู
เขม็ง (adv.) gazingly See also: staringly Syn. ไม่กระพริบ
เจริญอาหาร (adj.) appetizing
เตะจมูก (v.) be appetizing See also: strike the nose
ไม่กระพริบ (adv.) gazingly See also: staringly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, I thought you and Renee loved to zing each other.ผมหมายถึง ผมนึกว่าคุณเข้ากับเรเน่ได้ดีซะอีก
"For a Zing only happens once in your life.""มันมีโอกาส Zing ครั้งเดียว ในชีวิตของลูก"
"Your Zing will come, my love.""Zing ของลูกจะมาถึงนะที่รัก"
You only Zing once in your life.เจ้าสามารถ Zing ได้แค่ครั้งเดียว\ ในชีวิตของเจ้า
I saw that. It's called The Amazing Mrs Bainbridge.ผมเห็นว่า มันเรียกว่าน่าแปลกที่นางเบนบริดจ์
Yes. The Amazing Mrs Bainbridge.ใช่ น่าแปลกที่นางเบนบริดจ์
Who was in The Amazing Mrs Bainbridge?ที่อยู่ในความมหัศจรรย์นางบริดจ์?
I want to tell you that it's impossible to ride on that road... without realizing what a wonderful piece of work it is.{\cHFFFFFF}ผมอยากจะบอกคุณว่ามันเป็น เป็นไปไม่ได้ที่จะนั่งอยู่บนท้องถนนที่ ... {\cHFFFFFF}โดยไม่ทราบว่าสิ่งที่ ชิ้นเยี่ยมของการทำงานมันเป็น
But you must make a start somewhere, and I'm convinced... that dramatizing the road could be the beginning... of democratic reforms in Sarkhan.{\cHFFFFFF}But you must make a start somewhere, and I'm convinced... {\cHFFFFFF}that dramatizing the road could be the beginning... {\cHFFFFFF}of democratic reforms in Sarkhan.
(Crash) It was you buzzing.มันคือคุณหึ่ง คุณเด็กซน
I've just seen the most amazing thing... (Gasps) Oh...คุณรู้ไหมว่าฉันได้เห็นเพียงแค่ สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดที่ฉันได้ ฮึ
Hark at them, gazing on me with their trusting little eyes.มีน้อยที่ไว้วางใจของพวกเขา แต่งขึ้นตา คุณชาย ชัฟที

zing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
了不起[liǎo bu qǐ, ㄌㄧㄠˇ ㄅㄨ˙ ㄑㄧˇ, 了不起] amazing; terrific; extraordinary
惊讶[jīng yà, ㄐㄧㄥ ㄧㄚˋ, 惊讶 / 驚訝] amazed; astonished; to surprise; amazing; astonishment; awe
抗倾覆[kàng qīng fù, ㄎㄤˋ ㄑㄧㄥ ㄈㄨˋ, 抗倾覆 / 抗傾覆] anticapsizing
[yì, ㄧˋ, 燡] blazing; radiant
骄阳[jiāo yáng, ㄐㄧㄠ ㄧㄤˊ, 骄阳 / 驕陽] blazing sun
炽烈[chì liè, ㄔˋ ㄌㄧㄝˋ, 炽烈 / 熾烈] burning fiercely; flaming; blazing
云雾径迹[yún wù jìng jì, ㄩㄣˊ ˋ ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, 云雾径迹 / 雲霧徑跡] cloud track (trace of ionizing particle in cloud chamber)
[miǎn, ㄇㄧㄢˇ, 冕] crown in the form of a horizontal board with hanging decorations symbolizing the emperor of China; imperial crown; corona (e.g. solar)
丧气话[sàng qì huà, ㄙㄤˋ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, 丧气话 / 喪氣話] demoralizing talk
不了解[bù liǎo jiě, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˇ, 不了解 / 不瞭解] does not understand; not realizing
飞沫传染[fēi mò chuán rǎn, ㄈㄟ ㄇㄛˋ ㄔㄨㄢˊ ㄖㄢˇ, 飞沫传染 / 飛沫傳染] droplet infection (disease transmission from sneezing, coughing etc)
[kuǐ, ㄎㄨㄟˇ, 煃] fiery; blazing
[xiāng, ㄒㄧㄤ, 香] fragrant; incense; (of food) savory; appetizing; sweet; scented; popular
冰坝[bīng bà, ㄅㄧㄥ ㄅㄚˋ, 冰坝 / 冰壩] freezing blockage; dam of ice on river
冰点[bīng diǎn, ㄅㄧㄥ ㄉㄧㄢˇ, 冰点 / 冰點] freezing point
凝固点[níng gù diǎn, ㄋㄧㄥˊ ㄍㄨˋ ㄉㄧㄢˇ, 凝固点 / 凝固點] freezing point
封河期[fēng hé qī, ㄈㄥ ㄏㄜˊ ㄑㄧ, 封河期] freezing over of river in winter
霜天[shuāng tiān, ㄕㄨㄤ ㄊㄧㄢ, 霜天] freezing weather; frosty sky
雨凇[yǔ sōng, ㄩˇ ㄙㄨㄥ, 雨凇] frost; a patina of ice from freezing rain or water vapor
牧区[mù qū, ㄇㄨˋ ㄑㄩ, 牧区 / 牧區] grazing land; pasture
镰刀斧头[lián dāo fǔ tóu, ㄌㄧㄢˊ ㄉㄠ ㄈㄨˇ ㄊㄡˊ, 镰刀斧头 / 鐮刀斧頭] the hammer and sickle (flag of USSR, symbolizing rural and proletarian labor)
冰塞[bīng sāi, ㄅㄧㄥ ㄙㄞ, 冰塞] ice blockage; freezing of waterway
银丹[yín dān, ˊ ㄉㄢ, 银丹 / 銀丹] lunar caustic (fused silver nitrate, shaped into a stick and used as a cauterizing agent)
润肤膏[rùn fū gāo, ㄖㄨㄣˋ ㄈㄨ ㄍㄠ, 润肤膏 / 潤膚膏] moisturizing cream
中和剂[zhōng hé jì, ㄓㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄐㄧˋ, 中和剂 / 中和劑] neutralizing agent (e.g. adjusting acidity of food); neutralizer
氧化剂[yǎng huà jì, ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧˋ, 氧化剂 / 氧化劑] oxidant; oxidizing agent
牧场[mù chǎng, ㄇㄨˋ ㄔㄤˇ, 牧场 / 牧場] pasture; grazing land; ranch
偏极滤光镜[piān jí lǜ guāng jìng, ㄆㄧㄢ ㄐㄧˊ ㄌㄩˋ ㄍㄨㄤ ㄐㄧㄥˋ, 偏极滤光镜 / 偏極濾光鏡] polarizing filter
偏极镜[piān jí jìng, ㄆㄧㄢ ㄐㄧˊ ㄐㄧㄥˋ, 偏极镜 / 偏極鏡] polarizing lens; polarizer
挑逗性[tiǎo dòu xìng, ㄊㄧㄠˇ ㄉㄡˋ ㄒㄧㄥˋ, 挑逗性] provocative; tantalizing; titillating
[zǎn, ㄗㄢˇ, 拶] punish by squeezing fingers
拉青格[lā qīng gé, ㄌㄚ ㄑㄧㄥ ㄍㄜˊ, 拉青格] Ratzinger (German surname of pope Benedictus XVI)
拍案叫絶[pāi àn jiào jué, ㄆㄞ ㄢˋ ㄐㄧㄠˋ ㄐㄩㄝˊ, 拍案叫絶] slap the table and cheer (成语 saw); amazing!; great!
中风[zhòng fēng, ㄓㄨㄥˋ ㄈㄥ, 中风 / 中風] suffer a paralyzing stroke
取其精华,去其糟粕[qǔ qí jīng huá, ㄑㄩˇ ㄑㄧˊ ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄚˊ, qu4 qi2 zao1 po4, 取其精华,去其糟粕 / 取其精華,去其糟粕] take the cream, discard the dross (political and educational slogan); keep what is good, discard the rest; You need to be selective when studying.; In modernizing the country, don't accept uncritically all foreign ideas.
光顾[guāng gù, ㄍㄨㄤ ㄍㄨˋ, 光顾 / 光顧] welcome (honorific term used by shopkeeper to clients); Thank you for patronizing my humble establishment.
[zào, ㄗㄠˋ, 噪] the chirping of birds or insects; noise; clamor; buzzing; disturbance
反诗[fǎn shī, ㄈㄢˇ ㄕ, 反诗 / 反詩] verse criticizing officials; satirical verse
呼噜[hū lū, ㄏㄨ ㄌㄨ, 呼噜 / 呼嚕] onomat. to snore; wheezing
呼噜噜[hū lū lū, ㄏㄨ ㄌㄨ ㄌㄨ, 呼噜噜 / 呼嚕嚕] onomat. to snore; wheezing

zing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あうんの呼吸;阿吽の呼吸[あうんのこきゅう, aunnokokyuu] (n) the harmonizing, mentally and physically, of two parties engaged in an activity
ウィンドウショッピング;ウインドーショッピング;ウィンドーショッピング[, uindoushoppingu ; uindo-shoppingu ; uindo-shoppingu] (n,vs) window-gazing; window-shopping
うとうと(P);うとっと[, utouto (P); utotto] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) falling in a doze; dozing; (P)
オルグ[, orugu] (n,vs) (1) (abbr) (See オルガナイザー) organizer; organiser; (2) organizing; organising; organization; organisation; (P)
お付き合い[おつきあい, otsukiai] (n) (See 付き合い) association; socializing; socialising; fellowship
ぎゅう[, gyuu] (adv,adv-to) (1) (on-mim) squeezing something tightly; sound made by someone (or something) being squeezed; (2) criticizing someone severely; sound made by someone being criticized; (n) (3) (col) hug
ぎゅっと[, gyutto] (adv) (on-mim) tightly (squeezing); firmly; hard; (P)
クルンジンガーズクロミス[, kurunjinga-zukuromisu] (n) black-headed chromis (Chromis klunzingeri)
クルンジンガーズラス[, kurunjinga-zurasu] (n) Klunzinger's wrasse (Thalassoma rueppellii)
こ;っこ[, ko ; kko] (suf) (1) (abbr) (See 事・こと・6,慣れっこ,ぺちゃんこ・1) doing; in such a state; (2) (See 睨めっこ・1) doing together; contest; match; (3) (fam) (See 餡こ・1) familiarizing suffix (sometimes meaning "small")
こちんこちん[, kochinkochin] (adj-no,adj-na) (1) hard (due to freezing, drying, etc.); (2) wound up; tense
こっくり;こくり[, kokkuri ; kokuri] (n,vs,adv-to) (1) nodding; dozing off; (adv,adv-to) (2) (See ぽっくり) suddenly
ごり押し;鮴押し[ごりおし, gorioshi] (n,vs) pushing though; bulldozing; doing something by force; arm twisting
[, sa] (suf) (1) -ness (nominalizing suffix indicating degree or condition); (prt) (2) (sentence end, mainly masc.) indicates assertion; (int) (3) (See さあ) come; come now; (P)
サイジング[, saijingu] (n) sizing
サイジングプレス;サイジング・プレス[, saijingupuresu ; saijingu . puresu] (n) sizing press
ジュルジュル[, jurujuru] (n) whizzing; going by quickly
じろじろ[, jirojiro] (adv,adv-to) (on-mim) staringly; scrutinizing; scrutinising
ジワジワ(P);じわじわ[, jiwajiwa (P); jiwajiwa] (adv,adv-to) (1) (on-mim) slowly (but steadily); gradually; bit-by-bit; (2) (on-mim) slowly soaking in; slowly permeating; oozing out; seeping out; (P)
すうすう[, suusuu] (adv,vs) (on-mim) sound of wind rustling through a crack; wheezing
すんごい[, sungoi] (adj-i) (col) (See 凄い) terrible; dreadful; terrific; amazing; great; wonderful; to a great extent
ゼーゼー[, ze-ze-] (adv) (on-mim) wheezing sound; gasping sound
ぜいぜい;ぜえぜえ[, zeizei ; zeezee] (adv,adv-to,vs) (on-mim) gasping for breath; puffing and panting; wheezing
そそられる[, sosorareru] (v1,vt) to be interesting; to be fascinating; to be tantalizing; to be intriguing; (P)
ダウンサイジング[, daunsaijingu] (n,vs) (1) downsizing; (2) {comp} switching from mainframe to personal computers; (P)
テンションマリオン構法[テンションマリオンこうほう, tenshonmarion kouhou] (n) tension-mullion glazing system
とろとろ[, torotoro] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) dozing; drowsily; (2) simmering; (3) (See とろみ,とろっと・1) sticky; syrupy; (4) oily; brimming with melted fat
パーシャルフリージング[, pa-sharufuri-jingu] (n) partial freezing
ひゅーっ;ひゅー[, hyu-tsu ; hyu-] (adv-to) (on-mim) (with a) whizzing sound; sound of something whizzing by
ぴゅうぴゅう[, pyuupyuu] (adv) sound of whistling or wheezing
フリージング[, furi-jingu] (n) freezing
ペアガラス[, peagarasu] (n) double glazing (wasei
ペレタイジング[, peretaijingu] (n) pelletizing
ホームフリージング[, ho-mufuri-jingu] (n) home freezing
ぼたり;ぼったり[, botari ; bottari] (adv,adv-to) (ぼったり is more emphatic) falling with a splat; oozing; dripping
まいゆ;まいゆう[, maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising
マクスウェルの方程式[マクスウェルのほうていしき, makusuueru nohouteishiki] (n) Maxwell's equations (summarizing the classical properties of the electromagnetic field)
[, mi] (suf) (1) (also written with the ateji 味) (See 甘み) -ness (nominalizing suffix, esp. of sensory or subjective adjectives); (2) (See 深み) nominalizing suffix indicating location; (3) (See 降りみ降らずみ) (as ...mi ...mi) alternating between ... and ...
[, mo] (prt) (1) also; too; words of similar weight; (2) about (emphasizing an upper limit); as much as; even; (adv) (3) (See もう・3) more; further; other; again; (P)
もどかしい[, modokashii] (adj-i) irritating (e.g. when having difficulty expressing oneself); frustrating; tantalizing; tantalising; slow-going; not quick enough; irritated; impatient
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ターンオン安定時間[ターンオンあんていじかん, ta-n'on anteijikan] turn-on stabilizing time
ダウンサイジング[だうんさいじんぐ, daunsaijingu] downsizing
ライトサイジング[らいとさいじんぐ, raitosaijingu] rightsizing
ランダマイズルーチン[らんだまいずるーちん, randamaizuru-chin] randomizing routine
ランダマイズ技法[ランダマイズぎほう, randamaizu gihou] randomizing technique
事後ジャーナル化[じごうジャーナルか, jigou ja-naru ka] after-look journalizing
初期値[しょきち, shokichi] initializing value (IV)
承認者表示[しょうにんしゃひょうじ, shouninshahyouji] authorizing users indication
量子化[りょうしか, ryoushika] quantizing (vs)

zing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อะเมซิ่ง[adj.] (amēsing) EN: amazing FR: étonnant
อัศจรรย์[adj.] (atsajan) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
ชวาล[adj.] (chawān) EN: blazing ; bright FR:
โชน[adj.] (chōn) EN: blazing ; flaming ; ablaze ; bright ; glowing FR:
ช่องแช่แข็ง[n. exp.] (chǿng chaē ) EN: freezing compartment FR: compartiment de surgélation [m]
แดดแจ๋[n. exp.] (daēt jaē) EN: blazing sunlight ; bright sunlight FR:
โดยตระหนักว่า[X] (dōi tranak ) EN: realizing FR:
เฟี้ยว[adj.] (fīo) EN: zippy ; full of zip ; zingy ; snappy FR:
เฟี้ยวฟ้าว[adj.] (fīo fāo) EN: zippy ; full of zip ; zingy ; snappy FR:
ห่วงโซ่อาหารแบบบริโภค[n. exp.] (hūang sō āh) EN: grazing food chain FR:
หูอื้อ[v. exp.] (hū eū) EN: have a ringing in the ear ; have a buzzing in the ears ; have one's ears stopped up ; be deafened FR: avoir les oreilles qui bourdonnent
เจริญอาหาร[adj.] (jaroēn-āhān) EN: appetizing FR: appétissant
จุดน้ำแข็ง[n. exp.] (jut nāmkhae) EN: freezing point ; ice point FR: point de congélation [m]
จุดเยือกแข็ง[n.] (jutyeūakkha) EN: freezing point FR: point de congélation [m]
กรรมาธิการงบประมาณ[n. exp.] (kammāthikān) EN: scrutinizing committee FR: comité de suivi [m] ; comité d'évaluation [m]
การแช่แข็ง[n. exp.] (kān chaēkha) EN: chilling ; freezing FR:
การแช่แข็งอสุจิ[n. exp.] (kān chaēkha) EN: sperm freezing FR:
การจัดองค์กร[n. exp.] (kān jat ong) EN: organizing FR:
การขอโทษ[n.] (kān khøthōt) EN: apology ; pardon ; apologizing ; expressing regret FR: excuses [fpl]
การลดกำลังคน[n. exp.] (kān lot kam) EN: downsizing ; job cutting ; reduction of staff FR: réduction du personnel [f] ; réduction d'effectifs [f]
การเป็นลูกค้าของโสเภณี[n. exp.] (kān pen lūk) EN: patronizing a prostitute FR: fréquentation des prostituées [f]
การเผาผลาญ[n. exp.] (kān phao ph) EN: burning down ; being on fire ; flaming ; blazing FR:
การพิทักษ์ทรัพย์[n. exp.] (kān phithak) EN: asset freezing FR: gel des avoirs [m]
การสรุปข้อมูล[n. exp.] (kān sarup k) EN: summarizing data FR:
การสรุปผล[n. exp.] (kān sarup p) EN: summarizing FR:
การแยกตัวประกอบ[n. exp.] (kān yaēk tū) EN: factorisation ; factorization ; factorizing FR: factorisation [f]
การยึดอำนาจ[n. exp.] (kān yeut am) EN: seizing power FR: prise de pouvoir [f]
กสิณ[n.] (kasin) EN: subject of meditation ; one of the ten objects or elements used in Buddhist meditation ; meditational device ; object of meditation ; the method of inducing concentration by gazing at any of the ten objects FR:
กะทือ[n.] (katheū) EN: Zingiber zerumbet FR: Zingiber zerumbet
กะทือพิลาส[n. exp.] (katheū phil) EN: Zingiber spectabile FR: Zingiber spectabile
เขม็ง[adv.] (khameng) EN: staringly ; gazingly ; fixedly FR: fixement
คณะกรรมการอำนวยการ[n. exp.] (khanakammak) EN: organizing committee ; steering committee FR:
ขิง[n.] (khing) EN: ginger ; Zingiber FR: gingembre [m] ; Zingiber
ขิงเขาหลวง[n. exp.] (khing khao ) EN: Zingiber newmanii FR: Zingiber newmanii
ขิงกระต่ายใหญ่[n. exp.] (khing kratā) EN: Zingiber pyroglossum FR: Zingiber pyroglossum
ขิงลาร์เซน[n. exp.] (khing lāsēn) EN: Zingiber larsenii FR: Zingiber larsenii
ขิงแป้งเปียก[n. exp.] (khing paēng) EN: Zingiber densissimum FR: Zingiber densissimum
ขิงหยก[n. exp.] (khing) EN: Zingiber olivaceum FR: Zingiber olivaceum
เคลิ้ม[adj.] (khloēm) EN: sleepy ; drowsy ; prone to dozing off ; dozing FR:
กรูด[onomat.] (krūt) EN: sound of grazing ; sound of dragging FR:

zing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erstaunlich; staunenswert; verblüffend {adj} | erstaunlicher; staunenswerter; verblüffender | am erstaunlichsten; am staunenswertesten; am verblüffendstenamazing | more amazing | most amazing
feuerrot {adj}blazing red
Bürstenglättung {f}brush glazing
Vergaservereisung {f}carburet freezing
Chintz {m} [textil.]chintzing
Dekatieren {n} [textil.]decatizing
Digitalisierbrett {n}digitizing board
Digitalisierung {f}digitizing
Umzingelung {f} | Umzingelungen
Gefriermaschine {f}freezing machine
Hundekälte {f}freezing cold
frieren; gefrieren; einfrieren; zufrieren; vereisen | frierend; gefrierend; einfrierend; zufrierend; vereisend | gefroren; eingefroren; zugefroren; vereist | es gefriert; es friert ein | es gefror; es fror ein | es ist/war gefroren; es ist/war eingeforen {froze; frozen} | freezing | frozen | it freezes | it froze | it is/was frozen | unfrozen
Streifschuss {m}grazing shot
Weiderecht {n}grazing rights
Hartlot {n}brazing solder
Hartlötung {f}brazing
Linearisierung {f}linearization; linearizing action
Magnetfeldstärke {f}megnetizing force
Feuchtigkeitscreme {f}moisturizing cream
Schwellenland {n} [pol.]newly industrializing country (NIC)
Organisationsausschuss {m}organizing committee
Parallelisierung {f}parallelizing
gönnerhaft; herablassend {adj} | gönnerhafter; herablassender | am gönnerhaftesten; am herablassendstenpatronizing | more patronizing | most patronizing
Polarisierungsnase {f}polarizing key
Priorisieren {n}prioritizing
Aufweitwerkzeug {n} [techn.]sizing tool
Bahnglättung {f}web glazing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า zing
Back to top