ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wondering

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wondering*, -wondering-

wondering ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wondering (adj.) ซึ่งรู้สึกพิศวง See also: ซึ่งรู้สึกประหลาดใจ, ซึ่งรู้สึกงงงวย Syn. fascinated, awed, suspicious, wonder
wonderingly (n.) อย่างน่าพิศวง See also: อย่างน่าประหลาดใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
wondering(วัน'เดอะริง) adj. พิศวง,ประหลาดใจ,น่าสงสัย,น่าพิศวง,งงงวย, Syn. marveling
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was just wondering if you meant what you said the other day - about showing me the run of things.ฉันแค่สงสัยว่าวันก่อนคุณพูดจริงรึเปล่าที่ว่า จะแสดงให้ฉันดูเรื่องการบริหารจัดการนี่
I remember wondering why she was still smiling.ผมจําได้ว่าตัวเองเอาเเต่สงสัยว่า ทําไมหล่อนถึงยังยิ้มอยู่ได้
I was only wondering how the market closed.ผมเพียง แต่สงสัยว่าปิดตลาด
I'm sure you'll pardon me for this, but I was wondering why you rub your nose like that.I'm sure you'll pardon me for this, but I was wondering why you rub your nose like that.
I keep wondering when they're going to fall off.{\cHFFFFFF}ฉันให้สงสัยว่าเมื่อ พวกเขากำลังจะหลุดออกมา
All right, folks, I know you're a bit confused wondering what you're doing out in the middle of the prairie in the middle of the night.พวกคุณคงงงๆ อยากรู้ว่า เรามาทำอะไรกลางทุ่งดึกดื่นป่านนี้
I was wondering when EI Capitan was gonna get a chance to use his popgun.ผมก็คิดๆ อยู่... ว่า... หัวหน้า
I didn't mean to disturb the whole household, but my car broke down out here and I was wondering if I could use your phone.ผมขอโทษครับ ผมไม่ได้จะมาการรบกวน พวกคุณทั้งหมด แต่รถของผมเสียอยู่แถวนี้ และผมอยากรบกวนว่า ผมจะขอใช้โทรศัพท์ของคุณได้ไหม
I'm sorry. I was just wondering which door to choose.ขอโทษ แค่จะดูว่าควรเลือกประตูไหน
I was just wondering if you wanted to grab some tea or something over there.ฉันแค่คิดว่าถ้าเธออยากจะดื่มชาหรือทำอะไรบางอย่างตรงนั้น
I, of course, don't, so I was wondering if I was doing something wrong.ชาวไร่บางคนได้ยิน แน่นอนล่ะ ผมไม่ได้ยิน... ผมเลยสงสัยว่า ผมทำอะไรผิดไปรึเปล่า
I was wondering if we could arrange a handover.ผมสงสัยว่าถ้าเราสามารถจัดให้มีการส่งมอบ

wondering ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
自問自答[じもんじとう, jimonjitou] (n,vs) answering one's own question; wondering to oneself; soliloquizing; soliloquising
驚歎[きょうたん, kyoutan] (n,vs) admiration; wondering; being struck with admiration

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wondering
Back to top