ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

whelp

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *whelp*, -whelp-

whelp ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
whelp (n.) ลูกสัตว์ (โดยเฉพาะสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมและกินเนื้อ) Syn. puppy, young animal, youngster, pup
whelp (n.) เด็กหนุ่ม (โดยเฉพาะที่ร้ายกาจหรือทะลึ่ง) Syn. boy, child
whelp (vi.) ออกลูก (ใช้กับสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมและกินเนื้อ)
whelp (vt.) ออกลูก (ใช้กับสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมและกินเนื้อ)
English-Thai: HOPE Dictionary
whelp(เวลพฺ) n. ลูกสัตว์,เด็ก ๆ ,บุคคลที่ถูกดูถูก,อ้ายหนู,เจ้าหนูน้อย,ซี่ล้อ,ฟันขอสับ, (สัตว์) ออกลูก
English-Thai: Nontri Dictionary
whelp(n) ลูกสัตว์,เด็กทะลึ่ง,เจ้าหนู,ซี่ล้อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look at her. She's the whelp of your daughter.ดูเธอสิ เธอเป็นตัวน่ารังเกียจของลูกสาวเธอ
I had rather you were a whore-mongering blackguard with a chance of reform than a love-sick whelp sunk in a bad marriage.ฉันยอมให้แกที่เป็นคนชั่ว ได้มีโอกาสกลับตัวกลับใจ ยังดีกว่าไอ้หนุ่มนักรัก ที่การแต่งงานล่มไม่เป็นท่า
Says her kind don't whelp in hospitals.หล่อนบอกว่า หล่อนคลอดลูกที่ รพ. ไม่ได้
What did your father do? Fucked a cook and whelped a whore.พ่อเจ้าล่ะทำอะไร เสพสุขกับคนครัว ให้กำเนิดโสเภณี

whelp ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウェルプ[, uerupu] (n) whelp
犬ころ[いぬころ, inukoro] (n) pup; puppy; whelp

whelp ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลูก[n.] (lūk) EN: young of animals ; newborn animal ; whelp FR: petit [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า whelp
Back to top