ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wed*, -wed-

wed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wed (vt.) สมรส (คำทางการ) See also: แต่งงาน Syn. espouse, marry Ops. divorce
wed (vi.) สมรส See also: แต่งงาน
wed to (phrv.) ทำให้แต่งงานกับ See also: ทำให้สมรสกับ
Wed. (abbr.) วันพุธ (คำย่อของ Wednesday)
wedded (adj.) สมรสกัน Syn. married
wedded (adj.) เกี่ยวกับการสมรส
wedder (n.) แกะตัวผู้ที่ถูกตอนแล้ว See also: แพะตัวผู้ที่ถูกตอนแล้ว
wedding (n.) การสมรส See also: การแต่งงาน, พิธีสมรส Syn. bridal, espousal, nuptial
wedding tackle (sl.) อวัยวะเพศชาย
wedge (sl.) เงินจำนวนมาก
wedge (n.) ลิ่ม Syn. entering wedge
wedge (n.) ไม้กอล์ฟ
wedge (vt.) แยกออกโดยใช้ลิ่ม
wedge (vt.) บีบอัด Syn. jam, squeeze
wedge-shaped stone (n.) หินรูปลิ่มที่อยู่ส่วนบนของตอม่อ Syn. voussoir
wedgelike (adj.) ซึ่งมีลักษณะเป็นลิ่ม
wedgie (sl.) การแกล้งผู้อื่นโดยการดึงการเกงในให้เข้าไปอยู่ระหว่างก้น (มักทำโดยเด็กหนุ่มที่เมาเหล้า)
Wedgwood (n.) เครื่องปั้นดินเผายี่ห้อหนึ่ง
Wedgwood blue (n.) สีฟ้าอมเทาหม่นๆ See also: สีฟ้าอมเทาซีดๆ
wedgy (adj.) คล้ายลิ่ม See also: เป็นรูปลิ่ม
wedlock (n.) สภาวะการสมรส See also: ชีวิตการสมรส Syn. matrimony
Wednesday (n.) วันพุธ
English-Thai: HOPE Dictionary
wed(เวด) {wedded/wed,wedding,weds} vt. vi. สมรส,ประสานกัน, Syn. espouse,marry
wed.abbr. Wednesday
wedded(เวด'ดิด) adj. สมรสกัน,ร่วมกัน, Syn. married
wedding(เวด'ดิง) n. การสมรส,พิธีสมรส,การฉลองครบรอบการสมรส,การร่วมกัน,การประสานกัน, Syn. nuptials,marriage
wedge(เวจฺ) n. ลิ่ม,รูปลิ่ม,เหล็กงัด,วิธีการ,หนทาง vt. vi. แยกออก,ผ่าออก,ตอกลิ่มเข้าไป,ทะลวง,แทรก,อัด,จิ้ม, See also: wedgelike adj., Syn. keystone,chock,gambit,crowd
wedgy(เวจ'จี) adj. คล้ายลิ่ม,เป็นรูปลิ่ม
wedlock(เวด'ลอค) n. การสมรส,ชีวิตการสมรส -Phr. (born out of wedlock เกิดนอกสมรส)
wednesday(เวนซ'เด) n.. วันพุธ
wednesdays(เวนซ'เดซ) adv. ในวันพุธ,ทุกวันพุธ
English-Thai: Nontri Dictionary
wed(vt) แต่งงาน,สมรส,ประสาน,ผูก
wedding(n) การแต่งงาน,การสมรส,พิธีสมรส,พิธีวิวาห์
wedge(n) ลิ่ม,เหล็กงัด,ไม้จิ้ม,วิธีการ,หนทาง
wedlock(n) การสมรส,ชีวิตคู่,ชีวิตสมรส,การแต่งงาน
Wednesday(n) วันพุธ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
weddingการแต่งงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
wedge combustion chamberห้องเผาไหม้ทรงลิ่ม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
wedlockความผูกพันทางสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wedding musicดนตรีสำหรับพิธีแต่งงาน [TU Subject Heading]
wedgeลิ่ม, เครื่องกลอย่างง่ายชนิดหนึ่ง  มีความหนาสอบเรียวไปยังปลายข้างหนึ่ง ใช้สำหรับ ตอกลงไปในเนื้อวัตถุ ทำให้วัตถุแยกจากกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การสมรส (n.) wedding See also: nuptials, matrimony, marriage Syn. วิวาหะ, วิวาหมงคล, งานสมรส Ops. การหย่าร้าง
การสมรส (n.) wedding See also: nuptials, nuptial ceremony, matrimony Syn. งานแต่งงาน
การสมรส (v.) wedding See also: matrimonial ceremony, nuptials Syn. การแต่งงาน
การแต่งงาน (v.) wedding See also: matrimonial ceremony, nuptials Syn. การสมรส
กินดอง (v.) wedding See also: matrimonial ceremony, nuptials Syn. การแต่งงาน, การสมรส
งานสมรส (n.) wedding See also: nuptials, matrimony, marriage Syn. วิวาหะ, วิวาหมงคล, การสมรส Ops. การหย่าร้าง
มงคลสมรส (n.) wedding See also: nuptials, nuptial ceremony, matrimony Syn. งานแต่งงาน, การสมรส
วิวาหะ (n.) wedding See also: nuptials, matrimony, marriage Syn. วิวาหมงคล, การสมรส, งานสมรส Ops. การหย่าร้าง
วิวาห์ (n.) wedding See also: nuptials, matrimony, marriage Syn. วิวาหะ, วิวาหมงคล, การสมรส, งานสมรส Ops. การหย่าร้าง
งานมงคลสมรส (n.) wedding ceremony See also: marriage ceremony, wedding, marriage Syn. งานสมรส
งานมงคลสมรส (n.) wedding ceremony See also: marriage ceremony, matrimony, wedding Syn. งานแต่งงาน, งานสมรส, พิธีแต่งงาน
งานสมรส (n.) wedding ceremony See also: marriage ceremony, wedding, marriage Syn. งานมงคลสมรส
งานสมรส (n.) wedding ceremony See also: marriage ceremony, matrimony, wedding Syn. งานมงคลสมรส, งานแต่งงาน, พิธีแต่งงาน
งานแต่งงาน (n.) wedding ceremony See also: marriage ceremony, wedding, marriage Syn. งานมงคลสมรส, งานสมรส
พิธีมงคลสมรส (n.) wedding ceremony Syn. พิธีแต่งงาน, งานแต่งงาน
พิธีสมรส (n.) wedding ceremony Syn. พิธีแต่งงาน, งานแต่งงาน, พิธีมงคลสมรส
พิธีแต่งงาน (n.) wedding ceremony Syn. พิธีสมรส
วิวาหมงคล (n.) wedding ceremony See also: marriage ceremony, matrimony, wedding Syn. งานมงคลสมรส, งานแต่งงาน, งานสมรส, พิธีแต่งงาน
คู่บ่าวสาว (n.) wedding couple Syn. เจ้าบ่าวเจ้าสาว, คู่สมรส, บ่าวสาว, คู่แต่งงาน
คู่บ่าวสาว (n.) wedding couple Syn. เจ้าบ่าวเจ้าสาว, คู่สมรส, บ่าวสาว, คู่แต่งงาน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He hasn't showed up yetเขายังไม่โผล่มาเลย
They'll have a party for their 10th wedding anniversaryพวกเขาจะจัดปาร์ตี้ครบรอบวันแต่งงานปีที่ 10
I would be allowed to travel a lotฉันได้รับอนุญาตให้เดินทางหลายครั้ง
You're not allowed to come?คุณไม่ได้รับอนุญาตให้มาหรือ?
You're not allowed to smoke in this officeสำนักงานนี้ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่
We're not allowed animals in the flatแฟลตนี้ไม่อนุญาตให้เราเลี้ยงสัตว์
Smoking is not allowed in this buildingตึกนี้ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่
You are not allowed to smoke in this buildingคุณไม่ได้รับอนุญาตให้สูบบุหรี่ในตึกนี้
That's the same painting you just showed meนี่เป็นภาพเดียวกับที่คุณเพิ่งจะโชว์ให้ฉันดู
You are not allowed to passคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่าน
You're not allowed to make any callsเธอไม่ได้รับอนุญาตให้โทรหาใคร
In fact, you're not allowed to receive any calls, other than from meจริงๆ แล้วเธอไม่ได้รับอนุญาตให้รับโทรศัพท์ใดๆ นอกจากของฉัน
You finally showed your true self!ในที่สุดเธอก็เผยตัวตนที่แท้จริงออกมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A wed wose. How womantic!กุหลาบแดง โรแมนติกจริง
If, in the event a suitable prince cannot be found, a princess must then be wed to...ถ้า ในสถานการณ์ที่ เจ้าชายที่เหมาะสม ไม่สามารถค้นหาได้ เจ้าหญิงจะต้องแต่งงานกับ อืม...
But you two will be wed at once!พวกเธอต้องแต่งงานกันแน่ๆ
So, the daughter of the Wachati chief is set to wed the first son of the Wachootoo tribe.. ดังนั้น บุตรสาวของหัวหน้าเผ่าวาชาติ... ...จึงต้องวิวาห์กับบุตรชายคนแรกของเผ่าวาชูตู
The daughter of the Wachati chief is set to wed the first son of the Wachootoo tribe.บุตรสาวของหัวหน้าเผ่าวาชาติ... ...ต้องวิวาห์กับ... ...บุตรชายคนแรกของเผ่าวาชูตู
So we'd know who they were what they were paid and the labels that they made in the factory so wed know who they worked for.เราจึงรู้ว่าพวกเธอเป็นใคร ได้ค่าแรงเท่าไร และตัดเย็บเสื้อผ้ายี่ห้ออะไรในโรงงาน
And about a week later he calls us back to the office and says okay wed like you to make these changes.และพูดว่า โอเค เราอยากให้คุณปรับเปลี่ยนตรงจุดเหล่านี้
And if they did wed deal with it or wed figure it out or wed do something different.เราก็อยู่ได้หรือหาทางออกได้ หรือหาวิธีอื่น เราเป็นมนุษย์ที่สร้างสรรค์
I would be honoured to wed a prince of Qui Gong.ด้วยเกียรติยศของข้า ข้าจะแต่งกับเจ้าชายแห่ง กีว-กอง
Ooh. Mr. Fuller. Andrew and I thought wed come down and pay you a little visit.คุณฟูลเลอร์ขา แอนดรูว์กับฉันอยากมาเยี่ยมคุณค่ะ
I thought wed share the room. I'm going home.ฉันคิดว่าจะใช้ห้องนี้เป็นห้องของพวกเรา ฉันจะกลับบ้านแล้ว
I'm supposed to be at the ball to wed my true love,ฉันต้องไปที่งานเต้นรำ เพื่อแต่งงานกับรักแท้ของฉัน

wed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劫后余生[jié hòu yú shēng, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄡˋ ㄩˊ ㄕㄥ, 劫后余生 / 劫後餘生] after the calamity, renewed life (成语 saw); new lease of life
许嫁[xǔ jià, ㄒㄩˇ ㄐㄧㄚˋ, 许嫁 / 許嫁] allowed to marry
七夕[qī xī, ㄑㄧ ㄒㄧ, 七夕] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting
七夕节[qī xī jié, ㄑㄧ ㄒㄧ ㄐㄧㄝˊ, 七夕节 / 七夕節] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting
不准许[bù zhǔn xǔ, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄣˇ ㄒㄩˇ, 不准许 / 不准許] forbidden; not allowed
不得[bù dé, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ, 不得] must not; may not; not be allowed; cannot
公差[gōng chā, ㄍㄨㄥ ㄔㄚ, 公差] tolerance (allowed error)
制服[zhì fú, ㄓˋ ㄈㄨˊ, 制服] to subdue; to check; to bring under control; (in former times) what one is allowed to wear depending on social status; uniform (army, party, school etc); livery (for company employees)
双独[shuāng dú, ㄕㄨㄤ ㄉㄨˊ, 双独 / 雙獨] double and single; allowed dispensation to have second child
双独夫妇[shuāng dú fū fù, ㄕㄨㄤ ㄉㄨˊ ㄈㄨ ㄈㄨˋ, 双独夫妇 / 雙獨夫婦] a married couple allowed dispensation to have second child
余量[yú liàng, ㄩˊ ㄌㄧㄤˋ, 余量 / 餘量] remnant; leftover; tolerance (i.e. allowed error)
鹊桥[què qiáo, ㄑㄩㄝˋ ㄑㄧㄠˊ, 鹊桥 / 鵲橋] magpie bridge across the Milky Way between Altair and Vega where Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed an annual meeting
圣灰节[shèng huī jié, ㄕㄥˋ ㄏㄨㄟ ㄐㄧㄝˊ, 圣灰节 / 聖灰節] ash wednesday (first day of lent)
傧相[bīn xiàng, ㄅㄧㄣ ㄒㄧㄤˋ, 傧相 / 儐相] attendant of the bride or bridegroom at a wedding
高本汉[Gāo Běn hàn, ㄍㄠ ㄅㄣˇ ㄏㄢˋ, 高本汉 / 高本漢] Bernhard Karlgren (1889-1978), distinguished Swedish linguist and sinologist
恩慈[ēn cí, ㄣ ㄘˊ, 恩慈] bestowed kindness
非婚生[fēi hūn shēng, ㄈㄟ ㄏㄨㄣ ㄕㄥ, 非婚生] born out of wedlock; illegitimate
假借义[jiǎ jiè yì, ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧㄝˋ ㄧˋ, 假借义 / 假借義] borrowed meaning
俯首帖耳[fǔ shǒu tiē ěr, ㄈㄨˇ ㄕㄡˇ ㄊㄧㄝ ㄦˇ, 俯首帖耳] bowed head and ears glued (成语 saw); docile and obedient; at sb's beck and call
灾星[zāi xīng, ㄗㄞ ㄒㄧㄥ, 灾星 / 災星] comet or supernova viewed as evil portent
信贷[xìn dài, ㄒㄧㄣˋ ㄉㄞˋ, 信贷 / 信貸] credit; borrowed money
[qiǎ, ㄑㄧㄚˇ, 卡] customs station; to be choked; to fasten; to clip; to wedge; checkpost
婚约[hūn yuē, ㄏㄨㄣ ㄩㄝ, 婚约 / 婚約] engagement; wedding contract
[guǎ, ㄍㄨㄚˇ, 寡] few; widowed
交杯酒[jiāo bēi jiǔ, ㄐㄧㄠ ㄅㄟ ㄐㄧㄡˇ, 交杯酒] formal exchange of cups of wine between bride and groom as traditional wedding ceremony
斯文・海定[Sī wén, ㄙ ㄨㄣˊ· Hai3 ding4, 斯文・海定] Sven Hedin (1865-1952), famous Swedish adventurer and archaeologist, whose 1894-1900 Central Asian expeditions uncovered Kroraina or Loulan 樓蘭|楼兰; also written 斯文·赫定
斯文・赫定[Sī wén, ㄙ ㄨㄣˊ· He4 ding4, 斯文・赫定] Sven Hedin (1865-1952), famous Swedish adventurer and archaeologist, whose 1894-1900 Central Asian expeditions uncovered Kroraina or Loulan 樓蘭|楼兰
反观[fǎn guān, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄢ, 反观 / 反觀] by contrast; but as for this...; viewed from another angle; subjectively; introspection
哥德堡[Gē dé bǎo, ㄍㄜ ㄉㄜˊ ㄅㄠˇ, 哥德堡] Gothenburg (city in Sweden)
喜事[xǐ shì, ㄒㄧˇ ㄕˋ, 喜事] happy occasion; wedding
宗圣侯[Zōng shèng hóu, ㄗㄨㄥ ㄕㄥˋ ㄏㄡˊ, 宗圣侯 / 宗聖侯] hereditary title bestowed on Confucius' descendants
宗圣公[Zōng Shèng gōng, ㄗㄨㄥ ㄕㄥˋ ㄍㄨㄥ, 宗圣公 / 宗聖公] hereditary title bestowed on Confucius' descendants
衍圣公[Yǎn shèng gōng, ㄧㄢˇ ㄕㄥˋ ㄍㄨㄥ, 衍圣公 / 衍聖公] hereditary title bestowed on Confucius' descendants
有颌[yǒu hé, ㄧㄡˇ ㄏㄜˊ, 有颌 / 有頜] jawed (fish)
交拜[jiāo bài, ㄐㄧㄠ ㄅㄞˋ, 交拜] to bow to one another; to kneel and kowtow to one another; formal kowtow as part of traditional wedding ceremony
克朗[kè lǎng, ㄎㄜˋ ㄌㄤˇ, 克朗] Krone (currency of Norway, Denmark, Iceland and Sweden)
闪婚[shǎn hūn, ㄕㄢˇ ㄏㄨㄣ, 闪婚 / 閃婚] lightning wedding; to get married on the spur of the moment
闪电式结婚[shǎn diàn shì jié hūn, ㄕㄢˇ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧㄝˊ ㄏㄨㄣ, 闪电式结婚 / 閃電式結婚] lightning wedding; to get married on the spur of the moment; abbr. to 閃婚|闪婚
大宪章[dà xiàn zhāng, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄤ, 大宪章 / 大憲章] Magna Carta, contract forced on Norman king John of England in 1215 by his barons, subsequently viewed as a basis of constitutional government and human rights
大事[dà shì, ㄉㄚˋ ㄕˋ, 大事] major event; major political event (war or change of regime); major social event (wedding or funeral); (do sth) in a big way

wed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
嫁に行く[よめにいく;よめにゆく, yomeniiku ; yomeniyuku] (exp,v5k-s) to marry; to wed
あて先変更の発信者による禁止;宛て先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] (n) {comp} redirection disallowed originator
アフリカ爪蛙[アフリカつめがえる;アフリカツメガエル, afurika tsumegaeru ; afurikatsumegaeru] (n) (uk) African clawed frog (Xenopus laevis)
ヴァージンロード[, va-jinro-do] (n) aisle (in wedding ceremony) (wasei
ウエーデルン[, ue-derun] (n) wedeling (skiing term) (ger
ウェッジ;ウエッジ[, uejji ; uejji] (n) wedge
ウエッジソール;ウェッジソール[, uejjiso-ru ; uejjiso-ru] (n) wedge sole
ウェッジヒール[, uejjihi-ru] (n) wedge heel; wedgie
ウエッディング[, ueddeingu] (n) wedding
ウェッデル海豹[ウェッデルあざらし;ウェッデルアザラシ, uedderu azarashi ; uedderuazarashi] (n) (uk) Weddell seal (Leptonychotes weddellii)
ウエディング;ウェディング;ウェッディング[, uedeingu ; uedeingu ; ueddeingu] (n) wedding
ウェディングケーキ;ウエディングケーキ[, uedeinguke-ki ; uedeinguke-ki] (n) wedding cake
ウェディングドレス(P);ウエディングドレス(P)[, uedeingudoresu (P); uedeingudoresu (P)] (n) wedding dress; (P)
ウエディングベール;ウェディングベール[, uedeingube-ru ; uedeingube-ru] (n) wedding veil
ウエディングベル;ウェディングベル[, uedeinguberu ; uedeinguberu] (n) wedding bell
ウエディングマーチ;ウェディングマーチ[, uedeinguma-chi ; uedeinguma-chi] (n) wedding march
ウェルカムボード[, uerukamubo-do] (n) welcome board (e.g. placed outside wedding reception to greet guests, and confirm location)
ウエンズデー[, uenzude-] (n) Wednesday
うんともすんとも[, untomosuntomo] (exp,adv) (followed by a negative verb form) not uttering a single word; not giving even the slightest response
おめでた[, omedeta] (n) matter for congratulation (wedding, pregnancy, birth, etc.); happy event
おめでた婚[おめでたこん, omedetakon] (n) (col) shotgun wedding (euphemistic)
ぎいとん[, giiton] (adv,adv-to) (on-mim) squeaking or creaking (followed by a thump)
くさび形;楔形[くさびがた, kusabigata] (adj-na,n) (uk) wedge-shape
サドルバックバタフライフィッシュ;インドスダレ[, sadorubakkubatafuraifisshu ; indosudare] (n) blackwedged butterflyfish (Chaetodon falcula); saddled butterflyfish; pigface coralfish; sickle butterflyfish; Indian double-saddle butterflyfish
サンドウェッジ[, sandouejji] (n) sand wedge
サンドウエッジ[, sandouejji] (n) sand wedge
ショットガンウェディング[, shottogan'uedeingu] (n) shotgun wedding
シルバーウェディング[, shiruba-uedeingu] (n) silver wedding
スウェーデンリレー[, suue-denrire-] (n) Sweden relay
ダイヤモンド婚式[ダイヤモンドこんしき, daiyamondo konshiki] (n) diamond wedding (anniversary)
だけは[, dakeha] (exp) (id) (...だけは) at least ...; at least not (when followed by a negative)
タンシチュー[, tanshichu-] (n) stewed tongue
できちゃった婚;出来ちゃった婚[できちゃったこん, dekichattakon] (n) (See 出来ちゃった結婚) marriage due to unintended pregnancy; shotgun wedding
どて焼き;どて焼;土手焼き;土手焼[どてやき, doteyaki] (n) beef sinew stewed in miso and mirin
と見られる[とみられる, tomirareru] (exp,v1) (followed by verb) believed to; expected to; feared to; poised to; considered to; likely to
ノンケ;のんけ[, nonke ; nonke] (n) (male) (sl) (from non-ケ (気)) (See ゲイ,その気・そのけ) heterosexual male (as viewed by homosexual males)
一寸やそっと[ちょっとやそっと, chottoyasotto] (n) (uk) (followed by a word in negative form) (not) merely; (not) simply
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P)
付け出し;付出し[つけだし, tsukedashi] (n) (1) bill; account; (2) very successful amateur sumo wrestler, allowed to start professional career in makushita division
代行受信者許可[だいこうじゅしんしゃきょか, daikoujushinshakyoka] (n) {comp} alternate recipient allowed
Japanese-English: COMDICT Dictionary
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator
代行受信者許可[だいこうじゅしんしゃきょか, daikoujushinshakyoka] alternate recipient allowed
割り込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt
割込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt
物理的回送許可[ぶつりてきかいそうきょか, butsuritekikaisoukyoka] physical forwarding allowed, PD PR

wed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สมรส[v.] (somrot) EN: marry ; get married ; wed FR: se marier ; marier
แต่งงาน[v.] (taeng-ngān) EN: marry ; get married ; be married ; wed ; join together ; walk down the aisle (inf.) ; go down the aisle (inf.) FR: épouser ; se marier ; convoler (vx) ; marier ; s'unir par le mariage (vx) ; se maquer (pop.) ; se caser (fig.)
แต่งงานกัน[v.] (taeng-ngān ) EN: wed FR: se marier ; épouser
อักโขภิณี ; อักโขเภณี[n.] (akkhōphinī ) EN: high numeral ; number 1 followed by 42 zeroes/zeros FR: nombre 1 suivi de 42 zéros
อนุญาตให้ถ่ายรูป[v. exp.] (anuyāt hai ) EN: be allowed to take a picture FR: être autorisé à prendre des photos
อภิเษก[n.] (aphisēk) EN: coronation ; royal wedding FR:
อภิเษกสมรส[n.] (aphisēksomr) EN: royal wedding ; wedding ceremony FR:
อาวาหมงคล[n. exp.] (āwāha mongk) EN: wedding ceremony held at the home of the groom FR:
บ่ายวันพุธ[n. exp.] (bāi wan phu) EN: Wednesday afternoon FR: mercredi après-midi
บ้าน...[n. prop.] (Bān ...) EN: village of ... (followed by name) FR: village de ... (suivi du nom)
บ่าวสาว[n. exp.] (bāo sāo) EN: wedding couple FR:
เบ้[adj.] (bē) EN: wry ; twisted ; skewed ; skew FR:
ชานหมาก[n. exp.] (chān māk) EN: chewed-out betel quid FR:
ชาวสวีเดน[n. prop.] (chāo Sawīdē) EN: Swede FR: Suédois [m] ; Suédoise [f] ; ressortissant suédois [m] ; citoyen suédois [m]
เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์[TM] (Chēffil Wēn) EN: Sheffield Wednesday FR: Sheffield Wednesday
ชีวิตแต่งงาน[n. exp.] (chīwit taen) EN: married life ; family life ; wedlock ; matrimony FR: vie de famille [f]
ชุดแต่งงาน[n. exp.] (chut taeng-) EN: wedding dress FR: robe de mariée [f]
ชุดแต่งงานเจ้าสาว[n. exp.] (chut taeng-) EN: wedding dress FR: robe de mariée [f]
ได้รับอนุญาต[v. exp.] (dāi rap anu) EN: be permitted ; be allowed (to) FR: avoir l'autorisation (de) ; être autorisé à ; obtenir l'autorisation ; recevoir l'autorisation (de)
ห้ามนำทุเรียนเข้ามาในโรงแรม[xp] (hām nam thu) EN: Durian not allowed in the hotel FR: Ne pas apporter de durian dans les chambres
หือไม่ขึ้น[adj.] (heūmaikheun) EN: submissive ; tame ; under someone's thumb ; unable to protest ; unable to disagree ; cowed FR: soumis
หัวปั่น[v.] (hūapan) EN: be in a whirl ; be very busy ; work one's head off ; make one's head spin ; be snowed under with work ; be overwhelmed with work ; be confused ; be disturbed FR: ne plus savoir où donner de la tête
จักรพรรดิ[n.] (jakkraphat) EN: emperor ; world-king ; universal monarch (endowed with the seven valuables or treasures) FR: empereur [m]
กะเม็งตัวผู้[n.] (kamengtūaph) EN: Wedelia chinensis FR: Wedelia chinensis
คำทับศัพท์[n. exp.] (kham thapsa) EN: word borrowed (in the Thai language) FR: mot d'emprunt (de la langue thaïe) [m] ; mot emprunté [m]
คำทับศัพท์ภาษา...[n. exp.] (kham thapsa) EN: word borrowed from … FR: mot emprunté à/au …
คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ[n. exp.] (kham thapsa) EN: English loanwords in Thai ; word borrowed from English FR: mot emprunté à l'anglais [m]
คำที่มาจากภาษา...[n. exp.] (kham thī mā) EN: word borrowed from … FR: mot d'origine … [m] ; mot provenant de/du … [m]
คำที่ยืมมาจากภาษา...[n. exp.] (kham thī ye) EN: word borrowed from … FR: mot emprunté à/au … [m]
คำที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษ...[n. exp.] (kham thī ye) EN: word borrowed from English FR: mot emprunté à l'anglais [m]
ข้าวขาหมู[n. exp.] (khāo khā mū) EN: stewed pork knuckles with rice ; rice with stewed pork shanks FR: jarret de porc accompagné de riz [m]
ข้าวใหม่ปลามัน[n. exp.] (khāo mai pl) EN: newlywed ; newly-weds FR:
เค้กแต่งงาน[n. exp.] (khēk taeng-) EN: wedding cake FR: gâteau de mariage [m]
โค้ง[adj.] (khōng) EN: curved ; bent ; crooked ; curving ; bowed ; tortuous FR: courbé ; arrondi
ของขวัญแต่งงาน[n. exp.] (khøngkhwan ) EN: wedding present FR: cadeau de mariage [m]
คอด[adj.] (khøt) EN: narrow ; narrowed ; constricted FR: resserré ; rétréci
คร้าม[v.] (khrām) EN: be afraid ; scare ; fear ; dread ; be awed by ; have due respect for FR: être intimidé ; être impressionné ; craindre
คู่บ่าวสาว[n. exp.] (khū bāo sāo) EN: wedding couple ; bride and groom FR: couple de mariés [m]
คู่แต่งงาน[n. exp.] (khū taeng-n) EN: wedding couple ; bride and groom FR: couple de mariés [m]
กินดอง[v.] (kindøng) EN: feast at a marriage ; dine in a wedding celebration ; attend wedding feast FR: participer à la noce

wed ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akkordzeit {f}allowed time
erlaubt {adv}allowedly
Rostbrauen-Laubtyrann {m} [ornith.]Rufous-browed Tyrannulet
Aschermittwoch {m}ash wednesday
Scheinhochzeit {f}bogus wedding
Burtongimpel {m} [ornith.]Red-browed Rosefinch
Camposspottdrossel {f} [ornith.]Chalk-browed Mockingbird
Tonkneten {n}clay wedging
Feder {f} | mit fremden Federn geschmückt [übtr.]plume | in borrowed plumes
Tonkneten {n} mit den Füßenfoot wedging
gramgebeugt {adj}bowed with grief
hacken; fällento hew {hewed; hewed, hewn}
Hartholzkeil {m}hardwood wedge
Jungvermählten {pl}newlyweds
Gelbwangenammer {f} [ornith.]Yellow-browed Sparrow
unvermählt {adj}unmarried; unwedded
Mittwoch {m}Wednesday
Mussehe {f}shotgun wedding
niet- und nagelfest {adj}nailed down; screwed down
Nutkeil {m}slot wedge
Ockerbrauen-Blattspäher {m} [ornith.]Buff-browed Foliage-gleaner
Ockerbrauenschlüpfer {m} [ornith.]Ochre-browed Thistletail
Keilovalschieber {m}oval type wedge gate valve
Papualalage {f} [ornith.]Black-browed Triller
Pekingsänger {m} [ornith.]White-browed Chinese Warbler
periodisch {adv} | periodisch erneuert; periodisch verlängertperiodically | periodically renewed
Seilkeil {m}rope wedge
Silberhochzeit {f}silver wedding
Kompott {m}stewed fruit
Wedel {m}; Farnkrautwedel
Hochzeitskleid {n}wedding dress
Hochzeitsnacht {f}wedding night
Hochzeitstag {m}wedding day
Hochzeitstag {m} (Jahrestag)wedding anniversary
Trauring {m}wedding ring
Keilfilter {m}wedge filter
Keilschrift {f}wedge writing; cuneiform writing
Keilverbinder {m}wedge type connector

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wed
Back to top