ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

horde

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *horde*, -horde-

horde ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
horde (n.) โขยง See also: โขลง, เหล่า, หมู่, ฝูง Syn. crowd, herd, throng
English-Thai: HOPE Dictionary
horde(ฮอร์ด) n. กลุ่มใหญ่,ฝูงชน vi. รวมเป็นกลุ่ม, Syn. pack,multitude,throng
English-Thai: Nontri Dictionary
horde(n) โขลง,หมู่,ฝูง,กอง,เหล่า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hordeolum, externalกุ้งยิงด้านนอก, กุ้งยิงขอบหนังตา [มีความหมายเหมือนกับ hordeolum; sty; stye ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Before the time of the pyramids, a fearsome horde came from the east and swept across the barren lands of the ancient world.ก่อนยุคของปิระมิด กองทัพอันน่าเกรงขามจากภาคตะวันออก เคลื่อนพลผ่านดินเเดนอันเเห้งเเล้ง ในโลกสมัยโบราณ
The Lycan horde scattered to the wind in a single evening of flame and retribution.พวกไลแคนกระจัดกระจายไปในสายลม ในคืนเดือนมืด การลุกไม้ และ ผลของกรรม
There's an aboriginal horde out there massing for an attack.พวกป่าเถื่อนกำลังรวบรวมกำลัง เตรียมการโจมตีเรา
We're highly trained officers of the law with enough firepower to take out a horde of undead.เราเป็น จนท. รักษากฎหมายที่มีทักษะสูง พร้อมกับอาวุธปืนที่พอจะยิงศพเดินได้เป็นโขยง
Real fast, you just inform the... anxious horde that the game distributor made a slight error and there's going to be a delay in delivery time.เร็วจริงๆ/Nนายเพิ่งจะแจ้ง.. กลุ่มคนที่กำลังกงัวลว่า คนแจกจ่ายเกมได้ ข้อผิดพลาดเพียงนิดเดียว/Nจะทำให้การขนส่งล่าช้า
You should have seen it before your horde of camel-riding illiterates descended upon it.ท่านน่าจะได้เห็นมัน ก่อนที่ฝูงอูฐ ขี่โดยพวกคนเถื่อนของท่าน ไปที่นั่น
I almost feel sorry for the poor fool, sitting in his split-level suburban ranch, unaware that a vengeful horde is barreling down the San Diego Freeway at 71 miles an hour.ฉันเกือบจะสงสาร เจ้าโง่นี่เลยนะ นั่งอยู่กลางฟาร์มชานเมือง ไม่รู้ซะเลยว่าเหล่านักเลงกำลังมาตามทางด่วนซานดิเอโก ด้วยความเร็ว 114 กม.ต่อชั่วโมง
If the Targaryen boy crosses with a Dothraki horde at his back,ถ้าเจ้าหนุ่มทาร์เกเรียนนั่นข้าม ทะเลมาพร้อมกับกองทัพดอธแรคคี
You want the entire horde to stop?ท่านต้องการ ให้ทั้งกองทัพหยุดหรือ
But I do know this - if the Targaryen girl convinces her horselord husband to invade and the Dothraki horde crosses the Narrow Sea... we won't be able to stop them.แต่รู้อย่างหนึ่ง หากเดอแนร์รีสชักจูง ให้สามีนางรุกราน แล้วกองทัพดอธแรคคี ข้ามทะเลแนร์โรว์มาได้
While Spartacus and his murdering horde roam free.ในขณะที่คัสและ ฝูงชนฆ่าเขาเดินเตร่ฟรี
If you heard a Dothraki horde was approaching your city, you might do the same, Khaleesi.หากท่านได้ยินว่ากองทัพดอธแรคคี กำลังเดินทางมาใกล้เมืองของท่าน ท่านอาจทำเช่นเดียวกัน คาลลีสิ

horde ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
金帐汗国[jīn zhàng hàn guó, ㄐㄧㄣ ㄓㄤˋ ㄏㄢˋ ㄍㄨㄛˊ, 金帐汗国 / 金帳汗國] Golden Horde (ancient state)

horde ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ夜鷹[アメリカよたか;アメリカヨタカ, amerika yotaka ; amerikayotaka] (n) (uk) common nighthawk (Chordeiles minor)
大麦[おおむぎ, oomugi] (n) barley (Hordeum vulgare); (P)

horde ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝูง[n.] (fūng) EN: crowd ; group ; herd ; flock ; pack ; troop ; covey ; flight ; drove ; mass ; swarm FR: groupe [m] ; troupeau [m] ; troupe [f] ; meute [f] ; vol [m] ; essaim [m] ; horde [f] ; harde [f] ; bande [f]
ขยอง[n.] (khayøng) EN: bunch ; crowd ; flock ; horde ; swarm FR:
โขยง[n.] (khayōng) EN: horde ; army ; crowd ; group ; gang ; band ; swarm ; flock FR: groupe de personnes [m]
โขลง[n.] (khlōng) EN: herd FR: horde [f]
ทวย[n.] (thūay) EN: group ; host ; horde ; company FR: compagnie [f] ; bande [f]

horde ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rudel {n}pack; herd; swarm; horde
Beamtensprache {f}; Behördensprache
Bundesbehörde {f} | BundesoberbehördenFederal authority | Higher federal authorities
Horde {f} | Horden
Justizbehörde {f} | Justizbehörden
Schulbehörde {f} | Schulbehörden

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า horde
Back to top