ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stunning

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stunning*, -stunning-

stunning ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stunning (adj.) น่าประหลาดใจ See also: น่างงงวย, น่าทึ่ง Syn. striking, remarkable, astonishing
English-Thai: HOPE Dictionary
stunning(สทัน'นิง) adj. ทำให้สงบ,ทำให้งงงวย,ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้หูอื้อ,สวยล้ำเลิศ,ยอดเยี่ยม,ล้ำเลิศ., Syn. astonishing ###A. dull
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If this discovery is confirmed it will be one of the most stunning insights into our universe that science has ever uncovered.หากการค้นพบนี้ได้รับการยืนยัน มันจะเป็นหนึ่งในที่สุด ข้อมูลเชิงลึกที่สวยงาม ของจักรวาลของเรา
The President called the message from Vega "a stunning insight into our universe... "ประธานที่เรียกว่าข้อความ จากเวก้า ข้อมูลเชิงลึกที่สวยงาม ของจักรวาลของเรา
And I haven't since, with the exception of Bogey's party and my stunning digestive pyrotechnics.แล้วฉันก็ไม่เคยทำตามใครเลย ยกเว้นที่ปาร์ตี้ของโบกี้ ที่ท้องฉันผิดพลาดทางเทคนิค
Yesterday, I met this stunning blond woman...เมื่อวาน ฉันเพิ่งเจอ หญิงมา แจ่มมาก...
To enhance stunning beauty such as yours with silky smooth skin, I have brought you a special tropical juice!กำลังจะเปิดตัว หมายเลข 900 อับซารอม มาทำอะไรที่นี้ นี่ห้องของชั้นนะ
Greetings. Samantha, you look absolutely stunning today, as per usual.ไง ซาแมนธา เธอดูสวยเลิศไปเลยนะวันนี้ ต่างจากปกติ
My god, you're more stunning in person.พระเจ้า คุณดูสวยกว่าในรูปเสียอีก
The silk looks stunning with your fair skin!ไหมดูสวยงามมาก เข้ากับผิวสวยของเจ้า
And your stunning companion.- ยินดีครับ แล้วคุณคนสวยคนนี้คือ...
Yeah, but she looks stunning in the clothes, don't you agree?ก็ใช่ แต่เธอสวยมากเวลาใส่เสื้อตัวนี้ คุณว่ามั้ยล่ะ
Absolutely stunning countryside, isn't it?เป็นชนบทที่เงียบจัง, ใช่ไหม?
Very bright and airy, beautiful backyard, stunning hardwood floors.สว่าง และอากาศถ่ายเท สนามหลังบ้านก็เลิศ พื้นไม้เนื้อแข็งนี่ก็แจ๋ว

stunning ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惊心[jīng xīn, ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄣ, 惊心 / 驚心] stunning

stunning ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
目の覚めるよう;目の覚める様[めのさめるよう, menosameruyou] (adj-na) stunning; electrifying; striking; eye-popping; brilliant

stunning ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความรู้สึกงงงัน[n. exp.] (khwām rūseu) EN: stunning sensation FR:
งงงัน[adj.] (ngong-ngan) EN: stunned ; dazed ; stupefied ; stunning ; caught off guard FR: stupéfait ; abasourdi
สวยเลิศ[adj.] (sūay loēt) EN: stunning FR:
สวยพริ้ง[adj.] (sūay phring) EN: dazzlingly beautiful ; beautiful ; gorgeous ; stunning FR:
ตระการตา[adj.] (trakān tā) EN: spectacular ; marvelous ; splendid ; stunning FR: spectaculaire
วับ[adv.] (wap) EN: suddenly ; dazzlingly ; stunningly FR:

stunning ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
atemberaubend; überwältigend {adj}stunning
fantastisch; phantastisch; toll {adj}stunning

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stunning
Back to top