ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spicy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spicy*, -spicy-

spicy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spicy (adj.) เผ็ดร้อน See also: มีรสเผ็ด Syn. hot, peppery, strong Ops. flat, bland, insipid
English-Thai: HOPE Dictionary
spicy(สไพ'ซี) adj. ใส่เครื่องเทศ,มีเครื่องเทศมาก,มีกลิ่นหอม,เผ็ดร้อน,ฉุน,รสจัด,ไม่ค่อยเหมาะสม, See also: spicily adv. spiciness n. -S .spicey
English-Thai: Nontri Dictionary
spicy(adj) เผ็ดร้อน,ฉุน,รสจัด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉู่ฉี่ (n.) a king of curry cooked with fried fish or pork served with a spicy sauce
ต้มเปรต (n.) curries with eels, sour and spicy taste
ต้มโคล้ง (n.) sour and spicy smoked dry fish soup
รสเผ็ด (n.) spicy See also: hot, pepper
รสเผ็ดร้อน (n.) spicy See also: hot, pepper Syn. รสเผ็ด
เผ็ด (adj.) spicy See also: hot, pungent, peppery
ต้มข่า (n.) spicy chicken-curry in coconut milk
ต้มยำ (n.) spicy lemongrass soup See also: hot and sour soup
แกงเลียง (n.) spicy mixed vegetable soup
มัสมั่น (n.) spicy Muslim curry Syn. แกงมัสมั่น
ข้าวตังหน้าตั้ง (n.) spicy sauce
หน้าตั้ง (n.) spicy sauce Syn. ข้าวตังหน้าตั้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, spicy food make a better lover.คุณรู้ไหม อาหารรสเผ็ด ช่วยเพิ่มพลังรัก
Yes, I can make fish and chips. Maybe in a spicy batter...ฟิชแอนด์ชิพก็ได้ ใส่ซ้อสพริกให้ด้วย
Don't worry, spicy vegetable tofu. It's vegetarianไม่เป็นไร เรายังมีเต้าหู้ผัก มันทำมาจากผักล้วนๆเชียวนะ
I'm sorry but I don't eat spicy foodเอ่อ ขอโทษค่ะ ฉันไม่กินอาหารรสจัดน่ะคะ
If you like spicy food, you'll love Chili Crabsถ้าคุณชอบอาหารรสจัด คุณต้องชอบฉู่ฉี่ปู
If you like spicy food, I would strongly recommend Chili Crabsถ้าคุณชอบอาหารรสจัด ผมแนะนำฉู่ฉี่ปูครับ
Let's eat spicy noodlesมากิน บะหมี่รสเผ็ดร้อน
You have Samsun noodle I'll have super-size spicy noodlesคุณมีบะหมี่แซมซัน ฉันมีบะหมี่รสเผ็ดซองใหญ่พิเศษ
Let's eat spicy noodles togetherมากิน บะหมี่รสเผ็ดร้อนด้วยกัน
The kimchi is not spicy enoughกิมจิรสชาดจืดไปนิดหนึ่ง
The loser has to buy spicy rice cakes Why were the kids so interested in this incident?คนแพ้ต้องซื้อต๊อกโบกี ทำไมทุกคนถึงสนใจในคดีนี้นัก มันทำให้พวกเค้ารู้สึก
Over here, they have spicy rice cakes, rice sausages and Choi Han Kyul as well.ที่นี่ดีใช่ไหม ? ดีมากเลย

spicy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
辛辣[xīn là, ㄒㄧㄣ ㄌㄚˋ, 辛辣] spicy hot (taste); fig. biting (criticism)
刺激性[cì jī xìng, ㄘˋ ㄐㄧ ㄒㄧㄥˋ, 刺激性] thrilling; exciting; stimulating; irritating; provocative; pungent; spicy
微辣[wēi là, ㄨㄟ ㄌㄚˋ, 微辣] mildly spicy

spicy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スパイシー[, supaishi-] (adj-na) spicy
スパイシースパイス[, supaishi-supaisu] (n) spicy spice
チャンジャ[, chanja] (n) salted Pacific cod entrails in spicy sauce
ピーピー柿[ピーピーかき, pi-pi-kaki] (n) (abbr) (See 柿の種・かきのたね・2,ピーナッツ,柿ピー・かきピー,ピー柿・ピーかき) mix of peanuts and spicy baked or fried mochi chips in the shape of kaki (Japanese persimmon) seeds
ピー柿[ピーかき, pi-kaki] (n) (abbr) (See 柿の種・かきのたね・2,ピーナッツ,柿ピー・かきピー) mix of peanuts and spicy baked or fried mochi chips in the shape of kaki (Japanese persimmon) seeds
乙な味[おつなあじ, otsunaaji] (n) strange taste; spicy taste
南蛮漬け;南蛮漬[なんばんづけ, nanbanduke] (n) roasted or deep-fried fish or meat, marinated in a spicy sauce
柿の種[かきのたね, kakinotane] (n) (1) kaki (Japanese persimmon) seed; (2) spicy baked or fried mochi chips in this shape
柿ピー[かきピー, kaki pi-] (n) (abbr) (See 柿の種・かきのたね・2,ピーナッツ) mix of peanuts and spicy baked or fried mochi chips in the shape of kaki (Japanese persimmon) seeds
鷹の爪[たかのつめ;タカノツメ, takanotsume ; takanotsume] (n) (1) (uk) Gamblea innovans (species of deciduous tree); (2) (See 唐辛子・1) extremely spicy form of chili pepper; (3) variety of high-quality green tea
XO醤[エックスオーじゃん, ekkusuo-jan] (n) XO sauce (spicy seafood sauce used primarily in Cantonese cooking)
トッポッキ;トッポキ[, toppokki ; toppoki] (n) tteokbokki (spicy stir-fried Korean rice cake) (kor
[きのと, kinoto] (adj-na,n) (1) second (party to an agreement); the B party (e.g. in a contract); the latter; (2) strange; quaint; stylish; chic; spicy; queer; witty; tasty; romantic; (exp) (3) (abbr) (sl) (See 御疲れ様) thank you; goodbye; goodnight; (P)
五味[ごみ, gomi] (n) (1) five flavors (sweet, salty, spicy, sour, bitter); five palates; five tastes; (2) {Buddh} (See 五時教) five flavors (milk at various stages of making ghee
激辛[げきから, gekikara] (n,adj-na,adj-no) (1) extremely hot (spicy); (2) very strict evaluation
艶っぽい[つやっぽい, tsuyappoi] (adj-i) romantic; spicy; coquettish
辛い(P);鹹い[からい, karai] (adj-i) (1) (辛い only) spicy; hot; (2) salty; (3) (辛い only) tough (on someone); adverse; harsh; (P)

spicy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บะหมี่ต้มยำ[n. exp.] (bamī tomyam) EN: egg noodles in spicy soup FR:
ฉู่ฉี่[n.] (chūchī) EN: king of curry cooked with fried fish or pork served with a spicy sauce ; fish curry FR: poisson frit pimenté [m]
ห่อหมก[n.] (hømok) EN: steamed curry ; steamed fish curry in banana leaves ; steamed fish in banana leaf ; seafood steamed in banana leaves ; spicy steamed fish with coconut FR:
แจ่ว[n.] (jaēo) EN: spicy dip ; spice mixture FR: sauce pimentée [f]
จืด[adj.] (jeūt) EN: tasteless ; insipid ; not spicy ; bland FR: insipide ; fade ; sans saveur ; sans goût
แกงแค[n. exp.] (kaēng khae) EN: Northern spicy curry FR:
แกงขี้เหล็ก[n. exp.] (kaēng khīle) EN: cassod leaves spicy soup FR:
แกงเหลือง[n. exp.] (kaēng leūan) EN: kaeng lueng ; yellow curry ; Southern-style sour and spicy soup ; turmeric-hued fish curry FR: curry jaune [m]
แกงเลียงหัวปลี[n. exp.] (kaēng līeng) EN: Thai spicy banana blossom soup FR:
แกงเลียงกุ้งสด[n. exp.] (kaēng līeng) EN: Thai spicy mixed vegetable soup with prawns FR:
แกงเผ็ด[n.] (kaēngphet) EN: spicy curry ; hot curry ; red curry ; spicy Thai curry with red chillies FR: curry rouge [m]
แกงส้ม[n.] (kaēngsom) EN: sour soup made of tamarind paste ; soup-like dish with a sour-sweet-mildly spicy taste ; hot and sour soup ; hot and sour fish and vegetable ragout FR: curry orange [m] ; curry jaune [m] ; curry traditionnel thaïlandaïs [m]
แกงไตปลา[n. exp.] (kaēng taipl) EN: fish organs sour soup ; pungent and spicy curry with fish innards FR:
ข้าวมันส้มตำ[xp] (khāoman som) EN: rice cooked in coconut milk and eaten with spicy papaya salad FR:
ข้าวผัดเผ็ดลูกชิ้นปลากราย[xp] (khāophat ph) EN: spicy stir-fried fish ball with rice FR:
ข้าวผัดพริกแกง[n. exp.] (khāophat ph) EN: spicy fried rice FR:
ข้าวผัดพริกแกงหมู[n. exp.] (khāophat ph) EN: spicy fried rice with pork FR:
หมูกรอบ[n. exp.] (khāophat ph) EN: spicy fried rice with crispy pork FR:
ข้าวราดผัดเผ็ด...[n. exp.] (khāo rāt ph) EN: FR: rice topped with spicy stir-fried …
ความเผ็ด [n.] (khwām phet) EN: spiciness ; spicy heat ; pungency FR: goût piquant [f]
ก้อยดิบ[n. exp.] (køi dip) EN: raw meat spicy salad FR:
ก้อยกะปอม[n. exp.] (køi kapøm) EN: spicy grilled chameleon salad ; spicy lizard salad FR:
ก้อยกุ้ง[xp] (køi kung) EN: spicy raw shrimp salad ; spicy raw prawn salad FR:
ลาบ[n.] (lāp) EN: spicy minced meat salad (with green vegetables and chillies) ; spicy minced meat with vegetable ; Isan meat salad FR: salade de viande hachée pimentée [f]
ลาบไก่[n. exp.] (lāp kai) EN: spicy minced chicken salad ; spicy chicken salad FR:
ลาบหมู[n. exp.] (lāp mū) EN: spicy minced pork salad with green vegetables and chillies ; spicy minced pork salad with roasted rice powder FR: salade de porc haché pimentée [f]
ลาบเนื้อ[n. exp.] (lāp neūa) EN: spicy minced beef salad (with green vegetables and chillies) ; spicy beef salad FR:
ลาบเป็ด[n. exp.] (lāp pet) EN: spicy minced duck salad (with green vegetables and chillies) FR:
ลาบปลา[n. exp.] (lāp plā) EN: spicy minced fish salad FR:
ลาบปลาช่อน[n. exp.] (lāp plā chǿ) EN: spicy minced snakehead salad FR:
ลาบปลาดุก[n. exp.] (lāp plāduk) EN: spicy minced catfish salad FR:
ลาบปลานิล[n. exp.] (lāp plā Nin) EN: spicy minced tilapia salad FR:
มัสมั่น[n.] (matsaman) EN: spicy Muslim curry ; southern Thai style curry (with cinnamon, cardomans, peanuts) ; massaman curry FR:
เมี่ยงปลาทู ; เมี่ยงปลาทูทอด[n. exp.] (mīeng plā t) EN: spicy fried mackerel FR:
หมี่ยำ[n. exp.] (mī yam ) EN: spicy rice noodles FR:
หมูผัดพริกแกง[n. exp.] (mū phat phr) EN: spicy stir fried pork with red curry paste FR:
น้ำจิ้มแจ่ว[n. exp.] (nāmjim jaēo) EN: spicy dip FR:
น้ำพริกมะขามเปียก[n. exp.] (nāmphrik ma) EN: spicy tamarind dipping sauce FR:
น้ำพริกนรก[n. exp.] (nāmphrik na) EN: spicy chili dip FR:
น้ำพริกหนุ่ม[n. exp.] (nāmphrik nu) EN: green chili dip ; spicy dip with mashed green chillies FR:

spicy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
würzig {adj} | würziger | am würzigstenspicy | spicier | spiciest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spicy
Back to top