ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

seer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *seer*, -seer-

seer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
seer (n.) ผู้ทำนายเหตุการณ์ในอนาคต See also: โหร Syn. fortuneteller, prophet, astrologer, predictor
seer (n.) ผู้อวดอ้างว่าหยั่งรู้อนาคต See also: ผู้อ้างว่ามีอำนาจวิเศษ Syn. wizard, sorcerer, magician
seeress (n.) หมอดูผู้หญิง
seersucker (n.) ผ้าอัดจีบ See also: ผ้าลายย่น, ผ้าลายทาง
English-Thai: HOPE Dictionary
seer(ซี'เออะ) n. ผู้มอง,ผู้เห็น,ผู้สังเกต,ผู้พยากรณ์,ผู้ทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้า,โหร
seeress(เซีย'ริส) n. seer (ดู) ที่เป็นผู้หญิง
English-Thai: Nontri Dictionary
seer(n) โหร,ผู้ทำนาย,คนพยากรณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A young warrior once consulted a seer of sorts... and was told that he would die at the hands of a Furyan.มีนักรบหนุ่มเคยถาม เรื่องต่างๆกับผู้หยั่งรู้ ท่านตอบว่าเขาจะตาย ด้วยน้ำมือของชาวฟิวเรี่ยน
He's an ancient seer who helps many on their quest with added insight.ผู้หยั่งรู้โบราณที่ช่วยเหลือ ผู้ทำภารกิจเพื่อเกียรติยศด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้ง
On first day, Seer Rhee would stamp a star on each of our collars.hะฐvะต ั–n mั–nd tะพ ะตnd thั–ั• ั•ัะตnะต. ฮ—mm?
Why would a Seer wake a server?ั–"ฮšnuัklะต ะ…ะฐndwั–ัh" ั•hั–ftะตd nั–nะตty thะพuั•ะฐnd ัะพั€ั–ะตั• ั–n lะตั•ั• thะฐn twะพ mะพnthั•.
What has happened to Seer Rhee?ั–ะ…tะตั€ ะฐwะฐy. ะกะพdะต yะตllะพw, thะต ะฐrะตะฐ ั–ั• ั•ะตัurะตd.
But... - Seer Chang... - Please, you must call me Hae-Joo.ฮ™ knะพw ฮ™ knะพw ั–t.
Several generations ago, a seer witch cursed the Conants and the Blakes to stop them from ever coming together.บรรพบรุษหลายรุ่นมาแล้ว จอมขมังเวทย์ได้สาป ตระกูลโคแนนท์กับเบลคไว้ เพื่อขวางไม่ให้พวกเขาได้อยู่ด้วยกัน
A long time ago, the seer prophesized that your father would have many sons.เมื่อนานมาแล้ว ผู้พยากรณ์ได้ทำนาย กับท่านพ่อของเจ้า ว่าเขาจะมีลุกชายอีก
Is it true that I shall have more sons like the seer says?จริงหรือไม่ที่ข้านั่น จะมีลูกอีก แบบที่ผู้พยากรณ์บอกไว้
What did the Seer tell you?แล้วผู้พยากรณ์บอกอะไรท่านบ้างรึ
The Seer might think that he is the only one in Kattegat with the gift of prophecy, but he's wrong, and I know you are not going to die.ผู้พยากรณ์บอกเอง ว่าเขาเป็นคนเดียวในแคทเทอร์แก็ต ที่สามารถพยากรณ์ได้ แต่เขาคิดผิด
Did the Seer not promise you more sons?ผู้พยากรณ์ไม่ได้สัญญากับท่าน ว่าจะมีลูกชายอีกหรอกหรือ

seer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, 畯] overseer; steppe
先见者[xiān jiàn zhě, ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄜˇ, 先见者 / 先見者] seer

seer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
先見者[せんけんしゃ, senkensha] (n) seer
サッカー[, sakka-] (n) (1) soccer; (2) seersucker; (P)
主事[しゅじ, shuji] (n) manager; director; superintendent; overseer
先覚者[せんかくしゃ, senkakusha] (n) seer; pioneer; leading spirit; enlightened person
[きゃく(P);かく, kyaku (P); kaku] (n) (1) guest; visitor; (2) customer; client; shopper; spectator; audience; tourist; sightseer; passenger; (P)
漫遊客[まんゆうきゃく, manyuukyaku] (n) sightseer; tourist
現場監督[げんばかんとく, genbakantoku] (n) field overseer; site foreman
監督[かんとく, kantoku] (n,vs,adj-no) (1) supervision; control; superintendence; direction; (n) (2) director; superintendent; supervisor; coach; foreman; manager; overseer; controller; boss; (P)
目付[めつけ, metsuke] (n) censor; overseer; inspector (Edo period)
総理[そうり, souri] (n,vs) prime minister; leader; overseer (of national affairs); president; (P)
蔵元[くらもと, kuramoto] (n) sake brewer; warehouse overseer
見物[みもの, mimono] (n,vs) sightseeing; sightseer; watching; watcher; (P)
見物人[けんぶつにん, kenbutsunin] (n) spectator; sightseer; onlookers; (P)
見者[けんしゃ, kensha] (n) sightseer
遊客[ゆうかく, yuukaku] (n) sightseer; playboy; frequenter of red-light districts
遊覧客[ゆうらんきゃく, yuurankyaku] (n) sightseer; tourist

seer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มูลนาย[n.] (mūnnāi) EN: master ; boss ; original boss ; feudal official ; overseer FR:
นาย [n.] (nāi) EN: master ; lord ; ruler ; chief ; boss ; leader ; overseer FR: maître [m] ; monsieur [m] ; sieur [m] (vx) ; maître [m] ; patron [m] , chef [m]
ผู้ดูแล[n.] (phūdūlaē) EN: superintendent ; supervisor ; person responsible ; caretaker ; overseer FR:
ปลาเวียน[n. exp.] (plā wīen) EN: Thai mahseer ; Greater brook carp ; Tor tambroides FR: Tor tambroides
ปลายาด[n. exp.] (plā yāt) EN: Mahseer ; Brook carp ; Tor hamiltonii FR: Tor hamiltonii
สายตรวจ[n. exp.] (sāi trūat) EN: inspector ; overseer ; investigator ; examiner ; patrol officer ; patroller FR:

seer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seeräuber {m} | Seeräuber
Seereise {f}; Kreuzfahrt | Seereisen
Einreiseerlaubnis {f} | Einreiseerlaubnisse
Seerose {f} [bot.] | Seerosen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า seer
Back to top