ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sorcerer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sorcerer*, -sorcerer-

sorcerer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sorcerer (n.) พ่อมด Syn. wizard, alchemist
English-Thai: HOPE Dictionary
sorcerer(ซอร'เซอเรอะ) n. หมอผี,พ่อมด,ผู้วิเศษ,ผู้เล่นกล., Syn. sorceress
English-Thai: Nontri Dictionary
sorcerer(n) พ่อมด,หมอผี,ผู้วิเศษ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อรหัน (n.) sorcerer Syn. ผู้วิเศษ
ทรงเจ้าเข้าผี (v.) sorcerer´s dance to exorcise evil spirits See also: invoke, raise the spirits of the dead, be possessed by a spirit, be incarcerated with spirits Syn. ลงผี, เข้าผี
ลงผี (v.) sorcerer´s dance to exorcise evil spirits See also: invoke, raise the spirits of the dead, be possessed by a spirit, be incarcerated with spirits Syn. เข้าผี
ผีพราย (n.) ghost under the power of sorcerers See also: spirit in one´s power, ghost made potent by magic
โหงพราย (n.) ghost under the power of sorcerers See also: spirit in one´s power, ghost made potent by magic Syn. ผีพราย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Evil sorcerer turns girl into wood for 1,000 years,พ่อมดชั่วร้ายก็สาปหญิงสาวให้เป็นเป็นหุ่นไป 1000 ปี
That sorcerer guy, he put a curse on you.ก็ตำนานที่มีพ่อมด ใช้คำสาปกับเธอ
With his sorcerer at his side no mortal can defeat Memnon.เขามีผู้พยากรณ์อยู่ข้างกาย... ไม่มีใครหน้าไหนปราบเมมนอนได้
And, if the sorcerer were to die what then?เเล้วถ้าผู้พยากรณ์ตายล่ะ มันจะเป็นยังไง
By their hand, the sorcerer will die.ด้วยฝีมือของพวกเขา ผู้พยากรณ์จะต้องตาย
As long as one of us still breathes the sorcerer will die.ตราบใดที่หนึ่งในพวกเรา ยังมีลมหายใจอยู่... ผู้พยากรณ์จะต้องตาย
I fashioned myself a new name, a name I knew wizards everywhere would one day fear to speak when I became the greatest sorcerer in the world.จะต้องไม่กล้าเอ่ย เมื่อฉัน เป็นผู้วิเศษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
Albus Dumbledore is the greatest sorcerer in the world.อัลบัส ดัมเบิลดอร์ คือผู้วิเศษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
Once, she too was a magnificent sorcerer with so much promise.ครั้งนึงเธอเคยเป็นแม่มดที่สง่างามและเก่งกาจ
You cannot trust a single word a sorcerer says.เจ้าไม่สมควรเชื่อคำพูดของพ่อมด
We have to find this sorcerer and quickly.\ เราต้องตามหาตัวพ่อมดคนนั้นโดยเร็ว
A sorcerer who's powerful enough to do this will never be found searching the town.พ่อมดที่มีพลังมากขนาดนั้นไม่มีทางจะหาเจอ โดยการตรวจค้นแบบนั้นหรอก

sorcerer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
妖人[yāo rén, ㄧㄠ ㄖㄣˊ, 妖人] magician; sorcerer

sorcerer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソーサラー[, so-sara-] (n) sorcerer
反閇;返閉;反陪[へんばい, henbai] (n) (1) (See 禹歩・1) ceremony performed by a sorcerer to protect a noble setting out on a trip; (2) dance steps inspired by this ceremony
禹歩[うほ, uho] (n) (1) ceremony performed by a sorcerer to protect a noble setting out on a trip; (2) walking in large steps; (3) walking with a disabled leg; someone with a disabled leg
使い魔[つかいま, tsukaima] (n) familiar (spirit or otherwise magical creature which aids a magician or sorcerer); familiar spirit
妖術者[ようじゅつしゃ, youjutsusha] (n) magician; sorcerer; sorceress
式神;識神;職神[しきがみ, shikigami] (n) form of magic or divination (e.g. animating objects to act as the sorcerer's agent)
陰陽師[おんみょうじ;おんようじ;おみょうじ(ik), onmyouji ; onyouji ; omyouji (ik)] (n) diviner; sorcerer; exorcist; medium
魔法使い;魔法遣い;魔法つかい;魔法使(io)[まほうつかい, mahoutsukai] (n) magician; wizard; sorcerer; witch
魔道士;魔導師;魔導士;魔道師[まどうし, madoushi] (n) sorcerer; wizard; mage

sorcerer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หมอผี[n.] (møphī) EN: sorcerer ; ghost doctor ; black magician ; voodoo doctor ; spirit doctor ; exorcist ; shaman FR: sorcier [m] ; guérisseur [m] ; chamane [m]
ผู้วิเศษ[n.] (phūwisēt) EN: magician ; conjuror ; sorcerer ; wizard ; wonder-worker FR: magicien [m] ; sorcier [m]
โหงพราย[n.] (hōngphrāi) EN: ghost under the power of sorcerers ; spirit in one's power ; ghost made potent by magic FR:
ทรงเจ้า[v.] (songjao = s) EN: be incarcerated with spirits ; perform a ceremony of a ceremony spiritual incarcerated ; to be possessed by spirits ; sorcerer's dance to exorcise evil spirits FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sorcerer
Back to top