ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-proprietor-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น proprietor, *proprietor*,

-proprietor- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And if you're the proprietor of a hash bar, it's legal to sell it.และถ้าคุณเป็นเจ้าของบาร์กัญชามันเป็นกฎหมายที่จะขายมัน
No one ... and as the proprietor of this way stationไม่มีใครทั้งนั้น ในฐานะ เจ้าของบาร์แห่งนี้
My new handler is looking for the proprietor of Little Star Merchandise.ผู้ดูแลใหม่ฉันกำลังมองหาเจ้าของ ของกิจการลิตเทิ้ลสตาร์
The portrait in your room depicts you alongside Lord Thomas Hamilton, son of Alfred Hamilton, the lord proprietor of these Bahama Islands.รูปภาพที่อยู่ในห้องนอนของเจ้า บรรยายให้เห็นภาพเจ้า เป็นภริยาของท่านลอร์ดโทมัส แฮมิลตัน โอรสแห่งอัลเฟรด แฮมิลตัน
I am Sunil Indrajit Kapoor, owner and proprietor of this great and sincerely profitable hotel.ผมสุนิล อินทรจิต คาปูร์ เจ้าของโรงแรม ที่แสวงหากำไรอย่างจริงใจแห่งนี้
No need to tell the proprietor about this. He's not the fastest fox in the forest.ไม่ต้องบอกเจ้าของหรอก เขาดูไม่ฉลาดทันคนเท่าไหร่
And also because the new proprietor is quite handsome.เจ้าของใหม่ก็หล่อดีด้วย

-proprietor- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
店家[diàn jiā, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧㄚ, 店家] proprietor of a shop or restaurant; landlord

-proprietor- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
主;主人[あるじ, aruji] (n) (1) (abbr) head (of a household); proprietor (of a store); proprietress; landlord; landlady; master (of a servant); (2) (arch) (also written as 饗) (See 饗設け) entertaining someone as one's guest
主人(P);主(P)[しゅじん, shujin] (n,adj-no) (1) (See ご主人) head (of a household); proprietor (of a store); proprietress; landlord; landlady; (2) one's husband; (3) (one's) employer; (one's) master; (4) host; hostess; (P)
商店主[しょうてんしゅ, shoutenshu] (n) storekeeper; proprietor of a shop
校主[こうしゅ, koushu] (n) proprietor of a school

-proprietor- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าของ[n.] (jaokhøng) EN: owner ; proprietor ; proprietress FR: propriétaire [m, f] ; patron [m] ; patronne [f] ; détenteur [m] ; détentrice [f] ; possesseur [m] ; proprio [m] (fam.)
เจ้าของกิจการ[n. exp.] (jaokhøng ki) EN: proprietor ; owner ; title-holder FR:
เจ้าของธุรกิจ[n. exp.] (jaokhøng th) EN: proprietor ; entrepreneur FR:
เจ้าทรัพย์[n. exp.] (jāo sap) EN: proprietor FR:
นายห้าง[n. exp.] (nāi hāng) EN: business manager ; business proprietor ; proprietor ; proprietress ; big boss ; shopkeeper FR:
ผู้ว่าจ้าง[n.] (phūwājāng) EN: employer ; boss ; proprietor FR: employeur [m] ; employeuse [f]
ธนบดี[n.] (thanabodī) EN: owner of wealth ; lord of wealth ; proprietor ; rich man ; millionaire ; capitalist ; banker ; financier FR:

-proprietor- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zeitungsverleger {m}newspaper proprietor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -proprietor-
Back to top