ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

plastic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *plastic*, -plastic-

plastic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
plastic (n.) วัตถุพลาสติก
plastic (n.) บัตรเครดิต
plastic (adj.) ซึ่งทำด้วยพลาสติก Syn. synthetic, substitute
plastic (adj.) ซึ่งมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น See also: ปลอม, ไม่แท้ Syn. artificial, synthetic Ops. pure
plastic (adj.) ที่สามารถปั้นได้ See also: ที่แต่งเป็นรูปเป็นร่างได้, ที่สร้างได้ Syn. moldable, pliable
plastic (adj.) เกี่ยวกับการตกแต่งเป็นรูปร่าง See also: เกี่ยวกับการหล่อปั้นหรือแกะสลัก
plastic (adj.) หลอมได้ See also: สามารถหลอมได้, เป็นพลาสติก Syn. moldable, pliable
plastic (adj.) ซึ่งหวั่นไหวง่าย See also: ซึ่งโน้มน้าวง่าย, ซึ่งชักจูงได้ง่าย
plastic (adj.) เสแสร้ง See also: หลอกลวง, ไม่จริงใจ, ผิวเผิน Syn. artificial, insincere Ops. sincere
plastic surgery (n.) ศัลยกรรมตกแต่ง Syn. face lifting
plasticity (n.) การทำให้เป็นเส้นบางได้ See also: การทำให้เป็นแผ่นบางได้ Syn. pliancy, pliability
English-Thai: HOPE Dictionary
plastic(พลาส'ทิค) adj. หลอมหล่อได้,ปั้นได้,สร้างได้,เป็นรูปแบบ,เกี่ยวกับศัลยกรรมตกแต่ง,หลอกลวง,ไม่จริง,ผิดเผิน,ไร้รากฐาน. n. พลาสติก,วัตถุพลาสติก., See also: plastics n. ศัลยกรรมตกแต่ง
plastic surgeryn. ศัลยกรรมตกแต่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
plastic(adj) ซึ่งปั้นได้,ซึ่งหล่อได้,สร้างได้,เป็นรูปแบบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
plasticพลาสติก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Plasticพลาสติก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำ (v.) have plastic surgery
พลาสติก (n.) plastic
ถุงก๊อบแก๊บ (n.) plastic bag Syn. ถุงพลาสติก
ถุงพลาสติก (n.) plastic bag Syn. ถุงก๊อบแก๊บ
ถุงพลาสติก (n.) plastic bag Syn. ถุงก๊อบแก๊บ
ยางรัด (n.) plastic band Syn. ยาง, หนังยาง
หนังยาง (n.) plastic band Syn. ยาง, ยางรัด, หนังยาง
เชือกฟาง (n.) plastic rope
ท่อพลาสติก (n.) plastic tube
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I wouldn't touch you with a plastic one.ฉันจะได้สัมผัสคุณด้วยของพลาสติก คุณกำลังทำอะไรอยู่บนพื้น?
What is that plastic thing 'round your wrist?ของพลาสติกนั่นอะไร ที่ข้อมือของแก
Tuesday night's plastic corrosion awareness meeting... was, I think, a big success.คืนวันอังคารนี้จะมีการกำจัดพลาสติก เราถึงมาประชุมกัน... แล้ว ฉันคิดว่า, มันเป็นไปได้ด้วยดี.
I'm finally going to ask. What's with the plastic picnicware?คราวนี้ขอถามหน่อยเถอะ เอาช้อนพลาสติคมาทำไม
On our first anniversary, I gave Ben a plastic spoon.ในวันครบรอบแต่งงานในปีแรก ฉันเอาช้อนพลาสติให้ เบน
With a little working out and some plastic surgery why couldn't Jeremy Melton become Adam Carr?เธอไม่รู้ว่าเขาติดเหล้าตอนเจอเขาครั้งแรกนี่ ฉันไม่รู้ถ้าฉันเชื่อการตัดสินของเธอ
We'll chop her in small pieces and put them in a plastic bag.เราจะหั่นเธอเป็นชิ้นๆ แล้วเอาใส่ถุงพลาสติก.
This is a device made of plastic wrap, a coat hanger and Wite-Out.อุปกรณ์ชิ้นนี้ทำด้วยแผ่นพลาสติก ไม้แขวนเสื้อ และน้ำยาลบคำผิด
Every night there is a show with somebody shining a blue light and finding tiny specks of blood splattered on carpets and walls and ceiling fans, bathroom fixtures and special-edition plastic Burger King tray cups.ทุกคือมีรายการ ที่มีคนส่องไฟน้ำเงิน และพบรอยหยดเลือด บนพรม บนพนัง บนพัดลมเพดาน ในห้องน้ำ บนพลาสติก บนถาดรองแก้ว เบอร์เกอร์คิง
Can't. I'm doing major Plastic sabotage tonight.ไม่ ฉันมีแผนทำลายสาวพลาสติกคืนนี้
I had gone from home-schooled jungle freak to shiny Plastic to most hated person in the world to actual human being.ฉันเปลี่ยนจากการเรียนในป่าพิลึกไปสู่สังคมจอมปลอม ไปสู่คนที่น่าเกลียดที่สุดในโลก ไปสู่สิ่งมีชีวิตที่แท้จริง
89 cent plastic commemorative plaque.กรอบรูปพลาสติที่ระลึกมูลค่า 89 เซ็นต์

plastic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
塑胶[sù jiāo, ㄙㄨˋ ㄐㄧㄠ, 塑胶 / 塑膠] plastic cement
整容[zhěng róng, ㄓㄥˇ ㄖㄨㄥˊ, 整容] plastic surgery
造型艺术[zào xíng yì shù, ㄗㄠˋ ㄒㄧㄥˊ ㄧˋ ㄕㄨˋ, 造型艺术 / 造型藝術] plastic arts (e.g. sculpture)
再生不良性贫血[zài shēng bù liáng xìng pín xuè, ㄗㄞˋ ㄕㄥ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ ㄆㄧㄣˊ ㄒㄩㄝˋ, 再生不良性贫血 / 再生不良性貧血] aplastic anemia
障碍性贫血[zhàng ài xìng pín xuè, ㄓㄤˋ ㄞˋ ㄒㄧㄥˋ ㄆㄧㄣˊ ㄒㄩㄝˋ, 障碍性贫血 / 障礙性貧血] aplastic anemia (med.)
电木[diàn mù, ㄉㄧㄢˋ ㄇㄨˋ, 电木 / 電木] bakelite (early plastic); also written jiao1 mu4 膠木|胶木
玻璃[bō li, ㄅㄛ ㄌㄧ˙, 玻璃] glass; nylon; plastic
玻璃钢[bō li gāng, ㄅㄛ ㄌㄧ˙ ㄍㄤ, 玻璃钢 / 玻璃鋼] glass-reinforced plastic; fiberglass
可塑性[kě sù xìng, ㄎㄜˇ ㄙㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, 可塑性] plasticity
塑性[sù xìng, ㄙㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, 塑性] plasticity
塑料[sù liào, ㄙㄨˋ ㄌㄧㄠˋ, 塑料] plastics

plastic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
PETボトル[ペットボトル, pettobotoru] (n) (uk) PET bottle (clear plastic beverage bottle)
アクリルプラスチック[, akurirupurasuchikku] (n) acrylic plastic
エアーパッキン[, ea-pakkin] (n) (See エアキャップ) plastic packing material with air bubbles (wasei
エアキャップ[, eakyappu] (n) (1) plastic packing material with air bubbles (wasei
ガンプラ[, ganpura] (n) (abbr) Gundam plastic models
キャラクター掬い[キャラクターすくい, kyarakuta-sukui] (n) (uk) (See 金魚掬い) character scooping; festival game of scooping up plastic cartoon figurines floating in water
ギャル車[ギャルしゃ, gyaru sha] (n) (sl) (See ヤン車) girly car (often full of plastic flowers, stuffed animals, etc.) owned by a young, trendy female
タッパー;タッパ;タッパーウェア[, tappa-; tappa ; tappa-uea] (n) plastic container usually for food (from Tupperware)
トラテープ[, torate-pu] (n) safety stripe tape (black-and-yellow plastic tape) (wasei
ハウス[, hausu] (n) (1) house; (2) (abbr) (See ビニールハウス) plastic greenhouse; (3) (abbr) (See ハウスミュージック) house music; (P)
ビニールハウス[, bini-ruhausu] (n) plastic greenhouse (wasei
ビニール製[ビニールせい, bini-ru sei] (n,adj-no) plastic (usu. of bags); vinyl
ビニボン[, binibon] (n) (abbr) pornographic magazines sold wrapped in plastic
ビニ本[ビニぼん, bini bon] (n) (from ビニール and 本) pornographic magazine or book sold wrapped in plastic
プラスチック光ファイバ[プラスチックひかりファイバ, purasuchikku hikari faiba] (n) {comp} plastic optical fiber
プラスチック爆弾[プラスチックばくだん, purasuchikku bakudan] (n) plastic explosive
ぺこん;ぺこり;ぺこりん[, pekon ; pekori ; pekorin] (adv,adv-to) (1) sound of thin metal or plastic surface caving in and springing back; (2) action of quickly bowing or lowering one's head; (with a) bob of the head
リペレット[, riperetto] (n,vs) re-pellet (plastics industry); regrind; grinding plastic scraps into small pieces as a form of recycling
レトルト[, retoruto] (n) (1) {food} retort; sealed plastic pouch typically containing ready-made sauce or stew; boil-in-the-bag; (2) {chem} retort (dut
ロイド眼鏡[ロイドめがね, roido megane] (n) round glasses with thick plastic rims
ワゴンモール[, wagonmo-ru] (n) plastic moulding over cables to prevent damage by wheels (wasei
可塑性物質[かそせいぶっしつ, kasoseibusshitsu] (n) plastic materials
塑性変形[そせいへんけい, soseihenkei] (n) plastic deformation
形成外科[けいせいげか, keiseigeka] (n) plastic surgery
形成手術[けいせいしゅじゅつ, keiseishujutsu] (n) (See 整形手術・せいけいしゅじゅつ) plastic surgery; plastic operation
整形[せいけい, seikei] (n,vs,adj-no) (1) orthopedics; plastic surgery; cosmetic surgery; (2) smoothing (bursty traffic, etc.)
整形外科[せいけいげか, seikeigeka] (n,adj-no) orthopaedic surgery; plastic surgery; (P)
整形手術;成形手術[せいけいしゅじゅつ, seikeishujutsu] (n) (See 形成手術・けいせいしゅじゅつ) orthopedic surgery; plastic surgery
浮人形[うきにんぎょう, ukiningyou] (n) (obsc) plastic toy (e.g. fish) suspended in a sealed glass tube filled with fluid; toy for use in the bath
生分解性プラスチック[せいぶんかいせいプラスチック, seibunkaisei purasuchikku] (n) (See 生分解性・1) biodegradable plastic
誘電性プラスチック[ゆうでんせいプラスチック, yuudensei purasuchikku] (n) {comp} conductive plastic
エンジニアリングプラスチック[, enjiniaringupurasuchikku] (n) engineering plastics
エンプラ[, enpura] (n) (abbr) (See エンジニアリングプラスチック) engineering plastics
ビニハン[, binihan] (n) (abbr) vinyl (plastic) headed hammer
充填剤[じゅうてんざい, juutenzai] (n) filler (for making plastic, rubber, etc.)
再生不良性貧血[さいせいふりょうせいひんけつ, saiseifuryouseihinketsu] (n) aplastic anemia; aplastic anaemia
異種移植[いしゅいしょく, ishuishoku] (n) xenotransplant; heterograft; heteroplastic transplantation; heteroplasty; heterotransplantation
退形成性[たいけいせいせい, taikeiseisei] (adj-no) anaplastic
Japanese-English: COMDICT Dictionary
誘電性プラスチック[ゆうでんせいプラスチック, yuudensei purasuchikku] conductive plastic
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
成形[せいけい, seikei] Thai: การผ่าตัดทำศัลยกรรมหรือการสร้างรูปทรงโดยใช้เครื่อง English: plastic surgery

plastic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟิล์มห่ออาหาร[n. exp.] (fīm hø āhān) EN: plastic wrap ; cling film ; cling wrap ; food wrap FR: film alimentaire [m]
แก้วพลาสติก[n. exp.] (kaēo phlāts) EN: plastic glass FR: verre en plastique [m] ; gobelet [m]
การรีไซเคิลพลาสติก[n. exp.] (kān rīsaikh) EN: FR: recyclage du plastic [m]
ขันน้ำพลาสติก[n. exp.] (khan nām ph) EN: plastic dipper FR:
ขวดพลาสติก[n. exp.] (khūat phlās) EN: plastic bottle FR: bouteille en plastique [f]
กระเบื้องยาง[n.] (krabeūangyā) EN: plastic tile ; rubber tile FR:
แผงไข่พลาสติก[n. exp.] (phaēng khai) EN: plastic egg tray FR:
แผนกศัลยกรรมตกแต่ง[n. exp.] (phanaēk san) EN: plastic surgery FR: chirurgie plastique [f] ; chirurgie réparatrice [f]
พลาสติก = พล้าสติก[n.] (phlāstik = ) EN: plastic FR: plastic [m]
ปลาสติก[n.] (plāsátik) EN: plastic FR: matière plastique [f] ; plastique [m]
แร๊ป[n.] (raēp) EN: plastic wrap FR: film étirable [m] ; scel-o-frais (TM)
ศัลยกรรมตกแต่ง[n. exp.] (sanlayakam ) EN: plastic surgery FR: chirurgie esthétique [f]
เทอร์โมเซตติงพลาสติก[n. exp.] (thoēmōsētti) EN: thermosetting plastic FR:
ถุงก๊อบแก๊บ[n. exp.] (thung køpka) EN: plastic bag FR:
ถุงพลาสติก[n. exp.] (thung phlās) EN: plastic bag ; vinyl bag FR: sac en plastique [m]
ดินน้ำมัน[n. exp.] (din nāmman) EN: modeling clay ; plasticine FR: plasticine [f]
สภาพพลาสติก[n. exp.] (saphāp phlā) EN: plasticity FR: plasticité [f]
เทอร์โมพลาสติก [n.] (thoēmōphlās) EN: thermoplastic FR: thermoplastique [m] ; thermoplaste [m]

plastic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frischhaltefolie {f}cling film; plastic wrap [Am.]
Schönheitsoperation {f}cosmetic surgery; plastic surgery
hochplastisch {adj}highly plastic
Schichtstoff {m}laminated plastic
neoplastisch {adj}neoplastic
Kunststoff-Sicherheits-Schleifleitung {f}plastic enclosed conductor line
Kunststoffkabel {n}plastic cables
Kunststoffmantel {m}plastic sheathing
Plastikbombe {f} [mil.]plastic bomb
Plastikflasche {f}plastic bottle
Plastikhammer {m}plastic mallet
Plastiktüte {f}plastic bag
Facharzt {m} für plastische Chirurgie [med.]plastic surgeon
Plastik {f} [med.]plastic surgery
Kunststoffelge {f}plastic rim
Kunststoffkappe {f}plastic cap
Kunststoffrad {n}plastic wheel
Plastikfelge {f}plastic rim
Thermoplast {n}thermoplastic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า plastic
Back to top