ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

parley

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *parley*, -parley-

parley ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
parley (n.) การเจรจา See also: การประชุม, การสนทนา, การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น Syn. discussion, conference, colloquium
parley (vi.) เจรจา See also: เจรจา, ประชุม, สนทนา Syn. talk, converse, speak
parley with (phrv.) เจรจาตกลงกับ
English-Thai: HOPE Dictionary
parley(พาร์'ลี) n. การเจรจา,การประชุม
English-Thai: Nontri Dictionary
parley(n) การตกลง,การเจรจาข้อพิพาท,การประชุม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"It shall be the duties, as the king, to declare war, parley with shared adversaries... ""เป็นหน้าที่ของราชาที่จะประกาศสงคราม ทันที่พวกเราต้องการ ประชุมเจรจากับข้าศึก..."
And it is for these attributes we've ridden from Texas to Tennessee to parley with you now.นี่เป็นเหตุผลที่เราต้องขี่ม้ามาจากเท็กซัส มาที่เทนเนสซีเพื่อเจรจากับคุณ
So why do you make this special trip to parley with me?ทำไมคุณถึงอุตส่าห์เดินทางมา เพื่อเจรจากับผม
I offer you parley to negotiate the terms of your surrender.ข้าขอเสนอข้อตกลง เพื่อต่อรองกับการยอมจำนนของเจ้า
I would have parley with you.ผมแค่อยากเจรจากับคุณ
Work together, parley, as long as there's some kind of mutual gain involved.เจรจาไง ตราบใดที่เรายังสานสัมพันธ์กันได้
No provocation nor warning nor offer of parley.ไม่มีการเตือนล่วงหน้า ไม่มีการเจรจา
Have you ever heard of a parley?เจ้าเคยได้ยินเกี่ยวกับการเจรจาข้อตกลง
It's a parley. There are rules.มันเป็นการเจรจา และนั่นเป็นกฎ
We become a great House by entering into alliances with other Houses, and parleying those alliances into greater power.เรากลายเป็นตระกูลใหญ่ได้ด้วยการ ทำสัญญาร่วมมือกับตระกูลอื่น แล้วก็ใช้พันธมิตรดังกล่าว ถีบให้ตัวเองมีอำนาจมากขึ้น
"They stand and would have parley."พวกเขาเผชิญหน้า และทำการเจรจา

parley ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ที่ประชุม[n.] (thī prachum) EN: conference ; meeting ; convention ; assembly ; congress ; convention ; colloquium ; council ; parley ; interchange FR: assemblée [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า parley
Back to top