ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

frippery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *frippery*, -frippery-

frippery ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
frippery (n.) เสื้อผ้าหรูหราที่ใช้ใส่โชว์ See also: เครื่องประดับหรูหราที่ใช้ใส่โชว์ Syn. finery
English-Thai: HOPE Dictionary
frippery(ฟริพ'เพอรี) n. เสื้อผ้าอาภรณ์ที่หรูหรา,ของประดับราคาถูก, การโอ้อวด
English-Thai: Nontri Dictionary
frippery(n) ของโก้เก๋,ของหรูหรา,การโอ้อวด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า frippery
Back to top