ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-menacing-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น menacing, *menacing*,

-menacing- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Without understanding the sources from which this menacing thought surged forth from, I continued working.ไม่เคยรู้เลยสักครั้ง ว่าทำไปเพราะอะไร เหมือนมีบางสิ่งมาผลักดัน ให้ผมได้แต่ทำงานต่อไปเรื่อยๆ
(bell ringing) We're as menacing as Muppet Babies.เราอันตราย พอกับตุ๊กตา
Like Bree, I also received a menacing letter...อย่างบรี ฉันก็ได้รับจม.ข่มขู่แบบนี้
I don't know who it is, but it's relentless and menacing and it sounds just like Danny.ฉันไม่รู้ว่ามันคือใคร แต่มันไม่ยอมหยุดและคุกคามฉัน และมีเสียงเหมือนกับแดนนี่
Murder, aggravated assault, assault with intent, menacing and trespassing.ฆาตกรรม ใช้กำลังประทุษร้าย มุ่งร้ายโดยเจตนา ข่มขู่และบุรุก
And goes to a kid's birthday party and he turns, I was suppose to turn towards camera and be really menacing and creepy.และไปที่งานวันเกิดของเด็กๆ และเขาต้องหันไปตามกล้อง และต้องดูน่าขนลุก
When you're gone, do you think she's suddenly gonna stop menacing this land?ตอนที่เจ้าจากไป เจ้าคิดจริงๆหรือว่า นางจะเลิกโหดร้ายตอนอาณาจักร
He reached the conclusion that what was happening inside this really secretive agency uh, was very threatening and menacing to privacy rights, to Internet freedom, to basic political liberty, not only in the United States, but all around the world."วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2013" เขาได้ตกตะกอนความคิดว่า สิ่งที่เกิดขึ้นภายในองค์กรลับแห่งนี้

-menacing- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
剣幕;権幕;見幕[けんまく, kenmaku] (n) threatening attitude; menacing look; angry look
威嚇的[いかくてき, ikakuteki] (adj-na) threatening; menacing
殺気立つ;殺気だつ[さっきだつ, sakkidatsu] (v5t,vi) to be seething (with anger); to be frenzied; to be menacing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -menacing-
Back to top