ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

boot

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *boot*, -boot-

boot ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
boot (n.) รองเท้าบูท See also: รองเท้าหุ้มข้อเท้า
boot out (phrv.) เตะ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ถีบ, โยน Syn. throw out
bootee (n.) ถุงเท้าทารก Syn. bootie
booth (n.) บูธ / ซุ้ม / คูหา Syn. compartment
booth (n.) โต๊ะเล็กๆ ในร้านอาหารหรือบาร์ ประกอบด้วยเก้าอี้พนักสูงสองตัว
bootie (sl.) ก้น See also: สะโพก
bootlace (n.) สายผูกเชือกรองเท้า
bootleg (adj.) เถื่อน Syn. illegal Ops. legal
bootleg (vi.) ขายของผิดกฎหมาย Syn. smuggle
bootlegger (n.) คนค้าขายเหล้าเถื่อน
bootless (adj.) ไร้ประโยชน์ See also: ไร้ผล Syn. unsuccessful, vain Ops. fruitful, successful
bootmaker (n.) ช่างซ่อมหรือทำรองเท้า Syn. shoemaker, shoe repairman
boots (n.) รองเท้ายางกันน้ำ Syn. gumboots
bootstrap (n.) ห่วงหลังรองเท้าบูต
booty (n.) ของที่ปล้นสะดมมา See also: ของโจร Syn. plunder
booty (sl.) ก้น See also: สะโพก
English-Thai: HOPE Dictionary
boot(บูท) {booted,booting,boots} n. รองเท้าหุ้มข้อเท้า,รองเท้าบู๊ท,เครื่องหุ้มคล้ายปลอก,ฝาครอบป้องกัน,ปลอกหุ้มเบาะ,โครงรถ,เครื่องรัดทรมานข้อเท้า,การเตะ,การถีบ,การปลดออก vt. สวมรองเท้าบู๊ท,เตะ,ถีบ เริ่มต้นใหม่เริ่มเครื่องใหม่หมายถึง การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เริ่มต้นทำงาน (ว่ากันว่า คำ "boot" นี้ มาจากคำว่า "bootstrap" เบื้องหลังการใช้คำ ๆ นี้ อยู่ที่การขู่ว่า ถ้าไม่ทำงานแล้วละก็ โดนรองเท้าบู๊ตแน่ ๆ เลย) การเริ่มเครื่องใหม่นั้น โดยปกติ เมื่อกดสวิตช์เปิดแล้ว คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นทำงานด้วยการอ่านจานบันทึกในหน่วยบันทึก A: ถ้าในหน่วยบันทึก A: ไม่มีจานบันทึก ก็จะไปอ่านจานบันทึก C: (จะไม่สนใจหน่วยบันทึก B: เลย) ถ้ามีจานบันทึกใน A: จานบันทึกนั้นจะต้องมีคำสั่งระบบ (แฟ้มข้อมูล command.com) อยู่ คอมพิวเตอร์จึงจะเริ่มต้นทำงานต่อไปได้ ถ้าจานบันทึกใน A: ไม่มีคำสั่งระบบ จะมีรายงานบนจอภาพว่าเป็น "non-system disk" ในกรณีเช่นนี้ต้องเปลี่ยน แผ่น A: หรือดึงแผ่น A: ออก แล้วเริ่มต้นใหม่จาก หน่วยบันทึก C: (ถ้ามี) อนึ่ง การเริ่มเครื่องใหม่นั้น ทำได้ 2 วิธี วิธีแรกเริ่มด้วยการเปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่ได้อธิบายแล้ว เรียกว่า "cold boot" อีกวิธีหนึ่งที่ใช้เมื่อมีการเปิดเครื่องอยู่ก่อนแล้ว แต่ต้องการเริ่มเครื่องใหม่ หรือเครื่องเกิดขัดข้องหรือค้าง (hang) ให้ กดแป้น CTRL +ALT +DEL เรียกว่า "warm boot"
boot sectorส่วนวงปลุกเครื่องหมายถึง ส่วนของแผ่นจานบันทึกที่เก็บคำสั่งที่ใช้ในการปลุกเครื่อง ถ้าส่วนนี้เสีย (อ่านไม่ได้) คอมพิวเตอร์ก็จะไม่ทำงานเลยตั้งแต่ต้น
booth(บูธ) n. แผงลอย,ห้องเล็ก ต่างหาก,ศอก,โต๊ะแยกเฉพาะส่วน,หน่วยลงบัตรเลือกตั้ง, Syn. stall,
bootlace(บูท'เลส) n. เชือกผูกรองเท้าบู๊ท,เชือกผูกรองเท้า
bootlast(บูท'ลาสทฺ) n. หุ่นรองเท้า
bootleg(บูท'เลก) n. เหล้าเถื่อน vt. & vi. กลั่นขายหรือขนส่งเหล้าเถื่อน, See also: bootlegger n.
bootless(บูท'ลิส) adj. ไร้ประโยชน์, See also: bootlessness n. ความไร้ประโยชน์, Syn. futile,
bootlick(บูท'ลิค) vt. ,vi. ประจบ,สอพลอ., See also: bootlicker n.
boots(บูทช) n. คนขัดรองเท้า -pl. boots
bootstrapn. รูเชือกผูกรองเท้า ปลุกเครื่องเรียกย่อ ๆ ว่า boot1. หมายถึงการเปิดเครื่องด้วยการบรรจุซอฟต์แวร์ระบบ (systems software) เข้าไปในหน่วยความจำหลัก (main memory) 2. อาจหมายถึงเทคนิควิธีในการบรรจุโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง (program) ทั้งปวงที่มีอยู่ ลงไปในหน่วยความจำหลัก
booty(บูท'ที) n. ของโจร,ของที่ปล้นสะดมมา,ของขโมย, Syn. loot
English-Thai: Nontri Dictionary
boot(n) รองเท้าบูท,ข้อได้เปรียบ,ผลประโยชน์
booth(n) แผงลอย,คอก
bootlegger(n) คนขายเหล้าเถื่อน
bootless(adj) ไม่มีประโยชน์
bootlick(vt) ประจบสอพลอ,ป้อยอ,เยินยอ
booty(n) ของที่ยึดได้,ของโจร,ของขโมย,ของร้อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
boot๑. การปลุกเครื่อง [มีความหมายเหมือนกับ bootstrap]๒. ปลุกเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bootleggingการค้าของเถื่อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bootstrapการปลุกเครื่อง [มีความหมายเหมือนกับ boot ๑] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bootstrap (Statistic)บูทสแตร๊ป (สถิติ) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระโปรงหลังรถ (n.) boot See also: trunk
การค้าของเถื่อน (n.) bootleg See also: illicit trade, contraband business
รองเท้าบูท (n.) boots
รองเท้าหุ้มส้น (n.) boots and shoes
ป้อมตำรวจ (n.) police booth
ออกร้าน (v.) set up a booth See also: set up a stall Syn. เปิดร้าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, then, first one to look wonky will get my boot up his dirtbox.จะได้รับการบูตของฉันขึ้นตูด ของเขา ประเภทของฉันในของพวกเขา ก่อน
Tally-ho! Boot the Hun right through to Tunis!บูตฮุนขวาผ่านไปตูนิส!
Working hard, hey Mac? Hey man, you wanna get your boot outa my face? That stinks!ทำงานกันหนักเลยนะ, เฮ้ Mac?
I went back to the garage. I found a boot tip.ผมกลับไปที่ลานจอดรถอีก ผมเจอส้นรองเท้าบูท
Kojak and I were very excited about that boot tip.ตาติงต๊องกับฉันตื่นเต้นกันมาก เรื่องส้นรองเท้าบูท
There is a shoe repair shop on Lark avenue that replaced a tip on a cowboy boot last monday.มีร้านซ่อมรองเท้าอยู่ตรงพาร์คอเวนิว เมื่อวันจันทร์ที่เเล้ว มีการซ่อมส้นรองเท้าบูทคาวบอยใหม่
So, uh, why wasn't the boot still on his foot?แล้วทำไมเขายังสวมมันอยู่
Why do I have a parking boot on?ทำไมฉันมีที่จอดรถในการบูต?
So if you could just open the gate, take this boot off, you and me, we go cruisin', check out the local scene...ดังนั้นถ้าคุณก็สามารถเปิด ประตูใช้รองเท้ารุ่นนี้ออก คุณและฉันเราไปเที่ยวตรวจ สอบที่เกิดเหตุในท้องถิ่น ...
Now, look here. Look at this. I have my boot on your table.เอาล่ะทีนี้ก็ ดูบู๊ทผมที่อยู่บนโต๊ะคุณ
Just boot the bitch. What are you afraid of?ก็แค่เป็นคนเลว คุณจะกลัวอะไร
They'll work just fine with my left boot up their ass.พวกมันจะทำงานไว ต่อเมื่อเราต้องคอยถีบก้นมัน

boot ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
引导扇区[yǐn dǎo shàn qū, ˇ ㄉㄠˇ ㄕㄢˋ ㄑㄩ, 引导扇区 / 引導扇區] boot sector
沙滩鞋[shā tān xié, ㄕㄚ ㄊㄢ ㄒㄧㄝˊ, 沙滩鞋] beach shoes; wetsuit booties
摊子[tān zi, ㄊㄢ ㄗ˙, 摊子 / 攤子] booth
牧夫座[mù fū zuò, ㄇㄨˋ ㄈㄨ ㄗㄨㄛˋ, 牧夫座 / 牧伕座] Boötes (constellation)
[zāng, ㄗㄤ, 赃 / 贓] booty; spoils
赃款[zāng kuǎn, ㄗㄤ ㄎㄨㄢˇ, 赃款 / 贓款] booty; stolen goods
赃物[zāng wù, ㄗㄤ ˋ, 赃物 / 贓物] booty; stolen property
长靴[cháng xuē, ㄔㄤˊ ㄒㄩㄝ, 长靴 / 長靴] boot
[xuē, ㄒㄩㄝ, 靴] boots
靴子[xuē zi, ㄒㄩㄝ ㄗ˙, 靴子] boots
电话亭[diàn huà tíng, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄧㄥˊ, 电话亭 / 電話亭] telephone booth
马屁精[mǎ pì jīng, ㄇㄚˇ ㄆㄧˋ ㄐㄧㄥ, 马屁精 / 馬屁精] toady; boot-licker
摊位[tān wèi, ㄊㄢ ㄨㄟˋ, 摊位 / 攤位] vendor's booth
涉水靴[shè shuǐ xuē, ㄕㄜˋ ㄕㄨㄟˇ ㄒㄩㄝ, 涉水靴] wading boots; high-topped waterproof boots

boot ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォームブート[, uo-mubu-to] (n) {comp} warm boot
クリーンブート[, kuri-nbu-to] (n) {comp} clean boot
ブートセクター;ブートセクタ[, bu-tosekuta-; bu-tosekuta] (n) {comp} boot sector
立ち上がる(P);立上がる;起ち上がる;立ちあがる[たちあがる, tachiagaru] (v5r,vi) (1) to stand up; to get up; (2) to rise; (3) to recover; (4) to take action; to start; (5) to make the initial charge (in sumo); (6) {comp} to start up; to boot up; (P)
立ち上げる[たちあげる, tachiageru] (v1,vt) {comp} to start (something); to start up; to boot (a computer)
追い打ちをかける;追い打ちを掛ける[おいうちをかける, oiuchiwokakeru] (exp,v1) to attack a routed enemy; to sink the boot into
アルクトゥルス;アルクトゥールス[, arukutourusu ; arukutou-rusu] (n) Arcturus (star in the constellation Bootes)
アンクルブーツ[, ankurubu-tsu] (n) ankle boots
イベコン[, ibekon] (n) (abbr) (See イベントコンパニオン) promotional model (e.g. at a trade show); booth babe
お上手を言う[おじょうずをいう, ojouzuwoiu] (exp,v5u) to flatter; to boot-lick; to curry favour (favor)
カウボーイブーツ[, kaubo-ibu-tsu] (n) cowboy boots
キンキーブーツ[, kinki-bu-tsu] (n) kinky boots; (P)
コールドブート[, ko-rudobu-to] (n) {comp} cold booting
ゴム長[ゴムなが, gomu naga] (n) rubber boots
コンパニオン[, konpanion] (n) (1) promotional model (at a trade show, etc.); female guide (at a convention); booth babe; (2) hostess (of a party, banquet, etc.); (3) (orig. meaning) companion; (P)
サーモインナー[, sa-moinna-] (n) thermo inner; inner lining (e.g. of ski boots) that is thermally molded to fit
スキー靴[スキーくつ, suki-kutsu] (n) ski boots
スノーブーツ[, suno-bu-tsu] (n) snow boots
ダブルブート[, daburubu-to] (n) {comp} two operating systems on a computer; double-boot
ブース[, bu-su] (n) booth; (P)
ブーツ[, bu-tsu] (n) boots; (P)
ブート[, bu-to] (n,vs) (1) boot; (2) {comp} bootload; bootstrap
ブートストラップ[, bu-tosutorappu] (n,vs) {comp} bootstrap
ブートストラッププログラム[, bu-tosutorappupuroguramu] (n) {comp} bootstrap program
ブートレグ[, bu-toregu] (n) bootleg
ブート不可能ディスケット[ブートふかのうディスケット, bu-to fukanou deisuketto] (n) {comp} nonbootable diskette
ブート可能ディスケット[ブートかのうディスケット, bu-to kanou deisuketto] (n) {comp} bootable diskette
プリクラ[, purikura] (n) (abbr) photo booth that prints out cards and stickers of the resulting photograph, which are then traded among friends (wasei
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[, bo-tto ; boutto ; bootto] (adv,vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh
ボックス席[ボックスせき, bokkusu seki] (n) box seat; (restaurant) booth; box (theater, sports stadium, etc.)
ヤマンバ[, yamanba] (n) subculture of teenage girls ca. 1999 (blonde hair, dark make-up except eyes, platform boots)
仮小屋[かりごや, karigoya] (n) booth; shack; hut; shed
公衆ブース[こうしゅうブース, koushuu bu-su] (n) public booth; public kiosk
出店[でみせ, demise] (n,vs) (1) setting up a food stall or booth (bazaar, festival); (n,adj-f,vs) (2) opening a branch office
分捕り品[ぶんどりひん, bundorihin] (n) loot; booty; plunder
分捕り物[ぶんどりもの, bundorimono] (n) loot; booty; plunder
制御室[せいぎょしつ, seigyoshitsu] (n) control room; control booth
吮癰舐痔[せんようしじ, senyoushiji] (exp) (Chinese four-character phrase) currying favour (favor); brown-nosing; bootlicking; lit
密売[みつばい, mitsubai] (n,vs) smuggling; bootlegging; illicit trade; (P)
床店[とこみせ, tokomise] (n) booth or stall in front of a home
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ブート[ぶーと, bu-to] boot (vs), bootload
ブートファイル[ぶーとふぁいる, bu-tofairu] boot file
ブートレコード[ぶーとれこーど, bu-toreko-do] boot record (BR)
ブート時に[ブートときに, bu-to tokini] at boot time
マスタブートレコード[ますたぶーとれこーど, masutabu-toreko-do] master boot record (MBR)
立ち上げる[たちあげる, tachiageru] to boot (a computer), to start (a computer)
コールドブート[こーるどぶーと, ko-rudobu-to] cold booting
ブートストラップ[ぶーとすとらっぷ, bu-tosutorappu] bootstrap (vs)
ブートストラッププログラム[ぶーとすとらっぷぷろぐらむ, bu-tosutorappupuroguramu] bootstrap program
ブートピー[ぶーとぴー, bu-topi-] BOOTP
ブートプログラム[ぶーとぷろぐらむ, bu-topuroguramu] boot(strap) program
ブート不可能ディスケット[ブートふかのうディスケット, bu-to fukanou deisuketto] nonbootable diskette
ブート可能ディスケット[ブートかのうディスケット, bu-to kanou deisuketto] bootable diskette
リブート[りぶーと, ribu-to] reboot (vs)

boot ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บู๊ต[n.] (būt) EN: boot ; rugged footwear FR: botte [f]
บู๊ต[v.] (būt) EN: boot FR:
บูตเซกเตอร์ไวรัส[n. exp.] (būt sēktoē ) EN: boot sector virus FR:
บู๊ตยาง[n. exp.] (būt yāng) EN: rubber boot FR: botte en caoutchouc [f] ; botte de pluie [f]
กระโปรงหลัง[n. exp.] (kraprōng la) EN: boot ; trunk (Am.) FR: coffre arrière [m]
กระโปรงหลังรถ[n. exp.] (kraprōng la) EN: boot ; trunk (Am.) FR: coffre arrière [m]
สตั๊ด[n.] (satat) EN: football ankle boot FR:
สุสาน[n.] (susān) EN: graveyard ; cemetery ; tomb ; sepulchre ; sepulcher (Am.) ; burial ground ; necropolis ; boneyard ; boot hil ; memorial park ; polyandrium ; potter's field FR: cimetière [m] ; nécropole [f]
ตั้งท้อง[v.] (tang thøng) EN: boot FR:
เตะ[v.] (te) EN: kick ; boot ; punt FR: donner un coup de pied ; botter ; shooter ; frapper
ท้ายรถ[n. exp.] (thāi rot) EN: boot ; trunk FR:
ถีบ[v.] (thīp) EN: to push off with the foot ; boot FR: pousser du pied
ถูกไล่ออก[v. exp.] (thūk lai-øk) EN: be discharged ; be fired ; be sacked ; get the sack ; get the boot FR: être licencié ; se faire virer (fam.) ; être remercié ; se faire sacquer = se faire saquer (fam.)
อลงกรณ์ พลบุตร[n. prop.] (Alongkøn Ph) EN: Alongkorn Ponlaboot FR: Alongkorn Ponlaboot
บูธ[n.] (būt) EN: booth FR: stand [m] ; kiosque [m]
ฉลองพระบาท[n.] (chaløngphra) EN: shoes ; slippers ; boots FR:
ช่อง[n.] (chǿng) EN: entrance ; window ; booth FR: entrée [f] ; cabine [f] ; guichet [m] ; meurtrière [f]
ห้องขายตั๋ว[n. exp.] (hǿng khāi t) EN: box office ; booking office ; ticket booth FR: bureau de location [m] ; guichet [m]
การค้าของเถื่อน[n. exp.] (kān khā khø) EN: bootleg ; illicit trade ; contraband business FR: commerce de contrebande [m] ; commerce illicite [m]
เกือกบู๊ต[n. exp.] (keūak būt) EN: boots FR:
ของเถื่อน[n. exp.] (khøng theūo) EN: contraband goods ; smuggled goods ; illicit goods ; bootleg goods FR: produit de contrebande [m] ; marchandise importée illégalement [f]
คนขี้ประจบ[n. exp.] (khon khī pr) EN: flatterer ; boot-licker ; brown-noser ; crawler FR: flatteur [m] ; lèche-botte [m] (fam.) ; lèche-cul [m] (vulg.) ; frotte-manche [m] (Belg.)
คูหา[n.] (khūhā) EN: stand ; stall ; booth ; compartment ; cubicle ; polling booth ; voting booth ; room FR: cabine [f] ; isoloir [m]
กลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์[n. prop.] (klum dāo Kh) EN: Boötes FR: constellation du Bouvier [f] ; Le Bouvier
เลียตีน[v. exp.] (līa tīn) EN: be a bootlicker FR: être un lèche-bottes
นกอินทรีเล็ก[n. exp.] (nok insī le) EN: Booted Eagle FR: Aigle botté [m] ; Faucon pattu [m]
ออกร้าน[v.] (økrān) EN: set up a booth ; set up a stall FR:
ออกร้านขายหนังสือ[v. exp.] (økrān khāi ) EN: set up a bookstall ; set up a booth for book sales FR:
แผง[n.] (phaēng) EN: stand ; booth ; stall ; kiosk FR: étalage [m]
แผงลอย[n.] (phaēngløi) EN: stall ; street stall ; stand ; booth ; kiosk FR: étalage [m] ; éventaire [m] ; étal [m] (vx) ; devanture [f] ; kiosque [m]
เผาตู้โทรศัพท์[v. exp.] (phao tū thō) EN: set a telephone booth on fire ; burn a phone booth FR: incendier une cabine téléphonique
ป้อมตำรวจ[n. exp.] (pǿm tamrūat) EN: police booth ; police kiosk ; police box FR: guérite de police [f]
รีบู๊ท[v.] (rībūt) EN: reboot FR: rebooter (anglic.) ; réinitialiser
รองเท้าบูท[n. exp.] (røngthāo bū) EN: boots FR: boots [fpl]
รองเท้าเดินป่า[n. exp.] (røngthāo do) EN: hiking boots FR: chaussures de randonnée [fpl]
รองเท้าฟุตบอล[n. exp.] (røngthāo fu) EN: football boots ; soccer boots ; soccer shoe FR: chaussures de football [fpl] ; chaussures de foot [fpl]
รองเท้าหุ้มส้น[n. exp.] (røngthāo hu) EN: boots and shoes FR:
รองเท้าสกี[n. exp.] (røngthāo sa) EN: ski boots FR: chaussures de ski [fpl]
สอพลอ[n.] (søphlø) EN: bootlicker FR: lèche-botte [m] (fam.)
สอพลอ[v.] (søphlø) EN: fawn on ; flatter ; curry flavour ; suck up to ; lick one's boots FR: flatter bassement ; flagorner (litt.) ; lécher les bottes (à qqn) (fam.) ; lécher le cul (à qqn) (vulg.)

boot ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Filzstiefel {m}felt boot
Einlegepflaster {n} (lose)loose boot [Am.]
Mastschuh {m} [naut.]mast boot
Schuhmacherei {f}shoe making; boot making
Formteil {n}shrink boot
Formteiladapter {m}shrink boot adapter
Sturmboot {n} | Sturmboote
Bootsmann {m} | Bootsmänner
Bootsfahrer {m}; Bootsfahrerin
Sandhase {m}boot neck
Kanadier {m} (Boot)Canadian (canoe)
Paddelboot {n} | Paddelboote
Carrel {n}booth
Reinraumkabine {f}clean booth
Stiefelputzer {m}cleaner of boots
Dinghy {n}; Beiboot
Schlauchboot {n} | Schlauchboote
Fischerboot {n} | Fischerboote
Flaggensylphe {f} [ornith.]Booted Racquet-tail
Faltenbalg {m}boot; gaiter
Pflaster {n}boot [Am.]; gaiter; patch; repair patch
Kanonenboot {n} | Kanonenboote
Tragflügelboot {n}; Tragflächenboot
Schuhriemen {m}bootlace; latchet
Rettungsboot {n} | Rettungsboote
Muffe {f}boot
Ruderboot {n} | Ruderboote
Sicherheitsschuhe {pl}safety boots
Sampan {m}; chinesisches Wohnbootsampan
Siebenmeilenstiefel {pl}seven league boots
Schaubudenbesitzer {m}show booth operator
Beschichtungskabine {f}spray booth
Start {m}boot
Torpedoboot {n} | Torpedoboote
Urlader {m} [comp.]bootstrap
Wasserstiefel {pl}water proof boots

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า boot
Back to top