ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

punt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *punt*, -punt-

punt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
punt (vi.) เล่นพนัน
punt (vi.) เตะ See also: เตะบอล Syn. kick
punt (n.) การเตะ See also: การเตะบอล
punt (n.) เรือท้องแบน
punter (sl.) ลูกค้า
punty (n.) เหล็กที่ใช้ทำแก้ว
English-Thai: HOPE Dictionary
punt(พันทฺ) vi. เล่นพนัน,พนันขันต่อ., See also: punter n.
punty(พัน'ที) n. ท่อนเหล็กที่ใช้ในการทำแก้ว,
English-Thai: Nontri Dictionary
punt(n) เรือถ่อ,เรือท้องแบน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Puntioplites protozsronปลากระมัง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ่อ (v.) punt See also: pole Syn. ถ่อเรือ
ถ่อเรือ (v.) punt See also: pole
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll punt it across the room. My robot, the card says.ชั้นจะเตะมันข้ามห้องไปเลย การ์ดบอกว่า หุ่นของชั้น
We've got to run this punt all the way back. You can do this.เราต้องทำแต้มให้ได้ นายทำได้
Yeah, it was a bit of a punt asking her, I suppose.อืม ผมว่าการชวนเธอมามันก็คล้ายๆการพนัน
If that's a girl tiger, you got to cunt punt that bitch.ถ้ามันเป็นตัวเมีย ต่อยจิ๋มมันเลย
If this doesn't work, we'll punt her to behavior.ถ้ามันไม่ได้ผล ค่อยทำให้มันเป็นนิสัยของเธอ
Punt those winged dicks back to heaven.โยนไอ้เลวติดปีกกลับสวรรค์
One for each part in the obnoxiously difficult contrapuntal harmony at the end of the book.แต่ละท่อนจะมีส่วนที่ยากสุดๆ อยู่ด้วย
And if you still want to see your old man, I'll be in Punta del Este.และถ้าลูกยังอยากจะพบพ่อตอนแก่ พ่อจะอยู่ที่ปุนต้า เดล เอสเต้
It's all about knowing when to pass and when to punt.มันเกี่ยวกับความรู้สึก เมื่ออยากจะผ่านไปให้ได้ เธอก็ต้องมีเรือ
From Jariban, Puntland?จาก Jariban, Puntland?
You are no longer invited on my plane down to Punta Mita for spring break.เธอไม่ได้รับเชิญบนเที่ยวบิน ไป Punta Mita ช่วงปิดเทอมอีกต่อไป
Maybe some soft lighting, help punters feel a bit more relaxed and that, you know?อาจติดไฟสลัวๆ ให้พวกตีหม้อรู้สึกผ่อนคลายไรงั้น

punt ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gāo, ㄍㄠ, 篙] pole for punting boats

punt ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ショートパント[, sho-topanto] (n) short punt
ハイパント[, haipanto] (n) high punt
パント[, panto] (n) (abbr) punt kick (rugby); (P)
パントキック[, pantokikku] (n) punt kick (rugby)
カクタスペア[, kakutasupea] (n) fruit of a cactus in genus Opuntia (inc. prickly pears and cholla); cactus pear
ぷんと[, punto] (adv,vs) (on-mim) crossly; angrily

punt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เตะ[v.] (te) EN: kick ; boot ; punt FR: donner un coup de pied ; botter ; shooter ; frapper
ถ่อ[v.] (thø) EN: punt ; pole FR:
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์[n. prop.] (Chatchāt Si) EN: Chadchart Sittipunt ; Chatchat Sitthipan FR: Chadchart Sittipunt ; Chatchat Sitthipan
แก้มช้ำ[n.] (kaēmcham) EN: red cheek barb ; Javaen barb ; Systomus orphoides ; Puntius orphoides FR: Systomus orphoides ; Puntius orphoides
ไก่ไห้[n.] (kaihai) EN: Opuntia ficus-indica FR: Opuntia ficus-indica
กระแห[n.] (krahaē) EN: Barbonymus schwanefeldii ; Puntius schwanefeldi FR: Barbonymus schwanefeldii ; Puntius schwanefeldi
กระแหทอง[n.] (krahaēthøng) EN: Schwanenfeld's tinfoil barb ; Barbonymus schwanefeldii ; Puntius schwanefeldi FR:
กระมัง[n.] (kramang) EN: Puntioplites proctozysron FR: Puntioplites proctozysron
เหลี่ยม[n.] (līem) EN: Puntioplites proctozysron FR: Puntioplites proctozysron
ไม้ถ่อ[n. exp.] (māi thø) EN: punting pole FR:
นักเสี่ยงโชค[n. exp.] (nak sīeng c) EN: punter FR:
ปลาแก้มช้ำ[n. exp.] (plā kaēmcha) EN: red cheek barb ; Javaen barb ; Systomus orphoides ; Puntius orphoides FR: Systomus orphoides ; Puntius orphoides
ปลากระมัง[n. exp.] (plā kramang) EN: Smith's barb ; Puntioplites proctozysron FR: Puntioplites proctozysron
ปลาตะเพียนทอง[n. exp.] (plā taphīen) EN: Barbonymus altus ; Puntius altus FR: Barbonymus altus ; Puntius altus
ปลาตะเพียนทราย[n. exp.] (plā taphīen) EN: swamp barb ; Puntius brevis ; Puntius leiacanthus FR: Puntius brevis ; Puntius leiacanthus
ปก[n.] (pok) EN: red cheek barb ; Javaen barb ; Systomus orphoides ; Puntius orphoides FR: Systomus orphoides ; Puntius orphoides
ปูนเทพ[n. prop.] (Pūnthep ) EN: Poonthep FR: Poonthep
ปูนเทพ ศิรินุพงศ์[n. prop.] (Pūnthep Si) EN: Poonthep Sirinupong FR: Poonthep Sirinupong
เสมา[n.] (sēmā) EN: Paddle Cactus ; nopal ; Cochineal Cactus ; Cactus cochenillifer ; Opuntia cochenillifera FR: nopal [m] ; figuier de Barbarie [m] ; Opuntia cochenillifera
ตะเพียนหางแดง[n.] (taphīenhāng) EN: Barbonymus schwanefeldii ; Puntius schwanefeldi FR: Barbonymus schwanefeldii ; Puntius schwanefeldi
ตะเพียนทราย[n. exp.] (taphīen sāi) EN: swamp barb ; Puntius brevis ; Puntius leiacanthus FR: Puntius brevis ; Puntius leiacanthus
ตะเพียนทอง[n.] (taphīenthøn) EN: Barbonymus altus ; Puntius altus FR: Barbonymus altus ; Puntius altus
ถ่อ[n.] (thø) EN: punting pole ; pole FR:
ตุ่ม[n.] (tum) EN: Puntius bulu FR: Puntius bulu
ว่านไก่ไห้[n.] (wānkaihai) EN: Opuntia ficus-indica FR: Opuntia ficus-indica

punt ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schuss {m} (aus der Hand)punt

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า punt
Back to top