ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gym

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gym*, -gym-

gym ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gym (abbr.) โรงพลศึกษา See also: โรงกีฬา, โรงกายกรรม Syn. gymnasium
gym shoe (n.) รองเท้าเล่นกีฬา See also: รองเท้าผ้าใบ
gym shoes (n.) รองเท้าผ้าใบส้นยาง See also: รองเท้ากีฬา Syn. trainer, runner
gymnasium (n.) โรงพลศึกษา See also: โรงกีฬา, โรงกายกรรม Syn. gym
gymnast (n.) นักกายบริหาร See also: นักกายกรรม Syn. acrobat, jumper, athlete
gymnastic (adj.) เกี่ยวกับกายกรรม See also: เกี่ยวกับยิมนาสติก, เกี่ยวกับการบริหารร่างกาย
gymnastics (n.) การฝึกกายกรรม See also: การบริหารร่างกาย Syn. exercises
gymslip (n.) เสื้อแขนกุดสำหรับสวมทับเสื้อเชิ้ต
English-Thai: HOPE Dictionary
gym(จิม) n. =gymnasiu
gym suitชุดกีฬา,ชุดเสื้อผ้าของนักพลศึกษา,ชุดเสื้อผ้าของนักกายกรรม
gymkhana(จิมคา'นะ) n. วันแสดงการขี่ม้า,วันแสดงการกรีฑา,สถานที่มีการแสดงดังกล่าว
gymnasium(จิมเน'เซียม) n., (pl. -siums,-sia) โรงพลศึกษา,โรงกายกรรม,โรงยิม, See also: gymnasial adj.
gymnast(จิม'แนสทฺ) n. นักกายบริหาร,นักกายกรรม,นักพลศึกษา, Syn. acrobat,athlete
gymnasticadj. เกี่ยวกับกายบริหาร,เกี่ยวกับพลศึกษา., Syn. calisthenic
gymnastics(จิมแนส'ทิคซฺ) n. กายบริหาร,พลศึกษา,
gymnospermn. พืชที่มีเมล็ดที่เผยออก (คือรังไข่ ถูกหุ้มในรังไข่) พืชจำพวกสน
gymnsticaladj. เกี่ยวกับกายบริหาร,เกี่ยวกับพลศึกษา., Syn. calisthenic
English-Thai: Nontri Dictionary
gymnasium(n) โรงพละ,โรงยิม,ยิมเนเซียม
gymnast(n) นักพละ,นักกายกรรม,นักกายบริหาร
gymnastic(adj) ทางพลศึกษา,เกี่ยวกับกายกรรม,เกี่ยวกับยิมนาสติก,เกี่ยวกับการบริหารร่างกาย
gymnastics(n) พลศึกษา,กายกรรม,วิชายิมนาสติก,การบริหารร่างกาย,วิชายืดหยุ่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gymnospermพืชเมล็ดเปลือย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gymnasiumsอาคารยิมเนเซียม [TU Subject Heading]
Gymnasticsยิมนาสติกส์ [TU Subject Heading]
gymnospermพืชเมล็ดเปลือย, พืชจำพวกหนึ่ง ไม่มีดอกแต่มีเมล็ดอยู่ในอวัยวะที่เรียกว่าโคน (cone) เช่น สน ปรง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โรงยิม (n.) gymnasium See also: gym
กายกรรม (n.) gymnastics See also: acrobatics
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just put on some gym socks, you're good to go..ใส่ถุงเท้าหนา ๆ ก็ใช้ได้แล้ว
I have to renew my gym membership.ฉันต้องไปต่ออายุสมาชิกยิม
Good. Did you get your gym membership?ดี เธอไปต่อสมาชิกยิมหรือยัง?
The way you smoked in the gym looked spectacular.ตอนที่นายสูบบุหรี่ในโรงยิม ช่างน่าประทับใจจัง
Actually, the gym is no-smoking area.อันที่จริง,โรงยิมน่ะ เป็นเขตปลอดบุหรี่
In the name of all that is holy, will you look at Karen Smith's gym clothes?ในนามของพระเจ้า เธอช่วยไปดูชุดยิม ของแคเรน สมิธหน่อยซิ
Of course all The Plastics are in the same gym class.แน่นอน พวกผิวเผินทั้งหมด เรียนยิมห้องเดียวกัน
And then I'm returning some gym keys I can't wait to get rid of.เอากุญแจยิมไปคืน อยากให้มันจบเร็วๆ ซะที
That gym teacher was right for you!ครูสอนฟิตเนสนั้นจริงใจกับเธอน่ะ
Well, gym class must have been hell with a name like that.อ้อ ท่าทางคงจะเคยไปเที่ยวนรกมาก่อน ถึงได้ชื่อแบบนั้น
Please, go nuts, make it into a gym or a putting green.ลุยไปเลย จะทำเป็นยิมหรือที่พัดกอล์ฟก็ได้
You're at the gym 5 times a week.นายเข้ายิมอาทิตย์ละ 5 ครั้ง ขับรถเท่ ๆ

gym ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
单杠[dān gàng, ㄉㄢ ㄍㄤˋ, 单杠 / 單槓] bar; bold line; horizontal bar (gymnastics event)
平衡木[píng héng mù, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ ㄇㄨˋ, 平衡木] beam (gymnastics); balance beam
牧师[mù shī, ㄇㄨˋ ㄕ, 牧师 / 牧師] chaplain; churchman; clergyman; parson; pastor; priest; rector
国际体操联合会[Guó jì Tǐ cāo Lián hé huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄊㄧˇ ㄘㄠ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, 国际体操联合会 / 國際體操聯合會] Fédération Internationale de Gymnastique
自由体操[zì yóu tǐ cāo, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄊㄧˇ ㄘㄠ, 自由体操 / 自由體操] floor (gymnastics)
健身室[jiàn shēn shì, ㄐㄧㄢˋ ㄕㄣ ㄕˋ, 健身室] gym
健身房[jiàn shēn fáng, ㄐㄧㄢˋ ㄕㄣ ㄈㄤˊ, 健身房] gym; gymnasium
裸子植物[luǒ zǐ zhí wù, ㄌㄨㄛˇ ㄗˇ ㄓˊ ˋ, 裸子植物] gymnosperm (plants with seed contained in a cone)
裸子植物门[luǒ zǐ zhí wù mén, ㄌㄨㄛˇ ㄗˇ ㄓˊ ˋ ㄇㄣˊ, 裸子植物门 / 裸子植物門] gymnosperm (plants with seed contained in a cone)
体操[tǐ cāo, ㄊㄧˇ ㄘㄠ, 体操 / 體操] gymnastic; gymnastics
体育场馆[tǐ yù chǎng guǎn, ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄔㄤˇ ㄍㄨㄢˇ, 体育场馆 / 體育場館] gymnasium
体育馆[tǐ yù guǎn, ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄍㄨㄢˇ, 体育馆 / 體育館] gym; gymnasium; stadium
吊环[diào huán, ㄉㄧㄠˋ ㄏㄨㄢˊ, 吊环 / 吊環] hanging rings (gymnastics)
口令[kǒu lìng, ㄎㄡˇ ㄌㄧㄥˋ, 口令] oral command; a word of command (used in drilling troops or gymnasts); password (used by sentry)
旋子[xuàn zi, ㄒㄩㄢˋ ㄗ˙, 旋子] large metal plate for making bean curd; metal pot for warming wine; whirlwind somersault (in gymnastics or martial arts); spinor (math)
健身[jiàn shēn, ㄐㄧㄢˋ ㄕㄣ, 健身] physical exercise; gymnastics for fitness
双杠[shuāng gàng, ㄕㄨㄤ ㄍㄤˋ, 双杠 / 雙槓] parallel bars (gymnastics event)
鞍马[ān mǎ, ㄢ ㄇㄚˇ, 鞍马 / 鞍馬] pommel horse (gymnastics)
艺术体操[yì shù tǐ cāo, ㄧˋ ㄕㄨˋ ㄊㄧˇ ㄘㄠ, 艺术体操 / 藝術體操] rhythmic gymnastics
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 踺] somersault (in gymnastics or dance); head-over-heels; aerial flip; also written 踺子
踺子[jiàn zǐ, ㄐㄧㄢˋ ㄗˇ, 踺子] somersault (in gymnastics or dance); head-over-heels; aerial flip
旋梯[xuán tī, ㄒㄩㄢˊ ㄊㄧ, 旋梯] spiral stairs; winding stairs (gymnastic equipment)
吊杠[diào gàng, ㄉㄧㄠˋ ㄍㄤˋ, 吊杠 / 吊槓] trapeze (gymnastics)
高低杠[gāo dī gàng, ㄍㄠ ㄉㄧ ㄍㄤˋ, 高低杠 / 高低槓] uneven bars (gymnastics)
跳马[tiào mǎ, ㄊㄧㄠˋ ㄇㄚˇ, 跳马 / 跳馬] vaulting horse (gymnastics)
木马[mù mǎ, ㄇㄨˋ ㄇㄚˇ, 木马 / 木馬] wooden horse; rocking horse; vaulting horse (gymnastics)

gym ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブルマ;ブルマー;ブルーマー;ブルマーズ[, buruma ; buruma-; buru-ma-; buruma-zu] (n) (1) long female underwear (from bloomers); (2) (not ブルマーズ) (See 体操服) shorts with elasticized cuffs (were used by women as sportswear) (elasticised); gym shorts
体育座り[たいいくずわり;たいいくすわり, taiikuzuwari ; taiikusuwari] (n) sitting on the floor grasping one's knees (as in a gym class)
稽古着[けいこぎ, keikogi] (n) gym suit; training clothes
アークティックスタッグホーンスカルピン;シベリアツマグロカジカ[, a-kuteikkusutagguho-nsukarupin ; shiberiatsumagurokajika] (n) Arctic staghorn sculpin (Gymnocanthus tricuspis)
アスレチッククラブ[, asurechikkukurabu] (n) athletic club; fitness club; gym; sports club
イサザ[, isaza] (n) (1) isaza goby (Gymnogobius isaza); (2) ice goby (Leucopsarion petersii); (3) (See イサザアミ・2) Neomysis intermedia
カリフォルニアコンドル[, kariforuniakondoru] (n) California condor (Gymnogyps californianus)
ギムナジウム[, gimunajiumu] (n) gymnasium (ger
ギムネマ[, gimunema] (n) gymnema (Indian herb)
ゴマウツボ[, gomautsubo] (n) yellow margin moray eel (Gymnothorax flavimarginatus)
ジム[, jimu] (n) gym; gymnasium; (P)
ジムカーナ[, jimuka-na] (n) gymkhana
ジムナジウム[, jimunajiumu] (n) gymnasium
ジムナスチックス[, jimunasuchikkusu] (n) gymnastics
ジムナスティックス[, jimunasuteikkusu] (n) gymnastics
ジャングルジム[, jangurujimu] (n) jungle-gym
ツマグロカジカ属[ツマグロカジカぞく, tsumagurokajika zoku] (n) Gymnocanthus (genus of northern demersal fish in the Cottidae family)
ブギーマン[, bugi-man] (n) bogeyman; boogeyman; bogyman; boogieman
ワカウツボ;ハナビラウツボ[, wakautsubo ; hanabirautsubo] (n) whitemouth moray eel (Gymnothorax meleagris, was Gymnothorax chlorostigma)
体操[たいそう, taisou] (n,vs,adj-no) gymnastics; physical exercises; calisthenics; (P)
体操場[たいそうじょう, taisoujou] (n) gymnasium; drill ground
体育[たいいく, taiiku] (n) physical education; gymnastics; athletics; (P)
体育館[たいいくかん, taiikukan] (n) gymnasium
前転跳び[ぜんてんとび, zententobi] (n) forward handspring (gymnastics)
千鳥草[ちどりそう;チドリソウ, chidorisou ; chidorisou] (n) (1) (uk) (See 手形千鳥) fragrant orchid (Gymnadenia conopsea); (2) (See 飛燕草) rocket larkspur (Consolida ajacis)
器械体操;機械体操(iK)[きかいたいそう, kikaitaisou] (n) apparatus gymnastics; artistic gymnastics
器械運動[きかいうんどう, kikaiundou] (n) apparatus gymnastics; gymnastics (esp. at school); exercise using gymnastics equipment
大車輪[だいしゃりん, daisharin] (n) (gymnastical) giant swing; all-out effort; frenzied activity
姫沙魚[ひめはぜ;ヒメハゼ, himehaze ; himehaze] (n) (uk) sharp-nosed sand goby (Favonigobius gymnauchen)
平均台[へいきんだい, heikindai] (n) balance beam (in gymnastics)
後転跳び[こうてんとび, koutentobi] (n) (See バク転) back handspring (gymnastics)
手形千鳥;手型千鳥[てがたちどり;テガタチドリ, tegatachidori ; tegatachidori] (n) (uk) fragrant orchid (Gymnadenia conopsea)
新体操[しんたいそう, shintaisou] (n) rhythmic sports gymnastics
木馬[もくば, mokuba] (n) (1) wooden horse; rocking horse; (2) (See 跳馬) vaulting horse; horse used in gymnastics; (3) the horse (ancient torture device that one was forced to straddle with rocks hanging from the feet)
段違い平行棒[だんちがいへいこうぼう, danchigaiheikoubou] (n) (gymnastics) uneven parallel bars
無足類[むそくるい, musokurui] (n) (obsc) (See 足無井守) caecilian (any burrowing legless amphibian of the order Gymnophiona)
牧師[ぼくし, bokushi] (n,adj-no) pastor; minister; clergyman; reverend; (P)
稽古場[けいこば, keikoba] (n) training room (hall); gymnasium
紅樹[こうじゅ, kouju] (n) (1) mangrove (esp. the black mangrove, Bruguiera gymnorrhiza); (2) tree with red leaves or flowers
組体操;組み体操[くみたいそう, kumitaisou] (n) coordinated group gymnastics (in which teams form pyramids or other shapes)

gym ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้องออกกำลังกาย[n. exp.] (hǿng økkaml) EN: gym FR: salle de gymnastique [f]
ค่าย[n. exp.] (khāi) EN: gym FR:
ค่ายมวย[n. exp.] (khāi mūay) EN: boxing camp ; boxing gym FR: camp de boxe [m]
ค่ายมวยบัญชาเมฆ[TM] (Khāi Mūay B) EN: Banchamek Gym FR:
ยิมนาสติก[n.] (yimnātsatik) EN: gymnastics FR: gymnastique [f] ; gym [f] (abrév. - fam.)
อาคารยิมเนเซี่ยม[n. exp.] (ākhān yimnē) EN: gymnasium FR: gymnase [m]
ด้วงขี้ควาย[n. exp.] (dūang khīkh) EN: Paragymnopleurus aethiops FR: Paragymnopleurus aethiops
ไก๋[n.] (kai) EN: Ternstroemia gymnanthera FR: Ternstroemia gymnanthera
ไก๋แดง[n.] (kaidaēng) EN: Ternstroemia gymnanthera FR: Ternstroemia gymnanthera
กายกรรม[n.] (kāiyakam) EN: acrobatics ; gymnastics ; callisthenics = calistrhenics (Am.) FR: acrobatie [f] ; exercice d'assouplissement [m] ; gymnastique [f]
การบริหารกาย[n. exp.] (kān børihān) EN: exercise ; activity ; calisthenics ; gymnastics FR:
ขี้กาดง[n.] (khīkādong) EN: Gymnopetalum chinense FR: Gymnopetalum chinense
ขี้กาเหลี่ยม[n.] (khīkālīem) EN: Gymnopetalum chinense FR: Gymnopetalum chinense
กระดอม[n.] (kradøm) EN: Gymnopetalum chinense FR: Gymnopetalum chinense
กุดจี่หมุ่ม[n. exp.] (kutjī mum) EN: Paragymnopleurus aethiops FR: Paragymnopleurus aethiops
แมลงกุดจี่[n. exp.] (malaēng kut) EN: Paragymnopleurus aethiops FR: Paragymnopleurus aethiops
นักกายกรรม[n.] (nak kāiyakā) EN: gymnast ; acrobat FR: gymnaste [m, f] ; acrobate [m]
หนามแดง[n.] (nāmdaēng) EN: Carunda ; Christ's Thorn ; Gymnosporia marcanii FR: Gymnosporia marcanii
หนามก้านช้าง[n. exp.] (nām kān chā) EN: Gymnosporia FR: Gymnosporia
หนามก้านช้าง[n. exp.] (nām kān chā) EN: Gymnosporia mekongensis FR: Gymnosporia mekongensis
หนูผิหางหมู[n. exp.] (nū phi hāng) EN: Lesser Gymnure FR:
พืชเมล็ดเปลือย[n. exp.] (pheūt malet) EN: gymnosperms FR:
ปลาไหลไฟฟ้า[n. exp.] (plā lai fai) EN: FR: anguille électrique [f] ; grand gymnote [m]
ปลาไหลมอเรย์ยักษ์[n. exp.] (plā lai Mør) EN: giant Moray ; Gymnothorax javanicus FR: Gymnothorax javanicus
โรงยิม[n. exp.] (rōng yim) EN: gymnasium FR: gymnase [m] ; salle de gymnastique [f] ; salle de sport [f] ; palais des sports [m]
โรงยิมเนเซี่ยม[n. exp.] (rōng yimnēs) EN: gymnasium FR: salle de sport [f] ; palais des sports [m]
สงฆ์[n.] (song) EN: Buddhist monk ; priest ; monk ; clergyman ; Sangha FR: bonze [m] ; moine bouddhiste [m] ; religieux [m] ; Sangha [m] ; communauté des moines [f]
แตงโมป่า[n. exp.] (taēng mō pā) EN: Gymnopetalum scabrum FR: Gymnopetalum scabrum

gym ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Turnzeug {n}gym kit; PE kit; gym outfit
Turnhalle {f}gymnasium; gym
Aerobic {f}; rhythmische Gymnastik [sport]aerobics
Geräteturnen {n} [sport]apparatus gymnastics
Trauermantelsalmler {m} (Gymnocorymbus ternetzi) [zool.]black widow (tetra)
Hummelgrundel {f} (Hypogymnogobius xanthozona) [zool.]bumblebee goby
Gymnasium {n} | Gymnasien
Gymnastik {f}gym
Gymnastik {f}gymnastics
Turnschuh {m}gym shoe; sneaker [Am.]
Turnstunde {f}gym lesson; PE lesson
gymnastisch {adv}gymnastically
Schauturnen {n} [sport]gymnastic dispkay
Turnübung {f}gymnastics exercise
Turnverein {m}gymnastics club
Krankengymnastik {f}remedial gymnastics; medical gymnastics; physiotherapy
Krankengymnastin {f}remedial gymnast; medical gymnast; physiotherapist
Turnen {n}gymnastics
turnerisch {adj}gymnastic
turnerisch {adv}gymnastically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gym
Back to top