ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*grille*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น grille, -grille-

*grille* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grille (n.) ลูกกรง See also: ลูกกรงหน้าต่าง Syn. grate, grid
grille (n.) ตะแกรงหน้าหม้อรถยนต์
English-Thai: HOPE Dictionary
grille(กริล) n. ลูกกรงตาข่าย,ลูกกรงหน้าต่าง,โครงครอบ,เครื่องฟักไข่ปลา, See also: grilled adj.
radiator grillen. หน้าหม้อน้ำรถยนต์ชั้นนอก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
grilleช่องลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
protecting grilleตะแกรงคุ้มภัย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She had eight grilled cheese sandwiches.เธอกิน แซมวิซชีสย่าง 8 อัน
They're not so good grilled. You should've had the meunière.นี่มันย่างไม่ดีเลย น่าจะสั่งแบบราดซอสดีกว่า
Don't know what I'm gonna do without late-night grilled cheeses, but...ฉันไม่รู้จะอยู่ได้ไง ถ้าไม่มีแซนด์วิชกริลชีส
Uh,steak florentine and grilled potatoes italian-style.สเต๊กกับมันฝรั่งย่างสไตล์อิลาเลี่ยน
WELL, HOW ABOUT A GRILLED CHEESE WITH TRUFFLE OIL?งั้นเอาเป็นกริลล์ชีสใส่ทรัฟเฟิลดีไหม?
When it was slow, she would lean against the counter doing her crossword puzzles, but kind of hiding it pretending that she was still working and once I caught on to that I would do crossword puzzles while I ate my grilled-cheese sandwich.เมื่อมีลูกค้าน้อย เเม่มักจะยืนพิงเคาน์เตอร์ เล่นเกมปริศนาอักษรไขว้ของเธอ เหมือนกับแอบเล่นเกม แกล้งทำเป็นว่าเธอทำงานอยู่
I just don't like getting grilled every time she picks up the phone.ผมไม่อยากไหม้ทุกครั้งที่คุยกับแม่
Basically, she just grilled me all through dinner--เธอซักเรื่องผมซะน่วมไปเลย
Then just have the grilled cheese plain with milk, okay?งั้นก็กินแซนด์วิชชีสย่างกับนมละกันนะ โอเคมั๊ย
You brought me a grilled cheese sandwich once.คุณที่เคยเอาแซนวิชมาให้ฉันใช่ไหม? ใช่
I was planning to make those grilled pork chops, unless you're not in the mood for them.ฉันวางแผนจะทำพอร์คชอปไว้ ถึงแม้คุณจะไม่มีอารมณ์ิกินก็เถอะ
I already grilled him.คราวนี้ เค้าไม่รู้อะไรเลย

*grille* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
铁板牛肉[tiě bǎn niú ròu, ㄊㄧㄝˇ ㄅㄢˇ ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ, 铁板牛肉 / 鐵板牛肉] beef grilled on a hot iron plate
铁板牛柳[tiě bǎn niú liǔ, ㄊㄧㄝˇ ㄅㄢˇ ㄋㄧㄡˊ ㄌㄧㄡˇ, 铁板牛柳 / 鐵板牛柳] fillet beef teppanyaki (fast grilled on hot iron plate)

*grille* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アパーチャグリル[, apa-chaguriru] (n) {comp} aperture grille
グリルドチーズサンドイッチ;グリルドチーズサンド[, gurirudochi-zusandoicchi ; gurirudochi-zusando] (n) grilled cheese sandwich; grilled cheese
ひれ酒;ヒレ酒;鰭酒[ひれざけ(ひれ酒;鰭酒);ヒレざけ(ヒレ酒), hirezake ( hire sake ; hire sake ); hire zake ( hire sake )] (n) hot sake with grilled fish fins (esp. fugu or sea bream)
プルコギ[, purukogi] (n) bulgogi (Korean dish of grilled beef) (kor
塩焼き;塩焼[しおやき, shioyaki] (n,vs) (1) (fish) grilled or broiled with salt; (2) boiling seawater to get salt
姿焼き[すがたやき, sugatayaki] (n) fish or shrimp, etc. grilled so that it retains its original form
焼き豆腐[やきどうふ, yakidoufu] (n) grilled tofu
焼き魚[やきざかな, yakizakana] (n) grilled fish
焼き鳥(P);焼鳥(P)[やきとり, yakitori] (n) yakitori (chicken pieces grilled on a skewer); (P)
煮浸し;煮びたし[にびたし, nibitashi] (n) type of stew, usu. fish or vegetables in a mild broth; fish grilled unseasoned and then simmered slowly in soy and mirin broth
肉汁[にくじゅう;にくじる, nikujuu ; nikujiru] (n) meat soup; bouillon; juices (from grilled meat)

*grille* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารทะเลปิ้งย่าง[n. exp.] (āhān thalē ) EN: grilled seafood FR:
อัตราค่าโดยสาร[n. exp.] (attrā khā d) EN: FR: grille tarifaire [f]
ฝ่าไฟแดง[v. exp.] (fā fai daēn) EN: run a red light ; jump the lights FR: brûler un feu rouge ; griller un feu rouge (fig.)
หอยแครงเผา[n. exp.] (høi khraēng) EN: grilled cockles FR:
ไก่ย่าง[n. exp.] (kai yāng) EN: roasted chicken ; barbecued chicken ; grilled chicken ; broiled chicken ; crispy fried chicken ; grilled herb-marinated chicken FR: poulet rôti [m] ; poulet grillé [m]
ไก่ย่างกะทิสด[n. exp.] (kai yāng ka) EN: grilled chicken with coconut milk FR:
ไก่ย่างตะไคร้[n. exp.] (kai yāng ta) EN: grilled lemongrass chicken FR:
ไก่ย่างวิเชียรบุรี[n. exp.] (kai yāng Wi) EN: Wichian Buri grilled chicken FR:
การ์ดหม้อน้ำ[n. exp.] (kāt mønām) EN: FR: grille de radiateur [f]
ไข่ปิ้งทรงเครื่อง[n. exp.] (khai ping s) EN: barbecued eggs ; grilled eggs FR:
ไข่ทรงเครื่อง[n. exp.] (khai songkh) EN: barbecued eggs ; grilled eggs FR:
ขนมปังปิ้ง[n. exp.] (khanompang ) EN: toast FR: pain grillé [m] ; toast [m]
ข้าวเกรียบ[n.] (khāokrīep) EN: crisp rice ; crisp rice-cakes ; roasted round cakes of sticky rice flour, sesame seeds, coconut and palm sugar FR: gaufrette de riz grillée [f]
ข้าวเหนียวปิ้งไส้กล้วย[n. exp.] (khāonīo pin) EN: Thai grilled sticky rice with banana filling FR:
ขับฝ่าไฟแดง[v. exp.] (khap fā fai) EN: FR: griller un feu ; brûler un feu
คอหมูย่าง[n. exp.] (khø mū yāng) EN: grilled pork neck FR:
เครื่องปิ้ง[n.] (khreūang pi) EN: toaster FR: grille-pain [m]
เครื่องปิ้งขนมปัง[n. exp.] (khreūang pi) EN: toaster FR: grille-pain [m] ; toasteur [m]
กล้วยเผา[n. exp.] (klūay phao) EN: grilled bananas FR:
กล้วยปิ้ง[n. exp.] (klūay ping) EN: grilled bananas FR:
ก้อยกะปอม[n. exp.] (køi kapøm) EN: spicy grilled chameleon salad ; spicy lizard salad FR:
กริด[n.] (krit) EN: grid FR: grille [f]
กุ้งเผา[v. exp.] (kung phao) EN: grilled prawns ; roasted prawns FR: crevette grillée [f]
ลูกชิ้นปิ้ง[n. exp.] (lūkchin pin) EN: FR: brochette de boulettes de viande grillées [f]
เมี่ยงปลาเผา[n. exp.] (mīeng plā p) EN: grilled fish wrapped in lettuce FR:
หมูสะเต๊ะ[n. exp.] (mū sate) EN: pork satay ; grilled skewered pork in turmeric FR: brochette de porc [f]
หมูย่าง[n. exp.] (mū yāng) EN: roasted pork ; barbecued pork ; grilled pork ; roast pig FR: porc laqué [m]
หมูยอย่าง[n. exp.] (mūyø yāng) EN: grilled sausage pork FR:
หน้ากระจัง[n. exp.] (nā krajang) EN: grille FR:
น้ำพริกปลาย่าง[n. exp.] (nāmphrik pl) EN: grilled fish chili sauce FR:
น้ำตก[n.] (nāmtok) EN: sliced grilled beef salad FR:
น้ำตกหมู[n. exp.] (nāmtok mū) EN: grilled pork spicy salad FR:
เนื้อย่าง[n. exp.] (neūa yāng) EN: grilled beef FR: rosbif [m] ; rôti [m]
เนื้อย่างน้ำตก[n. exp.] (neūa yāng n) EN: grilled beef with spices, basil and mint leaves FR:
เงาะ[n. prop.] (Ngǿ ) EN: Negrito FR: négrille [m]
เป็ดย่าง[n. exp.] (pet yāng) EN: roast duck ; grilled duck FR: canard rôti [m]
เผา[adj.] (phao) EN: grilled FR: grillé
ปิ้ง[v.] (ping) EN: toast ; bake ; grill ; broil ; roast ; barbecue FR: griller ; faire griller
ปิ้งขนมปัง[v. exp.] (ping khanom) EN: bake bread ; toast bread FR: griller du pain
ปิ้งเนื้อ[v. exp.] (ping neūa) EN: roast meat FR: rôtir de la viande ; griller de la viande

*grille* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Randverbinder {m}angle grille face connector
Inneneckverbinder {m}cross section grille face connector
Kreuzverbinder {m}linear grille face connector
Lüftungsgitter {n}ventilation grille
Fenstergitter {pl}grilles
Gitter {n}grille

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *grille*
Back to top