ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flurry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flurry*, -flurry-

flurry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flurry (vi.) ตกปรอยๆ (หิมะ) Syn. fall
flurry (n.) ช่วงแห่งความตื่นเต้นหรือความโกลาหลที่เกิดขึ้นในเวลาอันสั้น Syn. commotion, excitement
flurry (vt.) ทำให้ตื่นเต้น See also: ทำให้ปั่นป่วน, ทำให้สับสน Syn. confuse, fluster Ops. quiet, calm
flurry (n.) ปริมาณฝนหรือหิมะที่ตกลงมาเล็กน้อยในเวลาสั้นๆ Syn. gust, squall
English-Thai: HOPE Dictionary
flurry(เฟลอ'รี) n. หิมะที่ตกปรอย ๆ ,ฝนตกลงมาอย่างประปราย,ความตื่นเต้นหรืองงงวยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน,ความเกรียวกราว,ความหวั่นไหวของตลาดหุ้น,ลมที่พัดมาอย่างกะทันหัน. vt. ทำให้ยุ่งใจ,ทำให้ตื่นเต้น, Syn. fluster
English-Thai: Nontri Dictionary
flurry(n) สายฝนอ่อน,ความอลหม่าน,ความวุ่นวาย,ความเกรียวกราว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Amid a flurry of accusations and counter-accusations by the nations representing the Machine Consortium the President has ordered a special inquiry.ท่ามกลางความวุ่นวายของข้อกล่าว หาและข้อกล่าวหาเคาน์เตอร์ โดยประเทศที่เป็นตัว แทนของเครื่อง สมาคม ประธานได้มีคำสั่งพิเศษสอบ ถามรายละเอียดเพิ่มเติม
I got caught in a text flurry with dorota. i'm sorry.ฉันติดพันกับการคุยกับดดโรต้าน่ะ ขอโทษที
What motivated this sudden flurry of transatlantic travel?อะไรกันนะที่เป็นแรงจูงใจให้เดินทาง ข้ามมหาสมุทรกะทันหันอย่างนี้
Boy, is it a flurry of excitement over here at the White House.มันคือความวุ่นวายของความตื่นเต้น มากกว่าที่นี่ที่ทำเนียบขาว
That's right. We can get our McFlurry on.ช่าย จะกินแม็คเฟลอร์รี่ก็ยังได้
The fighters exchange a flurry. Brutal stuff. Finally, toe-to-toe!สู้แลกเปลี่ยนวุ่นวาย สิ่งที่โหดร้าย สุดท้ายปลายเท้าจรดปลายเท้า!
My own personal flurry!เฮ้ เมฆส่วนตัวของข้า

flurry ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疾风[jí fēng, ㄐㄧˊ ㄈㄥ, 疾风 / 疾風] storm; gale; strong wind; flurry; blast

flurry ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
風花[かざばな;かざはな, kazabana ; kazahana] (n) (1) flurry of snow in a clear sky; (2) winter wind which brings scattered snowflakes or raindrops; (3) (See 風ほろし) skin eruptions cause by a cold or fever

flurry ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลุกลี้ลุกลน[v.] (luklīluklon) EN: hurry ; scurry ; flurry ; be hasty ; be flurried ; be flustered ; rush FR:

flurry ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Regenschauer {m}flurry of rain
Schneeschauer {m}flurry of snow

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flurry
Back to top