ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

discreetly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *discreetly*, -discreetly-

discreetly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
discreetly (adv.) อย่างสุขุมรอบคอบ See also: อย่างระมัดระวัง Syn. cautiously
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พล่อยๆ (adv.) indiscreetly See also: freely, thoughtlessly, flippantly
ลอยๆ (adv.) indiscreetly See also: thoughtlessly, heedlessly, irresponsibly, without thinking Syn. พล่อยๆ
เพรื่อ (adv.) indiscreetly See also: scatteringly Syn. เรี่ยราด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
OK, he's not gonna win a medal for fidelity, but we can find out discreetly enough whether the Hewetts had a shotgun unaccounted for.เขาอาจจะไม่ได้รับการชื่นชม ในฐานะสามีที่ดี แต่... ...เราก็ไม่พบพิรุธอะไรนอกเหนือจากนั้น แม้แต่เรื่องปืนลูกซองของคุณฮิวอิท ที่ไม่รู้ว่ามีทะเบียนรึเปล่า
Search discreetly to find out who's trying to track us down.ไปสืบอย่างลับๆ ว่าใครกำลังสะกดรอยตามเรา
Shouldn't we discreetly climb a wall or dig a tunnel.เราไม่ปีนกำแพง หรือ ขุดหลุมเข้าไปเหรอ
Move these discreetly to the number three harbor.ย้ายมันอย่าระมัดระวัง ไปที่ท่าเรือที่ 3
When we very discreetly leave the hotel room with four or five guys dressed in black with camera equipment, we have it timed really well.เท่าที่รู้มันเขียนว่า "ยินดีต้อนรับสู่ ไทจิ" "ขอเชิญเพลิดเพลินกับมรดก รกโลกของ ยูเนสโก" ผมอยากให้ได้ความรู้สึกแบบ 3 มิติ
This is a live shot of Kripke's lab via a mini webcam I was able to install, thanks to a dollar bill discreetly placed in the night janitor's shirt pocket.นี่เป็นภาพสดๆ จากห้องแล๊บคริปถ่ายจาก กล้องจิ๋วที่ฉันเอาไปติดไว้ ต้องขอบใจ เงินที่ไปอยู่ในกระเป๋า ของภารโรงกะดึก
So she discreetly loads it, goes to leave.เธอบรรจุกระสุนอย่างระมัดระวัง เตรียมจะไป
Even better. He refused to hear it. C.N.I. is moving him into a safe house temporarily, and they've begun to discreetly evacuate the embassy.ดีที่เขาส่งกอร์กาเข้าคุก C.N.I ค้มครองเขาที่เซฟเฮ้าส์ชั่วคราว
We do what every sane vampire in this country is gonna do- pretend to still be drinking the shit like good little mainstreamers, and in private we discreetly feed on humans.เราจะทำทุกสิ่งที่แวมไพร์จิตปรกติดีในประเทศนี้ทำกัน เสแสร้งทำเป็นดื่มนี่\ อย่างที่พวกกระแสหลักเขาทำกัน แม้นเวลาส่วนตัวเราจะต้องมีการ\ ไตร่ตรองก่อนจะดูดเลือดมนุษย์
And the warning all the riders gave, as discreetly as possible, was:เรายังเป็นชาวอังกฤษเหมือนกันในตอนนั้น
To distribute gene therapy discreetly through everything... from sweet drinks to breakfast cereals.กระจายการบำบัดทางพันธุกรรม โดยแฝงไว้ในทุกสิ่งอย่าง ตั้งแต่น้ำหวานจนถึงซีเรียลมื้อเช้า
discreetly eliminate waste.คอยหาทางช่วยเหลือกัน...

discreetly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
体良く;体よく[ていよく, teiyoku] (adv) decently; gracefully; plausibly; politely; tactfully; discreetly
べらべら[, berabera] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) non-stop talking; speaking indiscreetly; chattering; (2) thin; flimsy
無闇に(P);無暗に[むやみに, muyamini] (adv) (uk) unreasonably; absurdly; recklessly; indiscreetly; at random; (P)
軽々;軽軽[けいけい, keikei] (adv) (usu. as 軽々に) indiscreetly; thoughtlessly; carelessly; frivolously

discreetly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลอย ๆ = ลอยๆ[adv.] (løi-løi) EN: indiscreetly ; thoughtlessly ; heedlessly ; irresponsibly ; without thinking FR:
พล่อย[adv.] (phlǿi) EN: freely ; indiscreetly ; indiscreetly ; thoughtlessly ; flippantly ; heedlessly FR: en l'air ; à la légère ; de façon irréfléchie ; inconsidérément
พล่อย ๆ = พล่อยๆ[adv.] (phlǿi-phlǿi) EN: indiscreetly ; freely ; thoughtlessly ; flippantly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า discreetly
Back to top