ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

breathtaking

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *breathtaking*, -breathtaking-

breathtaking ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
breathtaking (adj.) ซึ่งตื่นเต้นยินดีอย่างมาก
English-Thai: HOPE Dictionary
breathtakingadj. ทำให้ยินดีตื่นเต้นหรือน่ากลัวมาก
English-Thai: Nontri Dictionary
breathtaking(adj) น่างงงวย,น่าทึ่ง,น่าประหลาดใจ,น่าใจหาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าตกใจ (adj.) breathtaking See also: startling, astounding, astonishing
น่าใจหาย (adj.) breathtaking See also: startling, astounding, astonishing Syn. น่าตกใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The huge rock rested on its corner. A breathtaking sight!หินผายังคงตั้งตระหง่านที่มุมๆเดิม
I'd like to see what it's like to be with someone as breathtaking as you are.เราพูดถึงรีวิวแค่เบาะ ๆ เอ่อ... ผมอยากรู้ว่า
Unless she's expecting a breathtaking stick figure, he's in trouble.ถ้าเธอไม่พอใจฝีมือแบบเด็กหัดวาด เขาก็มีปัญหาแล้ว
They all owe their success to ballet because it gives them discipline and grace, it embodies our emotions, it's breathtaking in its beauty, and most importantly, it expresses what cannot be put into words.พวกเขาติดหนี้ ความสำเร็จต่อบัลเล่ต์ เพราะบัลเล่ต์ให้ ความมีระเบียบวินัยและสง่างามแก่เขา มันส่งเสริมอารมณ์ของเรา
Take ballet, because right now, the only thing that's breathtaking about you can easily be put into words:ไปเรียนบัลเล่ต์ เพราะดูเหมือนว่าตอนนี้ เรื่องเดียว\ ที่น่าทึ่งของคุณ
It embodies our emotions, it is breathtaking in its beauty, and most importantly, it expresses what cannot be put into words.มันเติมเต็มอารมณ์ของเรา มันคือนิยามแห่งความงาม แล้วก็สำคัญที่สุด
And I know a view this breathtaking would've taken up my father's time and interest.และผมก็รู้ว่าการรายงาน เรื่องน่าตื่นเต้นแบบนี้ คงเรียกทั้งเวลาและความสนใจ ของพ่อผมได้แน่
A man with breathtaking anger-management issues, a couple of master assassins, and you, big fella, you've managed to piss off every single one of them.ชายที่น่าทึ่ง ในการคุมอารมณ์โกรธ มือสังหารระดับพระกาฬ สองคน แล้วนาย พ่อขมองอิ่ม นายจัดการฉี่ออก ไปที่พวกนั้นทุกคน
Breathtaking intensity surrounds the table as Daytona and Manslaughter fire away at each other.ความรุนแรงอันน่าทึ่ง ล้อมรอบตาราง เป็นเดย์โทนาและ Manslaughter ไฟไหม้ไปที่อื่น ๆ
This is breathtaking.ผมไม่มีทางลืมสัญญาของเราหรอก ที่นี่สวยงามมากจริงๆ
Your garden is absolutely breathtaking.เห็นสวนสวยๆของคุณด้วย
I bet the view atop Suzuran is breathtaking.ชั้นแค่เดิมพันวิวดาดฟ้าซูซูรัน น่าแปลกใจจริง งั้นก็ไปเอามันมากันเลย

breathtaking ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
息を呑むほど;息を飲むほど[いきをのむほど, ikiwonomuhodo] (exp,adj-no) breathtaking
息を呑むよう;息を飲むよう[いきをのむよう, ikiwonomuyou] (exp,adj-na) breathtaking; thrilling
息詰まる;息づまる[いきづまる, ikidumaru] (v5r) to be breathtaking; to be stifling

breathtaking ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โลดโผน[adj.] (lōtphōn) EN: thrilling ; exciting ; sensational ; gripping ; riveting ; stirring ; breathtaking ; adventurous ; daring ; extraordinary ; daredevil FR: sensationnel ; palpitant ; extraordinaire ; spectaculaire ; audacieux
น่าใจหาย[adj.] (nā jaihāi) EN: dismaying ; terrifying ; breathtaking FR: alarmant

breathtaking ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
atemberaubend {adj}breath-taking; breathtaking

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า breathtaking
Back to top