ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blob

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blob*, -blob-

blob ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blob (n.) หยดเหงื่อ Syn. droplet
blob (n.) สิ่งที่กลมเล็ก See also: หยดเล็กๆ, ทรงกลมเล็กๆ Syn. dab
blobe (n.) รูปทรงกลม See also: สิ่งที่เป็นวงกลม Syn. ball, circle
English-Thai: HOPE Dictionary
blob(บลอบ) n. หยด,หยดสี,รอยเปื้อน,ก้อนกลุ่ม,กอง,ความผิดพลาด vt. หยด,ใส่ลงหยดหนึ่ง,ทำให้เปื้อน, Syn. globule
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
BLOB (binary large object)บล็อบ (อ็อบเจกต์ฐานสองขนาดใหญ่) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was afraid you were one of those blob men.กลัวว่าเธอจะเป็นหนึ่งในพวกนั้นน่ะ
And, um, also, there's this yellow glowing blob in the inside of the screen.ในจอก็มีจุดสีเหลืองเรืองแสง
I just need something for the blob and the sideways lines, sometimes up and down...ฉันแค่ขอสิ่งแก้จุดเหลือง กับเส้นวิ่งขวาง กับขึ้นลง และฉันก็จะไปล่ะ
A little blob of phlegm. Coming up now to Gambon.เลี้ยวแรงเข้ามาที่แกมบอน
Well, there is this metal blob that Dr. Brennan found lodged in the C-6.เอ่อ,นี่คือรอยโลหะ ที่ด็อกเตอร์เบรนเนนพบว่า ฝังอยู่บนกระดูกc6
See that red blob inside the circle?นั่นเป็นหนึ่งในกาแลคซี ที่เก่าแก่ที่สุดที่เราเคยเห็น
She was created by Gargamel. The Clumsy blob told me so himself.แต่ถูกสร้างโดยการ์กาเมล ไอ้ตัวฟ้าคลัมซี่บอกฉันเอง
Um, oh, and sometimes Arturo lets me put the little chocolate blobbies on the cookies.บางครั้งฉันก็บอกลูกค้าว่า คุกกี้มีรสช็อคโกแลตด้วย
Well, your mom didn't tell us about the blobbies.คือ แม่เธอไม่ได้บอกฉันเรื่องนี้น่ะ
She rubbed my back mid-puke, and then brought me a warm cloth to clean the shrimp blobs out of my beard.เธอลูบหลังให้ฉัน เอาผ้าอุ่นๆมาให้... เช็ดเศษกุ้งออกจากเคราด้วย
From a static squiggly blob? Not good.เจ้าชิปพวกนี้ทำรวนอีกแล้ว ซวยแล้ว
Did you just call me Blob?ม่ะกี้นายเรียกชั้นว่า ไอ้หมูตอนหรอ?

blob ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バイナリラージオブジェクト[, bainarira-jiobujiekuto] (n) {comp} binary large object; BLOB
ブロッブ[, burobbu] (n) blob
小塊[しょうかい, shoukai] (n) small lump; knob; nut; blob
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ブロッブ[ぶろっぶ, burobbu] BLOB

blob ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นยวง[X] (pen yūang) EN: blob (of) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blob
Back to top