ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*blob*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น blob, -blob-

*blob* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blob (n.) หยดเหงื่อ Syn. droplet
blob (n.) สิ่งที่กลมเล็ก See also: หยดเล็กๆ, ทรงกลมเล็กๆ Syn. dab
blobe (n.) รูปทรงกลม See also: สิ่งที่เป็นวงกลม Syn. ball, circle
English-Thai: HOPE Dictionary
blob(บลอบ) n. หยด,หยดสี,รอยเปื้อน,ก้อนกลุ่ม,กอง,ความผิดพลาด vt. หยด,ใส่ลงหยดหนึ่ง,ทำให้เปื้อน, Syn. globule
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
BLOB (binary large object)บล็อบ (อ็อบเจกต์ฐานสองขนาดใหญ่) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Um, oh, and sometimes Arturo lets me put the little chocolate blobbies on the cookies.บางครั้งฉันก็บอกลูกค้าว่า คุกกี้มีรสช็อคโกแลตด้วย
I was afraid you were one of those blob men.กลัวว่าเธอจะเป็นหนึ่งในพวกนั้นน่ะ
She rubbed my back mid-puke, and then brought me a warm cloth to clean the shrimp blobs out of my beard.เธอลูบหลังให้ฉัน เอาผ้าอุ่นๆมาให้... เช็ดเศษกุ้งออกจากเคราด้วย
From a static squiggly blob? Not good.เจ้าชิปพวกนี้ทำรวนอีกแล้ว ซวยแล้ว
I didn't call him Blob. I said "bub".ฉันไม่ได้เรียกเค้าว่า ไอ้หมูตอน ชั้นพูดว่า เพื่อน
ALL OF THE YELLOW BLOBS THAT WE SEE ARE GALAXIESเมื่อใดก็ตามที่มีบางสสาร มืดในด้านหน้าของพวกเขา
And, um, also, there's this yellow glowing blob in the inside of the screen.ในจอก็มีจุดสีเหลืองเรืองแสง
I just need something for the blob and the sideways lines, sometimes up and down...ฉันแค่ขอสิ่งแก้จุดเหลือง กับเส้นวิ่งขวาง กับขึ้นลง และฉันก็จะไปล่ะ
Now the Internet delivers big, concentrated blobs of disappointment.ส่วนตอนนี้อินเตอเนตจัดส่งความผิดหวังกองใหญ่ให้
A little blob of phlegm. Coming up now to Gambon.เลี้ยวแรงเข้ามาที่แกมบอน
Well, there is this metal blob that Dr. Brennan found lodged in the C-6.เอ่อ,นี่คือรอยโลหะ ที่ด็อกเตอร์เบรนเนนพบว่า ฝังอยู่บนกระดูกc6
Are blobs endangered?รอยเปื้อนมันอันตรายตรงไหน

*blob* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バイナリラージオブジェクト[, bainarira-jiobujiekuto] (n) {comp} binary large object; BLOB
ブロッブ[, burobbu] (n) blob
小塊[しょうかい, shoukai] (n) small lump; knob; nut; blob
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ブロッブ[ぶろっぶ, burobbu] BLOB

*blob* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นยวง[X] (pen yūang) EN: blob (of) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *blob*
Back to top