ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

berth

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *berth*, -berth-

berth ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
berth (n.) ที่นอนในเรือหรือรถไฟ See also: ที่นอน Syn. bunk, bed
English-Thai: HOPE Dictionary
berth(เบิร์ธ) {berthed,berthing,berths} n. ที่นอนในรถไฟ ในเรือ เครื่องบินหรือยานพาหนะอื่น ๆ ,ห้องกัปตันเรือ,งาน,ตำแหน่ง,ที่ทอดสมอเรือ,ที่จอด vt.,vi. จอดเรือ,หาที่จอดเรือ -Conf. birth
English-Thai: Nontri Dictionary
berth(n) ที่นอนบนเรือหรือรถไฟ,ห้องกัปตันเรือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My sister, who slept on the lower berth of bunk bed.พี่สาวของฉันนอนอยู่ชั้นล่างของเตียง
Sarah: the bomb's at berth 19. Chuck, i want you to get a s far away from here as possible.ระเบิดอยู่ที่เบิร์ธ 19 คุณรีบไปให้ไกลจากที่นี่
He wanted to know which berth a private charter was docking in.เขาอยากรู้ว่าเรือจะเทียบที่ท่าไหน
If your intent was to claim Gnaeus' berth in the primus,ถ้าประสงค์ของเจ้าคือแทนที่ เนอัส ในคู่เอกละก็
They're going to have to steer a wide berth of young Master Pinkman for fear of the P.R. poop storm that will rain down on them if this story ever gets out.พวกเขาจะต้องหลีกเลี่ยงผลร้าย ที่จะเกิดขึ้นตามมา อยู่ห่างๆจากตัวเจ้าพ่อหนุ่มน้อยพิ้งแมน เพราะกลัวข่าวกระจายถึงหูประชาชน พายุใหญ่โหมกระหน่ำ
And if you really want to help me, then just keep a wide berth and keep your mouth shut.และถ้าเธออยากช่วยจริงๆ แค่รักษาระยะห่างเอาไว้ แล้วก็ปิดปากของเธอเสีย
Berth 19. We've got five minutes till it expires, sir.เบิร์ธ 19 จะหมดสภาพใน 5 นาที
Big Bertha, able to fire 100 miles, was to make its appearance on the Western Front, and strike terror into the enemy.เป็นปืนใหญ่วิถี 100 ไมล์ ปฏิบัติการ ในแนวรบด้านตะวันตก และ กำลังโจมตีศัตรู
In fact, I try to give myself a wide berth.ในความเป็นจริงฉันพยายามที่จะให้ตัวเองที่นอนกว้าง
Port tariffs, berthing fees, wharf handling and, heaven help us, pilotage.ค่าเทียบเรืออีก ไหนจะค่าระวาง.. ค่านำร่อง..
At that time, she heard the murmur of a woman from the empty upper berth...ทันใดนั้นเอง, เธอได้ยินเสียงผู้หญิงพูดอย่างแผ่วเบา มาจากเตียงชั้นบนที่ว่างเปล่า
Is to get me and my protective detail a wide berth.คือเลี่ยงการทำให้การ คุ้มครองฉันมีช่องโหว่

berth ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
床位[chuáng wèi, ㄔㄨㄤˊ ㄨㄟˋ, 床位] bed (in hospital, hotel, train etc); berth; bunk
泊位[bó wèi, ㄅㄛˊ ㄨㄟˋ, 泊位] berth
卧位[wò wèi, ㄨㄛˋ ㄨㄟˋ, 卧位 / 臥位] berth
铺位[pù wèi, ㄆㄨˋ ㄨㄟˋ, 铺位 / 鋪位] bunk; berth
停靠[tíng kào, ㄊㄧㄥˊ ㄎㄠˋ, 停靠] call at; stop at; berth
舱位[cāng wèi, ㄘㄤ ㄨㄟˋ, 舱位 / 艙位] shipping space; cabin berth; cabin seat

berth ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シーバース[, shi-ba-su] (n) sea berth
寝台料金[しんだいりょうきん, shindairyoukin] (n) berth charge
泊地[はくち, hakuchi] (n) anchorage; berth
船台[せんだい, sendai] (n) (shipbuilding) berth
バース[, ba-su] (n) (1) berth; (2) verse; (3) birth; (P)
ブラジルナッツ[, burajirunattsu] (n) Brazil nut (Bertholletia excelsa)
上段[じょうだん, joudan] (n) (1) upper tier; upper section; upper deck; upper row; upper step; upper grade; upper berth; top shelf; (2) (See 上座) place of honor; place of honour; (3) (See 上段の間) dais; raised part of floor; (4) overhead position (of a sword in kendo, etc.)
下段[げだん;かだん, gedan ; kadan] (n) (1) lower tier; lower step; lower column; lower berth; bottom shelf; (2) low position (of a sword in kendo, etc.)
寝床(P);寝どこ[ねどこ, nedoko] (n) bed; berth; crib; cot; kip; (P)
泊まる(P);泊る[とまる, tomaru] (v5r,vi) (1) to stay at (e.g. hotel); (2) to be docked; to be berthed; to be moored; (P)

berth ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จอดเรือ[v. exp.] (jøt reūa) EN: berth FR: amarrer ; accoster
เลขที่นอน [n. exp.] (lēk thīnøn) EN: berth number FR: numéro de couchette [m]
เทียบเรือ[v. exp.] (thīep reūa) EN: moor ; wharf ; bring a boat up alongside a wharf ; come alongside ; anchor ; berth ; dock FR:
ที่นอน[n.] (thīnøn) EN: bed ; berth ; mattress FR: lit [m] ; matelas [m] ; couchette [f] ; couche [f] (vx, litt.) ; pieu [m] (fam.)
เตียงบน[n. exp.] (tīeng bon) EN: upper berth FR: couchette supérieure [f]
เตียงล่าง[n. exp.] (tīeng lāng) EN: lower berth FR: couchette inférieure [f]

berth ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Liegeplatz {m} | reservierter Liegeplatzberth; moorage | accommodation berth; appropriated berth

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า berth
Back to top