ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

being

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *being*, -being-

being ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
being (n.) การมีอยู่ See also: การดำรงอยู่ Syn. existence
being (n.) ธรรมชาติ See also: ธาตุแท้, มีตัวมีตน
being (n.) การมีชีวิตอยู่ See also: ภาวะมีชีวิตอยู่
being (n.) คน See also: บุคคล, มนุษย์
English-Thai: HOPE Dictionary
being(บี'อิง) n. การเป็นอยู่,การดำรงอยู่,ชีวิต,สาร,ธรรมชาติ,สิ่งมีชีวิต,บุคคล,พระเจ้า (Being) ,ธาตุแท้,คุณสมบัติ, Syn. existence,creature
English-Thai: Nontri Dictionary
being(n) ความเป็นอยู่,การดำรงอยู่,สิ่งมีชีวิต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Beingสัต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บุพเพสันนิวาส (n.) state of being husband and wife in the past life See also: husband and wife in previous existence, become a married couple by will of heaven
บูชนียสถาน (n.) place worthy of being worshipped Syn. ปูชนียสถาน
พ้นข้อหา (v.) be relieved from being an offender Ops. ถูกกล่าวหา
พุ่มม่าย (adj.) still being a widow
ร้อนตัว (v.) be afraid of being involved or incriminated See also: worry, have a guilty conscience, get alarm
รัช (n.) state of being king See also: kingship, monarchy
ราชย์ (n.) state of being king See also: monarchy, kingship Syn. รัช, ราไชศวรรย์, ราชสมบัติ
ราชสมบัติ (n.) state of being king See also: monarchy, kingship Syn. รัช, ราไชศวรรย์
ราชัย (n.) state of being king See also: monarchy, kingship Syn. ราชย์, รัช
สิ้นอาลัย (v.) stop being concerned for Syn. หมดอาลัย, สิ้นอาลัยตายอยาก
สิ้นอาลัยตายอยาก (v.) stop being concerned for Syn. หมดอาลัย
โกรง (adv.) onomatopoeia from the sound of being crushed
ไข่ข้าว (n.) egg spoiled while being incubated See also: egg containing undeveloped embryo
ไข่ตายโคม (n.) egg spoiled while being incubated
กำลัง (aux.) being See also: in the act of, in the process of
ความก้ำกึ่ง (n.) being about the same See also: equality
การทำหน้าที่แทน (n.) being on duty See also: acting for, being in charge Syn. การปฏิบัติแทน
การปฏิบัติแทน (n.) being on duty See also: acting for, being in charge Syn. การทำหน้าที่แทน
การรักษาการ (n.) being on duty See also: acting for, being in charge Syn. การทำหน้าที่แทน, การปฏิบัติแทน
เป็นสาวเป็นนาง (v.) being woman See also: be a young woman
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Please forgive me for being so lateได้โปรดให้อภัยฉันด้วยที่มาสาย
Thank you for being hereขอบคุณที่มาที่นี่
I like the experience of being in…ฉันชอบประสบการณ์ที่ได้อยู่ใน...
I like being alone in my room and just looking outsideฉันชอบอยู่ตามลำพังในห้องของตัวเองและก็แค่มองออกไปข้างนอก
I accept your excuse for being lateฉันยอมรับคำแก้ตัวในการมาสายของคุณ
You should build your reputation on being honestคุณควรจะสร้างชื่อเสียงในเรื่องความซื่อสัตย์
You have to make your reputation on being honestคุณต้องสร้างชื่อเสียงในเรื่องของความซื่อสัตย์
All foreign nationals are being advised to leave the countryชาวต่างชาติทุกคนได้รับคำแนะนำให้ออกนอกประเทศ
Now I'm being replaced by a young ladyตอนนี้ฉันกำลังถูกแทนที่ด้วยเด็กสาวคนหนึ่ง
You are just being paranoid!คุณก็แค่หวาดระแวงไปหน่อย
This time you're being warned!คราวนี้คุณถูกเตือนนะ
Why are you being so selfish?ทำไมคุณถึงเห็นแก่ตัวเหลือเกิน?
Please forgive me for being impertinent and ungratefulโปรดให้อภัยผมด้วยที่ขาดความเคารพและไม่สำนึกในบุญคุณ
Do you dislike being around me?คุณไม่ชอบอยู่ใกล้ๆ ฉันหรือ
It sounds like I'm being jealousฟังเหมือนกับว่าฉันกำลังหึงอยู่
The problem has been solved for the time beingปัญหานั้นได้รับการแก้ไขไปชั่วคราวแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Of course, being in a strange place like that,ของหลักสูตรการอยู่ในสถานที่ แปลกเช่นนั้น
I wasn't being polite. I should have asked you to have lunch with me even if you hadn't upset the vase so clumsily.ถึงคุณไม่ได้ชนเเจกันล้ม ผมก็กะจะชวนคุณอยู่พอดี
I wonder how she likes it now, being ordered about by an ex-chorus girl.อยากรู้จริงว่า ทีนี้แดนเวอร์สจะทำยังไง เมื่อต้องมารับคำสั่งจากอดีตนักร้อง
And, oh, yes, I remember she said something that struck me as being very peculiar at the time.อ้อ ผมจำได้ว่าหล่อนพูดบางอย่าง ที่ตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันฟังดูแปลกๆ
Schmulski, a merchant in Krakow, and Annette, a schoolgirl in Bordeaux, go about their daily lives, not knowing a place is being prepared for them hundreds of miles away.หรือ ชมูลสกี้ พ่อค้าในเมือง คราโคว และ แอนเนต นักเรียนในเมืองบอร์กโดว กำลังใช้ชีวิตประจำวัน โดยที่ไม่รู้เลยว่า ได้มีที่อยู่ใหม่เตรียมเอาไว้ให้ ห่างจากที่อยู่เดิม ไปกว่าหลายร้อยไมล์
Are they being freed?พวกเขาถูกปลดปล่อยแล้วหรือ?
That's like being hit in the head with a crowbar once a day.ที่เหมือนถูกตีในหัวด้วยชะแลงวันละครั้ง
This el train had no passengers on it. It was just being moved downtown.นี้เอรถไฟมีผู้โดยสารที่มันไม่มี มันเป็นเพียงแค่ถูกย้ายเมือง
Oh, stop being a kid, will ya?โอ้หยุดเป็นเด็กจะยา?
After being hit several times by his father.หลังจากที่ถูกตีหลายครั้งโดยพ่อของเขา
He didn't want the case or he resented being appointed.เขาไม่อยากให้คดีหรือไม่พอใจที่เขาได้รับการแต่งตั้ง
Wouldn't he be afraid of being caught?เขาจะไม่กลัวที่จะถูกจับได้?

being ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
被上诉人[bèi shàng sù rén, ㄅㄟˋ ㄕㄤˋ ㄙㄨˋ ㄖㄣˊ, 被上诉人 / 被上訴人] appellee (side that won in trial court, whose victory is being appealed by losing side)
损耗品[sǔn hào pǐn, ㄙㄨㄣˇ ㄏㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, 损耗品 / 損耗品] capable of being consumed; that may be destroyed, dissipated, wasted, or spent
不打自招[bù dǎ zì zhāo, ㄅㄨˋ ㄉㄚˇ ㄗˋ ㄓㄠ, 不打自招] confess without being pressed; make a confession without duress
可磁化体[kě cí huà tǐ, ㄎㄜˇ ㄘˊ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄧˇ, 可磁化体 / 可磁化體] magnetic medium; material capable of being magnetized
怪杰[guài jié, ㄍㄨㄞˋ ㄐㄧㄝˊ, 怪杰 / 怪傑] monstre sacré (i.e. artist famous for being deliberately preposterous)
未卜先知[wèi bǔ xiān zhī, ㄨㄟˋ ㄅㄨˇ ㄒㄧㄢ ㄓ, 未卜先知] predictable; sth one can predict without being a clairvoyant
然则[rán zé, ㄖㄢˊ ㄗㄜˊ, 然则 / 然則] that being the case; then; in that case
好怕的[hǎo pà de, ㄏㄠˇ ㄆㄚˋ ㄉㄜ˙, 好怕的] worthy of being afraid of
[gě, ㄍㄜˇ, 哿] excellent; happy; well-being
暂且[zàn qiě, ㄗㄢˋ ㄑㄧㄝˇ, 暂且 / 暫且] for now; for the time being; temporarily
狐鬼神仙[hú guǐ shén xiān, ㄏㄨˊ ㄍㄨㄟˇ ㄕㄣˊ ㄒㄧㄢ, 狐鬼神仙] foxes, ghosts and immortals; supernatural beings, usually fictional
内心[nèi xīn, ㄋㄟˋ ㄒㄧㄣ, 内心 / 內心] heart; innermost being
姑且[gū qiě, ㄍㄨ ㄑㄧㄝˇ, 姑且] temporarily; the time being; for the moment; provisional; tentatively
[xuān, ㄒㄩㄢ, 愃] well-being
福祉[fú zhǐ, ㄈㄨˊ ㄓˇ, 福祉] well-being; welfare
[tí, ㄊㄧˊ, 禔] well-being

being ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine
KY[ケーワイ;ケイーワイ, ke-wai ; kei-wai] (n) (See 空気読めない) being unable to read the situation
アウトオブ眼中[アウトオブがんちゅう, autoobu ganchuu] (n) (col) (See 眼中にない) being out of consideration; effectively not existing as an option
アダルトチルドレン[, adarutochirudoren] (n) (1) (col) people psychologically traumatized from being raised in an abusive or dysfunctional family (e.g. by alcoholic parents) (wasei
アバター;アヴァター[, abata-; avata-] (n) (1) avatar; incarnation of an immortal being (Hindu); (2) {comp} icon or representation of a user in a shared virtual reality
アルコール漬け;アルコール漬[アルコールづけ, aruko-ru duke] (n) (1) preserving in alcohol; (2) pickling one's liver; drinking incessantly; being a souse
いい年して[いいとしして, iitoshishite] (exp) (in spite of) being old enough to know better
いい年をして[いいとしをして, iitoshiwoshite] (exp) (See いい年して) (in spite of) being old enough to know better
イロチ買い;色チ買い;色ち買い[いろちがい(色チ買い;色ち買い);イロチがい(イロチ買い), irochigai ( shoku chi kai ; shoku chi kai ); irochi gai ( irochi kai )] (n,vs) (sl) (See イロチ) buying the same item multiple times, each one being a different color (colour)
イン腹ベビー;イン腹ベイビー[インはらベビー(イン腹ベビー);インはらベイビー(イン腹ベイビー);インハラベビー;インハラベイビー, in hara bebi-( in hara bebi-); in hara beibi-( in hara beibi-); inharabebi-; inhara] (n) (sl) being pregnant
うんざり[, unzari] (adv,n,vs) tedious; boring; being fed up with; (P)
おめおめ[, omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace)
おんり[, onri] (vs) (chn) (from 降りる) to get down (from being carried); to get off (a vehicle)
お仕舞い(P);お終い;御仕舞い;御終い;お仕舞;御仕舞[おしまい, oshimai] (n) (uk) (pol) (See 仕舞い・1) the end; closing; being done for; (P)
お出で;御出で[おいで, oide] (n) (1) (uk) (See お出でになる) coming; going; being (somewhere); (exp) (2) (col) (abbr) come (used as an imperative, usu. to children and one's inferiors); go; stay
がん[, gan] (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard
きまり悪い;決まり悪い;決り悪い;極まり悪い[きまりわるい, kimariwarui] (adj-i) feeling awkward; being ashamed; being bashful
きも可愛い;キモ可愛い[きもかわいい(きも可愛い);キモかわいい(キモ可愛い);キモカワイイ, kimokawaii ( kimo kawaii ); kimo kawaii ( kimo kawaii ); kimokawaii] (adj-f) (sl) (col) being both repellant and attractive at the same time; being both cute and disgusting
ぎゃふん[, gyafun] (n) speechlessness; state of being unable to argue
ぎゅう[, gyuu] (adv,adv-to) (1) (on-mim) squeezing something tightly; sound made by someone (or something) being squeezed; (2) criticizing someone severely; sound made by someone being criticized; (n) (3) (col) hug
ぎょっと[, gyotto] (adv,n,vs) (on-mim) being startled; (P)
ギリギリセーフ;ぎりぎりセーフ[, girigirise-fu ; girigiri se-fu] (exp) (See ぎりぎり,セーフ) just safe (e.g. just avoiding being late, failing an exam, etc.); just (barely) OK
ギリセーフ[, girise-fu] (exp) (col) (abbr) (See ぎりぎりセーフ) just safe (e.g. just avoiding being late, failing an exam, etc.); just (barely) OK
クーバード[, ku-ba-do] (n) (obsc) (See 擬娩) couvade (custom in which a male acts out the physical process of his own child being born) (fre
ヶ;ケ[, ; ke] (ctr) (See 箇・か) (read as "ka") counter for the ichi-ni-san counting system (usu. directly preceding the item being counted); a noun read using its on-yomi
げっそり[, gessori] (adv,n,vs) being disheartened; losing weight
ゴトゴト;ごとごと[, gotogoto ; gotogoto] (adv,adv-to) (1) clop clop; rumble rumble; (2) sound of something being boiled
ごぼっ[, gobotsu] (adv-to) gurgling down; being sucked into; caving in suddenly
ご注意;御注意[ごちゅうい, gochuui] (n) caution; being careful; attention (heed); warning; advice
さては[, sateha] (conj) (1) and then; besides; on top of that; (2) in that case; that being the case; if so
じとじと[, jitojito] (adv-to,adj-na) (See じっとり,びしょびしょ,ずぶぬれ,びしょぬれ,びちゃびちゃ,ぐしょぐしょ,ぐちゃぐちゃ) damp, soaked, moist to the point of being uncomfortable
しばらくの間;暫くの間[しばらくのあいだ, shibarakunoaida] (exp,adv) for a short while; for a while; for some time; for the time being
しゃぶしゃぶ[, shabushabu] (adv,n) (1) shabu-shabu (thinly sliced meat boiled quickly with vegetables, and dipped in sauce); (2) sound of this dish being prepared; (P)
しゃんと[, shanto] (adv,n,vs) (on-mim) being in shape; holding a dignified appearance
しょんぼり[, shonbori] (adv,n,vs) being downhearted; (P)
ずして[, zushite] (conj,aux) (attaches to the imperfective form) (See ないで・1) without doing; not being
ずとも[, zutomo] (conj,aux) (attaches to the imperfective form) even without doing; even without being
ズル休み;ずる休み;狡休み[ズルやすみ(ズル休み);ずるやすみ(ずる休み;狡休み), zuru yasumi ( zuru yasumi ); zuruyasumi ( zuru yasumi ; kou yasumi )] (n,vs) playing hookey; being away from work without a good reason
すれ違い;擦れ違い[すれちがい, surechigai] (n) passing each other; crossing paths without meeting; being at cross purposes
だけあって[, dakeatte] (suf) .. being the case; (precisely) because ...; as might be expected (from ..)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
定常性[ていじょうせい, teijousei] being stationary (said of a process)
機能停止[きのうていし, kinouteishi] stopping functioning, being out of service
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
人間[にんげん, ningen] Thai: มนุษย์ English: human being

being ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อมนุษย์[n.] (amanut) EN: inhuman being FR: monstre [m] ; créature inhumaine [f]
บุพเพสันนิวาส[n.] (bupphēsanni) EN: state of being husband and wife in the past life FR:
เฉพาะกาล[adv.] (chaphǿkān) EN: temporarily ; momentarily ; for the time being FR:
ชีวะ[n.] (chīwa) EN: life ; being ; existence FR: vie [f]
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (chīwit kap ) EN: human being and environment FR:
ชั่วคราว[adv.] (chūa khrāo) EN: temporarily ; for the time being ; for a while ; for the moment ; for a time FR: temporairement ; provisoirement ; momentanément ; pour le moment
อื้อฉาว[adj.] (eūchāo) EN: sensational ; scandalous ; being talking about FR: scandaleux ; tapageur
ใจร้อน[adj.] (jairøn) EN: being hot tempered ; hot heart ; impulsive ; impatient ; hasty ; impetuous ; hotheaded FR: impulsif ; excité ; fougueux ; impétueux ; impatient ; qui a le sang chaud
จักร[n.] (jak) EN: [the set of four virtues, being like the four wheels of a carriage, constituting the means to prosperity] FR:
จักรธรรม[n.] (jakkratham) EN: [the set of four virtues, being like the four wheels of a carriage, constituting the means to prosperity] FR:
กะลัง[X] (kalang) EN: being ; in the act of ; in the process of ; just ; -ing (suff.) FR: en train de ; occupé à
กำลัง[X] (kamlang) EN: being ; in the act of ; in the process of ; just ; -ing (suff.) FR: en train de ; occupé à
กำลัง...อยู่[v. exp.] (kamlang ...) EN: be -ing ; being ; be in the act of ; be in the process of FR: être en train de ... ; être occupé à ...
การได้เปรียบ[n. exp.] (kān dāi prī) EN: having an advantage over ; being beneficial FR:
การเข้าโรงพยาบาล[n. exp.] (kān khao rō) EN: being admitted to hospital FR: admission à l'hôpital [f]
การเป็น...[n.] (kān pen …) EN: being … FR: le fait de …
การเผาผลาญ[n. exp.] (kān phao ph) EN: burning down ; being on fire ; flaming ; blazing FR:
การรักษาการ[n.] (kān raksākā) EN: being on duty FR:
กตัญญูกตเวทิตา[n. exp.] (katanyū kat) EN: the quality of being a grateful person ; gratitude ; gratefulness FR:
เกะกะ[adj.] (keka) EN: unplesant to look at ; offending the eye ; being an eyesore FR:
ขึ้น[v.] (kheun) EN: come into being ; come out ; be up ; happen FR: surgir
ขี้แพ้ชวนตี[v. exp.] (khīphaē chū) EN: quarrelsome after defeat ; being a bad loser FR: être mauvais perdant
ขี้แย[adj.] (khīyaē) EN: whining ; tearful ; weepy ; being a cry-baby  FR: pleurnicheur (fam.) ; qui gémit ; qui se lamente ; bébé pleureur
คน[n.] (khon) EN: person ; man ; human ; people ; human being ; creature FR: personne [f] ; individu [m] ; être [m] ; être humain [m] ; humain [m] ; quidam [m] ; bonhomme [m] (fam.) ; gens [mpl, fpl] ; membre [m] ; créature [f]
คนต่างพิภพ[n. exp.] (khon tāng p) EN: extraterrestrial being FR:
คนธรรพ์[n.] (khonthan) EN: being ready to take a new existence FR:
โครมคราม[X] (khrōmkhrām) EN: crashing sound ; sound of something being crushed ; with a bang FR:
ความเป็นปรปักษ์[n. exp.] (khwām pen p) EN: hostility ; antagonism ; being an enemy FR: hostilité [f] ; antagonisme [m]
โกรง[onomat.] (krōng) EN: [sound of being crushed] FR:
มนุษย์[n.] (manut) EN: man ; human ; human being FR: l'homme [m] ; les hommes [mpl] ; être humain [m] ; humain [m] ; espèce humaine [f] ; genre humain [m]
มนุษย์ต่างดาว[n. exp.] (manut tāng ) EN: extraterrestrial being ; alien FR: extraterrestre [m] ; Martien [m]
นาค[n.] (nāk) EN: Naga ; fabulous serpent ; great snake ; mythical serpent-like being with magical powers FR: naga [m] ; serpent fabuleux [m]
งั้น[conj.] (ngan) EN: otherwise ; or else ; if not ; in other ways ; in that case ; then ; such being the case ; so ; well FR: alors ; si c'est comme ça ; si tel est le cas
ไปพลางก่อน[adv.] (pai phlāng ) EN: for the time being ; in the meantime ; meanwhile FR:
ภวะ[n.] (phawa) EN: existence ; being FR:
ภว-[pref.] (phawa-) EN: existence ; being FR:
พลาง[X] (phlāng) EN: while ; in the meantime ; for the time being ; for a while ; meanwhile FR: en ; tout en ; en attendant
พ้นข้อหา[v. exp.] (phon khøhā) EN: be relieved from being an offender FR: être acquitté
พรหมลิขิต ; พรหมเรขา[n.] (phrommalikh) EN: fate ; destiny ; divine providence ; the state of being preordained by fate or a divine power FR:
พรหมเรขา ; พรหมลิขิต[n.] (phrommarēkh) EN: fate ; destiny ; divine providence ; the state of being preordained by fate or a divine power FR:

being ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schutzgutorientiert {adj}according to environmental factors worthy of being protected
Andersartigkeit {f}distinction; being different
erweiterungsfähig {adj}capable of being extended
bis (in; zu) {prp; +Akkusativ} | bis heute | bis jetzt | bis auf weiteres | bis dahin | bis dahin; bis nachher | von Montag bis Freitag | bis 3 Uhr warten | bis in den Tod | bis wann?until; 'til; till; to | till this day | until now; till now | until further notice; for the time being | by then | until then; till then | from Monday to Friday | to wait until three o'clock | till death | until when; till when
einstweilen {adv}for the time being

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า being
Back to top