ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*self-important*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น self-important, -self-important-

*self-important* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
self-important (n.) อวดดี See also: ทะนงตัว, สำคัญตัวผิด Syn. arrogance, egoistic, vain
self-importantly (adv.) อย่างทะนงตัว
English-Thai: HOPE Dictionary
self-importantadj. ทะนงตัว,สำคัญผิดว่าตัวเองสำคัญ., See also: self-importance n.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยโสโอหัง (v.) be self-important See also: think highly of oneself Syn. ยโส, ทะนงตัว, ถือตัว, เย่อหยิ่ง, อวดดี, จองหอง, โอหัง Ops. ถ่อมตัว
หยิ่งยโส (v.) be self-important See also: think highly of oneself Syn. ยโส, ทะนงตัว, ถือตัว, เย่อหยิ่ง, อวดดี, จองหอง, โอหัง, ยโสโอหัง Ops. ถ่อมตัว
อหังการ (v.) be self-important See also: be self-righteous, be haughty, be arrogant, be proud and disdainful Syn. โอหัง, หยิ่ง, จองหอง, อวดดี
เย่อหยิ่ง (v.) be self-important See also: think highly of oneself Syn. ยโส, ทะนงตัว, ถือตัว, อวดดี, จองหอง, โอหัง, ยโสโอหัง Ops. ถ่อมตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And a good deal less self-important than some people half his rank.และไม่ถือยศถือศักดิ์ อย่างบางคนที่มีตำแหน่งตํ่าไม่ได้ครึ่งของเขา
That's a really self-important way to kill someone, isn't it?เป็นการฆ่าที่ต้องใช้ความพยายามมากเลย ใช่ไหมค่ะ?
Your father was a self-important, greedy little putz and he got what was coming to him.พ่อแกมันอวดดี โลภมาก
What self-important preening fraud are they honoring this year?ปีนี้เขาให้เกียรติพวกจอมปลอม ตลบตะแลงหลงตัวเองคนไหนล่ะ
He's kind of a self-important asshole, but I like him.เขาเป็นพวกที่คิดว่าตัวเองน่ะโคตรเจ๋ง แต่ผมก็ชอบเขานะ
A self-important teenager who betrays his friends for fame and fortune.เด็กวัยรุ่นที่ให้ความสำคัญแก่ตัวเอง คนที่ทรยศต่อเพื่อนๆของเค้าเพื่อชื่อเสียงและเงินทอง
No, they were guided by self-important men who think they know more than the God they claim to worship.ไม่,มันถูกนำโดย พวกหลงตัวที่คิดว่า พวกเขารู้ดีกว่าพระเจ้าที่ตัวเองบูชา

*self-important* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お高く留まる;お高く止まる[おたかくとまる, otakakutomaru] (v5r) to assume an air of importance; to be self-important; to put on airs
でかい顔する[でかいかおする, dekaikaosuru] (exp,vs-i) (col) (See 大きな顔をする) to act self-importantly; to be arrogant; to be high-handed; to puff up
でかい顔をする[でかいかおをする, dekaikaowosuru] (exp,vs-i) (col) (See 大きな顔をする,でかい顔する) to act self-importantly; to be arrogant; to be high-handed; to puff up
偉そう[えらそう, erasou] (adj-na) self-important; important-looking; proud
偉ぶる[えらぶる, eraburu] (v5r) (See 偉がる) to put on airs; to swagger; to act self-importantly
振る[ぶる, buru] (suf,v5r) (1) assuming the air of ...; behaving like ...; (v5r) (2) (col) to put on airs; to be self-important
独り善がり;一人善がり;独りよがり;一人よがり[ひとりよがり, hitoriyogari] (adj-na,n,adj-no) complacent; self-satisfied; self-important; conceited

*self-important* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อหังการ[adj.] (ahangkān) EN: arrogant ; conceited ; self-important ; haughty ; impudent FR: arrogant
ถือยศ[adj.] (theūyot) EN: lordly ; self-important FR:
ยโส[adj.] (yasō) EN: arrogant ; self-important ; conceited ; haughty ; disdainful ; overbearing FR: arrogant ; hautain ; impudent ; prétentieux ; fier ; orgueilleux
หยิ่งยโส[v.] (yingyasō) EN: be self-important ; think highly of oneself FR: se surestimer
โยโส[adj.] (yōsō) EN: conceited ; puffed up ; self-important FR: arrogant ; condescendant ; dédaigneux ; hautain ; orgueilleux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *self-important*
Back to top