ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-self-important-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น self-important, *self-important*,

-self-important- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And a good deal less self-important than some people half his rank.และไม่ถือยศถือศักดิ์ อย่างบางคนที่มีตำแหน่งตํ่าไม่ได้ครึ่งของเขา
That's a really self-important way to kill someone, isn't it?เป็นการฆ่าที่ต้องใช้ความพยายามมากเลย ใช่ไหมค่ะ?
What self-important preening fraud are they honoring this year?ปีนี้เขาให้เกียรติพวกจอมปลอม ตลบตะแลงหลงตัวเองคนไหนล่ะ
He's kind of a self-important asshole, but I like him.เขาเป็นพวกที่คิดว่าตัวเองน่ะโคตรเจ๋ง แต่ผมก็ชอบเขานะ
A self-important teenager who betrays his friends for fame and fortune.เด็กวัยรุ่นที่ให้ความสำคัญแก่ตัวเอง คนที่ทรยศต่อเพื่อนๆของเค้าเพื่อชื่อเสียงและเงินทอง
No, they were guided by self-important men who think they know more than the God they claim to worship.ไม่,มันถูกนำโดย พวกหลงตัวที่คิดว่า พวกเขารู้ดีกว่าพระเจ้าที่ตัวเองบูชา

-self-important- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
振る[ぶる, buru] (suf,v5r) (1) assuming the air of ...; behaving like ...; (v5r) (2) (col) to put on airs; to be self-important

-self-important- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อหังการ[adj.] (ahangkān) EN: arrogant ; conceited ; self-important ; haughty ; impudent FR: arrogant
ถือยศ[adj.] (theūyot) EN: lordly ; self-important FR:
ยโส[adj.] (yasō) EN: arrogant ; self-important ; conceited ; haughty ; disdainful ; overbearing FR: arrogant ; hautain ; impudent ; prétentieux ; fier ; orgueilleux
หยิ่งยโส[v.] (yingyasō) EN: be self-important ; think highly of oneself FR: se surestimer
โยโส[adj.] (yōsō) EN: conceited ; puffed up ; self-important FR: arrogant ; condescendant ; dédaigneux ; hautain ; orgueilleux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -self-important-
Back to top