ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*scoff*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น scoff, -scoff-

*scoff* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scoff (vi.) พูดเยาะเย้ย See also: ล้อเลียน, เสียดสี Syn. deride, jeer, mock
scoff (vt.) พูดเยาะเย้ย See also: ล้อเลียน, เสียดสี Syn. deride, jeer, mock
scoff (n.) การพูดเยาะเย้ย See also: การล้อเลียน, การเสียดสี, สิ่งที่เยาะเย้ย Syn. sneer
scoff (vi.) กินอย่างตะกละ (คำสแลง) See also: กินอย่างมูมมาม Syn. gobble, wolf
scoff (vt.) กินอย่างตะกละ (คำสแลง) See also: กินอย่างมูมมาม Syn. gobble, wolf
scoff (n.) อาหารประเภทปลา (คำสแลง) See also: ผลิตภัณฑ์อาหารปลา
scoff at (phrv.) หัวเราะเยาะ See also: เยาะเย้ย Syn. laugh at
scoff at (phrv.) คิดว่า (บางสิ่ง) ไม่มีค่า
scoffer (n.) ผู้เยาะเย้ย
scoffingly (adv.) อย่างเยาะเย้ย
scofflaw (n.) ผู้เย้ยกฎหมาย
English-Thai: HOPE Dictionary
scoff(สคอฟ) vi.,n. (การ) พูดเยาะเย้ย,การล้อเลียน,เสียดสี, See also: scoffer n. scoffingly adv., Syn. sneer,jeer,fleer
English-Thai: Nontri Dictionary
scoff(n) การเยาะเย้ย,การหัวเราะเยาะ,การเสียดสี,การถากถาง
scoffer(n) ผู้เสียดสี,ผู้เยาะเย้ย,ผู้ถากถาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
[ Scoffs ] Don't be tellin' me about foot massages.[Scoffs] อย่า tellin 'ฉันเกี่ยวกับการนวดเท้า
Sick of those who scoff at the suffering of others.ผมเกลียดทุกคนที่เย้ยหยันในความทุกข์ทรมานของคนอื่น
No, and neither are you. (scoffs) why are you walking on eggshells?ไม่ แล้วลูกก็จะไม่บอกด้วย ทำไมแม่ต้องเป็นห่วงเป็นใยขนาดนั้น
BOB'S HOME. (scoffs) WHAT AM I GONNA TELL HIM?บ๊อบกลับบ้านแล้ว ผมจะบอกเค้ายังไงดีละเนี่ย
Fine. (Scoffs) i'll get you a towel. For what? If i was with another woman, that wouldn't bother you?ได้ งั้นเดี๋ยวฉันจะไปหยิบมาขนหนูมาให้คุณ แล้วถ้าผมไปยุ่งกับคนอื่น คุณก็ไม่สนใจใช่มั้ย
Fine. (Scoffs) i'll get you a towel.ได้ค่ะ เดี๋ยวฉันไปหยิบผ้าขนหนูมาให้
Are you lovers? [scoffs] no.แล้วเธอได้จ่ายค่ายาเสพติดของคุณด้วยไหม
Now please, I'm begging you... (scoffs) Well, you can beg all you want.อืม คุณสามารถขอร้องได้ตามต้องการ
For your information, you don't live here yet. (Scoffs) please.จากข้อมูลนะ นายยังไม่ได้อยู่ที่นี่ ได้โปรด
(Clay scoffs) CLAY: Goodto havehim back.เอาหน้าไปมุดเนินจิ๋ม ดีใจที่เขากลับมาแล้ว
But you scoffed and you scorned me.แต่นายเย้ยหยันและนายเย้ยหยันฉันด้วย
"my fabulous neighbor has, not one, but two ovens." - [scoffs] You know, you really are a lifesaver.เพื่อนบ้านแสนดีของฉัน ไม่ได้มีแค่เตาอบเดียว แต่มี 2 อัน คุณรู้มั้ย คุณนี่ ช่วยชีวิตฉันจริงๆ นะคะ

*scoff* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嘲笑[cháo xiào, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄠˋ, 嘲笑] jeer; mockery; scoff; sneer; make fun of; laugh at (derogatory)
[chī, ㄔ, 嗤] laugh at; jeer; scoff at; sneer at

*scoff* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冷罵[れいば, reiba] (n,vs) sneer; scoffing; abuse
嘲る(P);嘲ける(io)[あざける, azakeru] (v5r,vt) (uk) to scoff; to laugh at; to make fun of; to ridicule; to jeer at; (P)
小ばかにする;小馬鹿にする[こばかにする, kobakanisuru] (exp,vi) (1) to scoff; (vt) (2) to downplay; to treat someone disparagingly; to treat someone with contempt
弄する[ろうする, rousuru] (vs-s) (1) to play with; to joke; to use (esp. trick, sophistry, etc.); (2) to deride; to scoff at; to make fun of

*scoff* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยิ้มเยาะ[v.] (yimyǿ) EN: smirk ; smile smugly ; scoff (at) FR: ricaner

*scoff* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spötter {m}scoffer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *scoff*
Back to top