ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-scoff-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น scoff, *scoff*,

-scoff- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sick of those who scoff at the suffering of others.ผมเกลียดทุกคนที่เย้ยหยันในความทุกข์ทรมานของคนอื่น
I thought it was he asked you to lunch and you were gonna like scoff at it.พ่อมีความสุขที่ได้เป็นตัวเอง .. พ่อขอเลือกตัวเอง ไม่งั้นก็กัปตัน "เคิร์ก"

-scoff- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chī, ㄔ, 嗤] laugh at; jeer; scoff at; sneer at

-scoff- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
弄する[ろうする, rousuru] (vs-s) (1) to play with; to joke; to use (esp. trick, sophistry, etc.); (2) to deride; to scoff at; to make fun of

-scoff- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยิ้มเยาะ[v.] (yimyǿ) EN: smirk ; smile smugly ; scoff (at) FR: ricaner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -scoff-
Back to top