ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*patiently*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น patiently, -patiently-

*patiently* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impatiently (adv.) อย่างหงุดหงิด See also: อย่างฉุนเฉียว, อย่างอารมณ์เสีย, อย่างไม่สบอารมณ์, อย่างเบื่อหน่าย, อย่างรำคาญ Syn. irritably Ops. patiently, toerantly
patiently (adv.) อย่างอดทน Syn. calmly, quietly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So every day you help her to realize what happened and you wait patiently for her to be okay with it then get her to fall in love with you again?งั้นคุณก็ต้องคอยทำให้เธอรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้าง และก็อดทนจนเธอยอมรับเรื่องที่เกิดได้ และก็ต้องทำให้เธอตกหลุมรักคุณอีกครั้งเนี่ยนะ
100 times, we patiently repeat the dance before passing the egg.นับร้อย ๆ ครั้ง เราเฝ้าทน การเต้นรำ กว่าจะได้ส่งไข่ให้
We have waited patiently for you to renounce this unholy pact with our oppressors, but we have heard nothing.เรารอคอยอย่างอดทนให้คุณประกาศยกเลิก ข้อตกลงที่กดขี่พวกเรา แต่ยังไม่มีคำตอบ
Waiting patiently the Spartans On their energy drink.ก็ได้พักทัพ เพื่อดื่มยาชูกำลัง
# still as patiently, but time is... ## still as patiently, but time is... #.
Under their calm waters lies a veritable factory, where plants and micro-organisms patiently filter the water and digest all the pollution.ใต้ผืนน้ำอันสงบนิ่ง เป็นที่ตั้งของโรงงาน ที่ซึ่งพืชน้ำและจุลินทรีย์ กรองน้ำอย่างอดทน และย่อยสลายมลพิษ
I have been patiently waiting for an updateฉันกำลังรอคอยอย่างอดทน ให้ได้ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน
I need you to sit patiently and wait, and I will be there as soon as I can.ฉันอยากให้นายนั่งอย่างใจเย็นๆ และรอ และฉันจะไปที่นั่นให้เร็วที่สุดที่ฉันทำได้
I'm afraid that I if I impatiently told them, it might not be good.แล้วฉันก็ไม่อยากทำให้ใครตกใจ ฉันก็เลยไม่ได้บอกพวกเค้า
Chenkov was sent to America, to live a complete lie... and to patiently await the day to attack from within, day X.เพื่อใช้ชีวิตลวงเป็นคนอีกคนหนึ่ง และเฝ้ารออย่างอดทน ถึงวันที่จะจู่โจมจากภายใน
But have waited patiently these seven years...ยังไงก็ตามพวกกิลด์แห่งความมืด ไม่เข้าใจเลยว่าคิดอะไรกันอยู่
Upon the shores of the afterlife, where my husband Quintus patiently awaits.เมื่อชายฝั่งของชีวิตหลังความตาย, ที่สามีของฉัน Quintus อดทนรอ

*patiently* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
もどかしげに[, modokashigeni] (adv) fretfully; impatiently
一日三秋[いちじつさんしゅう;いちにちさんしゅう, ichijitsusanshuu ; ichinichisanshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity
一日千秋[いちじつせんしゅう;いちにちせんしゅう, ichijitsusenshuu ; ichinichisenshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity
今や遅しと[いまやおそしと, imayaososhito] (adv) impatiently; eagerly
凝乎と[じっと(P);じーっと;じーと, jitto (P); ji-tto ; ji-to] (adv,n,vs) (1) (on-mim) (uk) (じーっと is more emphatic. 凝乎と is rare.) motionlessly; (2) (uk) fixedly (e.g. of staring); (3) (uk) patiently; (4) (uk) firmly (e.g. hold); restrained; (P)
堪え忍ぶ;耐え忍ぶ[たえしのぶ, taeshinobu] (v5b,vt) to put up with; to endure; to bear patiently
待ちわびる;待ち侘びる;待ち詫びる;待ち佗びる(iK)[まちわびる, machiwabiru] (v1,vt) to be tired of waiting; to wait impatiently
待ち兼ねる[まちかねる, machikaneru] (v1,vt) to wait impatiently for; (P)
待ち切れない[まちきれない, machikirenai] (adj-i) waiting impatiently for
根気よく;根気良く[こんきよく, konkiyoku] (adv) (See 根気) patiently; with perseverance

*patiently* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ก้มหน้าทนไป[v. exp.] (komnā thon ) EN: endure with fortitude ; bear patiently FR:
มุทะลุ[adv.] (muthalu) EN: impetuously ; rashly ; recklessly ; hastily ; impatiently FR: impétueusement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *patiently*
Back to top