ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

irritably

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *irritably*, -irritably-

irritably ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
irritably (adv.) อย่างหงุดหงิด See also: อย่างฉุนเฉียว, อย่างอารมณ์เสีย, อย่างไม่สบอารมณ์, อย่างเบื่อหน่าย, อย่างรำคาญ Ops. patiently, toerantly

irritably ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カリカリ;かりかり[, karikari ; karikari] (adj-na,adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) (See こりこり・1) crisp (e.g. potato chip, fried fish, etc.); crunchy; (adv-to,adv,vs) (2) (on-mim) grumpily; touchily; edgily; irritably

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า irritably
Back to top